Byla A2-1022-878/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamos AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, patikslintą pareiškimą suinteresuotam asmeniui Prienų rajono savivaldybei dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja prašo nustatyti faktą, kad ji įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į nekilnojamąjį turtą - mažo slėgio dujų tinklus, esančius Stadiono g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 27A, Kauno g. 28, Prienuose, kurių bendras ilgis 513,7 m.

3Pareiškėja nurodė, kad mažo slėgio dujų tinklai, esantys Stadiono g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 27A, Kauno g. 28, Prienuose, kurių bendras ilgis yra 513,7 m, jų sudėtinės dalys: požeminis plieninis dujotiekis: 100 mm skersmens - 255,94 m., požeminis plieninis dujotiekis: 80 mm skersmens - 41,98 m., požeminis plieninis dujotiekis: 70 mm skersmens - 43,31 m., požeminis plieninis dujotiekis: 50 mm skersmens - 59,96 m, antžeminis plieninis dujotiekis: 50 mm skersmens - 90,51 m, antžeminis plieninis dujotiekis: 32 mm skersmens - 22,00 m, buvo nutiesti 1994 metais fizinių asmenų užsakymu, jie pripažinti tinkamais naudotis ir atiduoti eksploatacijai 1994 m. gruodžio 8 d. priėmimo eksploatacijon aktu. Pareiškėja šiais dujų tinklais nepertraukiamai tiekė gamtines dujas ir atliko jų priežiūrą. Visi techninio aptarnavimo ir priežiūros darbai buvo atliekami dujų tiekimo įmonės sąskaita. Pareiškėja nuo dujų tinklų eksploatavimo priėmimo momento juos valdo ir naudoja sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai daugiau nei 17 metų. Pareiškėjai nėra žinomos kliūtys, trukdančios įgyti šiuos dujų tinklus pareiškėjos nuosavybėn. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.69 straipsnyje numatytų apribojimų, įgyti dujų tinklus nuosavybėn įgyjamosios senaties būdu, nėra. Sutinka, kad byla būtų nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

4Suinteresuotas asmuo Prienų rajono savivaldybė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareiškimą.

5Per teismo nustatytą terminą neatsirado asmenų, kurie kreiptųsi su pareiškimu į teismą dėl jų įtraukimo dalyvauti procese.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad mažo slėgio dujų tinklai, esantys Stadiono g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 27A, Kauno g. 28, Prienuose, kurių bendras ilgis 513,7 m, buvo nutiesti Stadiono gatvės gyventojų bendrijos užsakymu 1994 metais. Dujotiekio projektavimo darbus atliko VPI „Miestprojektas“, statybos darbus - A. K. individuali įmonė. Mažo slėgio dujų tinklai pagal 1994 m. gruodžio 8 d. priėmimo eksploatuoti aktą priimti eksploatuoti ir pripažinti tinkamais naudoti, tokias aplinkybes patvirtina ir dujotiekio tinklo pasas (civilinė byla Nr. 2-1193-273/2009, b. l.7). Pareiškėja šiais dujų tinklais nepertraukiamai tiekė gamtines dujas. Dujų tiekimo įmonės sąskaita buvo atliekami dujų tinklų techninio aptarnavimo, priežiūros ir remonto darbai, tai nurodyta paskyrose - leidimuose pavojingiems su dujomis darbams atlikti (civilinė byla Nr. 2-1193-273/2009, b. l.9. 10). Dujotiekio patikrinimai bei atlikti priežiūros ir remonto darbai užfiksuoti dujotiekio tinklo pase (civilinė byla Nr. 2-1193-273/2009, b. l.11-12). Pareiškėjos iniciatyva ir lėšomis 2009 m. balandžio 15 d. buvo sudaryta Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byla, kurioje detaliai aprašyti Stadiono g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 27A, Kauno g. 28, Prienuose, esantys dujų tinklai - nurodyti statinio duomenys ir statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys (civilinė byla Nr. 2-1193-273/2009, b. l. 13-17).

8Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad Stadiono g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 27A, Kauno g. 28, Prienuose, esantys dujų tinklai nėra įregistruoti nekilnojamojo turto registre kaip nuosavybės teisės objektas (civilinė byla Nr. 2-1193-273/2009, b. l. 18).

9Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 532 straipsniu, paskelbus pranešimą interneto tinklalapyje www.teismai.lt apie bylos nagrinėjimą, iki teismo posėdžio dienos nebuvo ginčijamas AB ,,Lietuvos dujos“ valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas (b. l. 25). Nekilnojamieji daiktai – mažo slėgio dujų tinklai, kurių ilgis 513,7 m, gali būti privačios nuosavybės teisės objektais (CK 4.69 straipsnio 1 dalis). Mažo slėgio dujų tinklai nėra įregistruoti kito asmens vardu. Darytina išvada, kad AB ,,Lietuvos dujos“ nėra daikto savininkė, bet yra sąžiningai įgijusi nekilnojamąjį daiktą – dujų tinklus, bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savo valdo juos nuo jų pastatymo ir pradėjimo eksploatuoti 1994 metais, t.y. daugiau kaip 17 metų, elgiasi kaip daikto savininkė ir yra pagrįstai įsitikinusi, kad niekas neturi daugiau už ją teisių į valdomą daiktą, todėl įgyjamosios senaties būdu įgyja nuosavybės teisę į dujų tinklus (CK 4.68 straipsnis, 4.69 straipsnis, 4.70 straipsnis, 4.71 straipsnis). Daikto valdymas prasidėjo iki Civilinio kodekso įsigaliojimo ir tęsėsi jam įsigaliojus (2000 m. liepos 18 d. Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 33 straipsnis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 533 straipsniais,

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti.

12Nustatyti, kad AB „Lietuvos dujos“, įmonės kodas 120059523, įgijo nuosavybės teisę įgyjamąja senatimi į nekilnojamąjį daiktą - mažo slėgio dujotiekio tinklus, esančius Stadiono g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 27A, Kauno g. 28, Prienuose, kurių bendras ilgis 513,7 m.

13Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai