Byla 2S-764-622/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės ir Erikos Misiūnienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo įkeisto daikto savininkės K. B. atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, suinteresuoti asmenys K. B., BUAB „Neto“.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius Hipotekos skyriui prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-09-11 pateikė prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš K. B. priklausančių įkeistų daiktų, esančių „( - )“, Klaipėdoje: 0,1050 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. „( - )“, pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. „( - )“. Įkeistų daiktų bendra vertė – 495 000 Lt. Hipotekos lakštas užregistruotas 2007-05-10 Nr. 3373, kodas 03120070006231.

4Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-09-14 nutartimi buvo areštuoti įkeisti daiktai, įspėjant skolininką ir įkeistų daiktų savininkę, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių.

5Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjęs įkeistų daikto savininkės K. B. atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-09-14 nutarties, Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-09-14 nutartį paliko nepakeistą.

6Hipotekos skyriuje prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-21 buvo gautas kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus pakartotinis pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo. Nurodė, kad skolininkei ir įkeistų daiktų savininkei įteikus procesinius dokumentus ir įspėjimą, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių, skolininkas neįvykdė savo įsipareigojimų bankui, todėl prašė už skolą parduoti įkeistus daiktus iš varžytynių.

7Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-23 nutartimi nutarė už skolą parduoti iš varžytynių įkeistus daiktus – 0,1050 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. „( - )“, ir pastatą – gyvenamąjį namą, bendras plotas 164,23 kv. m., unikalus Nr. „( - )“, esančius „( - )“, Klaipėdoje, nuosavybės teise priklausančius K. B., a.k. „( - )“, gyv. „( - )“, Klaipėdoje. Bendra įkeistų daiktų vertė - 495000 Lt.

8Atskiruoju skundu įkeistų daiktų savininkė K. B. prašo panaikinti Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-23 nutartį. Nurodo, kad kreditorius pagal kreditavimo sutartį skolininkui UAB „Neto“ suteikė 10 517 464 Lt dydžio kreditą, kurio įvykdymo užtikrinimui hipotekos lakštu įkeitė 0,1050 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. „( - )“, ir pastatą – gyvenamąjį namą, bendras plotas 164,23 kv. m., unikalus Nr. „( - )“, esančius „( - )“, Klaipėdoje, kurie kreditavimo sutarties sudarymo metu nuosavybės teise priklausė skolininkui UAB „Neto“. Kreditavimo sutartyje buvo numatyta sąlyga, kad be išankstinio kreditoriaus sutikimo skolininkas negali parduoti, dovanoti, išnuomoti ar kaip kitaip perleisti kreditoriui įkeisto turto ar teisių į jį, pakartotinai jį ar teises į jį įkeisti ar kaip kitaip apsunkinti iki visiško prievolių pagal kreditavimo sutartį tinkamo įvykdymo. Visa kaina už įsigyjamą nekilnojamąjį turtą skolininkui UAB „Neto“ buvo sumokėta avansu dar iki kreditavimo sutarties su kreditoriumi pasirašymo, tarp apeliantės ir skolininko 2008-11-28 buvo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Kreditorius, žinodamas šią aplinkybę, 2008-11-24 davė skolininkui sutikimą dėl įkeisto daikto pardavimo ir antrinio įkeitimo, be to, pirkimo – pardavimo sutartį ir minėtą sutikimą kreditorius davė su sąlyga, kad skolininkas perves ne mažiau kaip 626 424,95 Lt pajamų, gautų iš nekilnojamųjų daiktų, esančių Klaipėdoje, „( - )”, pardavimo, kreditoriui. Tačiau kaip rodo faktinė situacija, skolininkas kreditoriui visos sumos nepervedė ir savo sutartinių prievolių neįvykdė. Kreditorius išduodamas leidimą sudaryti nekilnojamųjų daiktų, esančių Klaipėdoje, „( - )“, pardavimo sutartį su sąlyga, jog skolininkas perves 626 424,95 Lt paskolai grąžinti, prisiėmė visą riziką dėl to, jog skolininkas UAB „Neto“ šio įsipareigojimo neįvykdys. Be to, kreditoriui buvo žinoma, kad visa kaina už minėtus nekilnojamuosius daiktus buvo sumokėta avansu ir sandorio sudarymo dienai ji neturėjo pareigos mokėti UAB „Neto“ 626424,95 Lt. Apeliantė kaip nekilnojamųjų daiktų pirkėja, neturėjo jokių galimybių įtakoti ir priversti skolininko įvykdyti įsipareigojimą dėl paskolos grąžinimo kreditoriui, o jai nurodymų sumokėti ne į UAB „Neto“, o į banko (kreditoriaus) sąskaitą, duota nebuvo.

9Apeliantė pažymi, kad pirkimo-pardavimo 2008-11-28 sutartimi nekilnojamieji daiktai jai parduoti tik su sąlyga, jog skolininkas UAB „Neto“ perves ne mažiau kaip 626 424,95 Lt pajamų, gautų iš minėtų nekilnojamųjų daiktų pardavimo, kreditoriaus suteiktos paskolos grąžinimui, akivaizdžiai prieštarauja jai prieš pasirašant sutartį pateiktam sutarties projektui ir šalių susitarimui. Po 2008-11-28 pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo nebuvo padaryti sutartinės hipotekos, kuria kreditoriaus naudai įkeisti nekilnojamieji daiktai, pakeitimai, ir tik po jos pranešimo kreditoriui, jis atliko minėtus pakeitimus Hipotekos registre. Realizavus turtą varžytynėse ji, kaip turto savininkė, įgytų teisę į nuostolių atlyginimą, tačiau nuostolių atlyginimas nebūtų teisingas ir sąžiningas. Be to, iš teismui pateiktos pažymos matyti, kad skolininkui už įgytą turtą sumokėjo 739 181,44 Lt ir yra su juo visiškai atsiskaičiusi, todėl įsigyto turto pardavimas iš varžytynių, vadovaujantis sąžiningumo ir protingumo principais, pažeistų jos, kaip sąžiningos įgijėjos interesus.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti ir Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-23 nutartį palikti nepakeistą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, tokio pareiškimo pateikimo ir tenkinimo tvarka bei sąlygos reglamentuoti CPK 558 straipsnyje ir CK 4.192 straipsnyje.

13CPK 558 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos negrąžinta, hipotekos kreditorius pakartotinai kreipiasi su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo arba įkeisto daikto perdavimo administruoti ir kartu pateikia hipotekos lakštą. Gavęs pareiškimą, hipotekos teisėjas priima nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių arba perduoti įkeistą daiktą kreditoriui administruoti ir praneša apie tai raštu hipotekos kreditoriams, kurių prievolių įvykdymui užtikrinti yra įkeistas šis daiktas, įkeisto daikto savininkui ir skolininkui, taip pat daiktą įregistravusiam turto registrui (registrams). Hipotekos teisėjo nutartis kartu su kreditoriaus pareiškimu išieškoti skolą arba perduoti įkeistą daiktą administruoti išsiunčiami vykdyti daikto buvimo vietos antstoliui.

14Apeliantė nurodo, kad kreditorius išduodamas leidimą sudaryti nekilnojamųjų daiktų, esančių Klaipėdoje, „( - )“, pardavimo sutartį su sąlyga, jog skolininkas perves 626 424,95 Lt paskolai grąžinti, prisiėmė visą riziką dėl to, jog skolininkas UAB „Neto“ šio įsipareigojimo neįvykdys. Tačiau 2008-11-28 pirkimo-pardavimo sutarties 4.2 punktu apeliantė patvirtino, kad jai yra žinoma, jog pagal CK 4.171 straipsnio 9 dalį hipoteka seka paskui daiktą. Todėl galima teigti, jog pirkėja buvo informuota, kad perkamas daiktas yra įkeistas kreditoriui ir įkeitimas bus panaikintas tik tokiu atveju, kai skolininkas UAB „Neto“ visiškai atsiskaitys su kreditoriumi ir su šia sąlyga apeliantė sutiko (pirkimo-pardavimo sutarties 4.2.2 punktas) (b. l. 94, t. 1). Todėl šie atskirojojo skundo teiginiai yra nepagrįsti.

15Pažymėtina, kad hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas (CK 4.174 straipsnio 1 dalis). Įregistravus hipoteką preziumuojama, kad hipotekos lakšto duomenys yra teisingi, išsamūs, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.185 straipsnio 5 dalis). Hipotekos pakeitimai įrašomi hipotekos lakšte ir registruojami hipotekos registre ta pačia tvarka kaip ir hipoteka (CK 4.185 straipsnio 4 dalis).

16Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tarp skolininko ir apeliantės 2008-11-28 pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu atliktas hipotekos pakeitimas įregistruotas, todėl nėra pagrindo abejoti dėl hipotekos reikalavimų pagrįstumo byloje (b. l. 58, t. 1) (CK 4.178 straipsnis).

17CK 4.181 straipsnyje numatyta, kad svetimo daikto hipoteka – nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto įkeitimas, norint apsaugoti kito asmens skolinio įsipareigojimo įvykdymą. Todėl atlikus hipotekos pakeitimą, apeliantės daiktai įkeisti užtikrinant ne jos, o trečiojo asmens UAB „Neto“ prievolę. Atsižvelgiant į tai, atskirojo skundo argumentai, kad apeliantė neturėjo jokių galimybių įtakoti ir priversti skolininko įvykdyti įsipareigojimą dėl paskolos grąžinimo kreditoriui, o jai nurodymų sumokėti ne į UAB „Neto“, o į banko (kreditoriaus) sąskaitą duota nebuvo, yra nepagrįsti. Kadangi byloje skolos negrąžinimo priežastys neturi teisinės reikšmės, nes hipotekos kreditoriaus teisė į reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto realizuojama ne ginčo tvarka (CK 4.192 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad bylose dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių kilę ginčai, susiję su pagrindine prievole, t. y. dėl įsiskolinimo atsiradimo pagrindo, įsiskolinimo dydžio ir kt., nėra nagrinėjami (CPK 542 straipsnio 1 dalis).

18Apeliantė taip pat nurodo, kad apylinkės teismas įkeistų daiktų įkainojimą nurodė 495 000 Lt, tačiau skolininkui už įgytą turtą sumokėjo 739 181,44 Lt, ir yra su juo visiškai atsiskaičiusi, todėl įsigyto turto pardavimas iš varžytynių, vadovaujantis sąžiningumo ir protingumo principais, pažeistų jos, kaip sąžiningos įgijėjos interesus. Tačiau tokie teiginiai yra nepagrįsti. Kadangi bendra įkeistų daiktų vertė nurodyta hipotekos lakšte, pats teismas įkeisto turto nevertina, be to, įkeistų daiktų rinkos vertė privalės būti nustatyta vykdant varžytynes. Dėl išvardytų motyvų atskirasis skundas yra nepagrįstas.

19Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-23 nutartimi pagrįstai nutarė už skolą parduoti iš varžytynių įkeistus daiktus – 0,1050 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. „( - )“, ir pastatą – gyvenamąjį namą, bendras plotas 164,23 kv. m., unikalus Nr. „( - )“, esančius „( - )“, Klaipėdoje, nuosavybės teise priklausančius K. B., a.k. „( - )“, gyv. „( - )“, Klaipėdoje. Bendras įkeistų daiktų įkainojimas - 495 000 Lt (CPK 558 straipsnio 2 dalis).

20CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Byloje esanti PVM sąskaita faktūra MAQS Nr. 10-0306 patvirtina, kad kreditorius už teisines paslaugas advokatui sumokėjo 1 361,25 Lt (b. l. 92-95, t. 2). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijų 8.15. punkte numatyta, kad už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, maksimalus priteistinas užmokesčio dydis yra 0.5 (MMA), t. y. 400 Lt. Todėl kreditoriui iš apeliantės priteistina suma mažintina iki 400 Lt (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

21Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

23Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-23 nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti kreditoriui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui iš K. B. 400 Lt bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius Hipotekos skyriui prie... 4. Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-09-14... 5. Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjęs įkeistų daikto savininkės K. B.... 6. Hipotekos skyriuje prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-21 buvo... 7. Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-23 nutartimi... 8. Atskiruoju skundu įkeistų daiktų savininkė K. B. prašo panaikinti... 9. Apeliantė pažymi, kad pirkimo-pardavimo 2008-11-28 sutartimi nekilnojamieji... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis su pareiškimu dėl priverstinio skolos... 13. CPK 558 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu skola per vieną mėnesį nuo... 14. Apeliantė nurodo, kad kreditorius išduodamas leidimą sudaryti... 15. Pažymėtina, kad hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas,... 16. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tarp skolininko ir apeliantės... 17. CK 4.181 straipsnyje numatyta, kad svetimo daikto hipoteka – nuosavybės... 18. Apeliantė taip pat nurodo, kad apylinkės teismas įkeistų daiktų... 19. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Hipotekos skyrius prie Klaipėdos... 20. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 21. Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra... 22. Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija... 23. Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-23 nutartį... 24. Priteisti kreditoriui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui iš K. B. 400 Lt...