Byla 2-113-834/2009

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Dirgėlienė, sekretoriaujant Rūtai Miškinytei,Erikai Misiūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo AB „Rokiškio sūris“ atstovui advokatui Jonui Stankevičiui, suinteresuoto asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovei Daivai Gasiūnienei, nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims VĮ „Registrų centras“, Utenos apskrities viršininko administracijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pareiškėjo AB „Rokiškio sūris“ pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėjas AB „Rokiškio sūris“ ir jo atstovas advokatas J.Stankevičius kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti faktą, kad jis nuosavybės teisėmis pagal įgyjamąją senatį įgijo pieno supirkimo punktą ir kitus statinius, esančius ( - ), bei pieno supirkimo punktą ir kitus statinius, esančius ( - ). Pareiškėjas minėtus pastatus įsigijo 1997 m. gruodžio 17 d., kai likviduojamos AB „Šlavė“ likvidatorius K. B. perdavė AB „Rokiškio sūris“ viešame registre nuosavybės teise neregistruotus pastatus: pieno supirkimo punktą su priklausiniais esantį ( - ), bei pieno supirkimo punktą su priklausiniais, esantį ( - ). 1997-12-17 d. pirkimo-pardavimo sutartimi AB „Rokiškio sūris“ iš likviduojamos AB „Šlavė“ nupirko visus statinius, kurie buvo registruoti VĮ „Registrų centras“. Pagal susitarimą, už perduotus nerįegistruotus pieno supirkimo punktus 2000 Lt suma buvo padidinta administracinio pastato pirkimo suma. 1999-03-10 AB „Šlavė“ buvo išregistruota ir likviduota. Įsigytu turtu pareiškėjas naudojosi ilgiau nei 10 metų. Pieno supirkimo punktai veikė ir veikia iki šiol. Mano, jog turtą įgijo ir valdo atvirai bei sąžiningai. 2008-10-28 pareiškėjas kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl minėto turto teisinės registracijos. VĮ Registrų centro Utenos filialas atsisakė įregistruoti nuosavybės teises, nes pareiškėjas negalėjo centrui pateikti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų. Pareiškėjas mano, jog pieno supirkimo punktais ir jų priklausiniais, esančiais ( - ), ir ( - ), atvirai, sąžiningai ir nepertraukiamai valdo daugiau kaip dešimt metų. Posėdžio metu pareiškėjo atstovas patikslino aplinkybę, jog pareiškime nurodyta turto valdymo data yra nuo 1997 metų gruodžio 17 dienos, o ne nuo 2007 metų, kaip buvo nurodyta pareiškime. Mano, jog yra visos sąlygos pripažinti, kad pareiškėjas nuosavybės teise įgijo pagal įgyjamąją senatį. Todėl kreipėsi į teismą ir prašė nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

3Sutinkamai su LR CPK 532 str. reikalavimais pareiškėjas vietiniame ir respublikiniame laikraščiuose paskelbė apie bylos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto iškėlimą ir nagrinėjimą. Per įstatymo numatytą 14 d. terminą, teisme negautas suinteresuotų asmenų pareiškimas dėl jų įtraukimo į bylos nagrinėjimą.

4Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija 2009-03-19 d. teismo posėdyje nurodė, jog su pareiškimu nesutinka, kadangi pareiškėjas per dešimt metų nė karto nepasinaudojo galimybe įgyvendinti savo teisę į daiktą. Todėl pareiškėjo valdymas, neįregistravus jo viešame registre, neatitinka reikalavimo - daiktą valdyti taip, kad daikto savininkas būtų turėjęs teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nebūtų pasinaudojęs ja. Taigi, iš pradžių pareiškėjas turėjo kreiptis į teismą dėl valdymo fakto nustatymo. Be to, iš pateikto pareiškimo nėra visiškai aiškus faktinis daikto naudojimo terminas, t.y. nėra aiškus pastatų valdymo pradžios momentas. Todėl prašė pareiškimo netenkinti.

5Suinteresuoto asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovė pareiškėjo prašymo neginčijo ir paaiškino, jog pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas. Mano, jog pareiškėjas pastatus įgijo teisėtai ir valdo sąžiningai ilgiau nei dešimt metų.

6Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Utenos filialas atsiliepimų į pareiškėjo pareiškimą teismui nepateikė, į bylos nagrinėjimą neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai. Atsižvelgiant į tai, byla išnagrinėta suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovo, suinteresuotų asmenų atstovų, liudytojų J. Z., V. A. paaiškinimais nustatyta, jog 1997 m. gruodžio 17 d., likviduojamos AB „Šlavė“ likvidatorius K. B. perdavė AB „Rokiškio sūris“ viešame registre nuosavybės teise neįregistruotus pastatus: pieno supirkimo punktą, unikalus Nr. ( - ), ir kitus statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), bei pieno supirkimo punktą, unikalus Nr. ( - ), ir kitus statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (b.l.11). 1997-12-17 d. pirkimo-pardavimo sutartimi AB „Rokiškio sūris“ iš likviduojamos AB „Šlavė“ nupirko visus statinius, kurie buvo registruoti VĮ „Registrų centras“ (b.l.12). Pagal susitarimą, už perduotus neįregistruotus pieno supirkimo punktus 2000 Lt suma buvo padidinta administracinio pastato pirkimo suma (b.l.11). 1999-03-10 AB „Šlavė“ buvo išregistruota ir likviduota. Įsigytu turtu pareiškėjas naudojosi ilgiau nei 10 metų. Pieno supirkimo punktai veikė ir veikia iki šiol. Šias aplinkybes patvirtino liudytojai J. Z. bei V. A. ir į bylą pareiškėjo pateiktos D. M., A. M. darbo sutartys, iš kurių matyti, jog pareiškėjas vykdė savo veiklą pieno supirkimo punktuose (b.l.75,75,65-71). Be to, iš byloje esančių dokumentų matyti, jog 2008 m balandžio mėnesį pareiškėjas atliko pieno supirkimo punktų ir kitų statinių kadastrinius matavimus (b.l.20-40). 2008-10-28 pareiškėjas kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl minėto turto teisinės registracijos. VĮ Registrų centro Utenos filialas atsisakė įregistruoti nuosavybės teises, nes pareiškėjas negalėjo centrui pateikti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų (b.l.7-8). Remiantis išdėstytu, pareiškėjas prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.68 straipsnį, fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. Pagal pareiškėjo pateiktus įrodymus nustatyta, jog pareiškėjas pieno supirkimo punktu ir kitais statiniais, esančiais ( - ), bei pieno supirkimo punktu ir kitais statiniais, esančiais ( - )naudojasi nuo 1997 metų, t.y. nuo statinių ir priklausinių įsigijimo. Taigi pareiškėjas AB „Rokiškio sūris“ pieno supirkimo punktus ir kitus statinius sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdo nuo 1997 metų, t.y. daugiau nei 10 metų. Todėl, laikytina, jog pareiškėjas yra teisėtas ir sąžiningas pastatų valdytojas. Nenustatyta aplinkybių, jog pastatai būtų užvaldyti per prievartą, jie nėra registruoti kito asmens vardu. Todėl pareiškėjo pareiškimas pagrįstas ir pareiškėjui nėra kliūčių įgyti minėtus pieno supirkimo punktus ir kitus statinius nuosavybėn.

10Vadovaujantis LR CPK 532 str., pareiškėjas savo lėšomis, viename iš Anykščių rajono laikraščių “Anykšta” 2009 m. rugsėjo 10 d. numeryje ir viename iš Lietuvos Respublikos dienraščių “Lietuvos žinios” 2009 m. rugsėjo 10 d. numeryje paskelbė pranešimą apie bylos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo iškėlimą. Tačiau suinteresuotų asmenų, kurie ginčytų pareiškėjo AB „Rokiškio sūris“ valdymo sąžiningumą, teisėtumą, atvirumą ar nepertraukiamumą, neatsirado. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo pareiškimas tenkintinas.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 530- 533str.,-

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti faktą, jog pareiškėjas AB „Rokiškio sūris“ nuosavybės teisėmis pagal įgyjamąją senatį įgijo pieno supirkimo punktą 1L1p, unikalus Nr. ( - ), ir kitus statinius, unikalus Nr. ( - ), kadastrinių matavimų byla Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančius ( - ), bei pieno supirkimo punktą 1L1p, unikalus Nr. ( - ), ir kitus statinius, unikalus Nr. ( - ), kadastrinių matavimų byla Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančius ( - ).

14Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai