Byla 2A-1437-259/2009
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio, Virginijos Gudynienės, sekretoriaujant Indrei Seniūnaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ atstovui Egidijui Krukauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovų UAB „Noibika“ bei A. M. apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-700-329/2009 pagal ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ ieškinį atsakovams UAB „Noibika“, A. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ ieškiniu (b.l.3-5) prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Noibika“ ir A. M. 25 126,22 Lt skolą (24 039 Lt pardavimo nuostolių kompensavimas ir automobilio laikymo bei remonto išlaidos, 853,52 Lt palūkanos, 225,82 Lt delspinigiai, 7,88 Lt pašto išlaidos), 754 Lt žyminį mokestį ir 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2009-05-14 sprendimu (b.l.110-114) ieškovo ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui solidariai iš atsakovų iš viso 15 094,22 Lt nuostolių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2008-09-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 453 Lt sumokėto žyminio mokesčio; priteisė solidariai iš atsakovų valstybei 16,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; priteisė atsakovui UAB „Noibika“ iš ieškovo 160 Lt atstovavimo išlaidų, taip pat priteisė iš ieškovo 11,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

4Teismas nustatė, kad 2008-02-08 ieškovas ir atsakovas UAB „Noibika“ sudarė lizingo sutartį Nr.802727191, pagal kurią už 90 000 Lt buvo įsigytas automobilis Mercedes Benz CL 500. Pagal turto perdavimo-priėmimo aktą automobilis buvo perduotas lizingo gavėjui UAB „Noibika“ valdymo ir naudojimosi teise (b.l.9-17). Sutarties sudarymo metu UAB „Noibika“ įmokėjo ieškovui 27 000 Lt turto dalies įmoką (b.l.9), todėl finansuojama suma sudarė 63 000 Lt. Lizingo sutartyje buvo numatytas turto dalies įmokų ir palūkanų mokėjimo grafikas (b.l.9). Pasirašius lizingo sutartį, tarp ieškovo ir atsakovo A. M. 2008-02-08 buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr.8-2, pagal kurią A. M. įsipareigojo lizingo gavėjui nevykdant visų ar dalies prievolių pagal lizingo sutartį, už lizingo gavėją įvykdyti visas lizingo gavėjo prievoles pagal lizingo sutartį (b.l.18-20). UAB „Noibika“ lizingo sutarties sąlygų ir savo finansinių įsipareigojimų nevykdė, įmokų nemokėjo, todėl lizingo sutartis ieškovo iniciatyva buvo nutraukta ir 2008-04-18 turto grąžinimo aktu Nr.727191 automobilis buvo grąžintas lizingo davėjui - ieškovui (b.l.27). Apie lizingo gavėjo UAB „Noibika“ prievolių nevykdymą buvo pranešta laiduotojui A. M. (b.l.8). Teismas nustatė, jog po ieškovo raginimų atsakovams vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir atsakovams į šiuos raginimus nereagavus, ieškovas atliko grąžinto automobilio įvertinimą ir už 40 128 Lt pardavė automobilį kitam asmeniui (b.l.62-70, 82-84, 86). Iš ieškovo atliktos turto įvertinimo ataskaitos teismas nustatė, jog transporto priemonės rinkos vertė buvo nustatyta 50 160 Lt, tačiau ieškovas pardavė jį už mažesnę kainą (40 128 Lt), kuri buvo paskaičiuota, pritaikius 20 % vertės mažinimą. Teismo vertinimu, ieškovas, parduodamas automobilį trečiajam asmeniui, be pagrindo vadovavosi automobilio įvertinimo sumažinimu, kadangi automobilis nebuvo pardavinėjamas varžytynėse, todėl negalima traktuoti, kad jis buvo pardavinėjamas priverstinai. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas atsakovų apie automobilio vertinimo eigą neinformavo, dėl ko atsakovai negalėjo dalyvauti transporto priemonės apžiūros defektacijoje ir pareikšti savo nuomonės dėl turto vertinimo, taip pat į tai, kad jokių įrodymų, jog automobilis buvo pardavinėjamas už nustatytą jo rinkos vertę (50 160 Lt), tačiau neatsiradus pirkėjui, ieškovas privalėjo mažinti kainą iki 40 128 Lt, ieškovas teismui nepateikė, teismas sprendė, jog ieškovas, parduodamas automobilį už mažesnę kainą nei jo rinkos vertė, veikė savo rizika, dėl ko priteisė ieškovui iš atsakovų tik skirtumą tarp likusios UAB „Noibika“ nesumokėtos turto dalies ir turto (automobilio) rinkos vertės, už kurią ieškovas turėjo galimybę automobilį realizuoti, t.y. 12 840 Lt (63 000 Lt – 50 160 Lt). Teismas nurodė, jog nesivadovauja UAB „Noibika“ pateikta pažyma dėl automobilio vertės nustatymo (b.l.51), kadangi joje turto vertė nustatyta, neapžiūrėjus transporto priemonės, jos neidentifikavus pagal užsakovo pateiktą informaciją, todėl ši nustatyta vertė nėra konkretaus lizingo objekto – automobilio Mercedes Benz CL 500 vertė. Teismas patenkino ieškovo reikalavimus dėl 853,52 Lt nesumokėtų palūkanų už 2008 m. kovo ir balandžio mėnesius bei 225,82 Lt delspinigių priteisimo, kadangi ginčo dėl šių reikalavimų tarp šalių nebuvo. Teismas, vadovaudamasis CK 6.571 str. 2 d., taip pat priteisė ieškovui iš atsakovų 657 Lt už automobilio remontą, kadangi nustatė, jog į UAB „Arajonė“, kurioje buvo atlikti automobilio techninės priežiūros darbai, kreipėsi būtent UAB „Noibika“, tačiau už atliktus automobilio priežiūros darbus apmokėjo ne lizingo gavėjas, bet ieškovas (b.l.32). Teismas priteisė iš atsakovų ir ieškovo patirtus nuostolius už automobilio saugojimą – 260 Lt (b.l.30-31), taip pat 250 Lt už automobilio rinkos vertės nustatymą (b.l.29) bei 7,88 Lt už pranešimų dėl sutarties nevykdymo siuntimą atsakovams (b.l.8).

5Apeliaciniu skundu (b.l.115-117) ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ su teismo sprendimu iš dalies nesutiko, prašė teismo sprendimą iš dalies pakeisti ir ieškinį patenkinti pilnai, priteisti ieškovui iš atsakovų visas turėtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios bei apeliacinės instancijos teisme, dėl šių motyvų:

61) teismas nepagrįstai įvertino automobilio vertės mažinimą kaip nepagrįstą. Perėmus automobilį iš UAB „Noibika", atsirado poreikis automobilį realizuoti, taip sumažinant ieškovo turimus nuostolius dėl lizingo sutarties nevykdymo. Ieškovo verslo sfera yra piniginių lėšų skolinimas ir pelno iš tokios veiklos gavimas, todėl ieškovas neužsiima kokių nors vertybių gamyba ar prekyba. Grąžinto turto realizavimas vyksta tik išimtinais atvejais, kai nevykdoma lizingo sutartis ir turtą reikia realizuoti, kad būtų išvengta didelių nuostolių. Tokiu atveju turto vertinimo paslaugą atlieka kompetentingi asmenys, turintys tinkamą kvalifikaciją ir licencijas teikti šioms paslaugoms. Nustatyti automobilio rinkos vertę buvo pavesta kompetentingai įmonei - UAB „Pajūrio autorika". Iš pateiktos turto vertinimo ataskaitos Nr.20080423-2 matyti, kad automobilio rinkos vertė, įvertinus konkretaus automobilio techninį stovį, buvo 50 160 Lt, o atsižvelgiant į tai, kad automobilis parduodamas greitu priverstiniu būdu, jo vertė turėtų būti mažinama 20 % (10 032 Lt);

72) teismas nepagrįstai nelaikė, kad automobilis buvo parduodamas priverstinai. Ieškovo veiklos sritis yra finansinių paslaugų teikimas. Tuo tarpu bet koks materialus turtas (šiuo atveju – automobilis) reikalauja, kad juo būtų tinkamai rūpinamasi (automobiliui reikalinga techninė priežiūra, jis turi būti saugomas, yra išlaidos jo eksploatacijai, be to, automobilio vertė su jo amžiumi mažėja). Ir kuo ilgesnis laikas iki automobilio realizacijos, tuo didesnės šios išlaidos, tuo mažesnė turto vertė, tuo didesni nuostoliai. Tokiu būdu, kad būtų sumažinti patiriami nuostoliai, ieškovas yra priverstas kuo skubiau turtą realizuoti. Būtent todėl turto pardavimas yra priverstinis ir skubus. Todėl teismas nepagrįstai sprendė, jog kadangi automobilis nebuvo pardavinėjamas varžytynėse, todėl negalima traktuoti, kad jis buvo pardavinėjamas priverstinai;

83) visiškai nesuprantamas teismo argumentas, kad atsakovai neturėjo galimybės įtakoti automobilio pardavimo kainos. Automobilio vertė buvo nustatyta pasitelkus kvalifikuotą turto vertinimo įmonę, kuri įvertinusi turto būklę ir pritaikiusi lyginamosios vertės metodą, nustatė automobilio rinkos vertę. Atkreiptinas dėmesys, jog turto rinkos vertė nėra identiška turto kainai. Turto kaina yra turto pardavėjo ir turto pirkėjo sandorio kaina, t.y. turto kaina yra tik dviejų sandorio šalių abipusiai priimtino susitarimo kaina, kurią gali įtakoti tik šių šalių nusistatymas. Jokia trečia šalis (šiuo atveju - atsakovai) neturi galimybės įtakoti turto sandorio kainos, kurią už turtą yra pasiruošęs mokėti pirkėjas. Atsakovai, siekdami išvengti nuostolių bei užtikrinti tinkamą įsipareigojimų pagal lizingo sutartį vykdymą, turėjo visas galimybes pardavinėti turtą iki jo grąžinimo ieškovui. Todėl teismas nepagrįstai nusprendė, jog iš atsakovų priteistinas tik skirtumas tarp likusios UAB „Noibika" nesumokėtos turto dalies ir turto (automobilio) rinkos vertės, už kurią ieškovas turėjo galimybę automobili realizuoti;

94) teismas nepagrįstai nurodo, jog ieškovas nepateikė įrodymų, kad automobilis buvo pardavinėjamas už nustatytą jo rinkos vertę (50 160 Lt), tačiau neatsiradus pirkėjui, ieškovas kainą sumažino. Įrodinėti šias aplinkybes papildomai nėra būtinybės (LR CPK 182 str.), kadangi jos buvo visiems žinomos. Po automobilio grąžinimo ieškovas talpino skelbimus apie parduodamą automobilį „Noriu" grupės laikraščiuose, taip pat ši informacija buvo pateikta ir laikraštyje „Noriu auto" bei ieškovo interneto svetainėje, todėl ji buvo vieša ir lengvai prieinama visiems. Realiai turtą parduoti pavyko tik sumažinus pardavimo kainą. Šių aplinkybių atsakovai neginčijo, jas pripažino, todėl ginčo dėl to tarp šalių nėra ir teismo posėdyje šis klausimas nagrinėjamas nebuvo;

105) teismas neatsižvelgė į atsakovų, kaip sutarties šalių, asmenines savybes ir veiksmus, vykdant lizingo sutartį. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų ir iš pačių atsakovų paaiškinimų matyti, kad sudarius lizingo ir laidavimo sutartis, atsakovai piktnaudžiavo savo teisėmis, įsipareigojimų nevykdė, ignoravo bet kokius ieškovo pranešimus ir raginimus. Atsakovai sąmoningai elgėsi nesąžiningai, nerodė geros valios, nebandė veikti abipusiai naudinga kryptimi, kad būtų išvengta nuostolių. Dėl šių aplinkybių ieškovas, parduodamas jam priklausantį turtą, nesikreipė į atsakovus, neinformavo apie atliekamas procedūras. Atsižvelgiant į lizingo sutarties vykdymą, būtų neprotinga tikėtis, kad atsakovai būtų veikę ieškovo naudai, siekiant abejoms pusėms greito ir ekonomiškai naudingiausio rezultato. Tuo tarpu ieškovas veikė siekdamas greitai ir efektyviai išspręsti susidariusią situaciją, o visi atlikti veiksmai buvo nukreipti užkirsti kelią tolimesniam nuostolių ir išlaidų didėjimui.

11Apeliaciniu skundu (b.l.122-123) atsakovai UAB „Noibika“ ir A. M. su teismo sprendimu iš dalies nesutiko, prašė teismo sprendimą dalyje dėl 12 840 Lt neišpirkto turto vertės ir 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pakeisti bei priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas, dėl šių motyvų:

121) ieškovo pateiktas UAB „Pajūrio autorika“ atliktas automobilio rinkos vertės įvertinimas yra nepagrįstas. Išvados 1.1 p. transporto priemonės vidutinė rinkos vertė nurodyta 70 200 Lt (b.l.66). Tačiau pritaikius išorinės išvaizdos ir išlaikymo koeficientą 0,8, vertė sumažėjo iki 56 160 Lt (70 200 x 0,8). Įvertinus visus automobilio trūkumus ir defektus, kurie nurodyti defekacijos akte, bei riziką dėl variklio ir kitų agregatų būklės, automobilio rinkos vertės sumažėjimą reikėtų įvertinti 6 000 Lt, t.y. mažiausia suma, reikalinga automobiliui atstatyti iki saugaus eismo bei techninių reikalavimų. Atsakovų 2008-09-18 pateiktoje UAB „Pajūrio autorika" pažymoje nurodyta, kad automobilio vidutinė rinkos vertė 2008 m. birželio mėn. – 91 000 Lt (b.l.51). Šio įvertinimo ieškovas neginčijo. Šis įvertinimas buvo atliktas neapžiūrėjus transporto priemonės, vadovaujantis rinkos tyrimo metodu: lyginamosios vertės metodu, palyginant jų vertes rinkoje ir lyginant tapačių transporto priemonių pirkimo-pardavimo sandorių kainas. Todėl net ir pritaikius 0,8 išorinės išvaizdos ir išlaikymo koeficientą, 6 000 Lt rinkos vertės sumažėjimą, įvertinus visus automobilio trūkumus ir defektus, kurie nurodyti defekacijos akte, bei riziką dėl variklio ir kitų agregatų būklės, laikytina, kad automobilio vidutinė rinkos vertė yra 66 800 Lt (91 000 Lt x 0,8 - 6 000 Lt);

132) teismas nepagrįstai priteisė ieškovui solidariai iš atsakovų, kurių vienas yra fizinis asmuo, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kadangi CK 6.210 str. 1 d. nustatyta prievolė fiziniams asmenims, praleidus terminą įvykdyti piniginę prievolę, mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l.134-135) ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ su atsakovų apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, dėl šių motyvų:

151) atsakovai, ginčydami ieškovo pateiktos 2008-04-23 turto vertinimo pažymos pagrįstumą, neįrodė, kokias Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir Turto vertinimo metodikos nuostatas pažeidė turto vertintojas. Atsakovų skundas grindžiamas vien atsakovų nuomone, jog automobilis turėjo būti įvertintas aukštesne kaina. Tačiau atsakovai neatsižvelgė į realią konkretaus automobilio būklę, nepagrįstai vadovaujasi duomenimis neva tokios pačios būklės automobiliai pateikiami aukštesnėmis kainomis, nei jį įvertino UAB „Pajūrio autorika";

162) atsakovų pateikta 2008-09-18 pažyma negali būti pagrindu turto vertei nustatyti, kadangi ji neatitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 str. keliamų reikalavimų. Šioje pažymoje vertinant rinkos tyrimo metodu, turto vertė nustatyta tik teoriškai, nepateikus ir neaptarus vertinamo turto individualių savybių, jo stovio ar kitų komponentų, todėl teismas pagristai nusprendė nesivadovauti tokiu vertinimo būdu nustatyta turto verte;

173) teismas pagrįstai taikė CK 6.210 str. 2 d. nuostatas ir priteisė iš atsakovų 6 procentų dydžio palūkanas. Atsakovo A. M. prievolė sumokėti priteistą sumą kyla iš 2008-02-08 sudarytos laidavimo sutarties Nr.8-2, pagal kurią A. M. įsipareigojo laiduoti už lizingo gavėją UAB „Noibika", jei nebus tinkamai įvykdytos visos lizingo sutarties Nr.802727191 sąlygos ir tokiu atveju sumokėti ieškovui visą likusią skolą, palūkanas, delspinigius, baudas, padengti nuostolius ir kitus lizingo sutartyje numatytus mokėjimus, kurių neapmokės lizingo gavėjas. Lizingo sutarties šalys yra juridiniai asmenys, todėl CK 6.210 str. 2 d. nuostatas teismas abiems atsakovams taikė pagrįstai.

18Apeliaciniai skundai atmestini.

19Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, kad 2008-02-08 ieškovas ir atsakovas UAB „Noibika“ sudarė lizingo sutartį Nr.802727191, pagal kurią už 90 000 Lt buvo įsigytas automobilis Mercedes Benz CL 500. Pagal turto perdavimo-priėmimo aktą automobilis buvo perduotas lizingo gavėjui UAB „Noibika“ valdymo ir naudojimosi teise (b.l.9-17). Sutarties sudarymo metu UAB „Noibika“ įmokėjo ieškovui 27 000 Lt turto dalies įmoką (b.l.9), todėl finansuojama suma sudarė 63 000 Lt. Lizingo sutartyje buvo numatytas turto dalies įmokų ir palūkanų mokėjimo grafikas (b.l.9). Pasirašius lizingo sutartį, tarp ieškovo ir atsakovo A. M. 2008-02-08 buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr.8-2, pagal kurią A. M. įsipareigojo lizingo gavėjui nevykdant visų ar dalies prievolių pagal lizingo sutartį, už lizingo gavėją įvykdyti visas lizingo gavėjo prievoles pagal lizingo sutartį (b.l.18-20). UAB „Noibika“ lizingo sutarties sąlygų ir savo finansinių įsipareigojimų nevykdė, įmokų nemokėjo, todėl lizingo sutartis ieškovo iniciatyva buvo nutraukta ir 2008-04-18 turto grąžinimo aktu Nr.727191 automobilis buvo grąžintas lizingo davėjui - ieškovui (b.l.27). Apie lizingo gavėjo UAB „Noibika“ prievolių nevykdymą buvo pranešta laiduotojui A. M. (b.l.8). Po ieškovo raginimų atsakovams vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir atsakovams į šiuos raginimus nereagavus, ieškovas atliko grąžinto automobilio įvertinimą ir už 40 128 Lt pardavė automobilį kitam asmeniui (b.l.62-70, 82-84, 86). Iš ieškovo atliktos turto įvertinimo ataskaitos matyti, jog transporto priemonės rinkos vertė buvo nustatyta 50 160 Lt.

20Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovas, parduodamas automobilį trečiajam asmeniui, be pagrindo vadovavosi automobilio įvertinimo sumažinimu, kadangi automobilis nebuvo pardavinėjamas varžytynėse, todėl sprendė, jog negalima traktuoti, kad jis buvo pardavinėjamas priverstinai. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas atsakovų apie automobilio vertinimo eigą neinformavo, dėl ko atsakovai negalėjo dalyvauti transporto priemonės apžiūros defektacijoje ir pareikšti savo nuomonės dėl turto vertinimo, taip pat į tai, kad jokių įrodymų, jog automobilis buvo pardavinėjamas už nustatytą jo rinkos vertę (50 160 Lt), tačiau neatsiradus pirkėjui, ieškovas privalėjo mažinti kainą iki 40 128 Lt, ieškovas teismui nepateikė, teismas sprendė, jog ieškovas, parduodamas automobilį už mažesnę kainą nei jo rinkos vertė, veikė savo rizika, dėl ko priteisė ieškovui iš atsakovų tik skirtumą tarp likusios UAB „Noibika“ nesumokėtos turto dalies ir turto (automobilio) rinkos vertės, už kurią ieškovas turėjo galimybę automobilį realizuoti, t.y. 12 840 Lt (63 000 Lt – 50 160 Lt).

21Apeliaciniais skundais tiek ieškovas tiek atsakovai su Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu nesutiko, ieškovas ginčijo teismo sprendimą toje dalyje, kur buvo dalinai atmestas ieškinys ir tais motyvais, jog teismas nepagrįstai nepripažino, jog automobilis buvo parduodamas priverstinai ir dėl to ieškovas privalėjo turtą – automobilį parduoti pigiau. Atsakovai teismo sprendimą siūlė panaikinti ir ieškinį atmesti tais motyvais, jog ieškovo pateiktas UAB „Pajūrio autorika“ atliktas automobilio rinkos vertės įvertinimas yra nepagrįstas, o teismas juo vadovavosi, teismas nepagrįstai priteisė 6 proc. dydžio metines palūkanas iš fizinio asmens.

22Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime teisingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias lizingo (finansinės nuomos) teisinius santykius (LR CK IV dalis, XXX skyrius), taip pat tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, nustatančias įrodinėjimo pareigas, įrodymų vertinimo procedūras, dėl ko buvo teisingai išspręsta byla, teismo sprendimo išvados atitinka nustatytas faktines aplinkybėms byloje. Dėl to skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

23Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais ieškovo apeliacinio skundo motyvus, jog ieškovas automobilį pardavinėjo pagal priverstinio pardavimo procedūras ir dėl to automobilis pagrįstai ir teisingai buvo parduotas mažesne nei nustatyta rinkos kaina. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad apie automobilio galimą pardavimą buvo skelbta viešai, rengtas pardavimo konkursas ar kitu būdu bandoma parduoti automobilį už nustatytą rinkos ir kitaip, nei kaip nustatyta byloje, perleidžiant automobilį UAB „Auto Skaut“ pagal lizingo sutartį (b.l. 85, 85). Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju ieškovas tokiu būdu perleisdamas automobilį, parduodamas automobilį už mažesnę kainą nei jo nustatyta rinkos vertė, veikė savo rizika ir šios rizikos jis negali perkelti atsakovams.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, jog teismas klaidingai sprendė, jog atsakovai automobilio pardavimo metu neturėjo galimybės įtakoti automobilio pardavimo kainos. Iš bylos medžiagos ir joje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad automobilio įkainojimo tiek jo perleidimo procedūros metu ieškovas su atsakovais nebendradarbiavo, atsakovų neinformavo apie vykdomas procedūras, todėl Kauno miesto apylinkės teismas teisingai nustatė, kad atsakovai automobilio pardavimo metu neturėjo galimybės įtakoti automobilio pardavimo kainos. Todėl teismo sprendimo išvada yra pagrįsta.

25Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl ieškovo apeliacinio skundo motyvų, jog pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į atsakovų, kaip sutarties šalių, asmenines savybes ir veiksmus, vykdant lizingo sutartį, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, kadangi šalys tiek lizingo sutarties, tiek jos nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo nagrinėjamoje byloje nerevizavo.

26Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu atsakovų apeliacinio skundo teiginį, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė automobilio rinkos vertę. Teisėjų kolegija mano, kad Kauno miesto apylinkės teismas pagrįstai nurodė, jog nesivadovauja UAB „Noibika“ pateikta pažyma dėl automobilio vertės nustatymo (b.l.51), kadangi joje turto vertė nustatyta, neapžiūrėjus transporto priemonės, jos neidentifikavus pagal užsakovo pateiktą informaciją, todėl ši nustatyta vertė nėra konkretaus lizingo objekto – automobilio Mercedes Benz CL 500 vertė. Teismas skundžiama eapeliacine tvarka teismo sprendime pagrindė, kodėl vadovaujasi ieškovo pateikta vertinimo atskaita (b.l. 62-70) ir toks teismo vertinimas kolegijos nuomone teisingas, kadangi įvertintas konkretus-ginčo automobilis, atsižvelgiant į jo esamą techninę būklę, įvertinti jo defektai.

27Teisėjų kolegija nesutinka ir su atsakovų apeliacinio skundo motyvais, kur teigiam, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė ieškovui solidariai iš atsakovų, kurių vienas yra fizinis asmuo, 6 proc. metinių palūkanų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas pagrįstai taikė CK 6.210 str. 2 d. nuostatas ir priteisė iš atsakovų 6 procentų dydžio palūkanas. Atsakovo A. M. prievolė sumokėti priteistą sumą kyla iš 2008-02-08 sudarytos laidavimo sutarties Nr.8-2, pagal kurią A. M. įsipareigojo laiduoti už lizingo gavėją UAB „Noibika", jei nebus tinkamai įvykdytos visos lizingo sutarties Nr.802727191 sąlygos ir tokiu atveju sumokėti ieškovui visą likusią skolą, palūkanas, delspinigius, baudas, padengti nuostolius ir kitus lizingo sutartyje numatytus mokėjimus, kurių neapmokės lizingo gavėjas. Kadangi lizingo sutarties šalys yra juridiniai asmenys, laidavimo sutarties pagrindu atsakovas M. privalo atsakyti už juridinio asmens prievolę.

28Esant šioms nustatytoms aplinkybėms byloje ir išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai atmestini, o skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

29Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2, 3 dalys).

30Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

32apeliacinius skundus atmesti.

33Kauno miesto apylinkės teismo 2009-05-14 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ ieškiniu (b.l.3-5) prašė priteisti... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2009-05-14 sprendimu (b.l.110-114) ieškovo... 4. Teismas nustatė, kad 2008-02-08 ieškovas ir atsakovas UAB „Noibika“... 5. Apeliaciniu skundu (b.l.115-117) ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ su... 6. 1) teismas nepagrįstai įvertino automobilio vertės mažinimą kaip... 7. 2) teismas nepagrįstai nelaikė, kad automobilis buvo parduodamas... 8. 3) visiškai nesuprantamas teismo argumentas, kad atsakovai neturėjo... 9. 4) teismas nepagrįstai nurodo, jog ieškovas nepateikė įrodymų, kad... 10. 5) teismas neatsižvelgė į atsakovų, kaip sutarties šalių, asmenines... 11. Apeliaciniu skundu (b.l.122-123) atsakovai UAB „Noibika“ ir A. M. su teismo... 12. 1) ieškovo pateiktas UAB „Pajūrio autorika“ atliktas automobilio rinkos... 13. 2) teismas nepagrįstai priteisė ieškovui solidariai iš atsakovų, kurių... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l.134-135) ieškovas UAB „Ūkio banko... 15. 1) atsakovai, ginčydami ieškovo pateiktos 2008-04-23 turto vertinimo pažymos... 16. 2) atsakovų pateikta 2008-09-18 pažyma negali būti pagrindu turto vertei... 17. 3) teismas pagrįstai taikė CK 6.210 str. 2 d. nuostatas ir priteisė iš... 18. Apeliaciniai skundai atmestini.... 19. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, kad 2008-02-08 ieškovas... 20. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovas, parduodamas automobilį... 21. Apeliaciniais skundais tiek ieškovas tiek atsakovai su Kauno miesto apylinkės... 22. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad... 23. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais ieškovo apeliacinio skundo motyvus, jog... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, jog... 25. Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl ieškovo apeliacinio skundo... 26. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu atsakovų apeliacinio skundo teiginį, jog... 27. Teisėjų kolegija nesutinka ir su atsakovų apeliacinio skundo motyvais, kur... 28. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms byloje ir išdėstytų motyvų pagrindu... 29. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka taip pat nenustatė... 30. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 32. apeliacinius skundus atmesti.... 33. Kauno miesto apylinkės teismo 2009-05-14 sprendimą palikti nepakeistą. ...