Byla e2-117-783/2018
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys: UAB „Utenos kasyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

1Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Virginijus Skaraitis, sekretoriaujant Vidai Suslikienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Funaris“ atstovams S. Š., advokato padėjėjui Irmantui Gudui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Funaris“ (toliau – UAB „Funaris“) ieškinį atsakovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Nodama“ (toliau – RUAB „Nodama“) dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys: UAB „Utenos kasyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Funaris“ prašo iš atsakovės RUAB „Nodama“ priteisti 3180,61 Eur dydžio žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo visiško sprendimo įvykdymo, taip pat priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, jog žala ieškovei buvo padaryta po to, kada 2017 m. rugsėjo 7 d. apie 16 val. Kupiškyje, ties K. Šimonio g. 2 namu, RUAB „Nodama“ vykdydama šilumos trasų rekonstravimo ir žemės kasimo darbus nutraukė du šviesolaidinius kabelius. Po to, kai buvo nutraukti kabeliai, buvo nuvykta pas RUAB „Nodama“ direktorių J. P., buvo surašytas „Telekomunikacijų linijų pažeidimo aktas“, kuriuo RUAB „Nodama“ sutiko su pažeidimu, paprašė įrodymų dėl žalos dydžio. Atsakovei RUAB „Nodama“ išrašė PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodė žalos dydį, RUAB „Nodama“ direktoriui jos nepasirašius, PVM sąskaita faktūra išsiųsta paštu, nurodyta žalą padengti iki 2017 m. spalio 28 d. Iki nurodytos datos atsakovei RUAB „Nodama“ nepadengus žalos, kreipėsi ieškiniu į teismą.

5Atsakovė RUAB „Nodama“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog ieškinys nepagrįstas ir turėtų būti atmestas, kadangi žalą ieškovei padarė UAB „Utenos kasyba“ darbuotojas, dirbęs pagal su šia bendrove pasirašytą mechanizmų nuomos sutartį. Atsiliepime nurodė, jog 2017 m. rugsėjo 7 d. vykdant darbus „Kupiškio šilumos tinklų rekonstravimo II darbai“ statybos objekte, pagal pasirašytą mechanizmų nuomos sutartį, dirbo UAB „Utenos kasyba“ ekskavatorius, kurio vairuotojas, nesilaikydamas RUAB „Nodama“ meistro nurodymų, vykdė kasimo darbus ir nutraukė 2 šviesolaidinius kabelius. Atsakovė yra pateikusi UAB „Utenos kasyba“ nuostolių kompensavimo sąskaitą. Papildomai RUAB „Nodama“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose iš esmės atkartojo atsiliepimo teiginius, jog žalą padarė iš UAB „Utenos kasyba“ išnuomotas ekskavatorius, kurį valdė UAB „Utenos kasyba“ paskirtas ekskavatoriaus operatorius – mechanikas, taip pat nurodė, jog RUAB „Nodama“ tame ruože, kur buvo pažeisti kabeliai, vykdė Kupiškio šilumos tinklų rekonstravimo II etapo darbus pagal 2017 m. birželio 23 d. sutartį su UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, kuri, prieš pradedant darbus, privalėjo pateikti projektinę ir kitą dokumentaciją bei statybos leidimus, būtinus Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Prieš pradedant žemės kasybos darbus RUAB „Nodama“ buvo pateikta Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 26 d. Leidimas rekonstruoti statinius ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. birželio 26 d. Leidimas vykdyti žemės kasimo darbus dujotiekio bei elektros kabelių tinklų apsaugos zonose. Rašytiniuose paaiškinimuose RUAB „Nodama“ nurodė, jog jai nebuvo perduoti jokie dokumentai, kad numatytose žemės kasimo vietose yra kažkokie ieškovei UAB „Funaris“ priklausantys šviesolaidiniai kabeliai.

6Teismo posėdyje (2018 m. vasario 12 d.) ieškovės UAB „Funaris“ atstovas S. Š. palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti visiškai. Nurodė, jog 2017 m. rugsėjo 7 d. apie 16 val. sužinojo, jog Kupiškio m. atliekant statybos darbus buvo nutraukti šviesolaidiniai kabeliai, kuriais vartotojams buvo televizijos paslaugos, internetas. Atvykęs į vietą po 2 valandų matė nutrauktus 2 kabelius, išsiaiškino, jog statybos darbus vykdė RUAB „Nodama“, bendravo ir su ekskavatoriaus vairuotoju, nutraukusiu kabelius, šis teigė, kad jam kasti toje vietoje liepė RUAB „Nodama“ meistras. Su RUAB „Nodama“ direktoriumi J. P. surašė kabelių pažeidimo aktą, J. P. pripažino bendrovės kaltę. Per tris dienas bendrovė sutvarkė kabelio pažeidimo pasekmes, dėl to turėjo vykti į Rygą, pirkti kabelį, taip pat nuomojo suvirinimo įrangą, darbai vyko praktiškai visą savaitgalį (užbaigė sekmadienį, 2017 m. rugsėjo 10 d.). UAB „Funaris“ išrašė jiems sąskaitą, kurioje nurodė, kas sudaro žalą (be tiesioginių nuostolių atstatant kabelį buvo patirti nuostoliai ir dėl abonentams sumažinto nuostolio), tačiau RUAB „Nodama“ žalos per nustatytą terminą neatlygino. Ieškovės atstovas nurodė, jog UAB „Funaris“ su AB „Telia“ yra sudaręs Infrastruktūros nuomos sutartį, pagal kurią nuomojasi infrastruktūros objektus, kuriuose ir buvo įvesti kabeliai, dėl kurių nutraukimo UAB „Funaris“ patyrė žalą. Atstovas taip pat nurodė, jog žala buvo padaryta ir AB „Telia“, su kurios darbuotojais kartu tvarkė pažeidimo vietą, tačiau, kaip jam žinoma iš AB „Telia“ darbuotojo M. M., RUAB „Nodama“ su AB „Telia“ atsiskaitė, 2017 m. rugsėjo 27 d. AB „Telia“ pervesdama 3500 Eur žalos atlyginimo. 2018 m. gegužės 7 d. teismo posėdyje ieškovės atstovas S. Š. parodė, jog atsakovės RUAB „Nodama“ kaltę dėl padarytos žalos patvirtina ir tos aplinkybės, jog žemės kasimo darbus atliko neturėdami visų dokumentų, ką bendrovės atstovas E. Ž. paaiškino teismo posėdyje, nedalyvaujant bendrovės „Telia“ atstovams, nepaskyrę darbų vadovo ar jam nesant tuo metu, kada buvo pažeisti ieškovės šviesolaidiniai kabeliai.

7Ieškovės UAB „Funaris“ atstovas advokato padėjėjas I. Gudas palaiko ieškinį, prašo jį tenkinti, ieškinį įrodo jų pateikti rašytiniai įrodymai dėl RUAB „Nodama“ vykdant žemės kasinėjimo darbus nutraukto UAB „Funaris“ priklausančio kabelio atstatymo darbų patirtos 3180,61 Eur dydžio žalos. Atstovas nurodė, jog žala ieškovei apskaičiuota remiantis minimaliais darbų įkainiais, įskaičius tiek žalą, patirtą dėl abonentų mokesčio sumažinimo už laikotarpį, per kurį nebuvo tiekiamos paslaugos, tiek žalą, patirtą dėl papildomos įrangos (kabelių) įsigijimo. Nurodė, jog su šiuo žalos dydžiu sutiko ir pati atsakovė RUAB „Nodama“, bet atsisakė žalą padengti motyvuodama tuo, kad už žalą yra atsakinga ne ji, o UAB „Utenos kasyba“, nors prieš tai žalą, padarytą AB „Telia“, atlygino savanoriškai.

8Atsakovės RUAB „Nodama“ atstovas direktorius E. Ž. (2018 m. kovo 5 d. teismo posėdyje) su ieškiniu nesutiko, teigė, kad jie nėra atsakingi už žalos padarymą, nes RUAB „Nodama“ atlikdama statybos darbus jokio plano, kuriame būtų nurodyta, jog darbų atlikimo vietoje yra ieškovės UAB „Funaris“ elektroninių ryšių infrastruktūra, neturėjo ir negalėjo žinoti, kad ten yra išvedžioti kabeliai, be to, kabelį nutraukė UAB „Utenos kasyba“ ekskavatoriaus vairuotojas, kuris turėjo saugiau atlikti kasimo darbus, todėl žalą turėtų atlyginti ši bendrovė, arba žala priteisiama solidariai iš jų abiejų, tai yra RUAB „Nodama“ ir UAB „Utenos kasyba“. Apie tai, kad RUAB „Nodama“ atlygino žalą AB „Telia“ už elektroninių ryšių infrastruktūros pažeidimą 2017 m. rugsėjo 7 d., jam nieko nežinoma, nes jis pats tuo metu direktoriumi nebuvo. Teismo posėdyje nurodė, jog iš esmės žalos dydžiui neprieštarauja, mano, tik kad ne jie yra atsakingi už žalos padarymą, ar bent ne jie vieni atsakingi.

9Trečiojo asmens UAB „Utenos kasyba“ atstovas R. T. (2018 m. vasario 12 d., kovo 5 d. teismo posėdžiuose) parodė, jog UAB „Utenos kasyba“ atsakovei RUAB „Nodama“ išnuomojo ekskavatorių statybos darbams vykdyti, žino, jog vykdant darbus šiuo ekskavatoriumi buvo pažeista elektroninių ryšių infrastruktūra, tačiau mano, jog UAB „Utenos kasyba“ nėra atsakinga už padarytą žalą, kadangi pagal nuomos sutartį tarp UAB Utenos kasyba“ ir RUAB „Nodama“ už padarytą žalą atsako nuomininkas, tai yra RUAB „Nodama“, o ne nuomotojas, UAB „Utenos kasyba“. Nurodė, jog RUAB „Nodama“ jiems pateikė PVM sąskaitą faktūrą ir nurodė atlyginti bendrovei RUAB „Nodama“ žalą, tačiau jie atsisakė tai padaryti. Trečiojo asmens atstovas taip pat teigė, jog UAB „Utenos kasyba“ pagal nuomos sutartį išnuomojo tik ekskavatorių ir skyrė vairuotoją, turintį teisę vairuoti šią transporto priemonę. Pagal šią nuomos sutartį RUAB „Nodama“ su jais neatsiskaitė, dėl to jie kreipėsi į teismą bei prisiteisė skolą, RUAB „Nodama“ kaip nesutikimo argumentų dėl šios skolos nenurodė, kad UAB „Utenos kasyba“ jiems yra skolinga už UAB „Funaris“ padarytą žalą.

10Trečiojo asmens UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo nepateikė.

11Ieškinys tenkinamas visiškai. Iš šalių atstovų, trečiojo asmens atstovo paaiškinimų, pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog RUAB „Nodama“ su UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ 2017 m. birželio 23 d. sudarė rangos sutartį Nr. 27 (toliau – Rangos sutartis), pagal kurią RUAB „Nodama“ įsipareigojo atlikti objekto „Kupiškio šilumos tinklų rekonstravimo II etapo darbai“ bendrastatybinius darbus rangos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įsipareigojo apmokėti Rangos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. (73-79 b. l.). RUAB „Nodama“ ir UAB „Utenos kasyba“ 2017 m. rugpjūčio 4 d. sudarė Mechanizmų paslaugos sutartį Nr. 35 (toliau - Mechanizmų nuomos sutartis), pagal kurią UAB „Utenos kasyba“ bendrovei RUAB „Nodama“ nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. išnuomojo vienkaušį ekskavatorių CAT-312 bei įsipareigojo skirti darbui su šiuo mechanizmu darbuotojus. (85-86 b. l.). 2017 m. rugsėjo 7 d. apie 16 val. vykdant darbus pagal Rangos sutartį Kupiškio m., ties K. Šimonio g. 2 namu, išnuomotu ekskavatoriumi CAT-312 buvo pažeisti UAB „Funaris“ priklausantys du šviesolaidiniai LT-MTPL-144F ir LT-UT-12F kabeliai, jungiantys P. Mažylio g. 10 – Technikos g. 9A (290 m LT-MTPL-144F) ir P. Mažylio g. 10 – K. Šimonio g. 1 (180 m LT-UT-12F). (24 b. l., prie bylos pridėtame kompaktiniame diske esančios nuotraukos (111-112 b. l.)). Šie kabeliai buvo įrengti elektroninių ryšių infrastruktūros objektuose, kuriais UAB „Funaris“ naudojasi pagal 2010 m. balandžio 1 d. Infrastruktūros nuomos sutartį Nr. 2010/LN-80 (toliau – Infrastruktūros nuomos sutartis), sudarytą su AB „Telia“ (tuometine „TEO LT, AB“). (81-83 b. l.). Pažeidimas pašalintas 2017 m. rugsėjo 10 d. Dėl pažeistų kabelių ieškovė UAB „Funaris“ patyrė 3180,61 Eur nuostolius. (25, 81-82, 102-110 b. l.). Teismas, nustatydamas nuostolių dydį, remiasi ieškovės UAB „Funaris“ pateiktais įrodymais (81-82, 102-110 b. l.), kuriuose matyti, jog kabelių pažeidimo atstatymo darbų vertė, jeigu šiuos darbus būtų atlikę UAB „RV grupė“, įskaitant pažeistų kabelių įsigijimą, yra 5599,23 Eur (103 b. l.), ieškovė darbus atliko savo sąnaudomis, pati įsigijo pažeistą kabelį (102, 104 b. l.), be to, ieškovė UAB „Funaris“ patyrė nuostolius dėl nuo 2017 m. rugsėjo 7 d. 16 val. iki 2017 m. rugsėjo 10 d. netiektų paslaugų savo abonentams. (81-82, 106-110 b. l.). Kita vertus, atsakovės RUAB „Nodama“ atstovas E. Ž. teismo posėdyje nuostolių dydžio neginčijo ir jį pripažino. Remiantis CK 6.270 straipsnio 1 dalimi, asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams, privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. RUAB „Nodama“, vykdydama žemės ir statybos darbus (rekonstrukciją) bei panaudodama darbams ekskavatorių laikytina didesnio pavojaus šaltinio valdytoja ir už padarytą žalą atsako be kaltės. Nustačius, jog žala padaryta transporto priemonės CAT-312 nuomos laikotarpiu, atsakovei RUAB „Nodama“ vykdant savo sutartinius įsipareigojimus pagal Rangos sutartį su UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, atsakovė RUAB „Nodama“ privalo atlyginti 3180,61 Eur padarytą žalą ją patyrusiai UAB „Funaris“. Teismas atmeta atsakovės RUAB „Nodama“ argumentus, jog už žalą atsakinga transporto priemonės savininkė UAB „Utenos kasyba“, kadangi pagal Mechanizmų nuomos sutarties 5.5 punktą, nuomininkas, šiuo atveju, RUAB „Nodama“, atsako ir atlygina žalą, padarytą nuomotojui ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims bei jų turtui, eksploatuojant nuomojamą mechanizmą. (85-86 b. l.). Manydama, jog dėl nuostolių yra kalta ir UAB „Utenos kasyba“, RUAB „Nodama“ turi teisę juos išsiieškoti įstatymų nustatyta tvarka. Antra vertus, tai, kad RUAB „Nodama“ pripažino padariusi žalą, patvirtina byloje pateiktas 2017 m. rugsėjo 7 d. telekomunikacijų linijų pažeidimo aktas, surašytas tarp RUAB „Nodama“ tuometinio direktoriaus J. P. ir UAB „Funaris“ direktoriaus S. Š. (24 b. l.), 2017 m. spalio 9 d. RUAB „Nodama“ bendrovei UAB „Utenos kasyba“ išrašyta PVM sąskaita faktūra dėl 3180,61 Eur dydžio išlaidų kompensavimo RUAB „Nodama“ (39 b. l.). Pagal šioje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą labiausiai tikėtina, kad čia ta pati suma, kurios iš RUAB „Nodama“ reikalauja UAB „Funaris“ dėl patirtų nuostolių nutraukus kabelius. Teismas kaip nepagrįstus atmeta ir atsakovės RUAB „Nodama“ atstovo E. Ž. argumentus, jog jiems nebuvo žinoma, kad žemės darbų vietoje yra UAB „Funaris“ šviesolaidiniai kabeliai, kaip įrodymą pateikė AB „Energijos skirstymo operatorius“ sutikimą leisti RUAB „Nodama“ vykdyti žemės kasimo darbus dujotiekio bei elektros kabelių tinklų apsaugos zonose bei prie sutikimo pridėtą planą. (70-72 b. l.). Tačiau pažymėtina, jog šiame plane nėra ir negalėjo būti nurodyti elektroninių ryšių infrastruktūros objektai (valdomi AB „Telia“ ir nuomos pagrindais nuomojami UAB „Funaris“, o ne AB „Energijos skirstymo operatoriaus“), kurie buvo RUAB „Nodama“ vykdomų rekonstrukcijos darbų zonoje. (81-83 b. l.). Atsakovės RUAB „Nodama“ atstovas E. Ž. teismo posėdyje nurodė, jog tokie planai, kuriame atžymėti elektroninių ryšių infrastruktūros objektai, jiems nebuvo perduoti, tačiau kadangi RUAB „Nodama“ buvo rangovė, ji, remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848, 36.4.3. punktu, 40.1 punktu, 40.2 punktu, žemės kasimo darbus galėjo pradėti vykdyti tik turėdama esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, iškvietusi žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešdama jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą. Įrodymų, kad šias statybos darbus reglamentuojančiuose norminiuose aktuose nurodytas statybos darbus atliekančio subjekto pareigas būtų įvykdžiusi, atsakovė RUAB „Nodama“ nepateikė. Ieškovės UAB „Funaris“ atstovas S. Š. nurodė, jog be jų, žala buvo padaryta ir AB „Telia“, kurios tinklais naudojosi ir UAB „Funaris“. tačiau dėl šiai bendrovei padarytų nuostolių RUAB „Nodama“ kaltę pripažino, žalą atlygino geranoriškai (tai pagrindžiančių įrodymų ieškovė nepateikė), tačiau, jeigu šios aplinkybės egzistuoja, neatmestina, jog RUAB „Nodama“ turėjo požeminių tinklų planus, tik juose nebuvo pažymėta, kad šiais tinklais nuomos pagrindais naudojasi ir ieškovė UAB „Funaris“. Bet tai, kad UAB „Funaris“ šviesolaidiniai nebuvo pažymėti nereiškia, jog jiems nebuvo padaryta žala, tai neatleidžia atsakovės RUAB „Nodama“ nuo civilinės atsakomybės. To paties jau minėto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 43 punkte įtvirtinta, jog už inžinerinių tinklų sugadinimą vykdant žemės darbus atsako rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip. Nustačius, jog darbus atliko ir šiems darbams vadovavo RUAB „Nodama“, pripažįstama, kada RUAB „Nodama“ privalo atsakyti už ieškovės UAB „Funaris“ šviesolaidinių kabelių nutraukimą eksploatuojant didesnio pavojaus šaltinį bei dėl to atsiradusius nuostolius.

12Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, esant ieškovės reikalavimui, iš atsakovės priteisiamos prašomo 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (3180,61 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. lapkričio 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė UAB „Funaris“ pateikė įrodymus dėl 372 Eur bylinėjimosi išlaidų (72 Eur už žyminį mokestį ir 300 Eur atstovavimo išlaidų (32-34 b. l.)). Kadangi ieškinys tenkintas visiškai, šios patirtos bylinėjimosi išlaidos ieškovei iš atsakovės yra priteisiamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Valstybė dėl procesinių dokumentų įteikimo patyrė 8,83 Eur išlaidų (2018-05-08 pažyma), jos taip pat yra priteisiamos iš atsakovės.

14Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 260, 265, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Nodama“, juridinio asmens kodas 164819885, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Funaris“, juridinio asmens kodas 123793127, naudai 3180,61 Eur (trijų tūkstančių vieno šimto aštuoniasdešimties eurų 61 ct) žalos atlyginimą, 5 procentus metines palūkanas už priteistą sumą (3180,61 Eur) nuo 2017 m. lapkričio 13 d. iki visiško sprendimo įvykdymo bei 372 Eur (tris šimtus septyniasdešimt du eurus) atstovavimo išlaidų.

17Priteisti iš atsakovės restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Nodama“ valstybės naudai 8,83 Eur (aštuonis eurus 83 euro centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (į valstybės biudžetą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, juridinio asmens kodas 188659752, surenkamąją biudžeto sąskaitą, įmokos kodas 5660).

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmus.

Proceso dalyviai