Byla 2-207-786/2011

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, Sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei , Dalyvaujant ieškovės atstovui A. K., Nedalyvaujant ieškovei J. F., Dalyvaujant atsakovams R. B., D. M., Nedalyvaujant atsakovams B. B., S. B. Nedalyvaujant tretiesiems asmenims VĮ Registrų centro atstovui, Anykščių rajono notarų biuro notarei Jolitai Viederienei, Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. F. ieškinį atsakovams R. B., B. B., S. B., D. M., tretiesiems asmenims VĮ Registrų centras, Anykščių rajono notarų biuro notarei Jolitai Viederienei dėl nekilnojamojo turto dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo,-

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu atsakovams kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti negaliojančia 2011 m. kovo 12 d. dovanojimo sutartį Nr.II-724, patvirtiną notarės J. V., sudarytą tarp atsakovų R. B. ir B. B., dėl neatlygintino 1/3 dalies dviejų kambarių buto su rūsiu, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) perleidimo; pripažinti negaliojančia 2008 m. birželio3 d. dovanojimo sutartį Nr. ( - ), patvirtintą notarės J. V., sudarytą tarp atsakovų B. B., S. B. ir atsakovės D. M., dalyje dėl neatlygintino 1/3 dalies dviejų kambarių buto su rūsiu, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - )perleidimo; taikyti restituciją: 1/3 dalį dviejų kambarių buto su rūsiu (bendras plotas 43.1 kv.m.), esančio ( - ), grąžinti atsakovui R. B.; iš atsakovų priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti dalyvaujant atstovui advokatui A. K.. Atstovas posėdžio metu nurodė, kad 2011 m. kovo 7 d. teismo sprendimu atsakovas R. B. buvo pripažintas ieškovės vaiko N. F., gimusio ( - ) tėvu ir iš atsakovo R. B. buvo priteistas išlaikymas sūnui po ¼ dydžio jo uždarbio ar pajamų, bet ne mažiau 1 MGL kas mėnesį nuo 2001 m. vasario 14 d. ii vaiko pilnametystės. Tačiau atsakovas priteisto išlaikymo gera valia nemokėjo. Vykdomasis raštas buvo perduotas vykdyti teismo antstoliui. Antstolis taip pat išlaikymo iš atsakovo išieškoti neturi galimybių, nes atsakovas neturi nei turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, nei pajamų. Yra įsiskolinimas – 16442 litai. Kadangi atsakovas išlaikymo nemokėjo, buvo įspėtas jog už piktybinį vengimą išlaikyti nepilnametį sūnų gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. 2002 m. sausio 9 d. antstolė aktu konstatavo, jog atsakovas R. B. nedirba ir jokio turto neturi. Atsakovui R. B. buvo iškelta baudžiamoji byla ir jis nuteistas pagal LR BK 164 straipsnį. Ieškovė susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga sužinojo, jog atsakovas R. B. 2001 m. kovo 12 dovanojimo sutartimi savo buto dalį neatlygintinai perleido atsakovei B. B.. Po to, 2008m. birželio 3 d. atsakovai S. B. ir B. B. turimą butą, taip pat ir atsakovo R. B. perleistą buto dalį, padovanojo atsakovei D. M.. Mano, kad tarp atsakovų R. B. ir B. B. buvo sudarytas tariamas sandoris, nebuvo išreikšta tikroji šalių valia, neketinant sukurti teisinių pasekmių, nes atsakovas R. B. ir toliau liko gyventi tame pačiame bute ir gyveno iki šio laiko. Atsakovas R. B. tokio sandorio sudaryti neprivalėjo, nes toks sandoris pažeidė ieškovės teises, kadangi atsakovas išlaikymo sūnui neteikia. Atsakovas R. B. neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Dėl nurodytų priežasčių negalima nukreipti priverstinai vykdyti teismo sprendimą. Mano, kad dovanojimo sutartis sudaryta, siekiant išvengti teismo sprendimo vykdymo. Kadangi ieškovė mano, jog sandoris yra negaliojantis, tai viena sandoris šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visą, ką yra gavusi pagal sandorį, t.y. 1/3 buto turi būti grąžinama pirmesniam savininkui –atsakovui R. B.. Taip pat prašė priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas

3Atsakovas R. B. su ieškiniu sutiko iš dalies ir parodė, jog jis žino, kad turi mokėti išlaikymą sūnui, tačiau neturi pajamų ir dėl to nemoka. Sudarydamas buto dovanojimo sutartį, neturėjo tikslo išvengti prievolės mokėti išlaikymą vaikui. Ruošėsi išvykti gyventi į užsienį., buto išlaikymui tėvams lėšų nedavė. Todėl ir sudarė buto dovanojimo sutartį. Į užsienį buvo išvykęs kelis kartus trumpam. Ir šiuo metu gyvena tame pačiame bute.

4Atsakovė D. M. parodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Sutinka, kad R. B. privalo išlaikyti savo sūnų. Mano, kad būtas, kuriame gyvena jos tėvai atsakovai B. B. ir S. B. bei brolis R. B., priklausė jos tėvams ir niekada nepriklausė broliui – atsakovui R. B.. Tik dalis buto buvo registruota brolio vardu. Kadangi ji prižiūri ir rūpinasi senais ir ligotais tėvais, todėl tėvai ir padovanojo butą jai. Mano, kad sandoris yra teisėtas ir ne naikintinas.

5Atsakovai B. B. ir S. B. į teismo posėdį neatvyko, šaukimai įteikti. Pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad R. B. turi pareigą išlaikyti savo sūnų N. F.. Buto dovanojimo sutartis buvo sudaryta teisėtai ir nėra pagrindo naikinti.

6Tretysis asmuo Anykščių rajono notarų biuro notarė Jolita Viederienė į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, sprendimą priimti teismo nuožiūra.

7Trečiojo asmens VĮ Registrų centras atstovas į teismo posėdį neatvyko, šaukimas įteiktas, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Ieškinys tenkintinas.

9Bylos medžiaga, šalių paaiškinimais, nustatyta, kad iš atsakovo R. B. 2001 m. kovo 7 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu priteistas išlaikymas sūnui N. F., gimusiam ( - ) po ¼ dydžio jo uždarbio ar pajamų, bet nemažiau 1 MGL kas mėnesį iki vaiko pilnametystės. (b.14-15). Byloje yra įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo konstatuota, kad atsakovas R. B. vengia išlaikyti savo vaiką (b.l.27-28). Byloje yra antstolės 2002 01 09 aktas, kuriame nurodyta, kad atsakovas R. B. turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neturi (b.l.24). Pagal 1992 m. vasario 6 d. sutartį, patvirtintą Anykščių rajono notarų biure, registro Nr. ( - ), R. B. kartu su B. B., S. B. nusipirko po 1/3 dalį buto, esančio ( - ), kurio nuosavybė įregistruota VĮ Registrų centre. Nusipirktą buto 1/3 dalį atsakovas R. B. 2001 m. kovo 12 d. padovanojo savo motinai atsakovei B. B. (b.l.66). 2008 m. birželio 3 d. atsakovai butą, esantį ( - ), padovanojo atsakovei D. M.. (b.l.72-73). Apie pažeistas teises ieškovė sužinojo, kada buvo iškelta baudžiamoji byla.

10Ieškovė nurodė, kad nurodytos sutartys pažeidė jos, kaip kreditoriaus teises, todėl prašė CK 6.66 straipsnio pagrindu pripažinti sandorius negaliojančiais, sandoriais nebuvo siekta sukurti teisinių pasekmių.

11Actio Pauliana ieškiniu siekiama apginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais šis, siekdamas išvengti prievolės įvykdymo kreditoriui, pablogina savo turtinę padėtį, perleisdamas turtą kitiems asmenims. Actio Pauliana ieškinio tikslas – taikant restituciją, sugrąžinti skolininko turtą, kurį šis nesąžiningai perleido tretiesiems asmenims ir šio turto sąskaita patenkinti kreditoriaus reikalavimą

12Kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir taip pat mažinama kreditoriaus galimybė patenkinti reikalavimus, t.y. tuo atveju, kai skolininko sudarytas sandoris pažeidžia kreditoriaus interesus. Iš atsakovo R. B. yra priteistas išlaikymas sūnui N. F., gimusiam ( - ). Atsakovas R. B. priteisto išlaikymo nemoka, yra įsiskolinimas apie 16442 litus. Kaip nustatyta iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų, atsakovas R. B. turto ir pajamų neturi, yra nemokus, nėra į ką nukreipti išieškojimą. Turto perleidimas turėjo įtakos atsakovo R. B. mokumui, nes kreditorius – ieškovė prarado galimybę patenkinti reikalavimą. Atsakovas R. B. gera valia išlaikymo sūnui neteikia. Pradėjus nagrinėti civilinę bylą teisme, kaip paaiškino atsakovė D. M., ieškovei pervedė 500 litų ir toliau išlaikymo sūnui neteikia.

13Kaip matyti sudarytas buto dovanojimo sandoris yra tariamas, nes nebuvo siekiama sukurti teisinių pasekmių. Tai rodo, kad sutarties šalys dėl vienų ar kitų priežasčių norėjo sudaryti tik išorinę teisinio santykio tarp jų atsiradimo regimybę, tačiau faktiškai sukurti sandoryje numatytų teisių ir pareigų nesiekė ir nenorėjo. Tariamas sandoris negalioja dėl sandorio šalių valios išraiškos ydingumo, nes išreikšta valia neattinka tikrosios šalių sandorių šalių valios. (CK 1.86 str.). Atsakovo R. B. tėvystė buvo nustatyta 2001 m. kovo 7 d. teismo sprendimu ir tuo pačiu sprendimu priteistas išlaikymas sūnui N. F.. Priklausančios buto dalies dovanojimo sutartis sudaryta 2001 m. kovo 12 d. Atsakovai S. B., R. B. ir B. B. ir toliau liko gyventi tame pačiame bute. Mokesčius moka atsakovas S. B. (b.l.59). Sandoriai sudaryti tarp artimų giminaičių sūnaus – atsakovo R. B. ir motinos B. B..

14Atsakovas R. B. pareigos sudaryti ginčijamą sandorį neturėjo. Atsakovė B. B. žinojo, kad atsakovas R. B. neišgali mokėti išlaikymą ir turi finansinių problemų, kad šiuo sandoriu atsakovas siekė išvengti buto dalies pardavimo, kreditoriaus –ieškovės interesas taip pat gali būti pažeistas, jeigu skolininkas, jau būdamas nemokus, dar labiau sumažina savo turtą.

15Teismas konstatuoja, kad byloje yra nustatytos visos sąlygos, numatytos CK 6.66 straipsnio 1 dalyje, kurios būtinos pripažinti sandorį negaliojančiu pagal pareikštą Pauliano ieškinį, t. y. atsakovas (skolininkas) neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, byloje nebuvo pateikta jokių duomenų, kad atsakovas (skolininkas) buto dalį privalėjo padovanoti motinai –atsakovei B. B., sandoris pažeidžia kreditorės (ieškovės) teises, nes, neatlygintinai perleidęs motinai nekilnojamąjį turtą, atsakovas sumažino savo galimybes vykdyti įsipareigojimą mokėti išlaikymą sūnui, apie ką jam buvo žinoma iki ginčijamo sandorio sudarymo. Nėra suėjęs vienerių metų senaties terminas, nes ieškovė apie tai sužinojo tik po 2010 m. birželio 18 d., kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje.

16Pagal CK 1.86 straipsnio nuostatas tai yra tariamas sandoris, nes sudarius buto dovanojimo sandorį nebuvo išreikšta tikroji šalių valia ir jis nebuvo vykdomas.

17Ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančia 2008 m. birželio3 d. dovanojimo sutartį Nr. ( - ), patvirtintą notarės J. V., sudarytą tarp atsakovų B. B., S. B. ir atsakovės D. M., dalyje dėl neatlygintino 1/3 dalies dviejų kambarių buto su rūsiu, ( - ), unikalus Nr. ( - ) perleidimo yra išvestinis iš kitų reikalavimų, todėl juos patenkinus, tenkintinas ir šis. Kaip nustatyta, atsakovė B. B. įsiregistravusi savo vardu atsakovo R. B. dovanotą buto dalį, 2008m. birželio 3 d., dovanojimo sutarties pagrindu padovanojo savo dukrai D. M. ir butas šiuo metu yra registruotas D. M. vardu. Kadangi konstatuota, kad 2001 m. kovo 12 d. dovanojimo sutartis Nr. ( - ), sudaryta tarp atsakovų B. B. ir R. B. dėl 1/3 dalies buto dovanojimo yra negaliojanti, tai tuo pagrindu atsakovė B. B. negalėjo perleisti 1/3 dalies buto atsakovei D. M.

18Neatlygintiniam sandoriui pripažinti negaliojančiu kitos šalies nesąžiningumas ar sąžiningumas neturi reikšmės, jį galima pripažinti negaliojančiu net ir tuo atveju, jeigu kita jo šalis buvo sąžininga (CK 4.96 straipsnio 3 dalis). Kaip nustatyta abu sandoriai – 2011 m. kovo 12 d. ir 2008 m. birželio 3 d. dovanojimo sutartys yra neatlygintinos.

19Teismai, tenkindami ieškinius reikalavimus dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, privalo taikyti sandorio negaliojimo pasekmes (restituciją). Atsižvelgiant į tai ir teismas taiko restituciją ir grąžina 1/3 dalį buto, esančio ( - ), atsakovo R. B. nuosavybėn.

20Laikinosios apsaugos priemonės taikytos Anykščių rajono apylinkės teismo 2011-02-15 nutartimi paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 5 d.).

21Pagal LR CPK 93 str. nuostatas ieškovei solidariai iš atsakovų priteistinos jos turėtos bylinėjimo išlaidos –žyminis mokestis, kurį ieškovė sumokėjo paduodama ieškinį teismui.

22Solidariai iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistinos teismo turėtos pašto išlaidos ( CPK 96 str.).

23Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

24Ieškinį patenkinti.

25Pripažinti negaliojančia 2001 m. kovo 12 d. dovanojimo sutartį Nr. ( - ), patvirtintą Anykščių rajono notarų biuro notarės J. V., sudarytą tarp R. B. ir B. B., dėl neatlygintino 1/3 dalies dviejų kambarių buto su rūsiu, esančio ( - ). Nuosavybėje perleidimo.

26Pripažinti negaliojančia 2008 m. birželio 3 d. dovanojimo sutartį Nr. ( - ), patvirtintą Anykščių rajono notarų biuro notarės J. V., sudarytą tarp B. B., S. B. ir D. M., dalyje dėl neatlygintino 1/3 dalies dviejų kambarių buto su rūsiu, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - )10, nuosavybėje perleidimo nuo jos sudarymo momento.

27Taikyti restituciją natūra - 1/3 dalį dviejų kambarių buto su rūsiu (bendras plotas 43.1 kv.m.), esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybėje grąžinti R. B., a.k( - ) įpareigojant šį turtą įregistruoti R. B., nuosavybe.

28Priteisti solidariai iš atsakovų R. B., B. B., S. B., D. M. ieškovei J. F. 900 (devynis šimtus) litų, po 225 litus iš kiekvieno, sumokėto žyminio mokesčio.

29Išieškoti iš atsakovo R. B., B B. S. B, D. M. į valstybės biudžetą 44,15 Lt (keturiasdešimt keturis litus 15 ct), iš kiekvieno po 11,03Lt teismo turėtų pašto išlaidų (įmokos kodas 5660, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300).

30Iki teismo sprendimo įsiteisėjimo palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones taikytas 2011-02-15 Anykščių rajono apylinkės teismo nutartimi. Turto arešto aktas įregistruotas 2011-02-17, turto arešto akto Nr. 0211000973.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. Ieškovė ieškiniu atsakovams kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti... 3. Atsakovas R. B. su ieškiniu sutiko iš dalies ir parodė, jog jis žino, kad... 4. Atsakovė D. M. parodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Sutinka, kad R.... 5. Atsakovai B. B. ir S. B. į teismo posėdį neatvyko, šaukimai įteikti.... 6. Tretysis asmuo Anykščių rajono notarų biuro notarė Jolita Viederienė į... 7. Trečiojo asmens VĮ Registrų centras atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Bylos medžiaga, šalių paaiškinimais, nustatyta, kad iš atsakovo R. B. 2001... 10. Ieškovė nurodė, kad nurodytos sutartys pažeidė jos, kaip kreditoriaus... 11. Actio Pauliana ieškiniu siekiama apginti kreditorių nuo nesąžiningų... 12. Kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kuriais... 13. Kaip matyti sudarytas buto dovanojimo sandoris yra tariamas, nes nebuvo... 14. Atsakovas R. B. pareigos sudaryti ginčijamą sandorį neturėjo. Atsakovė B.... 15. Teismas konstatuoja, kad byloje yra nustatytos visos sąlygos, numatytos CK... 16. Pagal CK 1.86 straipsnio nuostatas tai yra tariamas sandoris, nes sudarius buto... 17. Ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančia 2008 m. birželio3 d.... 18. Neatlygintiniam sandoriui pripažinti negaliojančiu kitos šalies... 19. Teismai, tenkindami ieškinius reikalavimus dėl sandorių pripažinimo... 20. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos Anykščių rajono apylinkės teismo... 21. Pagal LR CPK 93 str. nuostatas ieškovei solidariai iš atsakovų priteistinos... 22. Solidariai iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistinos teismo turėtos... 23. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260 str., 270 str.,... 24. Ieškinį patenkinti.... 25. Pripažinti negaliojančia 2001 m. kovo 12 d. dovanojimo sutartį Nr. ( - ),... 26. Pripažinti negaliojančia 2008 m. birželio 3 d. dovanojimo sutartį Nr. ( -... 27. Taikyti restituciją natūra - 1/3 dalį dviejų kambarių buto su rūsiu... 28. Priteisti solidariai iš atsakovų R. B., B. B., S. B., D. M. ieškovei J. F.... 29. Išieškoti iš atsakovo R. B., B B. S. B, D. M. į valstybės biudžetą 44,15... 30. Iki teismo sprendimo įsiteisėjimo palikti galioti laikinąsias apsaugos... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui,...