Byla 2-617-451/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant pareiškėjai E. T., suinteresuotam asmeniui A. J., nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui M. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos E. T. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. J., M. Š. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja E. T. kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė palikimą, atsiradusį po jos tetos S. G., a.k. ( - ), mirusios ( - ), mirties, faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti.

3Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškimą palaiko visa apimtimi ir prašo jį tenkinti. Paaiškino, kad ( - ) mirė pareiškėjos teta S. G.. Prieš mirtį S. G. testamento nebuvo sudariusi. M. S. G. turėjo brolį J. G., gim. ( - ), kuris mirė ( - ), bei seserį- pareiškėjos motiną G. V., gim. ( - ), kuri mirė ( - ) S. G. be pareiškėjos E. T. turėjo dar dvi dukterėčias – A. J. ir M. Š., kurios šioje byloje yra suinteresuoti asmenys. Palikimo atsiradimo metu, t.y. ( - ), mirusios S. G. palikimą sudarė 0,0400 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis Kauno mieste.

4Suinteresuotas asmuo A. J. teismo posėdžio metu dėl pateikto pareiškimo neprieštaravo.

5Liudytojas A. T. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra pareiškėjos E. T. sūnus. Taip pat liudytojas patvirtino, kad veždavo savo motiną E. T. į mirusiosios S. G. žemės sklypą. Taip pat liudytojas nurodė, kad E. T. prieš mirtį prižiūrėjo savo tetą S. G., nuolat rūpinosi tiek ja tiek jos turtu.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Išnagrinėjus bylą, išklausius pareiškėjos, suinteresuoto asmens paaiškinimų, bei susipažinus su byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad ( - ) mirė S. G., a. k. ( - ) (9 b.l.). Po S. G., mirusios ( - ), niekas iš įpėdinių nesikreipė dėl palikimo priėmimo ir paveldėjimo byla po jos mirties notarų biure neužvesta (10 b.l.). VĮ Registrų centro duomenys patvirtina, kad mirusiajai S. G. nuosavybės teise priklausė žemės sklypas, esantis Kauno mieste, kurio unikalus Nr. ( - ) (11-12 b.l.). Dar esant S. G. gyvai teismo nutartimi jos rūpintoja buvo paskirta pareiškėja E. T. (32 b.l.). Pateikti pareiškėjos, suinteresuotų asmenų, liudytojo paaiškinimai, patvirtina pareiškėjos nurodytą aplinkybę, kad pareiškėja po tetos S. G. mirties, prižiūrėjo paveldėtą turtą, rūpinosi nekilnojamuoju turtu.

8Pagal CPK 444, 445 straipsnių nuostatas juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme. Kasacinis teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką bylose dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ne kartą pažymėjo, kad nustatytini ne bet kokie faktai, o tik tokie, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008, ir kt.).

9CK 5.11 str. 1 d. 5 p. paveldint pagal įstatymą įpėdiniai lygiomis dalimis yra palikėjo brolio ir sesers vaikai (sūnėnai ir dukterėčios), taip pat palikėjo tėvo ir motinos broliai ir seserys (dėdės ir tetos). Notarės pateikta pažyma patvirtina aplinkybę, kad dėl palikimo priėmimo po S. G. mirties į notarų biurą niekas nesikreipė, suinteresuoti asmenys teismo posėdyje patvirtino, kad neketina kreiptis dėl palikimo, atsiradusio po tetos mirties, priėmimo. Pareiškėja per CK 5.50 str. 5 d. nurodytą 3 mėnesių terminą nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo, palikimą priėmė per šį terminą faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jei jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą (CK 5.51 str.).

10Pareiškėja palikimą priėmė pradėdama faktiškai valdyti paveldėtą turtą, nes po tetos mirties, kaip įstatyminė įpėdinė, prižiūrėjo ir rūpinosi S. G. nuosavybės teise priklausiusiu nekilnojamuoju turtu. Šias aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (CPK 177 str., 185 str., 192 str.). Pareiškėja kitokia, ne teismo tvarka, negali gauti šį juridinę reikšmę turintį faktą patvirtinančių dokumentų. Palikimo priėmimo faktą tvirtina teismas (CPK 444 str. 2 d. 8 p.). Prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas pareiškėjai sukels teisines pasekmes, kadangi neturėdama teismo sprendimo dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo negali paveldėto nekilnojamojo turto įregistruoti nekilnojamojo turto registre savo vardu ir juo disponuoti (CPK 444 str. 1 d.). Jokio ginčo dėl paties prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto nėra. Nustatytinas pareiškėjos prašymu juridinę reikšmę turintis faktas sukurs pareiškėjai turtines teises ateityje.

11Iš pareiškėjos nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai, kadangi jos yra mažesnės nei 3,00 EUR (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 177 str., 185 str., 186 str., 290 str., 291str., 444 str. l d. 9 p., 448 str.,

Nutarė

13Pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja E. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), priėmė palikimą, atsiradusį po S. G., a. k. ( - ), mirusio ( - ), mirties, pradėdama faktiškai valdyti paveldėtą turtą.

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas pareiškėjai siekiant įgyvendinti paveldėjimo teisę.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai