Byla 2S-1379-560/2018
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys P. Š., (duomenys neskelbtini), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje vienasmeniškai apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens P. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės N. Š. – S., atstovaujamos antstolio D. S., pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys P. Š., (duomenys neskelbtini), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Antstolė N. Š. – S. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė skirti (duomenys neskelbtini) vadovui P. Š. 450,00 Eur baudą. Nurodė, kad antstolei pateiktas vykdyti Vilniaus apygardos teismo vykdomasis raštas dėl skolos išieškojimo iš skolininko P. Š. išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai. Skolininkas dirba (duomenys neskelbtini). VĮ Registrų centras duomenimis įmonės vadovu yra pats skolininkas P. Š.. 2017-09-13 skolininko darbovietės buveinės adresu registruotu laišku buvo išsiųstas ir 2017-09-22 pasirašytinai įteiktas patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio. 2017-11-06 skolininko darbovietės buveinės adresu registruotu laišku buvo išsiųstas reikalavimas dėl informacijos pateikimo. Patvarkymas įteiktas 2017-11-16, tačiau antstolės reikalavimai iki pareiškimo teismui pateikimo dienos nėra įvykdyti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-01-03 nutartimi pareiškėjos skundą tenkino iš dalies: paskyrė (duomenys neskelbtini) vadovui P. Š. 5,00 Eur baudą už kiekvieną antstolės 2017-09-13 ir 2017-11-03 patvarkymų nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo bylos užregistravimo teisme dienos, t. y., nuo 2017-12-29 iki minėtuose patvarkymuose nurodytų reikalavimų įvykdymo. Teismas darė išvadą, kad skolininko darbovietė neįvykdė antstolės reikalavimų, dėl tokių veiksmų vilkinamas sprendimo vykdymas ir pažeidžiami išieškotojos Lietuvos Valstybės interesai. Skolininkas vykdymo procese privalo veikti atsakingai ir rūpintis savo įsipareigojimų įvykdymu, neignoruoti antstolio, siekiančio, kad skola būtų realiai išieškota, reikalavimų vykdymo. Teismui pateiktos vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog skolininko darbovietė tinkamai ir laiku nevykdo antstolės reikalavimų, todėl antstolės prašymas skirti jos vadovui baudą už antstolės reikalavimų nevykdymą yra teisėtas ir pagrįstas.
 2. Nustatydamas baudos dydį teismas įvertino byloje esančius duomenis, be kita ko, tai, kad patvarkymas dėl skolos išieškojimo nėra vykdomas nuo 2017 m. rugsėjo. Dėl nurodyto teismas antstolės prašymą skirti skolininko vadovui baudą už antstolės reikalavimų nevykdymą tenkino iš dalies, skolininko P. Š. darbovietės vadovui P. Š. skirdamas 5,00 Eur baudą už kiekvieną patvarkymo nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo bylos užregistravimo teisme dienos.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Suinteresuotas asmuo P. Š. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-01-03 nutartį. Nurodo, kad antstolės nurodymai nebuvo vykdomi ne dėl to, kad apeliantas siekia išvengti įsipareigojimų vykdymo, tačiau dėl to, kad iš apelianto darbo užmokesčio atliekami išskaitymai kitų kreditorių naudai. Apeliantas turi tris nepilnamečius vaikus, kuriems moka išlaikymą ir šis ieškojimas vykdomas pirmesne eile, todėl apeliantas negali būti nubaustas pinigine bauda. Pagerėjus jo turtinei padėčiai, apeliantas neabejotinai pradės vykdyti kitas prievoles.
 2. Antstolė N. Š. – S. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmetamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios naikinti ar pakeisti pagrindo nėra (CPK 337 straipsnio 1 punktas).
 3. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė N. Š. – S. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0033/12/00559 dėl įsiskolinimo išieškojimo iš skolininko P. Š. išieškotojos Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos, naudai. Skolininkas dirba (duomenys neskelbtini). 2017-09-13 antstolė priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. 2-782-565/2011, kuriuo įpareigojo skolininko darbovietę (duomenys neskelbtini) iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio, viršijančio vieną MMA, ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Nurodytas patvarkymas įteiktas skolininko darbovietei 2017-09-22. 2017-11-03 antstolė surašė patvarkymą dėl neišieškotos skolos Nr. 2-782-565/2011, kuriuo pareikalavo iš skolininko darbovietės per 5 dienas nuo šio reikalavimo gavimo dienos pateikti antstolei duomenis kodėl nevykdomas išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio, kokia atlyginimo suma kas mėnesį buvo priskaičiuota skolininkui nuo vykdomojo dokumento gavimo įmonėje, kada skolininkui buvo išmokėtas paskutinis atlyginimas, kada buvo atlikta išskaita pagal vykdomąjį dokumentą, kokia suma, kada ji bus pervesta į antstolės depozitinę sąskaitą. Patvarkymas įteiktas 2017-11-16. Byloje nėra duomenų, kad skolininko P. Š. darbovietė įvykdė antstolės patvarkymuose nurodytus reikalavimus. (duomenys neskelbtini) vadovu nuo 2016-11-02 yra skolininkas P. Š..
 4. Suinteresuoto asmens P. Š. teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai paskyrė jam baudą. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo argumentu nesutinka. Pažymėtina, jog vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300,00 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip kliudo vykdyti vykdomuosius dokumentus juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo vykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).
 5. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad apeliantas neginčija aplinkybės, jog antstolio patvarkymai, kuriais (duomenys neskelbtini) vadovas yra įpareigotas atlikti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio, yra teisėti ir vykdytini. Bylos duomenys patvirtina, kad ginčo prievolė nėra įvykdyta. Tad šiame kontekste nėra teisiškai reikšminga apelianto nurodyta aplinkybė, kad iš jo darbo užmokesčio atliekami išskaitymai ir kitų kreditorių naudai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei įvertinus aplinkybę, kad apie antstolės reikalavimus apeliantui buvo žinoma, tačiau, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, apeliantas šių reikalavimų ir toliau nevykdė, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas (duomenys neskelbtini) vadovui baudą skyrė pagrįstai.
 6. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-01-03 nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

12Suinteresuoto asmens P. Š. atskirąjį skundą atmesti.

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai