Byla 2-16203-910/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Rasai Kvartūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei Onai Jakubauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Resikona“ ieškinį atsakovui UAB „Yglė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Resikona“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Yglė“ 2197,43 Lt skolos, 100,70 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 398,70 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3Ieškinyje nurodoma, kad laikotarpiu nuo 2013-05-02 tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai, kurių pagrindu ieškovas tiekė atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo jas priimti ir atsiskaityti su ieškovu. Ieškovas 2013-05-02, 2013-05-08, 2013-05-16 bei 2013-05-21 PVM sąskaitų–faktūrų pagrindu perdavė atsakovui prekes, atsakovas jas priėmė, 2013-09-27 mokėjimo pavedimu pervedė į ieškovo sąskaitą 1000 Lt, tačiau iki galo neatsiskaitė – liko skolingas ieškovui 2197,43 Lt. Atsakovas jokių pretenzijų dėl prekių nepateikė, todėl, ieškovo teigimu, turi sumokėti už gautas prekes.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „Yglė“ nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Atsakovo teigimu, jis neginčija susidariusios skolos, tačiau prašo ją išdėstyti tokia tvarka: iki 2014-04-30 – 500 Lt; iki 2014-05-31 – 500 Lt; iki 2014-06-30 – 500 Lt; iki 2014-07-31 – 500 Lt; iki 2014-08-31 – 696,83 Lt.

5Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytus reikalavimus ir prašė ieškinį patenkinti. Dėl atsakovo prašymo išdėstyti skolą nurodė, kad su pareikštu prašymu nesutinka, nes ieškovas turi sutartinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys nežinomos.

7Ieškinys tenkintinas

8CPK 268 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad tuo atveju, kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus.

9Nagrinėjamu atveju atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad skolos fakto ir sumos neginčija. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovas pripažįsta ieškinį, todėl teismas, vadovaudamasis CPK 268 straipsnio 5 dalimi, sprendimą grindžia sutrumpintais motyvais.

10CK 6.305 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą).

11Bylos duomenimis, ieškovas 2013-05-02, 2013-05-08, 2013-05-16 bei 2013-05-21 PVM sąskaitų–faktūrų pagrindu perdavė atsakovui prekes, tačiau atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų ir iki galo neatsiskaitė su ieškovu – liko skolingas 2197,43 Lt. Atsakovas neneigia skolos fakto, nekvestionuoja jos dydžio.

12CK 6.200 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. CK 6.205 straipsnyje įtvirtinta, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą.

13Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad atsakovas neįvykdė savo sutartinės pareigos atsiskaityti su ieškovu, todėl iš jo ieškovo naudai priteisiama 2197,43 Lt skolos.

14Kai skolininkas pažeidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, laikoma, kad jis naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 straipsniai). Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją ir yra skolos dalis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas delsia atsiskaityti, iš jo priteistinos CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio (6 proc.) metinės palūkanos, t. y. 100,70 Lt.

15Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui taip pat priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2298,13 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Iš atsakovo ieškovui priteisiama 398,70 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 72 Lt žyminio mokesčio ir 326,70 Lt už teisinę pagalbą rengiant ieškinį (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

17Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

18Atsakovas, iš esmės neginčydamas savo prievolės sumokėti ieškovo reikalaujamą skolą, atsiliepime į ieškinį prašo skolos sumokėjimą išdėstyti penkiems mėnesiams, pradedant vykdyti nuo 2014-04-30, mokant po 500 Lt kas mėnesį.

19Ieškovo atstovė teismo posėdyje nesutiko su atsakovo prašymu išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, nurodydama, kad ieškovas pats turi įsipareigojimų kitiems kreditoriams, 2014-04-02 sudarė patalpų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią turi atsiskaityti (b. l. 39-46). Ieškovo atstovė taip pat pažymėjo, kad atsakovas nesumokėjo nė vienos įmokos pagal atsiliepime į ieškinį savo paties pasiūlytą įmokų mokėjimų grafiką.

20CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

21Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, aiškinant ir taikant CPK 284 straipsnio 1 dalies nuostatas, sprendimo įvykdymas gali būti atidėtas ar išdėstytas išimtiniais atvejais. Sprendžiant dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo, aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių principų taikymas reikalauja atsižvelgti į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar, atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-10-04 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2011-12-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011; kt.). Sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas neturi suteikti nepagrįsto pranašumo skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, turi būti išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra.

22Pažymėtina, kad prašymas atidėti arba išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą turi būti motyvuotas, prie jo privalu pateikti konkrečius įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo būtinumą ir pagrįstumą.

23Nagrinėjamu atveju atsakovas savo prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą penkiems mėnesiams grindžia tuo, kad su juo delsia atsiskaityti tretieji asmenys, tačiau byloje nepateikta įrodymų, pagrindžiančių tokius atsakovo teiginius. Taip pat pažymėtina tai, kad atsakovas gera valia nevykdo atsiliepime į ieškinį jo paties pasiūlyto skolos grąžinimo grafiko – byloje nėra duomenų, kad atsakovas iki 2014-04-30 sumokėjo pirmąją įmoką.

24Pabrėžtina tai, kad, prašydamas išdėstyti skolos sumokėjimą penkiems mėnesiams, atsakovas nepateikė įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, jog, išdėsčius sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas šio sprendimo įvykdymas. Aptartų motyvų pagrindu teismas prieina prie išvados, kad atsakovas neįrodė, jog nagrinėjamu atveju yra išimtinė situacija, dėl kurios būtina išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, ir kad prašomas sprendimo įvykdymo išdėstymas nepažeis ginčo šalių lygiateisiškumo, teisių ir teisėtų interesų pusiausvyros, teisėtų lūkesčių, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovo prašymas išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą netenkinamas.

25Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl vykdymo išdėstymo šalys turi teisę tartis teismo sprendimo vykdymo proceso metu.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 270, 301 straipsniais, 284 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

27patenkinti UAB „Resikona“ (juridinio asmens kodas 134872615) ieškinį.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Yglė“ (juridinio asmens kodas 123444143) ieškovo UAB „Resikona“ (juridinio asmens kodas 134872615) naudai 2197,43 Lt skolos, 100,70 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą 2298,13 Lt (dviejų tūkstančių dviejų šimtų devyniasdešimt aštuonių litų 13 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 398,70 Lt (tris šimtus devyniasdešimt aštuonis litus ir 70 ct) bylinėjimosi išlaidų.

29Atmesti atsakovo UAB „Yglė“ (juridinio asmens kodas 123444143) prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas UAB „Resikona“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 3. Ieškinyje nurodoma, kad laikotarpiu nuo 2013-05-02 tarp ieškovo ir atsakovo... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „Yglė“ nurodė, kad su ieškiniu... 5. Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytus... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys nežinomos.... 7. Ieškinys tenkintinas... 8. CPK 268 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad tuo atveju, kai atsakovas... 9. Nagrinėjamu atveju atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad skolos... 10. CK 6.305 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad pirkimo–pardavimo sutartimi... 11. Bylos duomenimis, ieškovas 2013-05-02, 2013-05-08, 2013-05-16 bei 2013-05-21... 12. CK 6.200 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį... 13. Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad atsakovas neįvykdė savo... 14. Kai skolininkas pažeidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, laikoma,... 15. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi,... 16. Iš atsakovo ieškovui priteisiama 398,70 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias... 17. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo... 18. Atsakovas, iš esmės neginčydamas savo prievolės sumokėti ieškovo... 19. Ieškovo atstovė teismo posėdyje nesutiko su atsakovo prašymu išdėstyti... 20. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 21. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, aiškinant ir taikant... 22. Pažymėtina, kad prašymas atidėti arba išdėstyti teismo sprendimo... 23. Nagrinėjamu atveju atsakovas savo prašymą išdėstyti teismo sprendimo... 24. Pabrėžtina tai, kad, prašydamas išdėstyti skolos sumokėjimą penkiems... 25. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl vykdymo išdėstymo šalys turi... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 270, 301... 27. patenkinti UAB „Resikona“ (juridinio asmens kodas 134872615) ieškinį.... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Yglė“ (juridinio asmens kodas 123444143)... 29. Atmesti atsakovo UAB „Yglė“ (juridinio asmens kodas 123444143) prašymą... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...