Byla A2.9.-743-455/2012
Dėl darytina išvada, kad jis vengia atvykti į teismą (ATPK 272 str. 2 d.)

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje M. P., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 178 str. 3 d.,

Nustatė

2M. P. prieš tai būdamas du kartus (2012-04-27, 2012-05-19) per vienerius metus baustas už alkoholinių gėrimų gėrimą arba girto pasirodymą viešosiose vietose, 2012 m. birželio 15 d., apie 21 val. 56 min., viešoje vietoje – Utenoje, Maironio gatvėje, 17 numeriu pažymėto namo ketvirto aukšto bendro naudojimo koridoriuje, pasirodė būdamas neblaivus (nustatytas 3,50 prom. girtumas), t. y. svirduliavo, sunkiai orientavosi aplinkoje, tokiais savo veiksmais įžeidė žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę.

3Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, kadangi neatvykimo priežasčių teismui nenurodė, todėl darytina išvada, kad jis vengia atvykti į teismą (ATPK 272 str. 2 d.).

4M. P. rašytiniame paaiškinime nurodė, kad su pažeidimu sutinka. Jo kaltė padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 178 str. 3 d., taip pat yra įrodyta: tarnybiniu pranešimu dėl girto pasirodymo viešoje vietoje (b. l. 4), administracinio teisės pažeidimo protokolu (b. l. 5), asmens duomenimis (b. l. 6), pažyma apie asmens baustumą (b. l. 7-9), alkoholio matuoklio šaknele (b. l. 10).

5Nutarime aptarti įrodymai pakankami ir patvirtina, kad M. P. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 178 str. 3 d.

6M. P. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra, jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina, tai, kad teisės pažeidimą padarė prieš tai būdamas padaręs nusikaltimą (ATPK 32 str. 2 d. 6 p.).

7Skiriant M. P. administracinę nuobaudą atsižvelgtina į jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę bei lengvinančių aplinkybių nebuvimą, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę apibūdinančius duomenis, t. y. į tai, kad teistas (Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis), į tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo praeityje yra penkis kartų baustas administracine tvarka, iš kurių vieną kartą už nedidelį chuliganizmą, du kartus už Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir du kartus už alkoholinių gėrimų gėrimą arba girto pasirodymą viešosiose vietose bei atsižvelgiant į tai, kad administracinės nuobaudos turi padėti pasiekti, kad tiek administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, tiek kiti asmenys nedarytų naujų pažeidimų, taip pat atsižvelgiant į administracinės nuobaudos tikslus (ATPK 20 str.), jam skirtina administracinė nuobauda – bauda, nedidesnė nei sankcijoje numatytas baudos vidurkis (ATPK 302 str.).

8Vadovaudamasis ATPK 302 str., 224 str., 287 str. 1 d. 1 p., teismas,

Nutarė

9M. P. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą numatytą ATPK 178 str. 3 d. ir paskirti jam administracinę nuobaudą –dviejų šimtų litų baudą, kurią jis per 40 dienų nuo šio nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 nuo pranešimo apie skundą nepatenkinimo dienos, privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“ AB, įmokos kodas 6030.

10Išaiškinti patrauktam administracinėn atsakomybėn asmeniui, jog nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka, išieškant ir vykdymo išlaidas. Vadovaujantis ATPK 313 str. 3 d. administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

11Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai