Byla e2-1078-647/2020
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Doka Lietuva“ (toliau - UAB „Doka Lietuva“) atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Riešės plantacija“ (toliau - UAB „Riešės plantacija“) dėl kelio servituto nustatymo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Nukas“ (toliau – UAB „Nukas“)

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas Juknevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Doka Lietuva“, atstovaujamos L. M., pateiktą prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Doka Lietuva“ (toliau - UAB „Doka Lietuva“) atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Riešės plantacija“ (toliau - UAB „Riešės plantacija“) dėl kelio servituto nustatymo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Nukas“ (toliau – UAB „Nukas“),

Nustatė

22019-10-01 Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmuose pagal ieškovės ieškinį iškelta civilinė byla. Ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimus: nustatyti kelio servitutą atsakovei UAB „Riešės plantacija“ priklausančiame žemės sklype pagal ieškovo UAB „Doka Lietuva“ pateiktą techninę dokumentaciją; nustatyti vienkartinę, ne didesnę nei 850,00 Eur dydžio, piniginę kompensaciją tarnaujančio daikto savininkui (atsakovei) bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

32020-01-31 teisme gautas ieškovės UAB „Doka Lietuva“, atstovaujamos L. M., prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriame nurodė, kad ieškovė ir atsakovė sudarė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą nutraukti.

4Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. nustato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutarties tvirtinimo klausimą teismas gali išspręsti rašytinio proceso tvarka. Pagal CK 6.983 str. 1 d. taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str., CPK 584 str. 1 d. 4 p.). Nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str.).

5Iš pateiktos 2020-01-27 sudarytos taikos sutarties matyti, jog šalys abipusių nuolaidų būdu išsprendė ginčą taikiai, ši sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ir įstatymams, nepažeidžia niekieno teisių ir interesų (CK 1.80–1.81 str., 6.983 str., 6.985 str.), šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, todėl sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str.).

6Taikos sutarties 4 punkte šalys nusistatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką, todėl bylinėjimosi išlaidų šalims teismas nepriteisia.

7Šalims sudarius taikos sutartį, grąžinama 75% sumokėto žyminio mokesčio sumos (LR CPK 87 str. 2 d.). Kreipdamasis į teismą su ieškiniu ieškovė sumokėjo 75,00 Eur žyminio mokesčio, todėl jai grąžintina 56,00 Eur žyminio mokesčio.

8Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi neviršija minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų (5,00 Eur) sumą (CPK 83 str. 1 d. 2 p., 96 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis LR CPK 83 str., 140 str. 1 d., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

10patvirtinti UAB „Riešės plantacija“, juridinio asmens kodas 186720975, buveinės adresas Paežerių k., Vilniaus r. sav., atstovaujama direktoriaus D. D., toliau vadinama Atsakovu, UAB „Doka Lietuva“, juridinio asmens kodas 300042618, buveinės adresas Lvovo g. 25-702, Vilnius, atstovaujama prokuristo p. J. P., toliau vadinama Bendrovė Nr. 1, ir UAB „Nukas“, juridinio asmens kodas 121791490, buveinės adresas Antakalnio g. 42-44, Vilnius, atstovaujama direktoriaus A. D., toliau vadinama Bendrovė Nr. 2, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena iš jų „Šalimi“, 2019-01-27 sudarytą taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis), kuria sutarties šalys susitarė:

11„1.

12Taikos sutartimi nustatomas 242 m2 ploto atlygintinas neterminuotas kelio servitutas pagal D. K. įmonės parengtą genplano schemą M1:1000 (toliau – Servitutas) Atsakovo nuosavybės teise valdomam žemės sklypui, unikalus numeris 4117-0200-0029, kadastro numeris 4117/0200:29 Didžiosios Riešės k. v., adresas Vilniaus g. 11, Paežerių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav. (toliau – Tarnaujantis žemės sklypas), Bendrovės Nr. 1 ir Bendrovės Nr. 2 bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, unikalus numeris 4174-0200-0002, kadastro numeris 4117/0200:133 Didžiosios Riešės k. v., adresas: Paežerių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav. (toliau – Viešpataujantis žemės sklypas) atžvilgiu.

132.

14Bendrovė Nr. 1 įsipareigoja sumokėti Atsakovui vienkartinį, bendrą ir galutinę 3000 EUR (trys tūkstančiai eurų) piniginį atlyginimą už Servituto nustatymą Tarnaujančiam žemės sklypui.

153.

16Taikos sutarties 2 punkte nurodytas atlyginimas turi būti sumokėtas į Atsakovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr.: ( - ), bankas: UAB „Medicinos bankas“, per 3 (tris) darbo dienas nuo teismo nutarties patvirtinti Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

174.

18Šalys susitaria, kad nei viena Šalis nereikalauja viena iš kitos jokių bylinėjimosi išlaidų, susijusių su Civilinės bylos nagrinėjimu teisme ir/ar šios Taikos sutarties sudarymu.

195.

20Bendrovė Nr. 1 prisiima visas valstybės patirtas su Civilinės bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.

216.

22Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 (atitinkamai Bendrovė įrenginėjanti nuovažą) įsipareigoja užtikrinti, kad nuovažos ir/ar kelio į Viešpataujantį žemės sklypą per Servitutą įrengimo projektas būtų suderintas su visomis Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybės institucijomis, su kuriomis pagal teisės aktų reikalavimus turi būtį derinami tokie statiniai, ir užtikrinti, kad tokia nuovaža ir/ar kelias bus įrengiama tik gavus atitinkamų Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybių institucijų patvirtinimus ir/ar pritarimus. Bendrovė Nr. 1ir/ar Bendrovė Nr. 2 įsipareigoja užtikrinti, kad dėl nuovažos ir/ar kelio į Viešpataujantį žemės sklypą per Servitutą įrengimo nekils poreikis pašalinti ir/ar perkelti šios Taikos sutarties sudarymo metu esančius įrengtus įvažiavimo į Tarnaujantį žemės sklypą vartus.

237.

24Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 įsipareigoja pateikti Atsakovui jo susipažinimui nuovažos ir/ar kelio į Viešpataujantį žemės sklypą per Servitutą įrengimo projektą ne vėliau kaip 5 (penkias) dienas po to, kai toks projektas bus suderintas su visomis kompetentingomis Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybių institucijomis, bet ne vėliau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki bet kokių nuovažos ir/ar kelio į Viešpataujantį žemės sklypą per Servitutą įrengimo darbų vykdymo pradžios.

258.

26Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 įsipareigoja iš anksto šioje Taikos sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį informuoti Atsakovą apie bet kokių nuovažos ir/ar kelio į Viešpataujantį žemės sklypą per Servitutą įrengimo darbų vykdymo pradžią.

279.

28Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 (atitinkamai Bendrovė įrenginėjanti nuovažą)įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, jog dėl nuovažos ir/ar kelio į Viešpataujantį žemės sklypą per Servitutą įrengimo darbų vykdymo nebus sudaromos jokios kliūtys ir niekaip nebus varžomas transporto priemonių eismas ir patekimas į Tarnaujantį žemės sklypą per šios Taikos sutarties sudarymo momentu esančią nuovažą iš krašto kelio Nr. 172, taip pat kitaip nebus trikdoma Atsakovo veikla Tarnaujančiame žemės sklype.

2910.

30Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 įsipareigoja savo sąskaita, rizika ir priemonėmis atlikti Servituto ribose esančios tvoros, kiosko, inžinerinių tinklų (inžinerinis šulinys ir kabeliai) išmontavimo, perkėlimo bei įrengimo Atsakovo nurodytoje Tarnaujančio žemės sklypo vietoje darbus, jeigu šie statiniai ar inžineriniai tinklai faktiškai trukdys atlikti nuovažos įrengimo darbus. Šiuos darbus Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 įsipareigoja atlikti laikydamosi Atsakovo pagrįstų ir protingų reikalavimų. Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 privalo pradėti vykdyti šioje Taikos sutartyje nustatytus darbus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Atsakovo rašytinio reikalavimo gavimo dienos arba ne vėliau kaip Šalių suderintu momentu, tačiau ne ankščiau kaip iki teismo nutarties patvirtinti Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

3111.

32Nuovažos ir/ar kelio į Viešpataujantį žemės sklypą projektavimą, derinimą ir įrengimą Bendrovė Nr. 1 ir Bendrovė Nr. 2 vykdo savo rizika ir lėšomis.

3312.

34Bendrovė Nr. 1 ir Bendrovė Nr. 2 savo lėšomis privalo prižiūrėti, išlaikyti, tvarkyti ir remontuoti įrengtą nuovažą ir/ar kelią į Viešpataujantį žemės sklypą.

3513.

36Šia Taikos sutartimi Bendrovė Nr. 1 ir Bendrovė Nr. 2 pareiškia, jog sutinka ir neprieštarauja, jog Tarnaujančio žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis būtų pakeista iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę bei nustatyti Atsakovo pageidaujami Tarnaujančio žemės sklypo naudojimo būdai (komercinės paskirties teritorijos ir/ar pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), o Atsakovas ir/ar kitas Tarnaujančio žemės sklypo valdytojas ateityje Tarnaujančiame žemės sklype vykdytų tokią naują Tarnaujančio žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdus atitinkančią veiklą, įskaitant atitinkamų statinių tokios veiklos vykdymo tikslais statybą ir eksploatavimą.

3714.

38Šia Taikos sutartimi Bendrovė Nr. 1 ir Bendrovė Nr. 2 pareiškia, jog sutinka ir neprieštarauja, jog Atsakovas ir/ar kitas Tarnaujančio žemės sklypo valdytojas ateityje įsirengtų užtvarą ir/ar tvorą ant Tarnaujančio žemės sklypo ir Viešpataujančio žemės sklypo ribos ar arčiau kaip 1 (vienas) metras iki Viešpataujančio žemės sklypo ribos, neapribojant Bendrovės Nr. 1 ir Bendrovės Nr. 2 patekimo į Viešpataujantį žemės sklypą.

3915.

40Bendrovė Nr. 1 ir Bendrovė Nr. 2 pareiškia, jog atsisako bet kokių kitų Viešpataujančio žemės sklypo detaliajame plane numatytų servitutų Tarnaujančiame žemės sklype, įskaitant servituto elektros tinklų, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimui.

4116.

42Tuo atveju, jeigu Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 perleistų nuosavybės teisę į Viešpataujantį žemės sklypą, Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 įsipareigoja informuoti būsimuosius Viešpataujančio žemės sklypo savininkus apie šioje Taikos sutartyje dalyje nurodytus sutikimus bei užtikrinti, kad jie galiotų ir būsimųjų Viešpataujančio žemės sklypo savininkų atžvilgiu, taip pat užtikrinti, jog būsimieji Viešpataujančio žemės sklypo savininkai laikytųsi šioje Taikos sutartyje nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

4317.

44Šalys pareiškia ir patvirtina, kad kiekviena iš jų sutinka ir pageidauja, kad ši Taikos sutartis būtų patvirtinta rašytinio proceso tvarka bei tokiu būdu nutraukta Civilinė byla.

4518.

46Šalys pareiškia, kad šią Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir jos sudarymo, vykdymo, taip pat ir nevykdymo arba netinkamo vykdymo pasekmes, ši Taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių Šalims žinomų priežasčių, kurios darytų šią Taikos sutartį neteisėta.

4719.

48Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja kitai Šaliai, kad ji turi visus įgaliojimus ir teisę sudaryti bei pasirašyti šią Sutartį ir vykdyti visas joje numatytas savo prievoles bei įsipareigojimus.

4920.

50Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos Taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima).

5121.

52Pagal šią Taikos sutartį visi pranešimai, reikalavimai ir kita korespondencija siunčiančios Šalies pasirinkimu kitai Šaliai gali būti siunčiama toliau nurodomais būdais: elektroniniu paštu ir/arba registruotu paštu toliau šioje Taikos sutartyje nurodytais Šalių kontaktais:

53Bendrovei Nr. 1:

54UAB „Doka Lietuva“

55adresas: Lvovo g. 25-702, Vilnius

56el. p.: tomas.stulpinas@doka.com

57Bendrovei Nr. 2:

58UAB „Nukas“

59adresas: Antakalnio g. 42-44, Vilnius

60el. p.: mindaugas@nukas.lt

61Atsakovui:

62UAB „Riešės plantacija“

63adresas: Paežerių k., Vilniaus r. sav.

64el. p.: info@champingnons.lt; dangiras@champignons.lt

6522.

66Šalys susitaria, kad ši Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

6723.

68Taikos sutarties priedas: priedas Nr. 1 - D. K. įmonės parengta genplano schema M1:1000.

6924.

70Taikos sutarties priedai sudaro sudėtinę ir neatskiriamą Taikos sutarties dalį.

7125.

72Ši Taikos sutartis yra sudaroma 4 (keturiais) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną – kiekvienai Taikos sutarties Šaliai ir Vilniaus regiono apylinkės teismui“.

73Grąžinti ieškovei UAB „Doka Lietuva“, juridinio asmens kodas 300042618, 56,00 Eur (penkiasdešimt šešis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2019-09-24 Luminor Bank AB mokėjimo nurodymu Nr. 1860 (mokėtojas Advokatų profesinė bendrija Roedl&Partner, įmonės registracijos numeris 303420368)

74Civilinę bylą nutraukti.

75Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas... 2. 2019-10-01 Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmuose pagal... 3. 2020-01-31 teisme gautas ieškovės UAB „Doka Lietuva“, atstovaujamos L.... 4. Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. nustato, kad bet kurioje proceso... 5. Iš pateiktos 2020-01-27 sudarytos taikos sutarties matyti, jog šalys... 6. Taikos sutarties 4 punkte šalys nusistatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 7. Šalims sudarius taikos sutartį, grąžinama 75% sumokėto žyminio mokesčio... 8. Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi neviršija minimalią... 9. Vadovaudamasis LR CPK 83 str., 140 str. 1 d., 293 str. 5 p., teismas... 10. patvirtinti UAB „Riešės plantacija“, juridinio asmens kodas 186720975,... 11. „1.... 12. Taikos sutartimi nustatomas 242 m2 ploto atlygintinas neterminuotas kelio... 13. 2.... 14. Bendrovė Nr. 1 įsipareigoja sumokėti Atsakovui vienkartinį, bendrą ir... 15. 3.... 16. Taikos sutarties 2 punkte nurodytas atlyginimas turi būti sumokėtas į... 17. 4.... 18. Šalys susitaria, kad nei viena Šalis nereikalauja viena iš kitos jokių... 19. 5.... 20. Bendrovė Nr. 1 prisiima visas valstybės patirtas su Civilinės bylos... 21. 6.... 22. Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 (atitinkamai Bendrovė įrenginėjanti... 23. 7.... 24. Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 įsipareigoja pateikti Atsakovui jo... 25. 8.... 26. Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 įsipareigoja iš anksto šioje Taikos... 27. 9.... 28. Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 (atitinkamai Bendrovė įrenginėjanti... 29. 10.... 30. Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 įsipareigoja savo sąskaita, rizika ir... 31. 11.... 32. Nuovažos ir/ar kelio į Viešpataujantį žemės sklypą projektavimą,... 33. 12.... 34. Bendrovė Nr. 1 ir Bendrovė Nr. 2 savo lėšomis privalo prižiūrėti,... 35. 13.... 36. Šia Taikos sutartimi Bendrovė Nr. 1 ir Bendrovė Nr. 2 pareiškia, jog... 37. 14.... 38. Šia Taikos sutartimi Bendrovė Nr. 1 ir Bendrovė Nr. 2 pareiškia, jog... 39. 15.... 40. Bendrovė Nr. 1 ir Bendrovė Nr. 2 pareiškia, jog atsisako bet kokių kitų... 41. 16.... 42. Tuo atveju, jeigu Bendrovė Nr. 1 ir/ar Bendrovė Nr. 2 perleistų nuosavybės... 43. 17.... 44. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad kiekviena iš jų sutinka ir pageidauja,... 45. 18.... 46. Šalys pareiškia, kad šią Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir... 47. 19.... 48. Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja kitai Šaliai, kad ji turi visus... 49. 20.... 50. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos Taikos... 51. 21.... 52. Pagal šią Taikos sutartį visi pranešimai, reikalavimai ir kita... 53. Bendrovei Nr. 1:... 54. UAB „Doka Lietuva“... 55. adresas: Lvovo g. 25-702, Vilnius... 56. el. p.: tomas.stulpinas@doka.com... 57. Bendrovei Nr. 2:... 58. UAB „Nukas“... 59. adresas: Antakalnio g. 42-44, Vilnius... 60. el. p.: mindaugas@nukas.lt... 61. Atsakovui:... 62. UAB „Riešės plantacija“... 63. adresas: Paežerių k., Vilniaus r. sav.... 64. el. p.: info@champingnons.lt; dangiras@champignons.lt... 65. 22.... 66. Šalys susitaria, kad ši Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties... 67. 23.... 68. Taikos sutarties priedas: priedas Nr. 1 - D. K. įmonės parengta genplano... 69. 24.... 70. Taikos sutarties priedai sudaro sudėtinę ir neatskiriamą Taikos sutarties... 71. 25.... 72. Ši Taikos sutartis yra sudaroma 4 (keturiais) vienodą juridinę galią... 73. Grąžinti ieškovei UAB „Doka Lietuva“, juridinio asmens kodas 300042618,... 74. Civilinę bylą nutraukti.... 75. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju...