Byla e2-1691-783/2018
Dėl S. S. testamento pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo – Kupiškio rajono notarų biuro notarė Astai Grambienė

1Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Virginijus Skaraitis sekretoriaujant Vidai Suslikienei, dalyvaujant atsakovui R. S., jo atstovei advokatei Ritai Elzbergienei,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. S. ieškinį atsakovui R. S. dėl S. S. testamento pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo – Kupiškio rajono notarų biuro notarė Astai Grambienė.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas E. S. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu 2017 m. rugsėjo 11 d. tėvo S. S. sudarytą testamentą, patvirtintą Kupiškio rajono notarų biuro notarės Astos Grambienės, testamento notarinio registro Nr. AG-3135, dėl testatoriaus S. S. ligos ir sandorio sudarymo metu buvimo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, jog kadangi jo tėvas S. S. sirgo psichikos liga – paranoidine šizofrenija, jis yra įsitikinęs, kad tėvo 2017 m. rugsėjo 11 d. sudarytas testamentas prieštarauja mirusiojo tėvo tikrajai valiai. Pagal CK 5.15 straipsnio 2 dalį, testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes. Mano, jog tėvas, nors ir nebuvo pripažintas neveiksniu, tačiau sandorio sudarymo metu dėl psichinės ligos ir savo sveikatos būklės buvo tokios būsenos, kuri neleido jam adekvačiai įvertinti situacijos ir priimti jo valią atitinkančio sprendimo dėl paliekamo turto. (1 t. 1-5 b. l.).

5Atsakovas R. S. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime teigė, jog ieškovas ieškinyje nenurodė jokių faktinių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurie galėtų pagrįsti, jog sandorio sudarymo metu brolis S. S. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, mirusiojo asmens išreikšta valia neatitiko tikrosios jo valios. Atsakovas R. S. daro išvadą, jog šis ieškovo ieškinys yra tik jo nepasitenkinimo išraiška dėl tėvo S. S. valios, išreikštos testamente. Ieškovas E. S. iki šiol nėra nei karto ginčijęs savo tėvo veiksnumo ar gebėjimo būti civilinių santykių dalyviu, nors šis ilgą laiką vertėsi prekyba, valdė transporto priemonę, pagal verslo liudijimą užsiiminėjo ūkine veikla. (101-107 b. l.).

6Trečiasis asmuo notarė A. Grambienė taip pat su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė, jog sudarant ginčijamą sandorį (2017 m. rugsėjo 11 d. testamentą) su S. S. ji bendravo apie valandą, pokalbio metu įsitikino, jog S. S. geba suprasti sandorio sudarymo pasekmes, taip pat suprato dėl paliekamo turto įpėdiniams ir to siekė. Kadangi S. S. valia buvo aiškiai išreikšta, jis rišliai dėstė savo mintis, nebuvo apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichotropinių vaistų, todėl jokių kliūčių, dėl kurių notarinio veiksmo atlikimas turėjo būti atsisakytas. (94-99 b. l.).

7Į 2018 m. gegužės 7 d. parengiamąjį teismo posėdį ieškovas E. S. neatvyko, priežasčių, dėl kurių neatvyko, iki parengiamojo posėdžio pradžios nenurodė, neatvykimą pateisinančių dokumentų, nepateikė.

8Atsakovo R. S. atstovė advokatė R. Elzbergienė prašo priimti sprendimą už akių ir ieškinį atmesti.

9Vadovaujantis CPK 230 straipsnio 2 dalimi, neatvykus į parengiamąjį posėdį šaliai, kuriai yra tinkamai pranešta apie parengiamąjį teismo posėdį, atvykusios šalies prašymu bylą nagrinėjantis teismas priima sprendimą už akių. Atsakovo R. S. atstovei advokatei R. Elzbergienei prašant priimti sprendimą už akių, ieškovui neatvykus į teismo posėdį ir nepateisinus neatvykimo į teismo posėdį, priimamas sprendimas už akių.

10Ieškinys atmetamas. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2017 m. rugsėjo 11 d. S. S. Kupiškio rajono notarų biure sudarė testamentą, kuriuo jam priklausiusius žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), jame esantį gyvenamąjį namą su visais ūkio pastatais ir kitais statiniais, registracijos Nr. 35/32675, adresu ( - ), taip pat garažo bokso Nr. 4, registracijos Nr.35/148517, dalį, esančio ( - ), savo mirties atveju paliko savo broliui R. S.. (70 b. l.). ( - ) S. S. mirė. (66 b. l.). Dėl S. S. palikimo priėmimo pagal testamentą į Kupiškio rajono notarų biurą pagal įstatymą 2017 m. spalio 12 d. kreipėsi R. S. (61 b. l.), 2017 m. spalio 25 d. dėl palikimo priėmimo pagal įstatymą kreipėsi E. S.. Taip pat nustatyta, jog S. S. nuo 1985 metų dėl psichikos sutrikimų devynis kartus buvo gydomas VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, paskutinį kartą buvo gydomas nuo 2017 m. rugpjūčio 24 d. iki 2017 m. rugsėjo 5 d., diagnozė – paranoidinė šizofrenija, psichikos ir elgesio sutrikimas vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas, ši diagnozė (paranoidinė šizofrenija) jam buvo nustatyta dar 1995 metais. (49, 51 b. l.). CK 1.89 straipsnio 1 dalis nustato, kad fizinio asmens, kuris, nors ir būdamas veiksnus, sandorio metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu. Spręsdamas dėl tokiu pagrindu pareikšto reikalavimo teismas išsiaiškina, ar asmuo, sudarydamas sandorį, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, stresinės situacijos, alkoholio, psichotropinių ar kitokių medžiagų, veiksnių poveikio) buvo tokios sveikatos, psichikos būklės, kad nesuprato, kokį sandorį sudaro. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Bylų, kuriose ginčijamas mirusio testatoriaus testamentas CK 1.89 straipsnio pagrindu, nagrinėjimo ypatumas yra tas, kad testatoriaus gebėjimai suvokti savo veiksmų reikšmę ir padarinius vertinami retrospektyviai, neišklausant paties testatoriaus, paprastai pagal liudytojų parodymus ar ekspertų išvadas, priimtas remiantis medicininiuose dokumentuose išlikusiais įrašais apie testatoriaus sveikatos būklę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009; 2015 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-588-421/2015; 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439-219/2017; kt.). Ieškovas E. S. ieškinyje, išskyrus mirusiojo S. S. psichikos sutrikimą, nenurodė jokių aplinkybių bei nepateikė kitų įrodymų, dėl kokių priežasčių S. S. sudarytas 2017 m. rugsėjo 11 d. testamentas prieštarauja testatoriaus valiai ir yra žalingas: testamentu paliktas ne visas mirusiajam priklausęs turtas, bet dalis, ši turto dalis palikta savo broliui (atsakovui R. S.), kuris artimai bendravo su mirusiuoju (atsakovo R. S. atsiliepime nurodytos aplinkybės, išreikalautoje ligos istorijoje iš VšĮ Rokiškio RPL nurodytas atsakovo R. S., kaip kontaktuojančio asmens, telefono numeris). Vien asmeniui diagnozuotas sveikatos sutrikimas nereiškia, kad toks asmuo nesupranta savo veiksmų ir negali jų valdyti. Tai, kad S. S., sudarydamas ginčijamą sandorį, suvokė tokio sandorio pasekmes, galėjo juos kontroliuoti, patvirtina trečiojo asmens A. Grambienės atsiliepime nurodytos sandorio sudarymo aplinkybės, atsakovo R. S. atsiliepime nurodytos aplinkybės apie S. S. darbinę veiklą, įgytą vairuotojo pažymėjimą, įsigytą transporto priemonę, turimą nekilnojamąjį turtą. Ieškovas E. S. kitų įrodymų (liudytojų parodymų, išvadų apie S. S. sveikatos būklę sandorio sudarymo metu, kliudžiusių S. S. suvokti savo veiksmų pobūdį, ar kitų leistinų įrodymų) nei paduodamas ieškinį, nei vėlesnėse stadijose nepateikė. Ieškinyje E. S. buvo nurodęs, jog bylos nagrinėjimo metu prašys skirti pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę, tačiau teismo nurodymo sumokėti avansą už ekspertizę per teismo nustatytą terminą neįvykdė, teismas tokio prašymo dėl ekspertizės skyrimo byloje nenagrinėjo. Atsižvelgus į tai pripažįstama, jog ieškovo E. S. ieškinys yra neįrodytas.

11Dėl dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas E. S. išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikė, atsakovas R. S. pateikė įrodymus, jog dėl atsiliepimo surašymo, prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, su šiomis priemonėmis susijusiomis administravimo išlaidomis patyrė 418 Eur dydžio išlaidas (151-156 b. l.), trečiasis asmuo notarė A. Grambienė – 300 Eur dydžio išlaidas už atsiliepimo surašymą (145-148 b. l.). Ieškinį atmetus, atsakovo ir trečiojo asmens patirtos išlaidos priteisiamos iš ieškovo.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų valstybei. Ieškinį atmetus, iš ieškovo E. S. valstybei priteisiamos 122,52 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos (75 Eur dydžio žyminis mokestis už ieškinį ir 38 Eur žyminis už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurių mokėjimas buvo atidėtas 2018 m. sausio 18 d. nutartimi, bei 9,52 Eur išlaidos dėl procesinių dokumentų įteikimo) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 7 dalimi, 84 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 92 straipsniu, 93 straipsniu). Nors ieškovo reikalavimas yra turtinis ir žyminis mokestis turėjo būti apskaičiuotas pagal atsakovo R. S. 2017 m. rugsėjo 11 d. testamentu paveldimo turto vertę, įvertinus, jog iki parengiamojo teismo posėdžio šalių nebuvo pateikti ar teismo išreikalauti įrodymai apie atsakovo R. S. paveldimo turto vertę, teismas žyminį mokestį šioje sprendimo už akių priėmimo stadijoje apskaičiuoja kaip neturtinį.

13Remdamasis, tuo kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

14Ieškinį atmesti.

15Panaikinti civilinėje byloje 2018 m. sausio 18 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę įpareigojimą trečiajam asmeniui Kupiškio rajono notarų biuro notarei Astai Grambienei neišduoti atsakovui R. S. paveldėjimo teisės liudijimo pagal S. S. testamentą bei 2018 m. kovo 16 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę draudimą ieškovui E. S. naudotis, valdyti ir kitaip disponuoti palikėjui S. S. priklausiusiais žemės sklypu, jame esančiu gyvenamuoju namu, su visais ūkio pastatais ir kitais statiniais bei garažo bokso Nr. 4 dalimi.

16Medicininę dokumentaciją grąžinti VšĮ Rokiškio RPL ir VŠĮ Kupiškio PASPC.

17Priteisti iš ieškovo E. S., asmens kodas ( - ) atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) naudai 418 Eur (keturis šimtus aštuoniolika eurų) jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, Kupiškio rajono notarų biuro notarės Astos Grambienės naudai – 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti iš ieškovo E. S. valstybės naudai 112,52 Eur (vieną šimtą dvylika eurų 52 ct) valstybės patirtų bylinėjimosi išlaidų (lėšas sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, juridinio asmens kodas 188659752, surenkamąją biudžeto sąskaitą, įmokos kodas 5660).

19Ieškovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Atsakovas, trečiasis asmuo per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka turi teisę apskųsti sprendimą už akių Panevėžio apygardos teismui, paduodami apeliacinį skundą per Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmus.

Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Virginijus... 2. viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. Ieškovas E. S. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu 2017 m. rugsėjo... 5. Atsakovas R. S. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime teigė,... 6. Trečiasis asmuo notarė A. Grambienė taip pat su ieškiniu nesutiko, prašė... 7. Į 2018 m. gegužės 7 d. parengiamąjį teismo posėdį ieškovas E. S.... 8. Atsakovo R. S. atstovė advokatė R. Elzbergienė prašo priimti sprendimą už... 9. Vadovaujantis CPK 230 straipsnio 2 dalimi, neatvykus į parengiamąjį posėdį... 10. Ieškinys atmetamas. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų... 11. Dėl dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas E. S. išlaidas... 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų valstybei. Ieškinį atmetus, iš ieškovo E. S.... 13. Remdamasis, tuo kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi,... 14. Ieškinį atmesti.... 15. Panaikinti civilinėje byloje 2018 m. sausio 18 d. nutartimi taikytą... 16. Medicininę dokumentaciją grąžinti VšĮ Rokiškio RPL ir VŠĮ Kupiškio... 17. Priteisti iš ieškovo E. S., asmens kodas ( - ) atsakovo R. S., asmens kodas (... 18. Priteisti iš ieškovo E. S. valstybės naudai 112,52 Eur (vieną šimtą... 19. Ieškovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Atsakovas, trečiasis asmuo per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...