Byla 2-500/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Zip travel“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo viešosios įstaigos Mykolo Romerio universiteto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 31 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2717-619/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Mykolo Romerio iniversitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Zip travel“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo 2013 m. lapkričio 7 d. rašte Nr. 3A-(18.2-45502)-472 užfiksuotą sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo.

5Pareikšto reikalavimo įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti atsakovo vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimas“ (toliau – Pirkimas) procedūras ir įpareigoti nesudaryti sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Ieškovas prašymą grindė tuo, kad, jo manymu, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla grėsmė teismo sprendimo vykdytinumui, teisingumas taptų ne realus, bet vien formalus. Prašomų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas esančioje situacijoje užkirstų kelią tiekėjui efektyviai ir veiksmingai ginti savo interesus, taip pat užkirstų kelią teismo sprendimo vykdytinumui bei sąžiningai tiekėjų konkurencijai viešuosiuose pirkimuose. Ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, nesustabdžius Pirkimo procedūrų, grįžti į pradinę iki pažeidimo padarymo buvusią stadiją būtų sudėtinga, nes sudarius Pirkimo sutartį, kuo ilgiau ji bus vykdoma, tuo mažesnė neįvykdytų paslaugų dalis liks vykdyti ieškovui ieškinio tenkinimo atveju. Ieškovas bylos laimėjimo atveju nebetektų galimybių vykdyti Pirkimo sutarties pilna apimtimi, tuo patirdamas ženklių nuostolių. Ieškovo nuomone, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo klausimą turėtų būti įvertinta ir tai, kad įstatymai nustato pakankamai trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus. Nesustabdžius Pirkimo procedūrų, būtų šiurkščiai pažeidžiamas viešasis interesas dėl viešojo pirkimo procedūrų skaidrumo ir teisėtumo. Ieškovo teigimu, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ir nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

6Atsiliepimu į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas prašė jį atmesti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 31 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą – sustabdė Pirkimo procedūras ir įpareigojo atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

9Teismas nustatė, kad atsakovo vykdomo Pirkimo pagrindinis objektas – Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos. Atsakovo teigimu, kelionių oro transporto organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos reikalingos įgyvendinant Europos socialinio fondo, valstybės biudžeto, Europos Komisijos bei kitų fondų lėšomis finansuojamus projektus. Teismas pažymėjo, kad atsakovas neįvardijo, kokiuose konkrečiuose projektuose jis dalyvauja ir organizuoja, šių projektų tikslų, terminų, nenurodė projektinių lėšų įsisavinimo terminų. Kadangi teismas neturi duomenų apie atsakovo vykdomo projekto pagrindinį tikslą, terminus, teismo vertinimu, nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovo ketinamų įsigyti paslaugų pobūdis turi viešąjį interesą, kad be šių paslaugų universitetas negalėtų tinkamai veikti ir vykdyti jam priskirtas funkcijas. Teismas atkreipė dėmesį, kad atsakovas skelbime apie Pirkimą nurodė, jog Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, tačiau nepateikė duomenų, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra reali grėsmė negauti ar neįsisavinti Europos Sąjungos ar kitų fondų lėšų. Teismo vertinimu, nėra pagrindo spręsti, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeistų Konstitucijoje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo bei prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principus ir sudarytų pagrindą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių – nestabdyti Pirkimo procedūrų. Teismas nesutiko su atsakovo argumentu, kad, patenkinus ieškovo prašymą ir sustabdžius Pirkimo procedūras iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, prioritetas būtų suteiktas tik ieškovo privatiems interesams. Duomenų, kad neigiamos pasekmės pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viršytų jų naudą, taip pat nepateikta. Teismas pažymėjo, kad pagal viešųjų pirkimų ginčų praktiką viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių laikė pagrįstu. Teismo vertinimu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, šalių pusiausvyra nebus iškreipta.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 31 d. nutartį. Nurodo, kad pagrindinis skundžiamos nutarties motyvas yra atsakovo pateiktų įrodymų viešajam interesui patvirtinti nepakankamumas. Atsakovas, teikdamas atsiliepimą į ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, praktiškai turėjo tik vieną darbo dieną, todėl, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra didelė organizacija, neturėjo galimybės surinkti visų įrodymų atsiliepimo teiginiams pagrįsti. Apeliantas prašo priimti įrodymus, galinčius patvirtinti viešąjį interesą ir būtinybę jį apsaugoti, dabar. Siekdamas įrodyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepagrįstai pažeistų viešąjį interesą ir apsunkintų atsakovo padėtį, apeliantas nurodo kelis artimiausiu metu įgyvendinamus projektus ir jų veiklas, kurių atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės sukeltų nepagrįstai neigiamų pasekmių, bei pateikia jų įrodymus. Apelianto nuomone, remiantis pateiktais duomenimis, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui pasekmės žymiai viršija jų bet kokią galimą naudą. Jeigu Pirkimo procedūros yra sustabdomos ir viešojo pirkimo sutartis nėra sudaroma, atsakovas negali įgyvendinti projektinės veiklos nustatytu terminu ir projektinės lėšos yra nepagrįstai nepanaudojamas (neįsisavinamos).

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nepateikia jokių argumentų ir įrodymų, kodėl skundžiama nutartis turėtų būti panaikinta, nenurodo jokių teismo atliktų procesinės teisės pažeidimų. Apelianto argumentai, kad skubus pirkimo sutarties sudarymas yra būtinas, nes tai neva užtikrins viešąjį interesą, kad universiteto studentai ir darbuotojai galėtų laiku nuvykti į komandiruotes, šiuo atveju yra visiškai netinkami. Ieškovo nuomone, studentų vykimas studijuoti į užsienio universitetus ar universiteto darbuotojų vykimas į užsienį įgyvendinamų projektų tikslais nėra prioritetinis interesas, lyginant jį su viešuoju interesu dėl skaidrių ir teisėtų viešojo pirkimo procedūrų. Apeliantas nepagrindė, kuo Pirkimo objektas yra išskirtinis. Apeliantui puikiai žinoma, kad ginčo atveju perkančioji organizacija turi teisę sudaryti laikiną paslaugų sutartį, todėl jos interesai gali būti užtikrinti kitomis priemonėmis ir būdais, o ne skubiai ir nepagrįstai sudarant galimai neteisėtą Pirkimo sutartį. Ieškovo teigimu, apeliantas deklaratyviai nurodo, kad įpareigojimas nesudaryti sutarties sukels neigiamų pasekmių, nes jų niekaip nedetalizuoja. Apeliantas yra dalyvavęs panašiame ginče dėl kelionių paslaugų konkurso, kuriame buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir apeliantas prašė jas panaikinti, iš esmės motyvuodamas tais pačiais argumentais kaip ir šiame ginče, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 16 d. nutartimi Nr. 2-2042/2010 atmetė skundą. Ieškovo teigimu, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių viešajame pirkime, tiekėjų pažeistų teisių gynyba yra sumenkinama, nes perkančiųjų organizacijų sprendimų peržiūra tampa visiškai formaliu veiksmu.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

15Bylos duomenimis, atsakovas vykdo viešąjį pirkimą „Kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimas“ (toliau – Pirkimas), kuriame ieškovas pateikė savo pasiūlymą. Pagal Pirkimo sąlygų 1 priedą „Techninė specifikacija“ Pirkimo objektas – kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos, kurios reikalingos įgyvendinant Europos socialinio fondo, valstybės biudžeto, Europos Komisijos ir kitų fondų lėšomis finansuojamus projektus. Ieškovas ieškiniu ginčija atsakovo sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir Pirkimo laimėtojo nustatymo, teigdamas, kad trečiojo asmens UAB „ZIP travel“ (Pirkimo laimėtojo) pasiūlymas atsakovo privalėjo būti atmestas, nes šiame pasiūlyme nurodyta kaina neatitinka tikrovės ir Pirkimo sąlygų reikalavimų.

16Minėta, kad teismas, priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaujasi viešuoju interesu. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas pagrindinį dėmesį skyrė būtent viešojo intereso apsaugai. Skundžiamoje nutartyje teisingai pažymėta, kad pagal viešųjų pirkimų ginčų praktiką viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi; viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Atsižvelgiant į tai, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras arba įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, CPK 4237 straipsnis) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis), pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi viešojo intereso aspektu dėl viešojo pirkimo procedūrų skaidrumo ir teisėtumo. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas išskyrė būtent šį viešojo intereso aspektą, nes atsakovas, kuriam buvo suteikta galimybė atsiliepti į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įrodymais nepagrindė savo teiginių, kad, pirma, atsakovo ketinamų įsigyti paslaugų pobūdis turi viešąjį interesą, antra, be šių paslaugų atsakovas negalėtų tinkamai veikti ir vykdyti jam priskirtas funkcijas, t. y. įgyvendinti Europos socialinio fondo, valstybės biudžeto, Europos Komisijos ir kitų fondų lėšomis finansuojamus projektus.

17Apeliantas (atsakovas) nurodė, kad skundžiamoje nutartyje nurodytų įrodymų jis negalėjo pateikti dėl objektyvių priežasčių ir kartu su atskiruoju skundu pateikė įrodymus apie artimiausiu metu atsakovo įgyvendinamus projektus, kuriems būtinos atsakovo ginčo viešuoju pirkimu perkamos paslaugos. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas neįrodinėja, kad jo nurodomas viešasis interesas, susijęs su Pirkimo objektu (kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos) nagrinėjamu atveju turi prioritetą prieš viešąjį interesą užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą ir teisėtumą. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą teisingai pažymi, kad apeliantas nepateikė jokių argumentų, kodėl skundžiama nutartis turėtų būti panaikinta, nenurodė jokių pirmosios instancijos teismo atliktų procesinės teisės normų pažeidimų, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Minėta, kad pirkimo procedūrų teisėtumas ir perkančiosios organizacijos veiksmų pagrįstumas yra toks pat svarbus visuomenės interesas, kaip ir perkančiajai organizacijai reikalingų priekių ar paslaugų įsigijimas. Galimybė viešąjį interesą pirkimo objektu iškelti aukščiau už viešąjį interesą tiekėjų sąžiningu varžymuisi turi būti aiškinama ir taikoma siaurai, išimtinai. Akivaizdu, kad atsakovo vykdomo Pirkimo objektas yra susijęs su viešuoju interesu. Kita vertus, apeliantas neįrodė, kad atsakovo darbuotųjų vykimas į užsienį įgyvendinimų projektų tikslais nagrinėjamu atveju yra prioritetinis viešasis interesas, lyginant jį su viešuoju interesu dėl skaidrių ir teisėtų viešojo pirkimo procedūrų.

18Pažymėtina, kad atsakovas, siekdamas tinkamai įgyvendinti vykdomus projektus, turi teisę sudaryti laikiną paslaugų sutartį, vadovaujantis VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir (ar) 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu. Taigi šiuo atveju atsakovo interesai gali būti užtikrinti kitomis VPĮ numatytomis priemonėmis ir būdais, o ne skubiai sudarant galbūt neteisėtą viešojo pirkimo sutartį. Be to, apeliantas nepateikė duomenų, kaip jis iki skundžiamos nutarties priėmimo organizavo darbuotojų keliones, taip pat ar anksčiau sudaryta tokių paslaugų pirkimo sutartis nebuvo pratęsta. Sutiktina ir su ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytais argumentais, kad apeliantas tik deklaratyviai nurodo, kad įpareigojimas nesudaryti Pirkimo sutarties sukels neigiamų pasekmių, nes jų niekaip nedetalizuoja.

19Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas pripažinti... 5. Pareikšto reikalavimo įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias... 6. Atsiliepimu į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 31 d. nutartimi patenkino ieškovo... 9. Teismas nustatė, kad atsakovo vykdomo Pirkimo pagrindinis objektas –... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundą atmesti ir Vilniaus... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 15. Bylos duomenimis, atsakovas vykdo viešąjį pirkimą „Kelionių oro... 16. Minėta, kad teismas, priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 17. Apeliantas (atsakovas) nurodė, kad skundžiamoje nutartyje nurodytų įrodymų... 18. Pažymėtina, kad atsakovas, siekdamas tinkamai įgyvendinti vykdomus... 19. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 21. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą....