Byla e2-1976-1007/2017
Dėl skolos už kiemų priežiūrą ir šiukšlių išvežimą, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės V. V

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Domeikienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Naujosios Akmenės komunalininkas“ ieškinį dėl skolos už kiemų priežiūrą ir šiukšlių išvežimą, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės V. V.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ prašo priteisti iš ( - ), esančio buto savininkės atsakovės V. V. 177,94 Eur skolą už šiukšlių išvežimą ir kiemų tvarkymą nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur žyminį mokestį. Ieškovas taip pat prašo esant pagrindui priimti sprendimą už akių.

5Nustačius, kad atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, procesiniai dokumentai atsakovei įteikti viešai paskelbiant specialioje interneto tinklapio www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas“ Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, bet atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsnio 1 dalimi teismo nustatytą trisdešimties dienų terminą teisme negautas.

6Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8(Duomenys neskelbtini), esantis butas priklauso atsakovei nuosavybės teise. Iš ieškovės pateiktos 2017 m. rugsėjo 8 d. Komunalinių mokesčių paskaičiavimo pažymos matyti, kad 177,94 Eur skola susidarė nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. atsakovei nesumokėjus ieškovui už kiemų priežiūrą.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 4.76 straipsnyje įtvirtinta kiekvieno iš bendraturčių pareiga proporcingai savo daliai atsakyti tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Ieškovas tiekė atsakovei komunalines paslaugas jos turto buvimo ir gyvenamojoje vietoje, todėl atsakovė turėjo laiku atsiskaityti pagal pateiktas sąskaitas už paslaugas, kuriomis naudojosi, bet to nepadarė. Pagal CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą arba kreditorius teisminiu ar neteisminiu būdu pagrįstai reikalauja, kad skolininkas įvykdytų prievolę. Ieškovo reikalavimas laikytinas teisėtu ir įrodytu pateiktais dokumentais, todėl UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ iš atsakovės priteistinas 177,94 Eur įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 7 dalimi, 82 straipsniu, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 93 straipsnio 1 dalimi ieškovui iš atsakovės priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis.

12Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3,00 Eur, todėl pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-12793) valstybei nepriteistinos.

13Visos priteistinos sumos, jeigu jos procesiniuose dokumentuose ar jų prieduose buvo nurodytos litais, pagal Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 ir 7 straipsnių nuostatas priteisiamos eurais.

14Kadangi atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos ir nėra galimybės paskirtį kuratorių, laikantis CPK 130 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų atsakovei apie priimtą sprendimą už akių praneština viešo paskelbimo būdu.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 26 ir 29 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 dalimis bei 286 straipsniu, teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės V. V., asmens kodas ( - ), 177,94 Eur (vieno šimto septyniasdešimt septynių eurų 94 ct) skolą už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., 5 procentų metines palūkanas už priteistą 177,94 Eur (vieno šimto septyniasdešimt septynių eurų 94 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. spalio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovei UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“, juridinio asmens kodas 152903578, Stipirkių g. 2, Stipirkių k., LT-85105 Akmenės r. sav., atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

18Pranešti atsakovei viešo paskelbimo būdu apie priimtą sprendimą už akių, specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą: „Akmenės rajono apylinkės teisme 2017 m. lapkričio 9 d. civilinėje byloje Nr. e2-1976-1007/2017 priimtas sprendimas už akių, kuriuo iš atsakovės V. V., gimusios ( - ) m., priteista skola už komunalines paslaugas ir bylinėjimosi išlaidos ieškovui UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“. Atsakovės gyvenamoji vieta nežinoma, todėl sprendimas už akių jai įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Su minėtu dokumentu galima susipažinti Akmenės rajono apylinkės teisme, adresu Naujoji Akmenė, Vytauto g. 1B. Atsakovė informuojama, kad procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Akmenės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.“

19Išaiškinti atsakovei, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovė negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai