Byla 2-90-857/2011
Dėl skolos už atliktus darbus, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Dainius Strautininkas, sekretoriaujant Almidai Gurklienei, Loretai Klezienei dalyvaujant ieškovo UAB „Biržų butų ūkis“ atstovams direktoriui Rimantui Kėželiui, advokato padėjėjui Rimantui Bieliniui, advokatui Sauliui Urbonavičiui, atsakovui T. K. jo atstovams advokato padėjėjui Kęstučiui Jaruševičiui, atstovui pagal įgaliojimą Vaidotui Ivanauskui, trečiojo asmens daugiabučio namo savininkų bendrijos Vytauto g. 8, Biržai, pirmininkei Genovaitei Pisarskienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos už atliktus darbus, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas teismo prašo priteisti jam iš atsakovo 3522,90 Lt įsiskolinimą už tinkamai atliktus darbus, 647,68 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2010-05-09 iki 2010-11-09, 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, 125 Lt žyminio mokesčio bei 2300 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovo atstovas R.Kėželis nurodė, kad 2007 metais daugiabučio namo, esančio Vytauto g. 8, Biržuose, savininkų bendrijos pirmininkė atvyko pas jį ir paaiškino, kad jų namo stogas yra kiauras ir pro kiaurą stogą bėga vanduo, klausė nuo ko pradėti darbus. Jis jai paaiškinęs kur kreiptis ir nuo ko pradėti norint išspręsti susidariusią situaciją. Tai yra, kad pirmiausia reikia surengti daugiabučio namo savininkų susirinkimą, paaiškinti jiems nuo ko reikia pradėti remonto darbus. Gavus daugiabučio namo savininkų sutikimą buvo atlikti paskaičiavimai, kiek kainuotų stogo renovacija. UAB „Biržų butų ūkis“ sudarė sutartį su daugiabučio namo Vytauto g. 8, Biržai, savininkų bendrija ir pradėti vykdyti stogo remonto darbai. Baigus darbus buvo pasirašytas darbų priėmimo – atlikimo aktas, pretenzijų dėl atliktų darbų niekas nepareiškė. Už stogo remontą mokėtina suma buvo padalinta visiems daugiabučio namo butų savininkams proporcingai jų turimų butų plotui. Atsakovas už atliktus darbus neatsiskaitė iki šiol,todėl prašo ieškinį tenkinti visa apimtimi.

3Atsakovas pareiškė su ieškiniu nesutinkąs ir nurodė, kad jam nuosavybės teise priklauso butas, esantis daugiabučiame name Vytauto g. 8, Biržai. Šį butą jis yra išnuomavęs UAB „Buities rojus ir partneriai“, kurie nuomos sutartimi yra įsipareigoję apmokėti visas su remontu susijusias išlaidas, todėl jis neturi ieškovui mokėti už namo stogo renovaciją. Apie daugiabučio namo stogo renovaciją jis sužinojęs tik iš ieškinio. Kaip buto savininkas į bendrijos susirinkimus nebuvo kviečiamas, negavęs jokių pranešimų. Stogo renovacija neatlikta, nes kaip matyti iš sutarties tarp ieškovo ir gyvenamojo namo bendrijos turėjo būti uždengtas visas stogas, o iš antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad tai nepadaryta. Be to gyvenamojo namo bendrija stogo remontui gavo paramą iš Biržų rajono savivaldybės, kuri turėjo būti paskirstyta proporcingai visiems butų savininkams pagal jų turimų butų plotą, tačiau jam šios paramos dalis nebuvo skirta, todėl manąs, kad pateikti įsiskolinimo paskaičiavimai yra neteisingi, todėl prašo ieškinį atmesti ir priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Trečiojo asmens atstovė paaiškino, kad namo gyventojai nusprendė, kad reikalinga keisti namo stogą. Stogo keitimo klausimas buvo sprendžiamas namo butų savininkų susirinkime. Nusprendė uždengti tik pusę stogo, o kitą dalį vėliau, nes daugelis namo gyventojų yra pensininkai, o viso namo stogo perdengimas kainuoja brangiai. Dėl namo stogo remonto skelbė konkursą, kurį laimėjo ieškovas. Su ieškovu pasirašė sutartį dėl namo stogo remonto. Atlikus sutartus darbus buvo pasirašytas darbų perdavimo atlikimo aktas. Pretenzijų ieškovui dėl atliktų darbų neturi. Prašo ieškinį tenkinti.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007-03-15 daugiabučio namo savininkų bendrijos Vytauto g. 8, Biržai, susirinkime buvo

Nutarė

7uždengti šio namo stogą. Kaip patvirtino byloje apklausti liudytojai: J.Obolevičius, S.Eitavičienė, Z. D., A.Samulionienė, E.Dalindienė, D.Januševičienė, A.Andužienė, Z. P., L.Skeberdienė, P.Rasimavičienė viso stogo perdengimas kainuoja labai brangiai, o didžioji namo gyventojų dalis yra pensininkai, todėl buvo priimtas sprendimas perdengti tik dalį stogo (pusę), o likusią dalį perdengti vėliau. Minėtų liudytojų parodymai ir rašytinė bylos medžiaga paneigia liudytojos A.Balbierienės parodymus, kad ji dalyvavo visuose susirinkimuose dėl stogo remonto ir žino, kad visuose susirinkimuose buvo kalbama apie viso namo stogo remontą, kaip matyti iš rašytinių bylos duomenų, 2007-03-15 daugiabučio namo savininkų bendrijos Vytauto g. 8, Biržai susirinkimo protokolo (t.1, b.l. 13, 14) A.Balbierienė šiame susirinkime nedalyvavo. Liudytojos V.Gritienė ir M.A.Butėnaitė parodė, kad pradžioje buvo svarstomas viso stogo remonto klausimas, tačiau jos nedalyvavo kituose gyvenamojo namo bendrijos savininkų susirinkimuose, todėl kaip buvo nuspręsta pasakyti negali. Ieškovas ir daugiabučio namo savininkų bendrija Vytauto g. 8, Biržai 2009-07-21 sudarė stogo remonto darbų vykdymo sutartį Nr. S-034, kuria ieškovas įsipareigojo perdengti namo, esančio Vytauto g. 8, Biržai stogą, numatomas uždengti stogo plotas 350 m2 (t.1, b.l. 49). Darbų vertė dengiamai stogo daliai apie 37773,11 Lt plius PVM 19% -7176,89 Lt (t.1, b.l. 49, sutarties 2.7 p.). Atitinkamai daugiabučio namo savininkų bendrija Vytauto g. 8, Biržai šia sutartimi įsipareigojo apmokėti už atliktus darbus pagal darbų priėmimo aktą, paskirsčius bendrą sumą proporcingai butų savininkams bendrą plotą kiekvienam butui, o gavus paramą iš bendrijų rėmimo fondo, mokėjimo suma mažinama. Byloje nėra duomenų, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens 2009-07-21 sudaryta stogo remonto darbų vykdymo sutartis būtų nutraukta ar nuginčyta, todėl yra galiojanti ir atitinkamai suponuojanti jos šalims teises ir pareigas. Iš 2009-08-31 darbų perdavimo – priėmimo akto matyti, kad ieškovas (sutartyje rangovas) perduoda trečiajam asmeniui (sutartyje užsakovui) atliktus darbus pagal 2009-07-21 sutartį Nr. S-034, viso atliktų darbų vertė 37773,11 Lt, o šių darbų vertė įskaičiavus 19% PVM - 44950 Lt. Byloje nėra duomenų, kad 2009-08-31 darbų priėmimo – perdavimo aktas (t.1, b.l. 21) būtų nuginčytas. Teismui yra pateikti antstolės Irenos Bakšienės 2010-11-02 (t.1, b.l. 177-179) ir antstolės Irmos Ežerskienės 2010-12-02 (t.2, b.l. 32) faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai iš kurių matyti, kad gyvenamojo namo, esančio adresu Vytauto g. 8, Biržai, stogas iš kiemo pusės yra dengtas rudos spalvos beasbestiniu šiferiu, ruda skarda apskardinti keturi gyvenamojo namo kaminai, prie namo sienų pritvirtinti rudos spalvos lietaus surinkimo – nutekėjimo vamzdžiai, stogo danga yra naujai uždengta iš trijų pusių. Taip pat iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų matyti, kad gyvenamojo namo, esančio adresu Vytauto g. 8, Biržai, stogas iš Vytauto gatvės pusės yra nesuremontuotas, lietaus surinkimo – nutekėjimo vamzdžiai susilankstę ir seni. Biržų rajono savivaldybės administracijos, ieškovo ir trečiojo asmens 2009-05-12 sudarytos sutarties Nr. SRV-25 2.1 ir 2.2. punktų matyti, kad Biržų rajono savivaldybės administracija įsipareigoja 15400 Lt pervesti daugiabučio namo savininkų bendrijai Vytauto g. 8, Biržai, stogo remontui (pagal faktiškai atliktus darbus) iš Biržų rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo, lėšas pagal sąskaitą pervedant į ieškovui (sutartyje rangovo (t.2, b.l. 39-41)). Nei 2009-05-12 sutartyje Nr. SRV-25, nei 2009-07-21 stogo remonto darbų vykdymo sutartyje Nr. S-034, nei daugiabučio namo savininkų bendrijos Vytauto g. 8, Biržai įstatuose nėra aptarta 15400 Lt skirtų lėšų paskirstymo gyvenamo namo savininkams tvarka. Iš Biržų rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų rėmimo fondo nuostatų 2 punkto (t.2, b.l. 42-44) matyti, kad fondo paskirtis – išsaugoti gyvenamąjį fondą ir teikti paramą daugiabučių namų savininkų bendrijoms jų valdomų namų techniniams defektams pašalinti, bendrojo naudojimo objektams atnaujinti naudojamos energijos efektyvumui didinti, namams prižiūrėti, remontuoti, apšiltinti, atnaujinti. Teismas atsižvelgdamas į Biržų rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų rėmimo fondo paskirtį ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (LR CK 1.5 str. 3d.) daro išvadą, kad atsakovui paramos dalis neskirta teisėtai, nes atsakovui priklausanti patalpa su rūsiu, esanti adresu Vytauto g. 8-12, Biržai, Nekilnojamojo turto registro duomenimis (t.2, b.l. 17) yra negyvenamoji patalpa (tai patvirtina 2008-04-30 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, sutarties 1 p.).

8Atitinkamai LR CK 4.82 str. 1d. nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninės, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. LR CK 4.82 str. 3 d. nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atsakovas teigia, kad LR CK 4.82 str. 3 d. nustatytą pareigą 2008-04-30 sutartimi perleido negyvenamosios patalpos, esančios adresu Vytauto g. 8-12, Biržai, nuomininkui. Iš 2008-04-30 sutarties (t.1, b.l. 181-182, t.2, b.l. 18, 19) matyti, kad sutarties dalykas yra negyvenamoji patalpa, esanti adresu Vytauto g. 8-12, Biržai, todėl nuomininko įsipareigojimas (sutarties 3.5 p.) atlikti einamąjį ir kapitalinį remontą savo lėšomis liečia tik išnuomotas negyvenamąsias patalpas be to šia sutartimi nėra nustatyta, kad išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti apmoka nuomininkas. Esant nustatytoms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad sumokėti išlaidas susijusias su namo išlaikymu ir išsaugojimu yra atsakovo pareiga, todėl ieškovas pagrįstai reikalauja iš atsakovo priteisti 3522,90 Lt sumą už atliktus darbus, ši suma priteistina LR CK 4.82 str. 3 d., 2009-07-21 sutarties Nr. S-034 4.6 punkto pagrindu.

9Kadangi atsakovas nustatytais terminais su ieškovu neatsiskaitė, priteistini ir prašomi delspinigiai 647,68 Lt (už laikotarpį nuo 2010-05-09 iki 2010-11-09) sumai LR CK 6.71 str. (2009-07-21 sutarties Nr. S-034 4.3 punkto) pagrindu (t.1, b.l. 49).

10LR CK 6.37 str., 2 d., 6.210 str. 1 d., nustato, kad atsakovas privalo mokėti ieškovui 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, todėl jos priteistinos.

11Iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos 122 Lt žyminio mokesčio (t.1, b.l. 33, 56) bei 1600 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.), ieškovo nurodytos patirtos bylinėjimosi išlaidos 700 Lt už procesinio dokumento (dubliko) surašymą nepriteistinos, nes nėra pateiktas šias išlaidas patvirtinantis dokumentas (t.1, b.l. 116).

12Taip pat iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos bei 3 Lt žyminio mokesčio valstybei (LR CPK 96 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., teismas

14Nusprendė:

15Ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovo T. K., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Biržų butų ūkis“, įmonės kodas 254709320, tris tūkstančius penkis šimtus dvidešimt du litus 90 ct įsiskolinimą už atliktus darbus, šešis šimtus keturiasdešimt septynis litus 68 ct delspinigių, 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-06-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, vieną šimtą dvidešimt du litus žyminio mokesčio, vieną tūkstantį šešis šimtus litų bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti iš atsakovo T. K., a.k. ( - ) šešiasdešimt aštuonis litus 75 ct procesinių dokumentų įteikimo išlaidų ir tris litus žyminio mokesčio valstybei.

17Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant šiame teisme.

Proceso dalyviai