Byla B2-2172-560/2020
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo BUAB „Julidona“ administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ įgalioto asmens E. K. prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos.

2Teismas

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2014-12-05 nutartimi UAB „Julidona“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Vilniaus apygardos teismo 2015-07-03 nutartimi buvo patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris patikslintas 2015-10-15, 2015-11-20, 2015-11-27, 2016-03-15, 2016-10-24, 2016-12-08, 2016-12-28, 2017-03-07, 2017-09-26, 2017-12-11, 2017-12-18, 2018-03-20, 2018-07-09 ir 2019-08-01 nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2017-07-20 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2019-08-01 nutartimi pratęstas likvidavimo terminas.

4Teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

5Prašymas tenkinamas.

6Nuo 2020-01-01 įsigaliojo Juridinių asmenų nemokumo įstatymas. Kadangi UAB „Julidona“ bankroto procedūros pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, sprendžiant dėl BUAB „Julidona“ pripažinimo pasibaigusia, vadovaujamasi iki Juridinių asmenų nemokumo įstatymo priėmimo galiojusia Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) redakcija. Vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas, nerealizuoto turto ar nepanaudotų lėšų neturi. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos teismuose nėra nagrinėjamos jokios kitos bylos, kuriose BUAB „Julidona“ būtų bylos šalimi. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2020-02-19 pažymoje nurodyta, kad agentūra neturi duomenų, kad BUAB „Julidona“ būtų palikusi sukauptas atliekas, užterštą dirvožemį ar gruntą. Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorius atliko visus įstatyme numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, priimtinas sprendimas dėl BUAB „Julidona“ pabaigos.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 259, 260, 263, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

9BUAB „Julidona“ administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ įgalioto asmens E. K. prašymą tenkinti.

10BUAB „Julidona“ (į. k. 167370285, buveinės adresas: A. Tumėno g. 4, Vilnius) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

11Pavesti BUAB „Julidona“ bankroto administratoriui UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

12Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai