Byla 2S-304-153/2009

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič, kolegijos teisėjų: Raimondo Buzelio, Egidijaus Tamašausko,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. A. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-7937-717/2008 pagal ieškovės R. A. ieškinį atsakovui A. A. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir atsakovo A. A. priešieškinį ieškovei R. A. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinės kaltės ,

Nustatė

4Ieškovė R. A. pateikusi ieškinį atsakovui A. A. dėl santuokos nuraukimo dėl sutuoktinio kaltės, prašė nepilnamečių vaikų V. A., a.k( - ) ir A. A., a.k( - ) teisėtų ir pagrįstų interesų apsaugojimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones - priteisti iš atsakovo po 500 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki teismo sprendimo priėmimo ir įsiteisėjimo dienos. Ieškovė nurodė, kad ji jau du metus rūpinasi vaikais, o atsakovas, gaudamas didelį atlyginimą (10 000 Lt) vengia įsipareigojimų savo vaikams.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 24 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino iš dalies, taikė laikinąją apsaugos priemonę - priteisė iš atsakovo A. A. laikiną išlaikymą sūnui A. A. (gim. ( - ) ) ir dukrai V. A. (gim. ( - )) kiekvienam po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki teismo sprendimo priėmimo ir įsiteisėjimo byloje. A. A. ir V. A. laikino išlaikymo lėšų tvarkytoja paskyrė ieškovę R. A..

6Teismas nustatė, kad civilinė byla iškelta 2008-06-09, o kitas parengiamasis teismo posėdis įvyks 2008-12-09, todėl bylos nagrinėjimas gali užtrukti dar kurį laiką. Teismas nurodė, kad pagal CK 3.65 str. galima taikyti laikinąsias apsaugos priemones - priteisti iš vieno sutuoktinio laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams, kol bus priimtas teismo sprendimas. Laikino išlaikymo priteisimo paskirtis- apsaugoti vaiko interesus civilinės bylos nagrinėjimo metu. Net ir vykstant ginčui dėl išlaikymo priteisimo, turi būti laikinai užtikrinti nepilnamečių vaikų interesai, t.y. turi būti sudarytos sąlygos jiems normaliai vystytis, tenkinant jų būtiniausius poreikius. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK. 3.192 str. 3 d.). Teismas nuomone, tik surinkus byloje įrodymus apie abiejų tėvų turtinę padėtį bus galima nustatyti išlaikymo dydį. Teismas nustatė, kad iš atsakovo teismui pateiktų dokumentų (čekių už dviračius, stovyklą Dauguose, už šokių pamokas stovykloje, sūnaus treniruotes krepšinio mokykloje 2 t., b.l. 34-37, 43, 44) matyti, kad ieškovas prisideda prie išlaikymo vaikams teikimo, tačiau šiuo metu nepilnamečiai vaikai gyvena su motina, būtina užtikrinti ir jų kasdienius poreikius. Ieškovė yra darbinga, dirba, nepateikė vaikų būtinų poreikių sąrašo, taip pat nenurodė jų specialiųjų poreikių, jeigu tokius vaikai turi. Teismas konstatavo, kad atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes prašymas dėl išlaikymo tenkinamas iš dalies.

7Atskiruoju skundu atsakovas A. A. prašė teismo nutartį panaikinti. Apelianto nuomone, teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta dėl šių motyvų:

81) su atsakove kilęs ginčas ne tik dėl santuokos nutraukimo bei turto padalijimo, bet ir dėl to, su kuriuo iš tėvų po santuokos nutraukimo bus nustatyta vaikų gyvenamoji vieta. Teismas nutartyje nurodė, kad iš atsakovo pusės taip pat yra teikiamas išlaikymas vaikams, tačiau nepagrįstai preziumavo, jog tik R. A. viena teikia jiems išlaikymą, kadangi vaikai visą laiką praleidžia su motina;

92) byloje pateikti rašytiniai įrodymai (SEB banko Elektroniniu banku atliktų mokėjimų (pavedimų) išklotinės), kurie patvirtina apie atsakovo mokamas paskolos įmokas bankui už kreditą, kuris paimtas butui, esančiam ( - ) . Iki 2008 m. rugsėjo mėnesio buvo mokamos įmokos bankui ir už vartojimo kreditą (kredito suma 40 000 Lt), kuris buvo skirtas buto remontui ir šiuo metu yra grąžintas. Šie rašytiniai įrodymai rodo, kad atsakovas taip pat prisideda prie šeimos poreikių tenkinimo;

103) iš byloje pateiktų ieškovės R. A. parduotuvių kvitų, kurie ne va tai turėtų patvirtinti vaikams skiriamų pinigų sumas, matosi, jog vaikų motina R. A. didžiąją dalį gaunamų pinigų skirdavo savo pačios poreikių tenkinimui, t.y. iš minėtų prekių pirkimo kvitų matyti, kad dažnai perkami tokie pirkiniai kaip - alkoholis, cigaretės, žvakės, moteriškos higienos bei kosmetikos reikmenys. Daugiausia lėšų buvo ir yra skiriama pačios ieškovės R. A. asmeninių poreikių tenkinimui, o ne dviem vaikams, kadangi didžioji dalis vaikams reikalingų drabužių nupirkta ir tebeperkama atsakovo;

114) teismo nutartimi pritaikius laikinąją apsaugos priemonę ir nustačius atsakovui pareigą teikti laikinąjį išlaikymą, kitai proceso šaliai sudaroma galimybė teigti, jog teismas pripažįsta pagrįstais ieškovės R. A. teiginius, jog vaikams išlaikymas neteikiamas jau dvejus metus bei tai, jog vaikų tėvas šiuo metu nesirūpina vaikų poreikių tenkinimu, neskiria jiems lėšų. Tokiu būdu - priimant visiškai nepagrįstą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pažeidžiami CPK įtvirtinti šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principai;

125) kadangi šiuo metu vaikai dažniau būna su motina, ji visais būdais stengiasi paveikti vaikus taip, kad jie atsisakytų bendrauti su atsakovu, daro poveikį vaikams, žeidžia jų psichiką, trikdo jų normalų vystimąsi. Jeigu šios problemos nebus galima išspręsti geranoriškai, teismui bus reiškiamas prašymas dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su atsakovu iki teismo sprendimo priėmimo bei įsiteisėjimo dienos.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

15Pagrindas laikinajai apsaugos priemonei, numatytai CK 3.65 str. 2 d. 4 p., priteisti iš vieno sutuoktinių laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams, taikyti yra tam tikros aplinkybės, įrodančios, kad yra reali grėsmė vaiko interesams. Taikant šią laikinąją apsaugos priemonę taip pat vadovaujamasi bendrosiomis CPK 144-152 str. bei pagal analogiją CK 3.192-3.203 str. nuostatomis. Taikymo metu nėra sprendžiama dėl paduoto ieškinio pagrįstumo, šios priemonės tikslas yra sudaryti sąlygas laikinai, iki teismo sprendimo priėmimo, nepilnamečiams sutuoktinių vaikams vystytis, tenkinant būtiniausius jų poreikius. Dėl galutinio išlaikymo formos bei dydžio yra sprendžiama teismo sprendime.

16Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šalių pateiktus byloje rašytinius įrodymus, teisingai nustatė laikino išlaikymo dydį. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas pripažino pagrįsta aplinkybę, kad atsakovas vaikams neteikia išlaikymo dvejus metus. Tokia apelianto išvada yra nepagrįsta, kadangi pirmosios instancijos teismo nutartyje iš viso nėra kalbama apie minėtą aplinkybę, todėl nėra pagrindo teigti, kad tokiu būdu yra pažeidžiami lygiateisiškumo ar rungimosi principai. Jeigu apeliantas mano, kad ieškovė daro neigiamą įtaką jų nepilnamečiams vaikams, nuteikinėdama juos prieš apeliantą ar kitu būdu trikdo jų psichiką ar normalų vystymąsi, apeliantas turi teisę kreiptis į teismą dėl CK 3.65 str. 2 d. 2 p. nustatytos laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo - vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su apeliantu. Apeliantui išaiškintina, kad jeigu paaiškėjus, jog ieškovė išlaikymo lėšas naudoja ne nepilnamečių vaikų poreikiams tenkinti, ieškovei gali būti taikomos priemonės, numatytos CPK 149 str. Teisėjų kolegija negali įvertinti apelianto nurodytos aplinkybės, jog jis žymiai daugiau prisideda prie šeimos poreikių tenkinimo, kadangi moka įmokas bankui už kreditą, kurį panaudojus buvo įsigytas butas, esantis ( - ), pagrįstumo. Byloje nėra pateikta rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų vieno ar abiejų sutuoktinių nuosavybės teises į šį butą, taip pat nepateikta kreditavimo sutartis. Sprendžiant, kad minėtas butas yra šeimos turtas ir byloje nesant duomenų apie šio buto priklausymą nuosavybės teise vienam iš sutuoktinių, laikytina, kad minėtas butas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, todėl su šio turto išlaikymu susijusias prievoles abu sutuoktiniai privalo vykdyti lygiomis dalimis.

17Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, nutarties atskirajame skunde nurodytais motyvais naikinti nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., 338 str.

Nutarė

19Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai