Byla 2-622-362/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, sekretoriaujant Sigitai Batulevičienei, dalyvaujant pareiškėjai I. P., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, ir

Nustatė

3pareiškėja I. P. paaiškino, kad 1994-02-07 mirė jos tėvas J. P., o 2011-09-21 mirė jos motina M. O. P.. Po tėvų mirties liko paveldimo turto, t.y. butas, esantis ( - ), priklausęs tėvams nuosavybes teise. Pareiškėjos motina, mirus sutuoktiniui J. P., nesusitvarkė paveldėjimo dokumentų ir tai paaiškėjo tik dabar – po motinos mirties, pareiškėjai, kaip vienintelei paveldėtojai, pradėjus tvarkyti paveldėjimo dokumentus.

4Pareiškėja nurodė, kad juridinę reikšmę turintį faktą, jog tiek motina, tiek ji pati priėmė tėvo palikimą pradėjusios jį faktiškai valdyti įrodo byloje esantys dokumentai – buto mokesčių kvitai, be to, nurodė, kad ji faktiškai gyvena tame bute, atlieka buto remontą. Prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, patvirtinančius, kad M.O. P. su J. P. nuo 1992-06-20 iki mirties nuosavybės teisėmis valdė butą, esantį ( - ), taip pat faktą, kad M.O. P. po sutuoktinio mirties priėmė J. P. palikimą pradėjusi jį faktiškai valdyti, bei faktą, kad pati pareiškėja priėmė tėvo palikimą pradėjusi faktiškai jį valdyti. Pareiškėja nurodė, kad juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymas jai reikalingas palikimo priėmimo faktams nustatyti ir paveldėjimo teisės liudijimams pagal įstatymą gauti, kadangi ji yra vienintelė įstatyminė velionių tėvų įpėdinė. Pareiškėja teigė, kad kitų asmenų pretenduojančių į jos tėvų palikimą ar jį priėmusių, nėra. Pareiškėja savo reikalavimus teismui grindė rašytiniais įrodymais.

5Suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į posėdį neatvyko. Gautas jų atsiliepimas, kuriame nurodoma, kad neprieštarauja, jog pareiškėjos prašymas būtų patenkintas ir prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant jų atstovui.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pareiškėjos prašymas nagrinėtinas remiantis 1964 m. CK nuostatomis, kadangi velionio tėvo J. P. palikimas atsirado iki 2000 m. CK įsigaliojimo (Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 straipsnis), o taip pat ir pagal 2000 m. CK nuostatas.

8Iš mirties liudijimo matyti, kad J. P. mirė 1994-02-07, o M. O. P. mirė 2011-09-21. Iš pažymos apie buto gyventojus matyti, kad bute gyveno P. šeima, mirus J. P. jo nuosavybę iki savo mirties tvarkė sutuoktinė M.O. P., bute taip pat gyvena jų duktė I. P.. Iš notarų biuro liudijimo matyti, kad biure nėra užvestos bylos dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo į 1994-02-07 mirusio J. P. palikimą. Iš byloje esančių dokumentų, pareiškėjos paaiškinimų, matyti, kad pareiškėjos tėvai butą ( - ), įsigijo iš valstybės pagal 1992-06-20 pirkimo pardavimo sutartį.

9Įstatymas numato, kad neatsižvelgiant į tai, kada sutuoktiniai įsigijo turtą - iki įsigaliojant ar galiojant 2000 m. CK, - turtas įgytas asmenims susituokus, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (SŠK 21 str. 1 d., CK 3.87 str. 1 d.). Remiantis paminėtu, darytina išvada, kad sutuoktiniai Poškai iki J. P. mirties 1994-02-07, valdė lygiomis dalimis minėtą butą, tai yra po 1/2 dalį santuokos metu įgyto nekilnojamojo turto, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad sutuoktiniai J. P. ir M.O. P. 1992-06-20 įsigijo butą, esantį ( - ), ir jį bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise valdė iki mirties.

10Po velionio sutuoktinio J. P. mirties M.O. P. ir dukrai I. P. (po tėvo mirties), irgi galėjo būti išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą į sutuoktinio bei tėvo turto dalį. Tačiau įpėdiniai nepasinaudojo šia įstatymo suteikta teise ir nesikreipė į vietos notarų biurą, o velionio J. P. palikimą toliau valdė M.O. P. ir I. P..

11Palikimo priėmimas – tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, patvirtinančiais jo sutikimą įgyti teises į palikimą. Įpėdinis, norėdamas įgyti palikimą, turėjo jį priimti, atlikdamas LR 1964 m. CK 587 str. 2 d., nurodytus veiksmus. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Todėl remiantis aukščiau nurodytais įrodymais laikytina, kad M.O. P. ir I. P. priėmė po velionio J. P. mirties atsiradusį palikimą, tai yra butą su priklausiniais, esantį ( - ), pradėdamos jį faktiškai valdyti (CK 5.50 str. 2 d.). Kitiems asmenims šis turtas neperėjo ir nėra perduotas.

12Juridinių faktų nustatymas pareiškėjai reikalingas palikimo priėmimo faktams nustatyti ir paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

13Atskirai pažymėtina, kad Civilinio kodekso 5.50 str. 3 d. nuostata nustato, jog įpėdiniai dėl atsiradusio palikimo savo valią turi pareikšti per tris mėnesius, paduodami pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarų biurui.

14Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 214 - 222 str.

Nutarė

15Pareiškėjos pareiškimą tenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sutuoktiniai J. P., a.k. ( - ) ir M. O. P., a.k. ( - ) 1992-06-20 įsigijo butą, esantį ( - ), ir jį bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise valdė iki mirties.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. O. P., a.k. ( - ) priėmė po velionio vyro J. P., a.k. ( - ) mirties 1994-02-07, atsiradusį palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. P., a.k. ( - ) priėmė po velionio tėvo J. P., a.k. ( - ) mirties 1994-02-07, atsiradusį palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti.

19Juridinę reikšmę turintys faktai pareiškėjai I. P. nustatomi, palikimo priėmimo faktams patvirtinti ir paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

20Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I.... 3. pareiškėja I. P. paaiškino, kad 1994-02-07 mirė jos tėvas J. P., o... 4. Pareiškėja nurodė, kad juridinę reikšmę turintį faktą, jog tiek motina,... 5. Suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 6. Pareiškimas tenkintinas.... 7. Pareiškėjos prašymas nagrinėtinas remiantis 1964 m. CK nuostatomis, kadangi... 8. Iš mirties liudijimo matyti, kad J. P. mirė 1994-02-07, o M. O. P. mirė... 9. Įstatymas numato, kad neatsižvelgiant į tai, kada sutuoktiniai įsigijo... 10. Po velionio sutuoktinio J. P. mirties M.O. P. ir dukrai I. P. (po tėvo... 11. Palikimo priėmimas – tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais,... 12. Juridinių faktų nustatymas pareiškėjai reikalingas palikimo priėmimo... 13. Atskirai pažymėtina, kad Civilinio kodekso 5.50 str. 3 d. nuostata nustato,... 14. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 214 - 222 str.... 15. Pareiškėjos pareiškimą tenkinti.... 16. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sutuoktiniai J. P., a.k. ( -... 17. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. O. P., a.k. ( - )... 18. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. P., a.k. ( - ) priėmė... 19. Juridinę reikšmę turintys faktai pareiškėjai I. P. nustatomi, palikimo... 20. Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine...