Byla eB2-1929-273/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. P. įmonei

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. P. įmonei,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei V. P. įmonei dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad atsakovė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 6 200,57 Eur, atsakovės skola susidarė nuo 2001 m. pirmo ketvirčio, atsakovė negali vykdyti privalomųjų mokėjimų, negali vykdyti prievolių kitiems kreditoriams.

3Atsakovė atsiliepimo nepateikė, jai siųsti procesiniai dokumentai grąžinti teismui neįteikti.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad V. P. įmonė įregistruota 1997 m. birželio 2 d. V. P. įmonė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės duomenų nėra pateikusi. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis iki 2016 m. birželio 14 d. V. P. įmonė yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 6 447,67 Eur, skola pradėjo didėti nuo 2001 m. pirmo ketvirčio, įmonėje nuo jos įregistravimo apdraustųjų asmenų socialiniu draudimu nėra. Ieškovo teigimu, jo skolos išieškojimas buvo perduotas antstoliui, 2016 m. kovo 24 d. antstolės Redos Stašenienės išieškojimo negalimumo aktas patvirtina, kad V. P. įmonė ir jos savininkas V. P. turto, į kurį galima nukreipti išieškojimą neturi. Nekilnojamojo registro duomenimis nustatyta, kad V. P. įmonė registruoto nekilnojamojo turto savo vardu neturi. V. P. įmonė neturi savo vardu registruotų transporto priemonių.

8Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė V. P. įmonė nevykdo įsipareigojimų, nemoka mokesčių valstybei, duomenų apie realią įmonės turtinę ir finansinę padėtį teismas neturi, tačiau byloje surinkti duomenys patvirtina, jog tokia V. P. įmonės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

9V. P. įmonės administratoriumi skirtinas UAB „Elmeda“ kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

11Iškelti V. P. įmonei (įmonės kodas 159933499, reg. adresas Kauno r., Karmėlavos mstl., Pušyno g. 20) bankroto bylą.

12Paskirti V. P. įmonės administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Elmeda“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA139).

13Nustatyti 40 dienų terminą V. P. įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti, kad V. P. įmonės valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui.

16Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

17Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai