Byla 2-1511/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Radiolinija“ vadovo J. R. (J. R.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 31 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Radiolinija“ atstovo prašymas panaikinti paskirtą baudą uždarosios akcinės bendrovės „Radiolinija“ vadovui J. R. civilinėje byloje Nr. B2-4698-577/2011, ir

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar per teismo nustatytą terminą atsakovui nepateikus nei atsiliepimo į pareikštą ieškinį, nei teismo reikalaujamų rašytinių dokumentų paskirta bauda turi būti panaikinta.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 12 d. rezoliucija priėmė ieškovo UAB „Vitvela“ ieškinį atsakovui UAB „Radiolinija“ dėl bankroto bylos iškėlimo. 2010 m. rugpjūčio 13 d. pranešimu dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo, įpareigojo atsakovą UAB „Radiolinija“ per 14 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį bei Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus įrodymus.

6Ieškinys ir teismo pranešimas 2010 m. rugpjūčio 16 d. buvo įteiktas atsakovo UAB „Radiolinija“ darbuotojai, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovas nieko nepateikė.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsakovo UAB „Radiolinija“ vadovui paskyrė 4 000 Lt dydžio baudą bei nustatė 5 dienų terminą nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos pateikti teismui Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus įrodymus. Atsakovo UAB „Radiolinija“ darbuotojai teismo nutarties nuorašas buvo įteiktas 2010 m. spalio 13 d.

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė, kadangi atsakovas UAB „Radiolinija“ atsiskaitė su visais savo skolininkais.

92011 m. kovo 28 d. atsakovo UAB „Radiolinija“ atstovas teismui pateikė prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutarties panaikinimo.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 31 d. nutartimi atmetė atsakovo UAB „Radiolinija“ atstovo prašymą panaikinti baudą UAB „Radiolinija“ vadovui, konstatavęs jog atsakovas nepateikė jokių patvirtinančių duomenų, kurių pagrindu bauda turėtų būti panaikinta.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13UAB „Radiolinija“ vadovas J. R. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartį panaikinti ir prašymą išspręsti iš esmės arba bylą grąžinti nagrinėti iš naujo Vilniaus apygardos teismui.

14Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantas 2010 m. spalio 14 d. teismui pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad ieškovo UAB „Vitvela“ ieškinys dėl bankroto iškėlimo yra nepagrįstas, kadangi ieškovas Vilniaus apygardos teisme jau buvo iškėlęs bylą dėl skolos priteisimo ir dėl tų pačių aplinkybių (t. 1, b. l. 145). Taip pat, prašyme prašė panaikinti teismo nutartį dėl paskirtos 4 000 Lt dydžio baudos, tačiau teismas jokio procesinio sprendimo nepriėmė.
  2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nebuvo pateikta dokumentų, iš kurių būtų matyti, jog pirmosios instancijos teismo pavedimas buvo neįvykdytas dėl svarbių priežasčių. Apeliantas pažymi, kad 2010 m. balandžio 16 d. pradėjus dirbti UAB „Radiolinija“ vadovu, ėmėsi iniciatyvos, kad Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atliktų vidaus auditą. 2010 m. spalio 31 d. teismui pateikė raštą, kuriame nurodė, jog įstaiga vykdo patikrinimą iki 2010 m. spalio 31 d., todėl visi dokumentai yra pateikti Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai (t. 1, b. l. 149).

15Atsiliepimu į atsakovo UAB „Radiolinija“ vadovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „Ekskomisarų biuras“ prašo teismo atskirojo skundo klausimą spręsti savo nuožiūra.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Nagrinėjamoje byloje vertinama, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė UAB „Radiolinija“ atstovo prašymą panaikinti paskirtą 4 000 Lt baudą uždarosios akcinės bendrovės „Radiolinija“ vadovui J. R.

19Civilinio proceso bendrosios normos įpareigoja bylos dalyvius elgtis sąžiningai, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus, argumentus dėl priešingos šalies pareikštos pozicijos (CPK 7 str.), o ĮBĮ procesinės normos imperatyviai nurodo, kad įmonės vadovas, gavęs procesinius dokumentus dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, privalo pateikti teismui įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus ir visą kitą informaciją apie įmonės finansinę būklę (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).

20Remiantis bylos medžiaga matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2010 m. rugpjūčio 13 d. priėmė ieškovo UAB „Vitvelą“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Radiolinija“, ir remdamasis CPK 142 straipsniu ir ĮBĮ 9 straipsnio pirma, antra dalimis, įpareigojo atsakovą UAB ,,Radiolinija“ per 14 dienų pateikti teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį bei pateikti teismui per 5 dienas įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus (t. 1, b. l. 78).

21UAB „Radiolinija“ neįvykdžius minėto teismo įpareigojimo, teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi skyrė UAB „Radiolinija“ direktoriui 4 000 Lt baudą (t. 1, b. l. 86). Atsakovo UAB „Radiolinija“ darbuotojai teismo nutarties nuorašas buvo įteiktas 2010 m. spalio 13 d. (t. 1, b. l. 143). 2011 m. kovo 31 d. Vilniaus apygardos teismas UAB „Radiolinija“ atstovo prašymą panaikinti paskirtą įmonės vadovui baudą atmetė.

22UAB „Radiolinija“ vadovas J. R., atskiruoju skundu ginčydamas pirmosios instancijos 2011 m. kovo 31 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą nurodo, kad byloje buvo pateikti duomenys, pagrindžiantys teismo pavedimo neįvykdymą laiku, tačiau teismas jokio procesinio sprendimo nepriėmė.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad remiantis bylos duomenimis matyti, kad UAB „Radiolinija“ 2010 m. spalio 14 d., t. y. iš karto po tai, kai buvo įteiktas 2010 m. rugsėjo 7 d. nutarties nuorašas, pateikė teismui prašymą, kuriame prašė atmesti ieškovo prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, nes UAB „Radiolinija“ vykdo veiklą, atsiskaito su kreditoriais, moka mokesčius valstybei bei prašė panaikinti teismo paskirtą baudą už dokumentų nepateikimą. Prašyme argumentuojama, kad Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atlieka UAB „Radiolinija“ auditą, todėl visi finansiniai dokumentai perduoti auditoriams, kurie dar negrąžino. Taip pat buvo pateikti pavedimai, kurie rodo, kad UAB „Radiolinija“ yra pilnai sumokėjusi UAB „Vitvela“ įsiskolinimą už patalpų nuomą (t. 1, b. l. 144-148).

24Atkreipiamas dėmesys į tai, kad iš bylos medžiagos matyti, kad yra pateiktas ir 2010 m. spalio 6 d. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos raštas, kuriame nurodoma, kad UAB „Radiolinija“ buhalterinės apskaitos patikrinimas už 2008 metus bus vykdomas iki 2010 m. spalio 31 d. (t. 1, b. l. 149).

25Teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgus į aukščiau nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas UAB „Radiolinija“ piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir sąmoningai nevykdė teismo įpareigojimų.

26Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai UAB „Radiolinija“ vadovo J. R. prašyme panaikinti paskirtą baudą nurodytų viso bankrutuojančios įmonės turto ir dokumentacijos nepateikimo priežasčių, nepripažino svarbiomis.

27Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas UAB „Radiolinija“ atstovo prašymą dėl baudos panaikinimo, klausimą išsprendė neteisingai, todėl nutartis naikintina ir klausimas sprendžiamas iš esmės.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartį, kuria atmestas UAB „Radiolinija“ atstovo prašymas panaikinti skirtą UAB „Radiolinija“ vadovui baudą, panaikinti ir klausimą spręsti iš esmės – panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi UAB „Radiolinija“ (į/k duomenys neskelbtini) direktoriui J. R. (J. R.) (a/k duomenys neskelbtini gyv. duomenys neskelbtini) skirtą 4 000 Lt (keturių tūkstančių litų) piniginę baudą .

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas, ar per teismo nustatytą terminą atsakovui nepateikus nei... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 12 d. rezoliucija priėmė... 6. Ieškinys ir teismo pranešimas 2010 m. rugpjūčio 16 d. buvo įteiktas... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsakovo UAB... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi civilinę bylą... 9. 2011 m. kovo 28 d. atsakovo UAB „Radiolinija“ atstovas teismui pateikė... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 31 d. nutartimi atmetė atsakovo UAB... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. UAB „Radiolinija“ vadovas J. R. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 14. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantas 2010 m.... 15. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Radiolinija“ vadovo atskirąjį skundą... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Nagrinėjamoje byloje vertinama, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas... 19. Civilinio proceso bendrosios normos įpareigoja bylos dalyvius elgtis... 20. Remiantis bylos medžiaga matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2010 m.... 21. UAB „Radiolinija“ neįvykdžius minėto teismo įpareigojimo, teismas 2010... 22. UAB „Radiolinija“ vadovas J. R., atskiruoju skundu ginčydamas pirmosios... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad remiantis bylos duomenimis matyti, kad UAB... 24. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad iš bylos medžiagos matyti, kad yra... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgus į aukščiau nurodytas... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 27. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas,... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir CPK 337 straipsnio 2... 29. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartį, kuria atmestas UAB...