Byla e2-38844-994/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žemės vystymo fondas 22“ ieškinį atsakovui A. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Žemės vystymo fondas 22“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo A. V. 671,43 Eur skolą, 241,71 Eur delspinigius, 43,27 Eur palūkanas, 8,30 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2012-12-03 ieškovas su atsakovu sudarė žemės ūkio paskirties sklypų nuomos sutartį Nr. 22-ŽNS-075, kuria ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovui 3,2217 ha ir 11,2095 ha žemės sklypus, o atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį. Ieškovas išnuomojo sklypus atsakovui, tačiau atsakovas savo pareigų nevykdė, laiku nuomos mokesčio nemokėjo ir liko skolingas ieškovui 671,43 Eur sumą. Už prievolės neįvykdymą laiku, ieškovas atsakovui priskaičiavo 241,71 Eur delspinigius ir 43,27 Eur palūkanas.

3Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovui 2015-09-15 (2015-09-11 pažyma), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. nuostatomis. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje nustatyta, jog tarp ieškovo ir atsakovo 2012-12-03 buvo sudaryta žemės nuomos sutartis Nr. 22-ŽNS-075, pagal kurią ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovui žemės sklypus: 3,2217 ha žemės sklypą, iš kurio naudmenų 3,1402 ha, unikalus Nr. „( - )“, 11,2095 ha žemės sklypą, iš kurio naudmenų 9,4046 ha, unikalus Nr. 4400-1659-1701, esančius „( - )“, Vilkaviškio r. Atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už nuomą dalimis: 50 proc. sumos už einamuosius metus sumokama ne vėliau kaip iki kovo 1 dienos, 50 proc. sumos už einamuosius metus ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d. (e. b. l. 6-7). Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, o atsakovas savo sutartinių prievolių neįvykdė. Ieškovas siuntė pretenziją atsakovui dėl susidariusio įsiskolinimo, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo (e. b. l. 1-4, 12). Ieškovas išrašė atsakovui sąskaitas faktūras už žemės nuomą: 2014-02-03 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ZVF220263, PVM sąskaitą faktūrą Nr. ZVF220331, 2015-02-18 sąskaitą faktūrą Nr. ZF220354, šiose sąskaitose faktūrose nurodyta konkreti pinigų sumokėjimo už nuomą diena. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas sumokėjo dalį (534,09 Eur) 2014-02-03 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ZVF220263, nurodytos sumos ir dalį 2015-02-18 sąskaitoje faktūroje Nr. ZF220354 nurodytos sumos (105,13 Eur), 2014-10-28 PVM sąskaitos faktūros Nr. ZVF220331 neapmokėjo visai, todėl ieškovui liko skolingas 671,43 Eur (e. b. l. 13).

7Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.545 str., pagal žemės nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja perduoti už užmokestį kitai šaliai (nuomininkui) sutartyje nurodytą žemės sklypą laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje numatytą paskirtį ir naudojimo sąlygas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti sutartyje nustatytą žemės nuomos mokestį. CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.213 str. 1 d., jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalaujama priteisti 671,43 Eur suma pagrįsta ir priteistina iš atsakovo.

8Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai). CK 6.71 str. 1 d. ir 6.258 str. 1 d. numato, jog sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Tarp ieškovo ir atsakovo 2012-12-03 buvo sudaryta žemės nuomos sutartis Nr. 22-ŽNS-075, kurios 3.4 p. numatyta, kad nuomininkui laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, nuomininkas privalo mokėti nuomotojui 0,2 procento nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną (e. b. l. 6-7). Ieškovas už neįvykdytą prievolę laikotarpiu nuo 2015-03-17 iki 2015-09-09 priskaičiavo 241,71 Eur delspinigių sumą (e. b. l. 1-5).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti 43,27 Eur palūkanas, remdamasis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 2 d., kurioje numatyta, kad jei palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatytas, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuotas palūkanas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp ieškovo ir ūkinę veiklą vykdančio atsakovo 2012-12-03 sudaryta žemės nuomos sutartis Nr. 22-ŽNS-075 atitinka šiame įstatyme nurodytus komercinės sutarties požymius, joje palūkanų norma nenustatyta (e. b. l. 6-7). Teismas atkreipia dėmesį, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų priteisimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius (CK 6.73 str. 1 d. , 6.258 str. 2 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis c. b. Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Taigi, kai ieškovas prašo priteisti ir delspinigius ir kompensuojamąsias palūkanas, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina 241,71 Eur suma (CK 6.71 str., 6.258 str. 2 d.).

10CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). CK 6.210 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Taigi, šios procesinės palūkanos taip pat apskaičiuotinos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas. Šis įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercines sutartis – vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma padidinta 8 procentiniais punktais (2 str. 5 d. ). Tai – specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį, nustatant palūkanas už pavėluotus mokėjimus, atliekamus pagal komercines sutartis (CK 1.3 str. 3 d.). Nurodyta minėto įstatymo norma yra dispozityvi, ir šalys gali susitarti kitaip apskaičiuoti palūkanų dydį. Šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus. Iš tarp šalių 2012-12-03 sudarytos žemės nuomos sutarties Nr. 22-ŽNS-075 teismas, nustatė, kad sutartis atitinka šiame įstatyme nurodytus komercinės sutarties požymius, ieškovas reikalauja taikyti minėtame įstatyme nustatytas palūkanas, todėl teismas taiko šiame įstatyme nustatytas palūkanas. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 8,30 proc. dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą (913,14 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-09-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

11Ieškovas pareiškė ieškinį 956,41 Eur dydžio sumai. Teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas 913,14 Eur, t. y. 95 proc. reikalautos sumos. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovo priteistina 21,00 Eur žyminio mokesčio suma (e. b. l. 14) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „Žemės vystymo fondas 22“, įm. kodas 301522730, iš atsakovo A. V., a. k. „( - )“, 671,43 Eur (šešių šimtų septyniasdešimt vieno euro 43 ct) skolą, 241,71 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt vieno euro 71 ct) delspinigius, 8,30 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (913,14 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 21,00 Eur (dvidešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

16Likusią reikalavimo dalį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai