Byla I-365-609/2012

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Eglė Kiaurakytė, nustačiusi terminą patikslinto skundo trūkumams pašalinti,

Nustatė

2pareiškėja UAB MAXIMA LT kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2012 01 24 atsakovės UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ sprendimą Nr. (8.5)-5R-191 bei 2012 01 06 mokėjimo pranešimus Nr. KL-12-0151337, KL-12-0151339 bei 2012 01 18 kreditinį mokėjimo pranešimą Nr. KRED-12-98.

32012 04 03 nutartimi buvo nustatytas terminas iki 2012 04 16 patikslinto skundo trūkumams pašalinti.

4Kadangi per teismo nustatytą terminą patikslinto skundo trūkumai neištaisyti, skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, 105-106 straipsniais, teismas

Nutarė

6skundą laikyti nepaduotu ir nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti UAB MAXIMA LT.

7Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais bei sumokėtą 100 (vieno šimto) litų žyminį mokestį pagal 2012 03 07 mokėjimo nurodymą Nr. 160820 grąžinti UAB MAXIMA LT.

8Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai