Byla eB2-1344-253/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei E. Paplauskienės individualiai įmonei

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei E. Paplauskienės individualiai įmonei,

Nustatė

2

  1. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius kreipėsi į teismą su prašymu iškelti bankroto bylą E. Paplauskienės individualiai įmonei. Prašyme bendraatsake nurodė ir įmonės savininkę E. P..
  2. Nurodė, kad atsakovė nevykdo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų. Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018-06-21 sudarė 3 691,32 Eur.
  3. Atsakovei ir bendraatsakei nepavykus įteikti procesinių dokumentų, jie įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnio nustatyta tvarka. Atsiliepimas į pareiškimą, reikalaujami dokumentai teismui nepateikti.

3Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

  1. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumas yra apibrėžtas ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
  2. Ieškovo nurodytos įmonės skolos sudaro 3 691,32 Eur, įmonė buvo įspėta dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau įsiskolinimo nesumokėjo. Įmonė teismui nepateikė duomenų apie įmonės finansinę padėtį. Tokiu būdu nepaneigta aplinkybė, jog įmonė yra nemoki. Esant tokiems įrodymams, vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, atsakovei E. Paplauskienės individualiai įmonei keltina bankroto byla.
  3. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. E. Paplauskienės individualios įmonės bankroto administratore skirtina uždaroji akcinė bendrovė „Bankroto Valdymas“ (įmonės bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. B-JA099).
  4. Atsižvelgus į ĮBĮ nuostatas, tikslinga informaciją apie įmonei iškeltą bankroto bylą pateikti prokuratūrai, teismui ir antstolių kontoroms, veikiančioms įmonės buveinės vietovėje, kad šios institucijos perduotų bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turimas įmonei iškeltas civilines bylas, civilinius ieškinius iš baudžiamųjų bylų ar vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo ar taikytų turto areštų (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punktas).

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

5E. Paplauskienės individualiai įmonei, įmonės kodas 142025566, adresas Pušyno g. 29-9, Klaipėda, iškelti bankroto bylą.

6Bankrutuojančios įmonės administratore skirti uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto Valdymas (įmonės bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr.B-JA099).

7Įpareigoti E. Paplauskienės individualios įmonės vadovą (savininką) per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus bei pateikti administratorei viso įmonės savininko turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą.

8Nustatyti, kad E. Paplauskienės individualios įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą įpareigoti įmonės administratorę sušaukti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

9Įpareigoti administratorę atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

10Areštuoti E. Paplauskienės individualios įmonės (įmonės kodas 142025566, adresas Pušyno g. 29-9, Klaipėda) nekilnojamąjį turtą ir kitą materialų turtą, pinigines lėšas bei sustabdyti bet kokius priverstinio skolų išieškojimo ar mokėjimo veiksmus, iki įsiteisės teismo nutartis iškelti bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

11Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtai bankroto administratorei, Turto arešto aktų registrui.

12Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

13Nutartis per 10 d. nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai