Byla 2-14-341/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant Almai Buinovskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovams S. Š. ir A. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2007-10-23 su atsakovais S. Š. ir A. Š. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1750718054452-07, pagal kurią buvo suteiktas 20000 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2011-10-22, tačiau skolininkai iki šiol bankui negražino 28331,32 Lt skolos.

3Atsakovas S. Š. su AB SEB banku 2006-10-18 sudarė ECMS Standart Laisvalaikis kortelės limito sutartį Nr. 000000376, pagal kurią buvo suteiktas 5000 Lt kredito limitas, tačiau skolininkas iki šiol bankui negrąžino 4189,51 Lt skolos.

4Atsakovai taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui metinę palūkanų normą (10,4000 proc. pagal vartojimo kredito sutartį bei 14,000 proc. pagal kortelės limito sutartį) už naudojimąsi paskola bei pagal vartojimo kredito sutartį mokėti 0,1 procento delspinigius už kiekvieną pradelstą sumokėti įmokas dieną (Sutarties bendrosios dalies 5.3 p.) bei už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną mokėti bankui 0,1 proc. laiku nesumokėtų palūkanų sumos delspinigius Sutarties bendrosios dalies 5.4 p.

5Atsakovai nustatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė - nuo vartojimo kredito išdavimo dienos iki 2009-07-10 įmokas mokėjo (tačiau su vėlavimais), o vėliau, t.y. nuo 2009-07-10 iki 2012-10-19 (iki sutarties nutraukimo) įmokų už kreditą bei palūkanas nemokėjo visai. Atsakovas pagal ECMC Standart Laisvalaikis kortelės sutartį Nr. 000000376 įmokas vėluoja mokėti 1279 dienų. Ieškovas 2011-01-25, 2012-03-19 ir 2012-09-11 atsakovams išsiuntė įspėjimo raštus dėl Sutarčių sąlygų nevykdymo, reikalaujant pašalinti pasirašytų sutarčių pažeidimus, tačiau atsakovai šių reikalavimų neįvykdė. Ieškovui susisiekti su kredito gavėjais nepavyko, nes atsakovas bankui žinomais telefonais neatsiliepė, darbo bei gyvenamosios vietos adresai nežinomi. Remdamasis vartojimo kredito sutarties 6.1. punktu, ieškovas 2012-10-19 nutraukė sutartį su atsakovais. Atsakovai iki šiol bankui negrąžino: pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 1750718054452-07 – 28331,32 Lt skolos (tame tarpe 12658,46 Lt negrąžinto kredito, 4137,38 Lt palūkanų bei 11535,48 Lt delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas); pagal kortelės limito sutartį 4189,51 Lt skolos (negrąžinto kredito).

6Prašo priteisti iš solidariai iš atsakovų pagal vartojimo kredito sutartį – 28331,32 Lt skolą, kurią sudaro 12658,46 Lt nesugrąžintas kreditas, 4137,38 Lt palūkanos, 11535,48 Lt delspinigiai; lygiomis dalimis 850 Lt žyminio mokesčio, penkių procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; taip pat priteisti iš atsakovo S. Š. pagal kortelės limito sutartį 4189,51 Lt skolą, 126 Lt žyminį mokestį, penkių procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujat (b.l. 47). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

8Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai – viešo paskelbimo būdu (b.l. 43-46), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovams nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.).

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

11Byloje nustatyta, kad 2007-10-23 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1750718054452-07, pagal kurią kredito gavėjui S. Š. iki 2011-10-22 buvo suteiktas 20000 Lt kreditas namo remontui; sutartyje nustatyta 10,4000 procentų dydžio metinė palūkanų norma; atsakovas sutartimi įsipareigojo kiekvieno mėnesio 23 dieną mokėti bankui kredito grąžinimo įmokas pagal grafiką (specialiosios dalies 2.6.p., bendrosios dalies 5.1 p.), o už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ar sumokėti palūkanas dieną, mokėti 0,1 procentų dydžio delspinigius (5.3 p., 5.4 p.) (b.l. 9-13). Kredito gavėjo sutuoktinė, atsakovė A. Š., patvirtino, jog ji susipažino su sutarties sąlygomis prieš kredito gavėjui pasirašant sutartį ir jas suprato, sutarties sąlygos su ja buvo aptartos ir paaiškintos prieš pasirašant sutartį, ir kad ji sutinka su visomis sutarties sąlygomis, jos išreiškia tikrąją sutuoktinių valią.

12Sutarties 6.1 p. numatyta, kad bankas turi teisę nutraukti sutartį anksčiau nei numatyta sutartyje, prieš 15 kalendorinių dienų raštu įspėjęs kredito gavėją, jei kredito laikotarpiu kredito gavėjas padaro esminių sutarties pažeidimų; tokiais pažeidimais laikomi Bendrosios dalies 5 punkte nustatytų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas.

13Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, jog atsakovai įmokas mokėjo tik iki 2009-07-10, vėliau mokėjimų neatliko, pateikė sąskaitos akivaizdinę ir skolos bei delspinigių ataskaitą (b.l. 16-17, 21-29).

142011-01-25, 2012-03-19, 2012-09-11 ieškovas raštu ieškovas informavo atsakovus apie įsiskolinimą ir įspėjo apie sutarties nutraukimą, jei per nustatytą terminą atsakovai nepadengs nurodyto dydžio įsiskolinimo (b.l. 14-15, 18). 2012-10-30 raštu ieškovas pranešė atsakovui, kad bankas 2012-10-19 vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį (b.l. 19). Pagal ieškovo 2007-10-23 pažymą, atsakovai ieškovui pagal 2007-10-23 Kredito sutartį Nr. 1750718054452-07 liko skolingi 28331,32 Lt, iš jų 12658,46 Lt kredito suma, 4137,38 Lt palūkanos ir 11535,48 Lt delspinigiai už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas (b.l. 20).

15Atsakovai pretenzijų dėl sutarties vykdymo nepareiškė, įsipareigojimų nesilaikė, todėl konstatuotina, kad sutartinių prievolių neįvykdė ir yra pagrindas reikalavimus dėl negrąžinto kredito bei nesumokėtų palūkanų tenkinti, priteisti solidariai iš atsakovų S. Š. ir A. Š. 12658,46 Lt kredito sumą, 4137,38 Lt palūkanų (LR CK 6.109 str., 6.6 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6. 873-6.874 str., 6.886 str.).

16Už tai, kad atsakovai laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra paskaičiavęs 11535,48 Lt delspinigių (b.l. 21-29).

17CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Teismas, mažindamas netesybas, pirmiausia atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojai ar ne, ar šalys yra viešieji juridiniai asmenys, vykdantys visuomenines funkcijas, pavyzdžiui, kariuomenė, taip pat į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, ar visiškai nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių. Netesybų mažinimas taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio mėn. 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1).

18Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovai yra vartotojai, kurie sutartį su ieškovu sudarė prisijungdami prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į delspinigių normą (0,1 procentai), į tai, jog prašoma priteisti delspinigių suma (11535,48 Lt) beveik siekia negrąžinto kredito sumą (12658,46 Lt), taip pat į paties ieškovo elgesį - nepaisant to, kad atsakovai įmokų nemokėjo nuo 2009-07-10, ieškovas per visą laikotarpį skaičiuodamas delspinigius, į teismą kreipėsi tik 2012-11-21. Įvertinus šias aplinkybes, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini iki 3000 Lt (LR CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d., 6.71 str.).

19Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Taip pat byloje nustatyta, kad 2006-10-18 ieškovas su atsakovu S. Š. sudarė MasterCard Standart/Laisvalaikis Kortelės sąskaitos sutartį Nr. 000000376, pagal kurią bankas atsakovui suteikė 5000 Lt kredito limitą, o atsakovas įsipareigojo gautą kredito limitą grąžinti bankui sutartyje nustatytu laiku, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus (1 p.) (b.l. 30-31). Atsakovui nevykdant sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas 2011-01-25 bei 2012-09-11 raštai įspėjo atsakovą dėl kortelės sutarties nutraukimo, jei atsakovas iki nustatyto termino nepadengs pradelstų mokėjimų (b.l. 32-33). Iš bylos duomenų matyti, jog atsakovas ir po įspėjimų su ieškovu neatsiskaitė, ir pagal 2012-10-29 pažymą jo skola pagal 2006-10-18 sąskaitos sutartį Nr. 000000376 yra 4189,51 Lt (negrąžinta kredito suma) (b.l. 34). Įvertinus nurodytus įrodymus, konstatuotina, kad sutartinių prievolių atsakovas nevykdė, todėl ir yra pagrindas reikalavimą dėl negrąžinto kredito pagal 2006-10-18 sąskaitos sutartį Nr. 000000376 tenkinti, priteisti iš atsakovo S. Š. 4189,516 Lt kredito sumą (LR CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6. 873-6.874 str.)

21Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Remiantis CPK 88 str., 93 str. 2 d., patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovui priteistinas 594 Lt žyminis mokestis, t.y. po 297 Lt iš kiekvieno atsakovo (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai), taip pat iš atsakovo S. Š. ieškovui priteistinas 126 Lt žyminis mokestis (b.l. 1). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš šalių nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

23Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti solidariai iš atsakovų S. Š. (a.k. ( - ) ir A. Š. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. 112021238) 12658,46 Lt kredito sumą, 4137,38 Lt palūkanų ir 3000 Lt delspinigių, iš viso 19795,84 Lt (devyniolika tūkstančių septynis šimtus devyniasdešimt penkis litus 84 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 19795,84 Lt sumos nuo 2012-11-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Priteisti iš atsakovo S. Š. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. 112021238) 4189,51 Lt (keturis tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt devynis litus 51 ct) negrąžinto kredito, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012-11-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Priteisti iš atsakovo S. Š. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. 112021238) 423 Lt (keturis šimtus dvidešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti iš atsakovės A. Š. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. 112021238) 297 Lt (du šimtus devyniasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

29 Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas... 2. Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2007-10-23 su atsakovais S. Š.... 3. Atsakovas S. Š. su AB SEB banku 2006-10-18 sudarė ECMS Standart Laisvalaikis... 4. Atsakovai taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui metinę palūkanų normą... 5. Atsakovai nustatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė - nuo vartojimo kredito... 6. Prašo priteisti iš solidariai iš atsakovų pagal vartojimo kredito sutartį... 7. Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 8. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Byloje nustatyta, kad 2007-10-23 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.... 12. Sutarties 6.1 p. numatyta, kad bankas turi teisę nutraukti sutartį anksčiau... 13. Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, jog atsakovai įmokas mokėjo tik iki... 14. 2011-01-25, 2012-03-19, 2012-09-11 ieškovas raštu ieškovas informavo... 15. Atsakovai pretenzijų dėl sutarties vykdymo nepareiškė, įsipareigojimų... 16. Už tai, kad atsakovai laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra... 17. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės... 18. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovai yra vartotojai, kurie... 19. Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovų solidariai... 20. Taip pat byloje nustatyta, kad 2006-10-18 ieškovas su atsakovu S. Š. sudarė... 21. Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui... 22. Remiantis CPK 88 str., 93 str. 2 d., patenkinus ieškinį iš dalies, iš... 23. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti solidariai iš atsakovų S. Š. (a.k. ( - ) ir A. Š. (a.k. ( - )... 26. Priteisti iš atsakovo S. Š. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k.... 27. Priteisti iš atsakovo S. Š. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k.... 28. Priteisti iš atsakovės A. Š. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k.... 29. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...