Byla 2KT-3/2007
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų ir Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo civilinėje byloje Nr. 2-1262-249/2006 (dabartinis Nr. 2-349-249/2007)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su trečiojo asmens A. B. 2006 m. gruodžio 17 d. pareiškimu dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų ir Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo civilinėje byloje Nr. 2-1262-249/2006 (dabartinis Nr. 2-349-249/2007),

Nustatė

2Tretysis asmuo A. B. 2006 m. gruodžio 17 d. pareiškimu, kuris Lietuvos apeliaciniame teisme gautas 2006 m. gruodžio 29 d., pareiškė nušalinimą Kauno miesto apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo teisėjams civilinėje byloje Nr. 2-1262-249/2006 pagal atsakovės L. K. priešieškinį ieškovei B. A. (tretieji asmenys A. B., V. B., R. B.) dėl nuosavybės teisių į kilnojamąjį turtą pripažinimo, prašydamas šią civilinę bylą perduoti nagrinėti kitos apygardos, išskyrus Vilniaus, apylinkės teismui. Galimą Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų ir Kauno apygardos teismo teisėjų šališkumą motyvavo tuo, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2399-44/2006 dėl žalos, padarytos Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos V. Ščerbakovos ir Kauno apygardos teismo teisėjų veiksmais, atlyginimo. Nušalinimo pareiškime taip pat teigiama, kad Vilniaus apygardos teisme kitose civilinėse bylose Nr. 2-2399-44/2006 ir Nr. 2-1808-44/2006 yra sąmoningai vilkinamas įrodymų gavimas.

3Nušalinimo pareiškimas tenkintinas iš dalies.

4Teisėjo nušalinimo klausimą, vadovaujantis CPK 69 straipsnio pirmąja dalimi, sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas arba jų paskirtas teisėjas. Tais atvejais, kai teisme, nagrinėjančiame civilinę bylą, nėra pakankamo skaičiaus teisėjų, nušalinimo klausimą sprendžia aukštesniosios pakopos teismas. Tokį teisinį reguliavimą sąlygoja tai, kad tuo atveju, kai dalyvaujantis byloje asmuo pareiškia nušalinimą visiems apylinkės ar apygardos teismo teisėjams, įskaitant šio teismo pirmininką, teisme nelieka subjektų, pagal įstatymą galinčių spręsti teisėjams pareikšto nušalinimo klausimą. Kadangi ieškovės A. A.-B. 2006 m. rugpjūčio 15 d. pareiškimas Kauno miesto apylinkės teismui buvo pateiktas ne tik dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos V. Ščerbakovos, bet ir dėl visų Kauno miesto apylinkės teismo bei Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1262-249/2006 nagrinėjimo, jis turėjo būti perduotas spręsti aukštesniam teismui, tai yra Lietuvos apeliaciniam teismui (CPK 69 str. 1 d., 3 str. 6 p.).

5Pagal CPK 64-66 straipsnius teisėjas turi nusišalinti arba būti nušalintas nuo bylos nagrinėjimo, jeigu yra aplinkybių, kurios objektyviai kelia abejonių teisėjo nešališkumu. CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, tai yra nušalinimo pareiškimas turi būti motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.). Kaip ir visomis procesinėmis teisėmis, nušalinimo teise negali būti piktnaudžiaujama (CPK 42 str. 5 d., 95 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymas numato, kad už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis dalyvaujantiems byloje asmenims gali būti skiriama bauda (CPK 95 str.).

6Pažymėtina, kad Kauno miesto apylinkės teisme teisėjos V. Ščerbakovos nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1262-249/2006 (dabartinis Nr. 2-349-249/2007) pagal atsakovės L. K. priešieškinį ieškovei B. A. (tretieji asmenys A. B., V. B., R. B.) dėl nuosavybės teisių į kilnojamąjį turtą pripažinimo, dar Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. liepos 7 d. nutartimi buvo išskirta iš 1999 m. gegužės 10 d. iškeltos civilinės bylos pagal ieškovės B. A. ieškinį atsakovei L. K. dėl garbės ir orumo gynimo. Trečiojo asmens A. B. pareiškimas dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų ir Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo civilinėje byloje Nr. 2-1262-249/2006 (dabartinis Nr. 2-349-249/2007) yra grindžiamas tuo, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2399-44/2006 dėl žalos, padarytos Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos V. Ščerbakovos ir Kauno apygardos teismo teisėjų veiksmais, atlyginimo. Kaip matyti iš Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-2399-44/2006 (dabartinis Nr. 2-100-44/2007) ieškovų A. A.-B., V. B. ir A. B. pareikšto ieškinio atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir konstitucinių teisių pažeidimo bei žalos atlyginimo, turinio, jame yra minimi teisėjos V. Ščerbakovos veiksmai. Todėl siekiant pašalinti bet kokias byloje dalyvaujančių asmenų abejonės dėl šios teisėjos nešališkumo nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-1262-249/2006 (dabartinis Nr. 2-349-249/2007) (CPK 66 str.), trečiojo asmens A. B. nušalinimo pareiškimas tenkintinas iš dalies, Kauno miesto apylinkės teismo teisėja V. Ščerbakova nušalintina nuo civilinės bylos Nr. 2-1262-249/2006 (dabartinis Nr. 2-349-249/2007) nagrinėjimo. Kartu pažymėtina, jog ta aplinkybė, kad ieškovų reikalavimai civilinėje byloje Nr. 2-2399-44/2006 (dabartinis Nr. 2-100-44/2007) pareikštame ieškinyje yra nukreipti visam Kauno miesto apylinkės teismui ir visam Kauno apygardos teismui, a priori (lot. iš anksto) negali būti pripažinta pagrindu konstatuoti šių teismų šališkumą kitoje civilinėje byloje. Kadangi trečiojo asmens A. B. pareiškimas dėl visų kitų Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų ir Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo yra grindžiamas vien subjektyvia nuomone, nepagrįstas jokiais objektyviais įrodymais bei nepatvirtina, kad kiti šių teismų teisėjai gali būti šališki ar suinteresuoti bylos baigtimi (CPK 65, 66 str.), šioje dalyje nušalinimo pareiškimas atmestinas kaip nepagrįstas.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 66 ir 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

8Trečiojo asmens A. B. 2006 m. gruodžio 17 d. nušalinimo pareiškimą patenkinti iš dalies.

9Nušalinti Kauno miesto apylinkės teismo teisėją V. Ščerbakovą nuo civilinės bylos Nr. 2-1262-249/2006 (dabartinis Nr. 2-349-249/2007) nagrinėjimo.

10Atmesti trečiojo asmens A. B. 2006 m. gruodžio 17 d. nušalinimo pareiškimą kitiems Kauno miesto apylinkės teismo teisėjams ir Kauno apygardos teismo teisėjams civilinėje byloje Nr. 2-1262-249/2006 (dabartinis Nr. 2-349-249/2007).

Proceso dalyviai