Byla e2A-598-755/2019
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas Činka

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą atsakovo A. A. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų 2019 m. gegužės 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3878-847/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „AFS Baltic“ ieškinį atsakovui A. A. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „AFS Baltic“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo A. A. 850 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad atsakovas nevisiškai atsiskaitė už ieškovės atliktus melioracinės sistemos remonto darbus pagal 2017 m. rugsėjo 25 d. sąskaitą faktūrą.

93.

10Atsakovas A. A. pripažino esąs skolingas ieškovei, tačiau dėl sunkios ūkio finansinės padėties nurodė negalįs sumokėti iš karto visą skolą. Sutiko ją mokėti dalimis, sumą išdėstant per vienerius metus po 71 Eur per mėnesį.

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

124.

13Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmai 2019 m. gegužės 21 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai.

145.

15Nustatė, kad tarp ieškovės ir atsakovo susiklostė rangos teisiniai santykiai, atsakovo atlikti daliniai mokėjimai patvirtino ieškovę savo darbus atlikus ir juos perdavus atsakovui.

166.

17Kadangi atsakovas neginčijo to, kad skolingas ieškovei, teismas darė išvadą, jog atsakovas savo prievolės neįvykdė, todėl jam kilo sutartinė atsakomybė ir reikalavimą dėl 850 Eur skolos patenkino.

187.

19Pažymėjo, kad atsakovas, nors ir teigė jo turtinei padėčiai esant sunkiai, turint kitų kreditorių, nukentėjus derliui dėl nepalankių gamtos sąlygų, tačiau nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Teismas sprendė, jog patenkinus atsakovo prašymą, ieškovė atsidurtų nelygiavertėje pozicijoje su kitais kreditoriais, kas neatitiktų sąžiningumo ir protingumo kriterijų. Pažymėjo, kad atsakovas nepateikė jokių duomenų apie turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, taip pat sąskaitų išrašų apie turimas lėšas bankuose ar kitose kredito įstaigose, metinės pajamų deklaracijos, iš kurios būtų galima nustatyti, kokios yra neapmokestinamosios (gautos) pajamos ir individualios veiklos pajamos iš žemės ūkio veiklos. Nurodė, jog teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas šiuo konkrečiu atveju pažeistų kitų atsakovo kreditorių interesus, nebūtų užtikrinta atsakovo ir kreditorių interesų pusiausvyra.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

218.

22Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų 2019 m. gegužės 21 d. sprendimą.

239.

24Teigia, kad teismas, priimdamas sprendimą, pasisakė dėl į bylą neįtrauktų asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, kas sudaro absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą.

2510.

26Paaiškina, jog teismas priėmė sprendimą netenkinti prašymo išdėstyti skolos mokėjimą dalimis, motyvuodamas nesant sunkią finansinę padėtį patvirtinančių įrodymų, tačiau iš sprendimo turinio galima suprasti, jog jis yra skolingas kreditoriams dideles pinigines lėšas.

2711.

28Atkreipia dėmesį, kad byloje nėra įrodymų, jog prašymas išdėstyti 850 Eur skolą 12 mėnesių prieštarautų jo kreditorių interesams, nei vienas iš kreditorių nebuvo įtrauktas į bylą ir dėl to nepasisakė. Mano, kad teismas, padaręs išvadas dėl atsakovo kreditorių interesų pažeidimų išdėsčius skolos mokėjimą dalimis, pažeidė kitų atsakovo kreditorių interesus, sprendė dėl jų materialiųjų teisių ir pareigų.

2912.

30Ieškovė UAB „AFS Baltic“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

3113.

32Teigia, jog teismas priėmė pagrįstą sprendimą atmesti atsakovo prašymą mokėti skolą dalimis per vienerius metus, nes byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių atsakovo teiginius dėl sunkios jo finansinės padėties.

3314.

34Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas kaip tik nieko nepasisakė dėl neįtrauktų į bylą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, nes netenkino atsakovo prašymo išdėstyti skolos sumokėjimo 12 mėnesių.

35Teismas

konstatuoja:

36IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3715.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

3916.

40Nustatyta, kad UAB „AFS Baltic“ už atliktus melioracijos sistemos remonto darbus 2017 m. rugsėjo 25 d. pateikė A. A. sąskaitą faktūrą AFS Nr. 00635 1 300 Eur sumai. A. A. pagal 2017 m. rugsėjo 25 d. kasos pajamų orderį KAS Nr. 123 sumokėjo UAB „AFS Baltic“ 50 Eur, o 2018 m. kovo 9 d., lapkričio 5 d. ir gruodžio 28 d. mokėjimo pavedimais pervedė UAB „AFS Baltic“ bendrai 400 Eur .A. A. pripažįsta 850 Eur skolą.

4117.

42Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį patenkino, o apelianto prašymą dėl skolos mokėjimo išdėstymo atmetė, iš esmės motyvuodamas įrodymų, patvirtinančių apelianto turtinei padėčiai esant sunkiai, nebuvimu bei priešingo sprendimo atveju, apelianto kreditorių teisėtų interesų pažeidimu.

4318.

44Apeliantas A. A. nesutinka su teismo sprendimu ir mano, jog sprendime pasisakydamas apie apelianto kreditorius, nesančius įtrauktais į bylą, teismas pasisakė dėl jų materialiųjų teisių ir pareigų, kas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.

4519.

46Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, skundžiamo sprendimo motyvus bei apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepažeidė procesinės teisės normos, reglamentuojančios neįtrauktų į bylą asmenų materialines teises ir pareigas, dėl toliau nurodytų išvadų (CPK 185 straipsnis).

4720.

48CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas nustato, kad absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįstamas toks atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 266 straipsnį draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų (CPK 266 straipsnis), o šio draudimo nepaisymas ir nusprendimas dėl tokių asmenų teisių ir pareigų yra vienas iš teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 360 straipsnis). Nusprendimas kasacinio teismo praktikoje suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2009; 2015 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-7-61-684/2015; 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-479-248/2015; kt.).

4921.

50Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl apelianto prašymo ir priteistinos skolos mokėjimo išdėstymo vieneriems metams, vertino galimą įtaką tokio sprendimo apelianto kreditorių interesams. Šiuo atveju, pasisakymas apie galimą neigiamą įtaką apelianto kreditorių, kurie nėra įtraukti į bylą, interesams, kaip prašymo išdėstyti skolos mokėjimą dalimis netenkinimo motyvas, nėra nusprendimas dėl tokių asmenų materialiųjų teisių ir pareigų (CPK 185 straipsnis). Teismas skundžiamu sprendimu nesukūrė, nepripažino, nepakeitė ar nepanaikino kitiems apelianto kreditoriams kokių nors materialiųjų teisių ar pareigų. O ir apeliantas nenurodė jokių konkrečių materialiųjų teisių ir pareigų, kurios kilo jo kreditoriams, teismui priėmus skundžiamą sprendimą (CPK 12 straipsnis).

5122.

52Kitų apeliacinio skundo motyvų, patvirtinančių skundžiamo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą apeliantas nenurodė.

5323.

54Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą sprendimo dalį (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5524.

56Nustatyta, kad ieškovė UAB „AFS Baltic“ už atsiliepimo į apeliacinį skundą pasirengimą patyrė 121 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, todėl, atmetus apeliacinį skundą, ieškovės patirtos šios bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58apeliacinį skundą atmesti, Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų 2019 m. gegužės 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

59Priteisti iš A. A. (a. k. (duomenys neskelbtini) uždarosios akcinės bendrovės „AFS Baltic“ (j. a. k. 302715020) naudai 121 Eur (vieną šimtą dvidešimt vieną eurą ) atstovavimo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą atsakovo A.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „AFS Baltic“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš... 7. 2.... 8. Nurodė, kad atsakovas nevisiškai atsiskaitė už ieškovės atliktus... 9. 3.... 10. Atsakovas A. A. pripažino esąs skolingas ieškovei, tačiau dėl sunkios... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmai 2019 m. gegužės 21 d. sprendimu... 14. 5.... 15. Nustatė, kad tarp ieškovės ir atsakovo susiklostė rangos teisiniai... 16. 6.... 17. Kadangi atsakovas neginčijo to, kad skolingas ieškovei, teismas darė... 18. 7.... 19. Pažymėjo, kad atsakovas, nors ir teigė jo turtinei padėčiai esant sunkiai,... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 21. 8.... 22. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Panevėžio apylinkės teismo... 23. 9.... 24. Teigia, kad teismas, priimdamas sprendimą, pasisakė dėl į bylą... 25. 10.... 26. Paaiškina, jog teismas priėmė sprendimą netenkinti prašymo išdėstyti... 27. 11.... 28. Atkreipia dėmesį, kad byloje nėra įrodymų, jog prašymas išdėstyti 850... 29. 12.... 30. Ieškovė UAB „AFS Baltic“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį... 31. 13.... 32. Teigia, jog teismas priėmė pagrįstą sprendimą atmesti atsakovo prašymą... 33. 14.... 34. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas kaip tik nieko nepasisakė dėl... 35. Teismas... 36. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 37. 15.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 39. 16.... 40. Nustatyta, kad UAB „AFS Baltic“ už atliktus melioracijos sistemos remonto... 41. 17.... 42. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį patenkino, o... 43. 18.... 44. Apeliantas A. A. nesutinka su teismo sprendimu ir mano, jog sprendime... 45. 19.... 46. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus,... 47. 20.... 48. CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas nustato, kad absoliučiu teismo sprendimo... 49. 21.... 50. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl... 51. 22.... 52. Kitų apeliacinio skundo motyvų, patvirtinančių skundžiamo sprendimo... 53. 23.... 54. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliacinio... 55. 24.... 56. Nustatyta, kad ieškovė UAB „AFS Baltic“ už atsiliepimo į apeliacinį... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 58. apeliacinį skundą atmesti, Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų 2019... 59. Priteisti iš A. A. (a. k. (duomenys neskelbtini) uždarosios akcinės...