Byla 2-7948-956/2017
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Buities rojus“ ir partneriai ieškinį atsakovui F. M. (F. M.) dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 120,48 Eur skolą, 120,00 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su atsakovu 2013 m. sausio 9 d. sudarė sutartį, pagal kurią atsakovas įsigijo fotoaparatą „Olympus VG-150“, 181,01 Eur vertės. Atsakovas, priėmęs prekę, įsipareigojo už ją sumokėti pinigus sutartyje nustatyta tvarka, tačiau šios savo prievolės neįvykdė ir liko skolingas ieškovei. Remiantis sutarties 5.2 punktu, atsakovas, praleidęs periodinių įmokų mokėjimo terminą, turi mokėti 15 proc. dydžio mėnesinius delspinigius, skaičiuojamus nuo termino pabaigos dienos iki įmokų sumokėjimo. Todėl už laikotarpį nuo 2013 m. birželio 13 d. iki 2017 m. rugpjūčio 30 d. delspinigių sumą sudaro 885,43 Eur. Ieškovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.73 straipsnio 2 dalimi, delspinigių sumą sumažino ir prašo priteisti 120,00 Eur delspinigius. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepareikš atsiliepimo į ieškinį.

5Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti 2017 m. rugsėjo 28 d. (b. l. 23). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b. l. 3-4). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovės prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad šalys 2013 m. sausio 9 d. sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas įsigijo fotoaparatą „Olympus VG-150“, 181,01 Eur (b. l. 9, 10). Atsakovas, priėmęs prekę, įsipareigojo už ją sumokėti pagal Sutarties 3 punkte nustatytą tvarką, mokėjimo grafiką, tačiau šios savo prievolės pilnai neįvykdė ir liko skolingas ieškovei 120,48 Eur (b. l. 3-4, 6, 7). Ieškovė savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė ir su ieškove tinkamai neatsiskaitė. Atsakovas iki šiol susidariusios skolos nesumokėjo, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė, todėl iš atsakovo priteistina 120,48 Eur skola.

9Ieškovė taip pat prašo iš atsakovo išieškoti sutartimis numatytus delspinigius. Remiantis Sutarties 5.2. punktu, praleidus periodinių įmokų mokėjimo terminą, skaičiuojami 15 procentų dydžio delspinigiai, skaičiuojant nuo termino pabaigos dienos iki įmokų sumokėjimo. Už laikotarpį nuo 2013 m. birželio 13 d. iki 2017 m. rugpjūčio 30 d. delspinigiai sudaro 885,43 Eur sumą, kurią ieškovė, remdamasi CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, sumažino iki 120,00 Eur (b. l. 3-4, 8).

10Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos). Teismas mano, kad ieškovės reikalavimas dalyje dėl delspinigių priteisimo yra aiškiai nepagrįstas ir neatitinkantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų (CK 1.5 straipsnis), delspinigių suma yra neprotingai didelė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad ieškovė prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl remiantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 40,00 Eur sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui, faktiškai ieškovės patirtiems nuostoliams ir atitinka įstatymo keliamus reikalavimus bei šalių interesų pusiausvyrą. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistina 40,00 Eur delspinigiai.

11Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

12Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (66,73 proc.) (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256, 6.258, 6.411, 6.416 straipsniai). Iš atsakovo priteistina 120,48 Eur skola, 40,00 Eur delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 93 straipsniais).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 92 straipsniu, 96 straipsnio 6 dalimi).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo F. M. (F. M.), a. k. ( - ) 120,48 Eur (vieno šimto dvidešimties eurų 48 centų) skolą, 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. rugsėjo 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13,35 Eur (trylikos eurų 35 centų) dalį žyminio mokesčio – ieškovės UAB „Buities rojus“ ir partneriai, į. k. 301521589, naudai.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai