Byla 2-411-230/2011

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. padėjėjui Aleksandrui Gogolevui, atsakovo Z. Š. atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, atsakovo Mercedes Benz Bank AG atstovui adv. Jonui Masiokui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurazijos logistika“ ieškinį atsakovams Z. Š., Daimler Chrysler Bank AG (dabar Mercedes Benz Bank AG), dalyvaujant trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Daisotra“, dėl sandorio nesudarymo fakto nustatymo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Eurazijos logistika“ ieškininiu pareiškimu (t.1, b.l. 41-46) prašo pripažinti faktą, jog tarp Z. Š. ir Daimler Chrysler Bank AG nebuvo sudaryta 2007 m. liepos 9 d. reikalavimo perdavimo sutartis ir Z. Š. nebuvo perleistos Daimler Chrysler Bank AG reikalavimo teisės į BAB „Daisotra“. Grįsdamas ieškinį, ieškovas nurodo, kad AB „Daisotra“ bankroto byloje Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 3 d. nutartimi buvo patvirtintas Daimler Chrysler Bank AG reikalavimas 5 157 833 Lt sumai, o 2007 m. spalio 1 d. nutartimi teismas reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu pakeitė ankstesnį kreditorių ir vietoj Daimler Chrysler Bank AG į kreditorių sąrašą įtraukė Z. Š.. Teismas kreditorių pakeitė, remdamasis administratoriaus ir Z. Š. prašymu bei pateikta reikalavimo teisių perleidimo akto kopija, patvirtinta šio asmens. Ieškovo nuomone, nėra duomenų, kad tokia reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta, kadangi Z. Š. iki ieškinio padavimo bankroto byloje nesinaudojo kreditoriaus teisėmis ir pareigomis. Be to, Daimler Chrysler Bank AG reikalavimas buvo patvirtintas 2007 m. rugsėjo 3 d., nors reikalavimo perleidimo sutartis jau buvo sudaryta 2007 m. liepos 9 d., todėl 2007 m. rugsėjo 3 d. jau turėjo būti patvirtintas Z. Š. reikalavimas. Teismui nebuvo pateikta reikalavimo perleidimo sutartis, todėl skolininkui nebuvo tinkamai pranešta apie reikalavimo perleidimą (CK 6.109 str. 5 ir 7 dalys). Taip pat mano, kad ir pats reikalavimo perleidimo aktas neatitinka įstatymo reikalavimų, kadangi jame nėra nurodytas perleisto reikalavimo dydis, o tai yra esminė susitarimo sąlyga (CK 6.162 str. 2 d.), ir dėl to, kad ji nenurodyta, prievolė yra neįvykdoma (CK 6.3 str. 1, 4 dalys, 6.102 str. 1 d.). Be to, reikalavimo perleidimo aktą pasirašė advokatas J. Masiokas, veikdamas ne pagal Daimler Chrysler Bank AG išduotą įgaliojimą, bet pagal įgaliojimą pasirašytą asmens, kurio ryšys su įgaliotoju nenustatytas. Kadangi negalima ginčyti sandorio, kuris nėra sudarytas, ieškovas, gindamas savo teises, renkasi reikalavimą dėl sutarties nesudarymo fakto patvirtinimo.

4Ieškovo atstovas adv. pad. A. Gogolevas prašo ieškinį patenkinti ir paaiškino, kad bankroto byloje buvo pateiktas tik reikalavimo teisių perleidimo aktas, o sutartis nebuvo pateikta, todėl ieškovas sprendžia, kad sutartis nebuvo sudaryta. Kad sutartis būtų sudaryta, turėjo būti akceptuotas pasiūlymas. Taip pat mano, kad nebuvo šalių suderintos valios, kadangi iki bylos iškėlimo duomenų apie sutarties egzistavimą nebuvo, o atsakovas nuo 2007-07-09 sutarties pasirašymo iki 2008 m. spalio mėn. nedalyvavo bankroto procedūrose, ir Daimler Chrysler reikalavimas patvirtintas 2007-09-03, kai reikalavimas jau buvo perleistas. Iš byloje pateiktų Z. Š. apklausos protokolų matyti, kad jis buvo priverstas pasirašyti sutartį ir paaiškino, kad bankroto procedūrose nedalyvavo ir nesiruošia dalyvauti, be to, neturėjo jokių dokumentų, kuriuos galėjęs būtų pateikti. Įtariajamojo J. C. apklausos protokole užfiksuota, kad reikalavimo perleidimą inicijavo jo žmona. Taip pat mano, jog sutarties vykdymas taip pat patvirtina, kad sutartis nebuvo sudaryta, kadangi mokėjimą atliko juridinis asmuo, o ne Z. Š.. Taip pat mano, kad nėra aišku, ar Z. Š. yra pasirašęs sutartį, ir jo parašas gali būti suklastotas. Ieškovo nuomone, tai greičiausiai apsimestinis sandoris, tačiau yra sunku tai įrodyti ir nustatyti tikrąsias sutarties šalis. Įvykęs teisių perleidimas pažeidžia ieškovo teises, kadangi Z. Š. iniciatyva buvo šaukiami susirinkimai, ir priimami sprendimai, kurie daro žalą kreditoriams ir ieškovui. Ieškovo reikalavimas apsaugotas hipoteka, o priėmus nutarimą dėl administravimo išlaidų atlyginimo iš įkeisto turto yra pažeidžiami ieškovo interesai. Be to, buvo sudarytas kreditorių komitetas, į kurį ieškovas neįtrauktas. Taip pat pripažino, kad ieškinyje nurodyti pagrindai dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu buvo nurodyti todėl, kad tuo metu nebuvo pateikta reikalavimo perleidimo sutartis, todėl jų šiuo metu nebėra. Ieškovas taip pat nebekelia ieškinyje nurodytų pretenzijų dėl įgaliojimo, kadangi toks įgaliojimas yra pateiktas.

5Atsakovas Z. Š. atsiliepimu į ieškinį (t.1, b.l. 161-163) prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad reikalavimo perleidimo sutarties ir reikalavimo perleidimo akto nuorašai patvirtina faktą apie įvykusį teisių perleidimą. Tai, kad Z. Š. nebuvo aktyvus bankroto byloje, neturi jokios teisinės reikšmės nagrinėjamam ginčui. Teismine tvarka taip pat yra pasisakyta dėl Z. Š. reikalavimo pagrįstumo, ir šiais sprendimais yra patvirtinta, jog teismui pakako duomenų apie reikalavimo teisių perleidimą. Kiti ieškinio argumentai dėl sandorio prieštaravimo įstatymo reikalavimams teisiškai nereikšmingi, kadangi prašoma nustatyti, kad sandorio nebuvo. Be to, įstatymai nenumato, kad perleidimo akte turi būti nurodytas konkretus skolos dydis, perleidžiamas reikalavimas nebūtinai turi būti neginčytinas ir absoliutus, o kreditorius turi teisę perleisti ir konkrečiu dydžiu neapibrėžtą reikalavimą (pvz. būsimą reikalavimą). Taip pat nurodo, kad Daimler Chrysler Bank AG atstovas turėjo įgaliojimus pasirašyti reikalavimo perleidimo sutartį.

6Atsakovo Z. Š. atstovas adv. G. Dabkevičius prašo ieškinį atmesti ir paaiškino, kad jo atstovaujamasis Z. Š. pats paaiškino jam faktines aplinkybes. Z. Š. apklausa, kuria remiasi ieškovas, buvo atlikta Šilutės ligoninėje, todėl jokių dokumentų jis negalėjo turėti, o sveikatos būklė įtakojo ir parodymų turinį. Be to, mano, kad ieškovas kelia reikalavimą, kuris nesukels jokių teisinių pasekmių. Duomenų apie Z. Š. įtakoje priimtus sprendimus bankroto byloje šioje byloje nėra pateikta, be to, bankroto byloje priimtų kreditorių sprendimų teisėtumas nėra šios bylos dalykas. Mano, kad ieškovas valios nebuvimą įrodinėja ikisutartiniuose santykiuose, tačiau sudarius pagrindinę sutartį tai neturi jokios reikšmės. Sutartis byloje yra pateikta, ji sudaryta, todėl valia yra išreikšta. Dėl sandoryje išreikštos valios ydų sandoris turi būti nuginčytas, bet tai nereiškia, kad sutartis nebuvo sudaryta. Kad sandoris yra įvykęs patvirtina ir teismo nutartys dėl kreditoriaus pakeitimo. Be to, nuosavybės teisė pereina nuo perdavimo momento, o perdavimo aktas nėra ginčijamas. Atstovo nuomone, ieškovo siekis susimažinti išlaidas kitose bylose ir riboti Z. Š. veiksmus yra piktnaudžiavimas teise. Net ir patenkinus ieškinį, lieka galioti pasirašyta sutartis, todėl ieškovo tikslas iškeliant bylą buvo siekis taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir daryti įtaką Z. Š. teisėms. Taip pat nurodo, kad kito asmens atliktas mokėjimas yra teisėtas, nes prievolių vykdymas galimas ir per trečiuosius asmenis. Patvirtino, kad Z. Š. teigimu sutartį yra pasirašęs pats.

7Atsakovas Daimler Chrysler Bank AG (dabar Mercedes Benz Bank AG) atsiliepimu į patikslintą ieškinį (t.2, b.l. 73-77) prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad kreditorius 2006 m rugpjūčio 22 d. raštu pateikė AB „Daisotra“ administratoriui prašymą patvirtinti jų reikalavimą bankroto byloje. Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 3 d. buvo patvirtintas 5 157 833 Lt reikalavimas, 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad šis kreditorius reikalavimo teisių perleidimo sutarties ir akto pagrindu savo teises į skolininko turtą perleido Z. Š.. Kreditorius reikalavimo perleidimo sutartį su Z. Š. sudarė laisva valia, įformino nustatyta forma, o reikalavimo perleidimo aktas patvirtina, kad sutartis buvo įvykdyta. Todėl reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta tinkamai, įvykdžius sutartyje numatytas sąlygas. Įstatymuose nėra nustatyta, per kokį terminą turi būti pranešta apie reikalavimo teisės perleidimą, o procesinis teisių perėmimas įvyko tuomet, kai šalys pateikė prašymą administratoriui. Reikalavimo perleidimo sutartyje yra nurodyta, kad perleidžiamas visas įsiskolinimas, taip pat yra nurodytos paskolos sutartys, kurių pagrindu atsiradęs reikalavimas, be to, sutartyje nurodyta, kad reikalavimo dydis gali būti ginčijamas ir koreguojamas teisme. Todėl perleisto reikalavimo dydis yra apibrėžtas, o atstovo įgaliojimus pasirašyti sutartį patvirtina rašytiniai įrodymai.

8Atsakovo Mercedes Benz Bank AG atstovas adv. J. Masiokas prašo ieškinį atmesti ir paaiškino, kad Daimler Chrysler buvo sudariusi sutartis su AB „Daisotra“ dėl vilkikų įsigijimo finansavimo. Nevykdant sutarčių buvo numatytas vilkikų grąžinimas. Vokietijos bankas, sužinojęs apie bankroto bylą, pareiškė reikalavimą, kurio tvirtinimas užtruko, kadangi bankas siekė atgauti vilkikus. Po to Vokietijos bankas

Nutarė

9pasitraukti iš bankroto bylos ir ieškojo, kam perleisti reikalavimą. Dėl jo perleidimo buvo kalbama ir su ieškovu, bet jis nepareiškė noro įsigyti reikalavimą. Todėl suradus pirkėją – Z. Š. buvo pasirašyta sutartis, o gavus pinigus, t.y. 50 000 Eur pasirašytas ir aktas, kurį buvo sutarta pateikti į bankroto bylą. Atstovo nuomone, teigti, kad sutartis nebuvo sudaryta, kai yra sutarties originalas, nėra pagrindo, o reikalavimas dėl sandorio valios defektų nereiškiamas. Taip pat keltinas klausimas dėl ieškovo teisinio suinteresuotumo, kadangi ieškovo teisės būtų pažeistos, jei jis būtų pretendavęs įsigyti reikalavimą, be to, kreditoriumi likus bankui jo reikalavimas nei padidėtų, nei sumažėtų. Pritaria, kad ieškovas iš esmės piktnaudžiauja savo teisėmis.

10Tretysis asmuo AB „Daisotra“ atsiliepimu į ieškinį (t. 1, b.l. 129-132) prašo nutraukti civilinę bylą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Kauno apygardos teismo nutartimi yra patvirtintas Z. Š. reikalavimas, todėl ieškovas, būdamas trečiuoju asmeniu bankroto byloje, galėjo ginčyti šią nutartį, tačiau to nepadarė, dėl ko įsiteisėjusi teismo nutartis yra privaloma. Dėl šių priežasčių mano, kad ieškovas reiškia reikalavimą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Taip pat nurodo, kad ieškovas, reikšdamas ieškinį, nėra nurodęs, kokios jo teisės yra pažeidžiamos ar ginčijamos. Perleidus reikalavimą kreditorinio reikalavimo dydis nepasikeitė, taip pat nepakito balsų skaičius ir kreditoriaus reikalavimų tenkinimo eiliškumas. Teismui, pakeičiant kreditorių, pakako duomenų apie reikalavimo perleidimą ir asmenų pasikeitimą prievolėje, o pateiktas perleidimo aktas yra pakankamas įrodymas patvirtinti faktą, kad įvyko reikalavimo teisių perleidimas. Z. Š. tapęs kreditoriumi savo teises įgyvendina taip, kaip mano esant reikalingu, todėl tai neturi įtakos nagrinėjamam ginčui.

11Trečiojo asmens atstovas, kuriam pranešta apie posėdžio vietą ir laiką, į jį neatvyko be svarbių priežasčių, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl byla išnagrinėta jo atstovui nedalyvaujant (CPK 247 straipsnio 1 dalis).

12Ieškinys atmestinas. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 3 d. nutartimi (t.1, b.l. 52-53) buvo patvirtintas kreditoriaus Daimler Chrysler Bank AG reikalavimas AB „Daisotra“ bankroto byloje 8 204 578 Lt sumai, kuris 2007 m. rugsėjo 3 d. nutartimi buvo sumažintas ir patvirtintas 5 157 833 Lt sumai. To paties teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartimi (t.1, b.l. 47) pakeistas kreditorius ir vietoje Daimler Chrysler Bank AG su 5 157 833 Lt reikalavimu į kreditorių sąrašą buvo įtrauktas Z. Š.. Nutartyje nurodyta, kad teisių perleidimas buvo patvirtintas 2007 m. liepos 20 d. reikalavimo teisių perleidimo aktu. Šią aplinkybę patvirtina ir administratoriaus 2007 m. rugsėjo 26 d. prašymas pakeisti kreditorių, pridedant 2007 m. rugsėjo 20 d. Z. Š. prašymą ir 2007 m. liepos 20 d. reikalavimo teisių perleidimo akto kopiją, patvirtintą paties Z. Š.. (t.1, b.l. 48-51). Kadangi nebuvo pateikta reikalavimo perleidimo sutartis, ieškovas pareiškė reikalavimą pripažinti faktą, jog tarp Z. Š. ir Daimler Chrysler Bank AG nebuvo sudaryta 2007 m. liepos 9 d. reikalavimo perleidimo sutartis ir nebuvo perleistos Daimler Chrysler Bank AG reikalavimo teisės į bankrutuojančią AB „Daisotra“ Z. Š., kurį palaikė ir bylos nagrinėjimo metu. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad tokį savo teisių gynimo būdą pasirinko todėl, kad negalima ginčyti sandorio, kuris nėra sudarytas, kadangi negalima pripažinti negaliojančiu to, ko aplamai nebuvo. Vykdant ieškovo prašymą bylos nagrinėjimo metu iš atsakovo Z. Š. buvo pareikalauti reikalavimo perleidimo sutarties ir reikalavimo teisių perleidimo akto originalai, kurie buvo pateikti (t.2, b.l. 172-183). Nepaisant to, ieškovas pradinio ieškinio reikalavimo neatsisakė ir jį toliau palaikė. Parengiamajame teismo posėdyje ieškovo atstovas reiškė prašymą skirti rašysenos ekspertizę Z. Š. parašo tikrumui nustatyti, tačiau šis prašymas buvo atmestas, kadangi ieškinys šiuo pagrindu nebuvo pareikštas, be to, ieškovas nepateikė galimo parašo suklastojimo įrodymų. Atsakovas Z. Š. reikalavimo perleidimo sutarties ir akto originalus pateikė pats, o ieškovas tik reiškė abstrakčias ir niekuo nepagrįstas abejones dėl asmens, kuris to neneigia, parašo tikrumo (CPK 184). Bylos nagrinėjimo iš esmės metu Z. Š. atstovas paaiškino, jog pats Z. Š. jam patvirtino, kad tai tikrai jo parašas. Ieškovo atstovas parengiamajame teismo posėdyje taip pat reiškė prašymą suteikti jam galimybę patikslinti ieškinį, tačiau teismo nutartimi šis prašymas atmestas, kadangi buvo nustatyta, kad ieškovas siekia pareikšti iš esmės naują ieškinį (dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl jo apsimestinumo, t.y. buvus sandoriui ne tarp Daimler Chrysler Bank AG ir Z. Š., bet tarp Daimler Chrysler Bank AG ir C.). Atmetant šį prašymą buvo atsižvelgta ir į tai, kad ieškovas parengiamajam teismo posėdžiui nebuvo paruošęs patikslinto ieškinio pareiškimo, nors aplinkybės dėl galimo sandorio apsimestinumo ar kitokio jo negaliojimo pagrindo jam galėjo būti žinomos, gavus medžiagą iš VPK, t.y. dar 2009 m. sausio 23 d. (t.1, b.l. 106-113) ir atsakovui Z. Š. 2010 m. rugpjūčio 30 d. pateikus sutarties ir akto originalus (t.2, b.l. 171).

13Ieškovas ginčija reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo faktą, t.y. teigia, kad ši sutartis nebuvo sudaryta. Tačiau tai paneigia pateiktas šios sutarties originalas, kas teisiškai ir neabejotinai patvirtina sutarties sudarymo faktą. CK 6.103 straipsnyje numatyta, kad reikalavimo perleidimo sutarties formai taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir pagrindinei prievolei. Kadangi teisių perleidėjo reikalavimas yra atsiradęs kreditavimo sandorių pagrindu, tokio reikalavimo perleidimas turėjo būti privalomai įformintas tik raštu, nes priešingu atveju sandoris būtų negaliojantis (CK 6.882 straipsnis). Todėl pateikta rašytinė reikalavimo perleidimo sutartis, kaip tinkama ir leistina įrodinėjimo priemonė (CPK 177 straipsnio 4 dalis), yra akivaizdus sandorio sudarymo įrodymas. Rašytinė sutartis taip pat patvirtina, kad sandorio šalių valia sudaryti tokį susitarimą buvo, ir ji buvo išreikšta tinkama forma (CK 1.64 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovo tvirtinimas, kad nebuvo sandorio šalių valios sudaryti sutartį visiškai nepagrįstas. Atmestinas ir ieškovo tvirtinimas, jog sutarties nesudarymą pagrindžia ir tai, kad nėra duomenų apie pasiūlymo akceptą. Iš tikrųjų CK 6.181 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai oferentas gauna akceptą, jeigu sutartyje nenumatyta ko kita. Tačiau Z. Š. yra priėmęs Daimler Chrysler Bank AG pasiūlymą ir jį akceptavo pasirašydamas sutartį, ir tai yra jo akcepto forma (CK 6.173 straipsnio 1 dalis). Nustačius, kad sandoris yra sudarytas tinkama forma, kuri yra šalių valios išraiška, visi kiti ieškovo argumentai ir įrodymai neturi teisinės reikšmės. Pažymėtina, kad sandoris ne tik, kad buvo sudarytas, bet ir įvykdytas, ką patvirtina reikalavimo teisių perleidimo aktas, kuris buvo pasirašytas tik atlikus mokėjimus, ir mokėjimo dokumentai (t.2, b.l. 184-186, 200-201). Kas ir kodėl sumokėjo pagal sandorį nėra šios bylos dalykas, todėl šios aplinkybės neanalizuotinos, kadangi jos jokiu būdu nepaneigia tinkamai patvirtinto sandorio sudarymo fakto. Be to, ir įstatymas numato trečiojo asmens galimybę įvykdyti prievolę už kitą asmenį (CK 6.50 straipsnio 1 dalis). Analogiškai, jokios reikšmės neturi ir ieškovo nurodomos aplinkybės, jog ilgą laiką nebuvo pateikta reikalavimo perleidimo sutartis, o atsakovas Z. Š. iki 2008 m. spalio mėn. nedalyvavo bankroto procedūrose. Byloje nėra pateikta jokių duomenų apie tai, kaip Z. Š. įgyvendino ir įgyvendina savo kreditoriaus teises bankroto byloje, o pats Z. Š. sprendžia, kokia apimtimi ir kokiu būdu jis mano esant reikalingu ir tikslingu naudotis kreditoriaus teisėmis. Sutarties sudarymo nepaneigia ir Z. Š. 2008 m. spalio 30 d. liudytojo apklausos protokolo ir įtariamojo J. C. apklausos duomenys (t.1, b.l. 107-109, 111-112), kurie iš esmės tik patvirtina, kad reikalavimo perleidimas gal būt įvyko J. C. ar A. C. iniciatyva. Šios aplinkybės gal būt galėtų turėti reikšmę tik ginčijant Z. Š. pasirašytą sandorį, kaip apsimestinį, ką beje buvo nurodęs ir pats ieškovas parengiamajame teismo posėdyje.

14Ieškinio argumentai, kad bankroto byloje turėjo būti pateiktas ne reikalavimo teisių perleidimo aktas, o reikalavimo sutartis yra bankroto bylos nagrinėjimo dalykas, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl kreditoriaus pakeitimo. Ieškovas bankroto byloje turėjo galimybę ginčyti tiek kreditoriaus reikalavimo dydį, tiek jo pagrįstumą, skųsdamas priimtas nutartis. Jokios reikšmės neturi ir ta aplinkybė, kad Daimler Chrysler Bank AG reikalavimas buvo sumažintas 2007 m. rugsėjo 3 d. nutartimi, kai faktiškai jau buvo įvykęs teisių perėmimas, t.y pasirašyta reikalavimo perleidimo sutartis. Patikslinus Daimler Chrysler Bank AG reikalavimą buvo nustatytas o dydis, o kreditorius pakeistas, kai buvo gautas administratoriaus prašymas.

15Sandorio prieštaravimų imperatyviems įstatymo reikalavimams nenustatyta, o ieškovo atstovas palaikydamas ieškinį, šio ieškinio pagrindų nenurodė ir jais nesirėmė, kaip ir nebesirėmė ieškinyje nurodytu pagrindu, jog aktas pasirašytas Daimler Crysler Bank AG neįgalinto asmens, kadangi toks įgaliojimas buvo pateiktas (t.2, b.l. 118).

16Atsakovai ginčijo ieškovo teisę reikšti ieškinį, kadangi ieškovas nenurodė, kokiu būdu reikalavimo perleidimas pažeidžia jo teises. Ieškovo atstovas teigė, kad ieškovo teisės yra pažeidžiamos, kadangi atsakovas Z. Š., atsižvelgiant į turimo reikalavimo apimtį, lemia kreditorių sprendimus, kurie yra nenaudingi ieškovui. Nors pasikeitus kreditoriui jo teisių apimtis nepriklauso nuo konkretaus asmens, o nuo jo turimo reikalavimo dydžio, tačiau konkretus asmuo, realizuodamas savo teises, gali įtakoti priimti vienokius ar kitokius sprendimus, darančius įtaką kitiems kreditoriams. Todėl sandoris, kurio pagrindu kreditoriumi tampa vienas ar kitas asmuo, gali turėti tam tikros įtakos ieškovo teisėms. Dėl šių priežasčių nėra pagrindo daryti išvadą, jog kreditoriaus pakeitimas byloje jokiais būdais nepažeidžia ar negali pažeisti kito kreditoriaus teisių. Ieškovas, kreipdamasis su ieškiniu, siekia eliminuoti iš kreditorių tarpo atsakovą Z. Š., kaip įtakojantį ieškovui nepalankius sprendimus bankroto byloje. Todėl teismas daro išvadą, kad ieškovas iš esmės turi teisinį suinteresuotumą (CPK 5 straipsnis). Tai iš dalies patvirtina ir ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai: Z. Š. pranešimas apie inicijuojamą kreditorių susirinkimą ir numatomo susirinkimo darbotvarkės bei nutarimų projektai (t.1, b.l. 7-9).

17Atsakovų atstovai prašo pripažinti ieškovą piktnaudžiavus procesinėmis teisėmis, kadangi buvo pareikštas nepagrįstas ieškinys, vien siekiant taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir suvaržyti atsakovo teises. CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai patirtus nuostolius, o 2 dalyje numatytu atveju – paskirti asmeniui iki 20 000 Lt baudą. Ieškinio pareiškimo metu, ieškovas negavo reikalavimo perleidimo sutarties tinkamai patvirtinto nuorašo ar originalo, nors visokiais būdais bandė gauti (t.1, b.l. 32-33, 34, 54-55, 58-59). Byloje reikalavimo perleidimo sutarties ir perleidimo teisių akto tinkamai patvirtintas nuorašas gautas 2009-03-03 su Z. Š. atsiliepimu į ieškinį (b.l. 161-1770, o originalas pateiktas tik 2010 m. rugpjūčio 30 d. (t.2, b.l. 171). Todėl tik nuo šio momento ieškovas turėjo galimybę įvertinti savo ieškinio pagrindą, o jį ir toliau palaikydamas tai suprato, kaip tinkamą savo teisių gynybos būdą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog nėra pakankamai duomenų, kad ieškovas piktnaudžiavo savo teisėmis. Atsakovai prašymo dėl patirtų nuostolių atlyginimo (pvz. dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių) iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė.

18Ieškinį atmetus atsakovams turėtos bylinėjimosi išlaidos atlygintinos CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio 1 dalies pagrindu, taip pat valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

19Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 268, 270 straipsniais, n u s p r e n d ž i a :

20Ieškinį atmesti.

21Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 11 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę - draudimą Z. Š. parduoti savo reikalavimo teisę akcinės bendrovės „Daisotra“ bankroto byloje tretiesiems asmenims.

22Priteisti iš ieškovo UAB „Eurazijos logistika“ (įm. kodas 300580232) atsakovui Mercedes Benz Bank AG 6991,25 Lt atstovavimo išlaidų, o valstybei - 77,58 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, sekretoriaujant Editai... 3. Ieškovas UAB „Eurazijos logistika“ ieškininiu pareiškimu (t.1, b.l.... 4. Ieškovo atstovas adv. pad. A. Gogolevas prašo ieškinį patenkinti ir... 5. Atsakovas Z. Š. atsiliepimu į ieškinį (t.1, b.l. 161-163) prašo ieškinį... 6. Atsakovo Z. Š. atstovas adv. G. Dabkevičius prašo ieškinį atmesti ir... 7. Atsakovas Daimler Chrysler Bank AG (dabar Mercedes Benz Bank AG) atsiliepimu į... 8. Atsakovo Mercedes Benz Bank AG atstovas adv. J. Masiokas prašo ieškinį... 9. pasitraukti iš bankroto bylos ir ieškojo, kam perleisti reikalavimą. Dėl jo... 10. Tretysis asmuo AB „Daisotra“ atsiliepimu į ieškinį (t. 1, b.l. 129-132)... 11. Trečiojo asmens atstovas, kuriam pranešta apie posėdžio vietą ir laiką,... 12. Ieškinys atmestinas. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 3 d.... 13. Ieškovas ginčija reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo faktą, t.y.... 14. Ieškinio argumentai, kad bankroto byloje turėjo būti pateiktas ne... 15. Sandorio prieštaravimų imperatyviems įstatymo reikalavimams nenustatyta, o... 16. Atsakovai ginčijo ieškovo teisę reikšti ieškinį, kadangi ieškovas... 17. Atsakovų atstovai prašo pripažinti ieškovą piktnaudžiavus procesinėmis... 18. Ieškinį atmetus atsakovams turėtos bylinėjimosi išlaidos atlygintinos CPK... 19. Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 268, 270 straipsniais, n u s p r e n d ž i a :... 20. Ieškinį atmesti.... 21. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio... 22. Priteisti iš ieškovo UAB „Eurazijos logistika“ (įm. kodas 300580232)... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos...