Byla eB2-3850-803/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ prašymą patvirtinti 1 348,63 Eur kreditorinį reikalavimą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Tauralaukio kotedžai“ bankroto byloje,

Nustatė

3I. Prašymo esmė

41.

5Pareiškėja akcinė bendrovė (toliau – AB) „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Tauralaukio kotedžai“ nemokumo administratorei Jolantai Zaikaitei-Vaitkaitienei prašymą patvirtinti jos 1 348,63 Eur finansinį reikalavimą.

62.

7Nemokumo administratorė teikdama teismui tvirtinti BUAB „Tauralaukio kotedžai“ kreditorių reikalavimus, prašė netvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 1 348,63 Eur reikalavimo. Nurodė, kad šis finansinis reikalavimas grindžiamas paslaugų suteikimu objekte adresu ( - ) už laikotarpį kuomet nekilnojamasis turtas (žemė ir 21 kotedžai) jau buvo perleisti UAB „Tauralaukio namai“ ir UAB „Tauralaukio kotedžai“ nepriklausė. Paslaugos buvo atliktos nekilnojamojo turto savininko naudai, t.y. UAB „Tauralaukio namai“ turtui aptarnauti. Visą nekilnojamąjį turtą ( - ) restruktūrizuojama UAB „Tauralaukio kotedžai“ perleido UAB „Tauralaukio namai“ 2018 m. vasario 19 d. pirkimo – pardavimo sutartimi ir 2018 m. balandžio 3 d. pirkimo – pardavimo sutartimi.

83.

9AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 m. rugsėjo 14 d. pateikė teismui paaiškinimus į nemokumo administratorės prieštaravimus dėl jos kreditorinio reikalavimo. Prašo patvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 1 348,63 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Tauralaukio kotedžai“ bankroto byloje. Kartu pateikė 2017 m. gegužės 26 d. Elektros energijos pirkimo – pardavimo (persiuntimo paslaugos) sutartį Nr. 605833-53512/170265 bei 2018 m. birželio 28 d. Elektros energijos pirkimo – pardavimo (persiuntimo paslaugos) sutartį Nr. 606721-53512/283884 (toliau – Sutartys). Nurodo, kad tarp UAB „Tauralaukio kotedžai“ ir kreditorės buvo sudarytos Sutartys dėl elektros energijos persiuntimo paslaugų teikimo. Vadovaujantis Sutarčių bendrųjų sąlygų 5 punktu ESO įsipareigojo suteikti Kliento objektams persiuntimo paslaugą, bei pagal Sutarčių 12 punktą Klientas įsipareigoja sumokėti ESO už suteiktą persiuntimo paslaugą (sunaudotą ir/ar į ESO tinklą perduotą) energiją, taip pat už paslaugas, susijusias su elektros energijos persiuntimo nutraukimu, apribojimu bei atnaujinimu, pagal ESO pateiktą apmokėjimo dokumentą. Kreditorė Sutartyse jai nustatytas pareigas vykdė sąžiningai ir teikė numatytas paslaugas įmonei, tačiau įmonė pažeidė Sutartyse nustatytą pareigą ir laiku neatsiskaitinėjo su kreditore. Apie nekilnojamojo turto perleidimo sandorį kreditorei tapo žinoma tik 2020 m. rugpjūčio 20 d. administratorei pateikus prieštaravimus, iki tol kreditorė nežinojo ir negalėjo objektyviai žinoti apie aplinkybes, jog nekilnojamasis turtas į kurį buvo tiekta elektros energijos persiuntimo paslauga skolos susidarymo metu, buvo perleistas naujajam savininkui UAB „Tauralaukio namai“. Pažymėjo, jog UAB „Tauralaukio kotedžai“ nesikreipė į kreditorę dėl Sutarčių nutraukimo ir nepateikė apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo akto su naujuoju objektų savininku UAB „Tauralaukio namai“. Tokiais savo veiksmais įmonė pažeidė Sutarčių bendrosios dalies 21 punktą, kuriuo buvo įsipareigojusi perleisdama, išnuomodama objektą arba nutraukdama nuomos sutartį, Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede išvardintiems objektams, prieš 30 dienų apie tai raštu ar prisijungus prie savitarnos svetainės www.manogile.lt informuoti ESO ir pateikti prašymą nutraukti Sutartį tam objektui. Prašyme turi būti nurodyti objekto elektros apskaitos prietaisų rodmenys, patvirtinti Kliento bei naujojo objekto savininko ar teisėto valdytojo (jei tokie yra) parašais, bei pateikti tinkamai įformintą objekto perleidimą ar objekto valdymo teisės netekimą patvirtinantį dokumentą. Taip pat, Įmonė pažeidė Sutarčių bendrosios dalies 44 punktą, kuriame numatyta, jog Sutartis Kliento objekto, kuriam teikiama persiuntimo paslauga, atžvilgiu pasibaigia Klientui pardavus ar kitaip perleidus tą objektą, taip pat netekus jo valdymo teisės (nutraukus nuomos, panaudos sutartis ir kt.), kai Klientas pateikia ESO tinkamai įformintą objekto perleidimą ar objekto valdymo teisės netekimą patvirtinantį dokumentą bei prašymą nutraukti Sutartį tam objektui, nurodant objekto elektros apskaitos prietaisų rodmenis, patvirtintus Kliento bei naujojo objekto savininko ar teisėto valdytojo (jei tokie yra) parašu. Nuo šio momento ESO turi teisę nutraukti elektros energijos persiuntimą parduoto ar kitaip perleisto Kliento objekto atžvilgiu ir išmontuoti elektros apskaitos prietaisus, elektros apskaitos schemos elementus bei atvadą teisės aktų nustatyta tvarka.

10II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados

114.

12Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi UAB „Tauralaukio kotedžai“, be kita ko, iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2020 m. liepos 2 d.

135.

14Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi patvirtinti bankrutuojančios UAB „Tauralaukio kotedžai“ kreditorių reikalavimai, ta pačia nutartimi klausimas dėl ginčytino AB „Energijos skirstymo operatorius“ finansinio reikalavimo išskirtas į atskirą bylą Nr. eB2-3850-803-803/2020.

156.

16Šioje byloje kilo ginčas dėl pareiškėjos AB „Energijos skirstymo operatorius“ 1 348, 63 Eur kreditorinio reikalavimo tvirtinimo. Pareiškėja prašyme Nr. 50320, pateiktu BUAB „Tauralaukio kotedžai“ nemokumo administratorei, prašė įtraukti ją į BUAB „Tauralaukio kotedžai“ kreditorių sąrašą su 1 348, 63 Eur finansiniu reikalavimu, kurį sudaro 1 332,85 Eur skola už suvartotą elektros energiją ir 15,78 Eur delspinigiai.

177.

18Pareiškėja AB „Energijos skirstymo operatorius“ 1 348, 63 Eur dydžio reikalavimą nagrinėjamoje byloje kildina iš 2017 m. gegužės 26 d. ir 2018 m. birželio 28 d. Elektros energijos pirkimo – pardavimo (persiuntimo paslaugos) sutarčių, sudarytų tarp AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Tauralaukio kotedžai“ dėl elektros energijos persiuntimo paslaugų teikimo. Į bylą pateiktos dvi priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitos pagal 2017 m. gegužės 26 d. ir 2018 m. birželio 28 d. elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis, kuriose nurodyta, kad UAB „Tauralaukio kotedžai“ skola nuo 2020 m. vasario 21 d. iki 2020 m. rugpjūčio 4 d. iš viso yra 1 348, 63 Eur (1301,29 Eur + 47,34 Eur).

198.

20Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl kreditorinio reikalavimo sumos dydžio. Nemokumo administratorė iš esmės nesutinka su pareikštu AB „Energijos skirstymo operatorius“ reikalavimu, o savo nesutikimą motyvuoja tuo, kad nekilnojamasis turtas ( - ), buvo perleistas UAB „Tauralaukio namai“, todėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ realiai nesuteikė paslaugų UAB „Tauralaukio kotedžai“. Iš nemokumo administratorės pateiktų į bylą nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarčių matyti, kad 2018 m. vasario 19 d. ir 2018 m. balandžio 3 d. BUAB „Tauralaukio kotedžai“ perleido UAB „Tauralaukio namai“ nekilnojamąjį turtą adresu ( - ). Sutartyse nurodyta, kad pirkimo – pardavimo sutartis kartu yra ir turto priėmimo – perdavimo aktas.

219.

22Iš teismui pateiktų 2017 m. gegužės 26 d. Elektros energijos pirkimo – pardavimo (persiuntimo paslaugos) sutarties Nr. 605833-53512/170265 bei 2018 m. birželio 28 d. Elektros energijos pirkimo – pardavimo (persiuntimo paslaugos) sutarties Nr. 606721-53512/283884 specialiųjų sąlygų matyti, kad šios sutartys sudarytos tarp AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Tauralaukio kotedžai“. AB „Energijos skirstymo operatorius“ įsipareigojo teikti elektros energijos persiuntimo paslaugą, o Klientas – UAB „Tauralaukio kotedžai“ – ją pirkti. Sutarčių 1 priede suderinti objektai, kuriems bus tiekiama elektros energija. Pagal 2017 m. gegužės 26 d. Sutarties Nr. 605833-53512/170265 priedą 1 objekto, kuriam teikiama persiuntimo paslauga, adresas – ( - ). Pagal 2018 m. birželio 28 d. Sutarties priedą 1 objekto, kuriam teikiama persiuntimo paslauga, adresas – ( - ).

2310.

24Sutartis ir joje įtvirtintos teisės ir pareigos sieja tik AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Tauralaukio kotedžai“, bet ne trečiuosius asmenis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.189 straipsnio 1 dalis). Teismas pažymi, kad civilinėje teisėje galioja sutarties uždarumo principas, kuris reiškia, kad sutartis sukuria teises ir pareigas ją sudariusiems asmenims ir, išskyrus įstatyme įtvirtintas išimtis, nesukuria teisių ir pareigų tretiesiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2014). Nagrinėjamu atveju 2017 m. gegužės 26 d. ir 2018 m. birželio 28 d. Elektros energijos pirkimo – pardavimo (persiuntimo paslaugos) sutarčių šalimis yra AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Tauralaukio kotedžai“, todėl nuo šių sutarčių sudarymo momento būtent tarp AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Tauralaukio kotedžai“ kilo sutartiniai santykiai, jos privalėjo laikytis sutarčių sąlygų (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Nekilnojamojo turto perleidimo sutartys nereiškia, kad UAB „Tauralaukio kotedžai“ nėra privalomos 2017 m. gegužės 26 d. ir 2018 m. birželio 28 d. Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygos. Teismo vertinimu, nemokumo administratorės teiginys, kad realiai naudą gavo UAB „Tauralaukio namai“, kaip nekilnojamojo turto savininkė, neturi teisinės reikšmės ginčui. 2017 m. gegužės 26 d. ir 2018 m. birželio 28 d. Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarčių šalimi nėra nemokumo administratorės nurodoma UAB „Tauralaukio namai“.

2511.

26Nors UAB „Tauralaukio kotedžai“ nekilnojamąjį turtą perleido UAB „Tauralaukio namai“, tačiau teisės ir pareigos pagal 2017 m. gegužės 26 d. ir 2018 m. birželio 28 d. Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo perleistos. Pažymėtina, kad tik daiktinės teisės dėl savo absoliutumo seka paskui daiktą. Tačiau prievolinės teisės paskui daiktą neseka, nebent įstatymas tokią išimtį numato (pvz. viešame registre registruota nekilnojamojo daikto nuomos sutartis). Nagrinėjamu atveju sutartys, iš kurių pareiškėja kildina savo reikalavimą, sukelia teises ir pareigas jos šalims, konkrečiai – pareiškėjai ir UAB „Tauralaukio kotedžai“. Pagal įstatymą iš šių sutarčių kylančios teisės ir pareigos neseka paskui daiktą, todėl UAB „Tauralaukio kotedžai“ perleidus objektą, ji išliko 2017 m. gegužės 26 d. ir 2018 m. birželio 28 d. Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarčių šalimi, todėl būtent jai kilo pareiga atsiskaityti už suteiktas paslaugas net ir tuo atveju, kai objektas buvo perleistas.

2712.

28Teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, dėl kurių pateiktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ finansinis reikalavimas negalėtų būti tvirtinamas (CK 6.38, 6.53, 6.200, 6.213 straipsniai, CK 6.383 straipsnio 1 dalis), todėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašymas tenkinamas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ įtraukiama į BUAB „Tauralaukio kotedžai“ antros eilės kreditorių sąrašą patvirtinant antros eilės kreditorės AB „Energijos skirstymo operatorius“ 1 348,63 Eur dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Tauralaukio kotedžai“ bankroto byloje.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

30įtraukti kreditorę AB „Energijos skirstymo operatorius“ į antros eilės BUAB „Tauralaukio kotedžai“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą bei patvirtinti jos 1 348,63 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Tauralaukio kotedžai“ bankroto byloje.

31Išsiųsti nutarties kopiją nemokumo administratorei, kreditorei AB „Energijos skirstymo operatorius“.

32Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos... 3. I. Prašymo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja akcinė bendrovė (toliau – AB) „Energijos skirstymo... 6. 2.... 7. Nemokumo administratorė teikdama teismui tvirtinti BUAB „Tauralaukio... 8. 3.... 9. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 m. rugsėjo 14 d. pateikė... 10. II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi UAB „Tauralaukio... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi patvirtinti... 15. 6.... 16. Šioje byloje kilo ginčas dėl pareiškėjos AB „Energijos skirstymo... 17. 7.... 18. Pareiškėja AB „Energijos skirstymo operatorius“ 1 348, 63 Eur dydžio... 19. 8.... 20. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl kreditorinio reikalavimo sumos dydžio.... 21. 9.... 22. Iš teismui pateiktų 2017 m. gegužės 26 d. Elektros energijos pirkimo –... 23. 10.... 24. Sutartis ir joje įtvirtintos teisės ir pareigos sieja tik AB „Energijos... 25. 11.... 26. Nors UAB „Tauralaukio kotedžai“ nekilnojamąjį turtą perleido UAB... 27. 12.... 28. Teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, dėl kurių pateiktas AB „Energijos... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo... 30. įtraukti kreditorę AB „Energijos skirstymo operatorius“ į antros eilės... 31. Išsiųsti nutarties kopiją nemokumo administratorei, kreditorei AB... 32. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos...