Byla AS-492-660-12
Dėl aktų panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys valstybės įmonė Registrų centras, Sodininkų bendrija „Riešė“ ir A. B.)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Virginijos Volskienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. K. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl aktų panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys valstybės įmonė Registrų centras, Sodininkų bendrija „Riešė“ ir A. B.).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4V. K. 2012 m. rugpjūčio 20 d. padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2002 m. rugpjūčio 20 d. įsakymą Nr. 3251-41 bei Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybinės įmonės Vilniaus filialo Vilniaus rajono 2002 m. lapkričio 5 d. pažymą Nr. 20024900, kuriomis įteisinta 2001 m. gegužės 15 d. sodų bendrijos „Riešė“ suplanavimo (registro Nr. 41/62398) projekto (generalinio plano) 2001 m. atliktos žemės ribų korektūros.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti.

6Teismas vertino, kad pareiškėjas iš esmės kelia ginčą, susijusį su privačių asmenų, t. y. savo ir A. B. žemės sklypų ribų nustatymu, o tai yra civilinio teisinio pobūdžio klausimas, reguliuojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso daiktinės teisės normomis (toliau – ir CK) 4.45 str. 1 d.). Todėl teismas padarė išvadą, kad aptariamas ginčas, kaip iš esmės susijęs su civiliniais nuosavybės santykiais, turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

7II.

8Pareiškėjas V. K. padavė atskirąjį skundą ir prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutartį ir skundą priimti.

9Atskirajame skunde nurodo, kad teismas netinkamai pritaikė ginčą reguliuojančius teisės aktus ir teismų praktiką. Pažymi, kad teismas nepagrįstai nurodė, jog ginčo teisinius santykius reguliuoja CK 4.45 straipsnio 1 dalis, nes ši teisės norma reguliuoja santykius tarp dviejų savininkų, tačiau šioje byloje paduotu skundu pareiškėjas skundžia viešojo administravimo subjekto priimtą teisės aktą, dėl kurio pakito pareiškėjui priklausančio žemės sklypo ribos, todėl ginčas patenka į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 straipsnyje nustatytą administracinių teismų kompetenciją.

10Teisėjų kolegija konstatuoja:

11III.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Ginčas byloje yra kilęs dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo skundą remiantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu – kai byla nepriskirtina tam teismui, teisėtumo ir pagrįstumo.

14Vienas iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos atribojama administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcija yra teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis. Administracinių teismų kompetencijai yra priskirta spęsti ginčus, kilusius viešojo ar vidaus administravimo srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.), o bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja privatinius teisinius ginčus (Civilinio proceso kodekso 1 str., 22 str. 1 d.).

15Nustatyta, kad pareiškėjas teismo prašo įvertinti Vilniaus apskrities viršininko priimtų teisės aktų (2002 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3251-41 bei 2002 m. lapkričio 5 d. pažymos Nr. 20024900) teisėtumą. Pareiškėjas nurodo, kad ginčijami aktai sudarė pagrindą Nekilnojamojo turto registre įregistruoti 2001 m. gegužės 12 d. Sodininkų bendrijos „Riešė“ suplanavimo žemės ribų korektūras. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjo skundo turinį, padarė išvadą, kad pareiškėjo inicijuojamas ginčas yra susijęs su civiliniais nuosavybės teisės santykiais, todėl turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant atriboti, ar šioje byloje keliamas ginčas, kilęs viešojo administravimo srityje, ar tai privataus pobūdžio ginčas, negalima apsiriboti vien tik skundo pagrindo įvertinimu, visų pirma, būtina nustatyti ginčijamų aktų turinį. Tik susipažinus su skundžiamų aktų turiniu, ir nustačius, kokie teisiniai santykiai jais yra sureguliuojami (pvz. ar ginčijamu aktu yra patvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas, ar aktu yra nustatomos / keičiamos atitinkamo žemės sklypo ribos, ar pan.) bus galima apibrėžti keliamo ginčo pobūdį. Nustatyta, kad kartu su skundu ginčijami aktai (2002 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 3251-41 bei 2002 m. lapkričio 5 d. pažyma Nr. 20024900) teismui pateikti nebuvo, spręsdamas skundo priėmimo klausimą jų neišsireikalavo ir pirmosios instancijos teismas, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nutartį, kuria atsisakė priimti pareiškėjo skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, priėmė neįvertinęs esminių aplinkybių, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutartis naikintina ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Pareiškėjo V. K. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

18Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai