Byla 2VP-1638-921/2016
Dėl skolininko dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys V. Š., R. Š., antstolė A. M., Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, UAB „ASG UNIT“

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Sujetienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Bikuvos“ prekyba pareiškimą dėl skolininko dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys V. Š., R. Š., antstolė A. M., Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, UAB „ASG UNIT“,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti skolininko V. Š. turto, esančio bendrąja nuosavybe su sutuoktine R. Š., dalį, t. y. nustatyti, kad skolininkui V. Š. priklauso ½ dalis sutuoktinės R. Š. gaunamų pajamų iš darbinės ar intelektinės veiklos ir kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas.

3Prašymas dėl turto, esančio bendru su kitais asmenimis, dalies nustatymo priimtas, byla nutartimi paskirta rašytiniam nagrinėjimui.

4Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo nepateikė.

5Prašymas tenkintinas.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolė A. M. vykdo: Utenos rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-1668-356/2010 dėl 3 185,82 Eur skolos, 156,38 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo 3 342,20 Eur sumos nuo 2010 m. rugpjūčio 4 d. iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 25,20 Eur žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko V. Š. išieškotojo UAB „Bikuvos“ prekyba (vykdomosios bylos Nr. ( - ) b. l. 4-3, 6). Vykdydama išieškojimą antstolė nustatė, kad skolininkas niekur nedirba (vykdomosios bylos Nr. ( - ) b. l. 105) ir pasiūlė išieškotojui UAB „Bikuvos“ prekyba kreiptis į teismą dėl skolininkui priklausančios turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo (vykdomosios bylos Nr. ( - ) b. l. 110-111).

7Vykdymo proceso normos nustato, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). Iš bendrosios jungtinės nuosavybės negalima išieškoti asmeninių skolų, kol nenustatyta skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje (CK 3.109 straipsnis, 3.126 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejai ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Išieškotojo reikalavimu, teismas nutartimi nustato skolininko dalį bendrojoje nuosavybėje (CPK 667 straipsnio 2 ir 4 dalys).

8Sutuoktinių tarpusavio turtinius santykius, santuokos metu įgyto turto teisinį statusą reglamentuoja LR CK trečiosios knygos normos. Iš pateiktų duomenų nėra nustatyta, kad suinteresuoti asmenys V. Š. ir R. Š. būtų sudarę vedybų sutartį, todėl sutuoktinių turtui taikytinos LR CK normos, reglamentuojančios įstatymų nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą.

9Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, taip pat pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktai). CK 3.88 straipsnio 2 dalyje numatyta prezumpcija, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Kai skolininkas neturi asmeninio turto, išieškojimas gali būti nukreipiamas į jo dalį bendrojoje nuosavybėje. Kaip minėta aukščiau, iš bendrosios jungtinės nuosavybės negalima išieškoti asmeninių skolų, kol nenustatyta skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje (CK 3.109 straipsnis, 3.126 straipsnio 1 dalis).

10Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog skolininkas V. Š. ir R. Š. yra sutuoktiniai (vykdomosios bylos Nr. ( - ) b. l. 42), todėl visos V. Š. gaunamos pajamos iš darbinės ar intelektinės veiklos ir kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokos yra turtas, pripažintinas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, kurių bendro turto dalys yra lygios, ir dalintinas lygiomis dalimis, t. y. po ½ dalį, tam, kad būtų galima antstoliui vykdyti išieškojimą iš skolininkui V. Š. priklausančio turto (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3.117 straipsnio 1 dalis).

11Pareiškėjas UAB „Bikuvos“ prekyba šioje civilinėje byloje turėjo 150,00 Eur dydžio išlaidas už advokato teisinę pagalbą, kurios priteistinos iš suinteresuoto asmens V. Š. (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalimi).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 290 – 291, 667 straipsniais,

Nutarė

13Pareiškėjo UAB „Bikuvos“ prekyba prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo patenkinti.

14Nustatyti, kad skolininkui V. Š., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis jo sutuoktinės R. Š., asmens kodas ( - ) gaunamų pajamų iš jos darbinės ar intelektinės veiklos ir kitokių išmokų, išskyrus tikslinės paskirties išmokas, kurias ji gauna arba gaus ateityje.

15Priteisti iš V. Š. pareiškėjos UAB „Bikuvos“ prekyba naudai 150,00 (vieną šimtą penkiasdešimt eurų 00 ct) išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

16Nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems asmenims V. Š., R. Š., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, VSDFV Utenos skyriui, UAB „ASG UNIT“ ir antstolei A. M..

17Nutartis per 7 dienas nuo kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai