Byla e2A-785-613/2018
Dėl civilinių teisinių pasekmių patvirtinimo suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“, akcinė bendrovė „Swedbank“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Erikos Misiūnienės, Almanto Padvelskio, Giedrės Seselskytės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. B. ir K. B. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutarties dėl civilinių teisinių pasekmių patvirtinimo suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“, akcinė bendrovė „Swedbank“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjai A. B. ir K. B. kreipėsi į teismą su prašymu nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Prašymo pagrindu nurodė aplinkybes, jog susituokė 2014 m. balandžio 30 d. Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriuje, santuokos akto įrašo Nr. 244. Ilgainiui prasidėjo tarpusavio nesusipratimai bei nepagarba vieno kitam. Galiausiai šalys suprato, kad negali kartu gyventi kaip sutuoktiniai. Daugiau kaip vienerius metus šalių santuokinis gyvenimas faktiškai nutrūkęs: jie nebeveda bendro gyvenimo, nebeliko nei bendrų reikalų, nei bendrų pomėgių, užsiėmimų, jausmų. Pareiškėjai turi nepilnametį vaiką, sutaria dėl santuokos metu įgyto turto bei kreditinių įsipareigojimų pasidalijimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. sausio 16 d. sprendimu prašymą tenkino bei 2014 m. balandžio 30 d. Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriuje santuokos akto įrašu Nr. 244 įregistruotą santuoką tarp A. B. ir K. B. nutraukė abiejų sutuoktinių bendru sutikimu; po santuokos nutraukimo pareiškėjai K. B. paliko santuokos metu turėtą pavardę – „B.“, o pareiškėjui A. B. – „B.“; Patvirtino tarp šalių 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria šalys susitarė, kad: 1) sutuoktiniai sutaria, kad banko sąskaitose ir / ar ne banko įstaigose esančios ir faktiškai kiekvienos iš pareiškėjų valdomos piniginės lėšos lieka to pareiškėjo asmenine nuosavybe, kurio vardu yra atidaryta banko sąskaita ir / ar išduota banko kortelė ir / ar faktiškai valdomos ne banko sąskaitose esančios lėšos; 2) kiekvienai iš šalių atitenka jai priklausantys asmeninio naudojimo daiktai, namų apyvokos daiktai, baldai bei drabužiai, kurie pasidalyti taikiai; 3) sutartyje numatytas bendrosios sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto padalijimo būdas atitinka pareiškėjų tikrąją valią ir neprieštarauja jų interesams; 4) šalys patvirtina, kad yra darbingos, jų gaunamos pajamos ir (ar) turimas turtas yra pakankami visiškai save išlaikyti, todėl išlaikymo viena iš kitos nereikalauja; 5) šalys susitarė, kad nepilnamečio vaiko – A. B., gimusios 2012 m. spalio 10 d., gyvenamoji vieta nustatoma su motina K. B.; 6) A. B. įsipareigoja savo nepilnamečiam vaikui – A. B., gimusiai 2012 m. spalio 10 d., išlaikymui mokėti po 200 Eur (du šimtus eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nuo sprendimo dėl santuokos nutraukimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės. Šią sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, pinigus pervedant į motinos asmeninę sąskaitą kas mėnesį. Vaiko išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise pavedama tvarkyti (administruoti) motinai K. B.; 7) A. B. ir K. B. ir toliau kartu dalyvauja vaiko auklėjime, rūpinasi savo vaiko materialiniu išlaikymu, sveikata, dvasiniu ir moraliniu ugdymu, prisideda prie sąlygų mokytis sudarymo. Visi veiksmai ir sprendimai, susiję su vaiko auklėjimu, bendravimu, planuojami ir vykdomi abipusiu šalių susitarimu; 8) šalys susitaria, kad A. B. lieka asmeniškai atsakingas ir vykdo įsipareigojimus asmeniškai kreditorei „Swedbank“, AB, pagal 2014 m. birželio 12 d. sudarytą kredito sutartį Nr. 14-044559-FA, K. B. nelieka atsakinga už šio įsipareigojimo įvykdymą; 9) šalys susitaria, kad A. B. ir K. B. lieka atsakingi kreditore „Swedbank lizingas“, UAB, pagal 2016 m. birželio 30 d. sudarytą lizingo sutartį Nr. LT113102 solidariai. Šalys tarpusavyje susitaria, kad A. B. vykdo įsipareigojimus kreditoriui asmeniškai. A. B. netinkamai vykdant įsipareigojimus kreditoriui, įsipareigoja K. B. po atitinkamos sumos sumokėjimo kreditoriui atlyginti jos kreditoriui sumokėtas sumas; 10) šalys susitaria, kad A. B. asmeninės nuosavybės teise lieka: Butas, kurio unikalus daikto Nr. ( - ), esantis ( - ), įregistravimo pagrindas 2008 m. balandžio 18 d. pirkimo–pardavimo sutartis Nr. VJ-3183, vidutinė rinkos vertė 67 100 Eur; Žemės sklypas, kurio unikalus daikto Nr. ( - ), gyvenamasis namas, kurio unikalus daikto Nr. ( - ), šiltnamis, kurio unikalus daikto Nr. ( - ), esantys ( - ), įregistravimo pagrindas 2014 m. birželio 25 d. pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 3534, vidutinė rinkos vertė – 78 045 Eur; žemės sklypas, kurio unikalus daikto Nr. ( - ), esantis ( - ), įregistravimo pagrindas 2014 m. birželio 25 d. pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 3534, vidutinė rinkos vertė – 6 343 Eur; motociklas „Yamaha ( - ) VIN kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ), spalva – įvairiaspalvė, registracijos dokumento Nr. ( - ), data 2015 m. birželio 10 d., vidutinė rinkos kaina – 800 Eur; mopedas „Peugeot Elystar 50“, VIN kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ), spalva – pilka, registracijos dokumento Nr. ( - ), data 2016 m. gegužės 12 d. Vidutinė rinkos kaina –500 Eur; motociklas BMW R 1100S, VIN kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ), spalva – pilka geltona, registracijos dokumento Nr. ( - ), data 2017 m. balandžio 12 d., vidutinė rinkos kaina – 2 500 Eur; keleivinis automobilis „Opel Insignia Sports Tourer SW“, VIN kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ); spalva – ruda; registracijos dokumento Nr. ( - ); data 2016 m. birželio 30 d., vidutinė rinkos vertė – 15 000 Eur; 11) pareiškėjai patvirtina, kad santuokos metu vertybinių popierių ir kito registruotino turto daugiau neįgijo; 12) pasikeitus aplinkybėms, susijusioms su šios sutarties turiniu ir jos vykdymo sąlygomis, būdu bei tvarka (atsiradęs nedarbingumas bei kitos svarbios šios sutarties tinkamam vykdymui nenumatytos aplinkybės), ši sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių gali būti peržiūrėta ir pakeista įstatymų nustatyta tvarka (LR CK 3.53 straipsnio 3 dalis); 13) ši sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po vieną palieka šalims, o trečias egzempliorius pateikiamas Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Pagrindiniai pirmosios instancijos teismo motyvai:
  1. Sutartis dėl civilinių teisinių pasekmių, nutraukus santuoką, neprieštarauja viešajai tvarkai, iš esmės nepažeidžia nė vieno kurio iš sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų, nepažeidžia šalių nepilnamečio vaiko, nė vieno trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, todėl tvirtintina, nes atitinka Lietuvos Respublikos CK 3.53 straipsnio 3 dalyje numatytus reikalavimus.
  2. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėjai išlaikymo vienas iš kito nereikalauja bei pareiškėjams yra žinomos teisinės tokios sutarties patvirtinimo ir santuokos nutraukimo pasekmės.

8III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9

 1. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Swedbank lizingas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2YT-1416-824/2018 dalį, kuria nustatyta, kad po šalių A. B. ir K. B. santuokos nutraukimo automobilis OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW, identifikacinis Nr. ( - ), valstybinis Nr. ( - ) (toliau – automobilis) asmeninės nuosavybės teise lieka A. B., ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – po šalių A. B. ir K. B. santuokos nutraukimo A. B. lieka turtinės teisės į UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybės teise priklausantį turtą pagal lizingo sutartį Nr. LT113102. Pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:
  1. Nurodė, kad 2016 m. birželio 30 d. tarp UAB „Swedbank lizingas“ ir pareiškėjo A. B. buvo sudaryta lizingo sutartis Nr. LT113102 (toliau – lizingo sutartis), kurios pagrindu klientui buvo perduotas valdyti ir naudotis automobilis. 2016 m. birželio 30 d. įsipareigojimų pagal lizingo sutartį tinkamas įvykdymas buvo užtikrintas pareiškėjos K. B. laidavimu. Turto išpirkimo laikotarpio pabaiga 2021 m. birželio 30 d. ir iki šios dienos pareiškėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų pagal lizingo sutartį. Mano, jog pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai priimdamas sprendimą rėmėsi tuo, jog VĮ „Regitra“ automobilis įregistruotas pareiškėjo A. B. vardu. Teigia, kad byloje esanti 2017 m. birželio 17 d. VĮ „Regitra“ pažyma (pareiškimo priedas Nr. 12) patvirtina, jog A. B. įregistruotas automobilio valdytoju, o ne savininku.
  2. Taip pat atkreipė dėmesį, jog į bylą buvo pateiktas UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepimas, kuriuo UAB „Swedbank lizingas“ pranešė, kad automobilis negali būti priteistas A. B., kadangi jis yra UAB „Swedbank lizingas“, o ne pareiškėjo nuosavybė ir tik įvykdžius visus įsipareigojimus pagal lizingo sutartį Nr. LT113102, pareiškėjui būtų išduotas pabaigos aktas, liudijantis apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą.
 2. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjai A. B. ir K. B. prašo UAB „Swedbank lizingas“ apeliacinį skundą tenkinti. Pagrindiniai atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:
  1. Nurodė, kad pareiškėjai sutinka su UAB „Swedbank lizingas“ apeliaciniame skunde nurodytais argumentais ir sutinka, kad būtų pakeistas santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 9.7 p. taip, kad A. B. asmeninės nuosavybes teise valdyti lieka automobilis OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW, identifikacinis Nr. ( - ), valstybinis Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausantis UAB „Swedbank lizingui“; vidutinė rinkos vertė – 15 000 Eur. A. B. įvykdžius lizingo sutartyje Nr. LT113102 numatytas sąlygas, kurių įvykdymo terminas yra numatytas 2021 m. birželio 30 d., nuosavybės teisės į automobilį OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW, identifikacinis Nr. ( - ), valstybinis Nr. ( - ), pereis A. B. asmeninės nuosavybės teise.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

12Apeliacinis skundas tenkintinas

13

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).
 2. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.
 3. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria keleivinis automobilis „Opel Insignia Sports Tourer SW“, VIN kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ), pripažintas A. B. asmenine nuosavybe, teisėtumo ir pagrįstumo.

14Faktinės bylos aplinkybės

 1. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, jog pareiškėjai santuoką sudarė 2014 m. balandžio 30 d. Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriuje, santuokos akto įrašo Nr. 244. VĮ „Regitra“ duomenimis, pareiškėjo A. B. vardu įregistruotos transporto priemonės: 1) motociklas „Yamaha ( - ) VIN kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ); 2) mopedas „Peugeot Elystar 50“, VTN kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ); 3)motociklas BMW R 1100S. V1N kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ); 4) keleivinis automobilis „Opel Insignia Sports Tourer SW“. V1N kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ). VĮ „Regitra“ duomenimis, pareiškėjos K. B. vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Taip pat nustatyta, kad 2016 m. birželio 30 d. tarp UAB „Swedbank lizingas“ ir pareiškėjo A. B. buvo sudaryta lizingo sutartis Nr. LT113102, kurios pagrindu klientui buvo perduotas valdyti ir naudotis automobilis OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW, identifikacinis Nr. ( - ), valstybinis Nr. ( - ). 2016 m. birželio 30 d. įsipareigojimų pagal lizingo sutartį tinkamas įvykdymas buvo užtikrintas pareiškėjos K. B. laidavimu. Turto išpirkimo laikotarpio pabaiga 2021 m. birželio 30 d.

15Dėl apeliacinio skundo argumentų

 1. CK tiesiogiai išperkamosios nuomos sutarties sampratos neįtvirtina, tačiau tokia sutarties rūšis išskiriama. CK 6.503 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymai arba nuomos sutartis gali numatyti, kad išnuomotas daiktas pereina nuomininkui nuosavybės teise pasibaigus nuomos sutarties terminui arba iki šio pabaigos, jeigu nuomininkas sumoka visą sutartyje numatytą kainą (išperkamoji nuoma). Išperkamosios nuomos sutarties tikslas – sumokėjus visas sutartyje nurodytas įmokas įgyti nuosavybės teisę į sutarties dalyku esantį daiktą. Šios sutarties pagrindu kredito gavėjas pagrįstai tikisi padengęs daikto vertę ir įvykdęs kitus sutartyje numatytus papildomus mokėjimus (už naudojimąsi paskolintomis lėšomis ir pan.) įsigyti nuosavybėn konkretų daiktą. Šis reglamentavimas taip pat patvirtina, kad išperkamosios nuomos sutarties požymis – nuomininko kreditavimas nuomojamo objekto įsigijimo tikslu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013). Taigi pagal CK įtvirtintą išperkamosios nuomos sutarties esmę nuomojamas daiktas nuomininko nuosavybėn pereina pasibaigus nuomos terminui, arba iki šio termino pabaigos nuomininkui sumokėjus visą sutartyje numatytą kainą.
 2. Apeliaciniu skundu nurodoma, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priimdamas sprendimą rėmėsi tuo, jog VĮ „Regitra“ automobilis įregistruotas pareiškėjo A. B. vardu. Teigia, kad byloje esanti 2017 m. birželio 17 d. VĮ „Regitra“ pažyma (pareiškimo priedas Nr. 12) patvirtina, jog A. B. įregistruotas automobilio valdytoju, o ne savininku. Pažymėtina, jog įstatymuose ir teismų praktikoje (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-2/2009) aiškiai pasisakyta, kad nuosavybės teisė yra viena iš svarbiausių asmens teisių, kiekvienas asmuo turi teisę nevaržomai valdyti, naudoti ir disponuoti jam nuosavybės teise priklausančiu turtu. Niekas neturi teisės pažeisti ar varžyti savininko teisių, o valstybė (taip pat ir teismai) turi pareigą ginti ir saugoti asmens nuosavybę nuo bet kokių pažeidimų. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto nurodomais argumentais. Pažymėtina, jog iš į bylą pateiktos tarp apeliantės UAB „Swedbank lizingas“ ir pareiškėjo A. B. 2016 m. birželio 30 d. sudarytos lizingo sutarties Nr. LT113102 matyti, kad lizingo bendrovė įsipareigoja įsigyti nuosavybės teise turtą ir sutartyje nustatytomis sąlygomis perduoti jį klientui valdyti ir naudotis kliento asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms, o klientas įsipareigoja tinkamai mokėti bendrovei mokėjimus bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles (Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 2.1 punktas). Taip pat nustatyta, jog klientas įsipareigoja savo sąskaita įregistruoti turtą VĮ „Regitra“ savo (turto valdytojo) vardu (bendrovę privalomai nurodant turto savininku) (Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 5.3.1 punktas). Klientui sumokėjus visus mokėjimus pagal lizingo sutartį, turto nuosavybės teisė su visomis su juo susijusiomis prievolėmis perduodama klientui ir sutarties pabaiga konstatuojama turto perdavimo–priėmimo kliento nuosavybėn aktu (pabaigos aktu), po to klientas privalo nedelsdamas savo sąskaita išregistruoti bendrovę kaip turto savininką (Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punktas). Teisėjų kolegijos vertinimu, visos šios aplinkybės suponuoja išvadą, jog apeliantė bei pareiškėjas susitarė dėl UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybės teise priklausančio automobilio OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW, identifikacinis Nr. ( - ), valstybinis Nr. ( - ), išperkamosios nuomos pagrindais perduoto naudotis pareiškėjui už sutartyje numatytus mokėjimus.
 3. Įstatymuose ir teismų praktikoje (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-2/2009) aiškiai pasisakyta, kad nuosavybės teisė yra viena iš svarbiausių asmens teisių, kiekvienas asmuo turi teisę nevaržomai valdyti, naudoti ir disponuoti jam nuosavybės teise priklausančiu turtu. Niekas neturi teisės pažeisti ar varžyti savininko teisių, o valstybė (taip pat ir teismai) turi pareigą ginti ir saugoti asmens nuosavybę nuo bet kokių pažeidimų. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tvirtindamas pareiškėjų pateiktą sutartį dėl civilinių teisinių pasekmių, nutraukus santuoką, nepagrįstai nustatė, jog pateikta tvirtinti sutartis nepažeidžia nė vieno trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, kadangi pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas sutarties dėl civilinių teisinių pasekmių, nutraukus santuoką, 9.7 punktą, nepagrįstai pripažino, jog keleivinis automobilis „Opel Insignia Sports Tourer SW“, VIN kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ); spalva – ruda; registracijos dokumento Nr. ( - ); data 2016 m. birželio 30 d., vidutinė rinkos vertė – 15 000 Eur, lieka pareiškėjo A. B. asmeninė nuosavybė. Teisėjų kolegija pažymi, jog šis sutarties punktas pažeidžia trečiojo asmens (apeliantės) UAB „Swedbank lizingas“ teises, kadangi, kaip nustatyta šios nutarties 10 punkte, trečiajam asmeniui asmenine nuosavybe priklausantį ginčo automobilį nepagrįstai pripažino pareiškėjo A. B. asmenine nuosavybe.
 4. Remdamasis išdėstytomis ir įvertintomis aplinkybėmis, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė neteisėtą sprendimą, todėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 16 d. sprendimo dalis, kuria patvirtintas sutarties dėl civilinių teisinių pasekmių, nutraukus santuoką, 9.7 punktas, keistina, nurodant, jog po šalių A. B. ir K. B. santuokos nutraukimo A. B. lieka turtinės teisės į UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybės teise priklausantį turtą pagal lizingo sutartį Nr. LT113102. (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

17Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 16 d. sprendimo dalį, kuria patvirtintas sutarties dėl civilinių teisinių pasekmių, nutraukus santuoką, 9.7 punktas, pakeisti, nurodant, kad: „po šalių A. B. ir K. B. santuokos nutraukimo keleivinis automobilis OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW, identifikacinis Nr. ( - ), valstybinis Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausantis uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“; vidutinė rinkos vertė – 15 000 Eur, valdymo teise lieka A. B. ir, jam įvykdžius lizingo sutartyje Nr. LT113102 numatytas sąlygas, šis keleivinis automobilis pereis A. B. asmeninės nuosavybės teise“.

18Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai