Byla 2A-628-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Neringa Švedienė, Algirdas Auruškevičius, sekretoriaujant Ritai Kurganovaitei, dalyvaujant ieškovui M. S. (M. S.), ieškovo atstovei advokatei Virginijai Bradulskienei, atsakovo atstovui advokatui Raimondui Lignugariui, atsakovo atstovei Kristinai Grižaitei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. S. (M. S.) apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 9 d. sprendimo civilinėje byloje dėl namų valdos žemės sklypo ribų nustatymo, Utenos apskrities viršininko įsakymo dalies, valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties dalies, statybos leidimo, pripažinimo statinį naudoti tinkamu akto, statinio teisinės registracijos panaikinimo, įpareigojimo nugriauti statinį pagal ieškovo M. S. (M. S.) ieškinį atsakovams B. P., Utenos apskrities viršininko administracijai (byloje trečiuoju asmeniu dalyvauja Molėtų rajono 2-ojo notarų biuro notarė Dalia Čelkienė),

Nustatė

3Ieškovas M. S. 2007-12-20 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, ir prašė nustatyti jo 3077 kv. m namų valdos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), ribas pagal S. B. geodezinių matavimų 2008-08-03 planą ir nustatyti, kad atsakovo B. P. namų valdos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), riba „2-23“ yra 24,5 m ties gatve; panaikinti Utenos apskrities viršininko 2002-04-15 įsakymo Nr.10-06-113 „Dėl žemės sklypo įregistravimo ir dėl leidimo pirkti žemės sklypą Molėtų rajone“ dalį dėl 211 kv. m leidimo atsakovui B. P. pirkti namų valdos žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini); panaikinti valstybinės žemės pirkimo – pardavimo 2002-05-16 sutarties dalį dėl atsakovui B. P. parduoto 211 kv. m namų valdos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini); panaikinti leidimą, išduotą atsakovui B. P. statyti pirtį žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), Utenos apskrities viršininko administracijos 2007-11-22 pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr.113M-142, atsakovo B. P. vardu atliktą teisinę registraciją pirčiai ir įpareigoti atsakovą pirtį nugriauti.

4Nurodė, kad jam 1974-01-09 buvo paskirtas 0,15 ha žemės sklypas gyvenamojo namo statybai, kuris Molėtų rajono architekto buvo patvirtintas 1974-03-19. Šiame plane pažymėtas atstumas tarp jo ir atsakovo B. P. gyvenamojo namo yra 10,8 m, jo sklypo riba ties gatve yra 36,5 m. 1992 metais jam buvo leista privatizuoti nurodytą žemės sklypą, taip pat papildomai 3077 kv. m žemės sklypą pagal 1992-06-26 planą, patvirtintą Luokesos ART vadovo R. K., už kurį jis sumokėjo avansinius mokėjimus vienkartinėmis išmokomis. Tačiau valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis su juo nebuvo sudaryta, nes kilo ginčas su atsakovu, t. y. atsakovas savavališkai užėmė jam (ieškovui) priklausančio sklypo 211 kv. m (ties riba „23-22-21“), pasistatė pirtį, pasodino sodinukus. Atsakovas, pasinaudojęs jo sunkia sveikatos būkle, 2002-02-06 apgaule ir per prievartą ant tuščio blanko privertė jį (ieškovą) pasirašyti atsakovo B. P. žemės sklypo ribų paženklinimo aktą. Šiame ribų paženklinimo akte nėra jokių duomenų apie sklypo matmenis, ribas, koordinačių. Atsakovo B. P. geodezinių matavimų planas neatitinka atsakovui priklausančio žemės sklypo 1992 metų preliminaraus plano, Molėtų miesto bendrojo plano. Atsakovo B. P. sklypo riba „23-22-21“ eina per jam (ieškovui) priklausančias požemines komunikacijas, todėl ieškovas neturi galimybės tinkamai jomis naudotis ir jas prižiūrėti. Utenos apskrities viršininko administracija, pažeisdama Vyriausybės 1999-03-09 nutarimą Nr.260, neatsižvelgdama į tai, kad geodezinių matavimų plane nėra ieškovo suderinimo, neteisėtai priėmė 2002-04-15 įsakymą, kuriuo leido atsakovui nusipirkti jam (ieškovui) priklausančią 211 kv. m sklypo dalį. Dėl to norminiai teisės aktai dėl 211 kv. m sklypo dalies pardavimo atsakovui turi būti panaikinti. Atsakovo B. P. namų valdos žemės sklypo geodezinių matavimų planas neatitinka žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu patvirtintų nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 11, 14 p. Kadangi atsakovas pirtį pasistatė pažeisdamas jo (ieškovo) interesus ir statybos norminius aktus, prašo panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos 2007-11-22 pirties pripažinimo tinkama naudoti aktą ir leidimą pirties statybai.

5Molėtų rajono apylinkės teismas 2009 m. vasario 9 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas namų valdos sklypu realiai naudojasi apie 30 metų, todėl padarė išvadą, kad ieškovas dėl savo neveiklumo nėra privatizavęs naudojamo žemės sklypo, paženklinto ir patvirtinto 1992-06-26. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė išvadą, kad ieškovo paaiškinimai, jog jis atsakovui panaudojus apgaulę ir prievartą pasirašė žemės sklypų suderinimo ribas, yra prasimanyti, neatitinkantys tikrovės. Dėl to teismas konstatavo, kad 1992-05-26 atsakovo B. P. namų valdos žemės sklypas plane buvo pažymėtas atsižvelgiant į natūralią ribą ir vadovaujantis šiuo planu 2002-02-06 J. M. atliko tikslų atsakovo žemės sklypo ribų nustatymą bei 7 riboženklių vietas. Teismas nepagrįstu pripažino ieškovo reikalavimą nustatyti ieškovo sklypo ribas pagal 2008-08-03 planą, nubraižytą S. B., kadangi ieškovas yra pasirašęs ne šį planą, bet ankstesnį S. B. nubraižytą planą, t. y. teismas padarė išvadą, kad ieškovo reikalavimai yra nenuoseklūs ir nepagrįsti, pateikti įrodymai prieštaringi ir nepatikimi. Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog jo teisės naudotis požeminių komunikacijų tinklais yra pažeistos. Teismas atmetė ieškovo reikalavimus, susijusius su atsakovo pirties pastatymu ir įteisinimu, nes pirties projektas yra suderintas, leidimas statybai nereikalingas, išlaikytas privalomas minimalus atstumas tarp pastatų iki gretimo sklypo ribos, statinys yra pripažintas tinkamu naudotis.

6Ieškovas M. S. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – nustatyti jo 3077 kv. m namų valdos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), ribas pagal S. B. geodezinių matavimų 2008-08-03 planą ir nustatyti, kad atsakovo B. P. namų valdos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), riba „2-23“ yra 24,5 m ties gatve; panaikinti Utenos apskrities viršininko 2002-04-15 įsakymo Nr.10-06-113 „Dėl žemės sklypo įregistravimo ir dėl leidimo pirkti žemės sklypą Molėtų rajone“ dalį dėl 211 kv. m leidimo atsakovui B. P. pirkti namų valdos valstybės žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini); panaikinti valstybinės žemės pirkimo – pardavimo 2002-05-16 sutarties dalį dėl atsakovui B. P. parduoto 211 kv. m namų valdos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini); panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos 2007-11-22 pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr.113M-142, atsakovo B. P. vardu atliktą teisinę registraciją pirčiai ir įpareigoti atsakovą pirtį nugriauti; paskirti namų valdų žemės sklypų ir jų ribų nustatymo ekspertizę atlikti VĮ Valstybiniam žemėtvarkos institutui. Nurodo, kad teismo sprendimas yra priimtas pažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normas. Teismas netinkamai taikė Žemės reformos įstatymo 9 str. 2 d., Vyriausybės 1999-03-09 nutarimą Nr.260, Žemės ūkio ministerijos 1996-03-11 įsakymu Nr.98 patvirtintą Žemės sklypų planų parengimo, atliekant geodezinius matavimus, metodiką, žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr.522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 11, 14 p. reikalavimus, CPK 177 str., nepagrįstai netenkino trijų prašymų skirti ekspertizę. Dėl to buvo pažeista jo teisė į teisingą ir objektyvų bylos nagrinėjimą, suvaržyta galimybė teikti įrodymus. Sklypą gyvenamajam namui statyti 1974-01-09 jis gavo po to, kai atsakovo gyvenamasis namas ir jo priklausiniai jau buvo pastatyti, ieškovo sklypo ribos nustatytos, pažymint 10,8 m atstumą nuo atsakovo gyvenamojo namo iki ieškovo žemės sklypo ribos, todėl atstumas negalėjo pasikeisti. 1992 metais vykdant žemės reformą ieškovui papildomai buvo paskirtas 3077 kv. m žemės sklypas, dėl kurio ploto ir ribų ginčo nėra. Atsakovas nepagrįstai pasisavino 211 kv. m jo žemės sklypo, t. y. ginčas yra kilęs dėl sklypo ribos „2-23“ pagal geodezininkų J. M. ir S. B. geodezinius matavimus, kurie skiriasi. Atsakovo namų valdos riba 2-23 turi būti 24,50 m, o ne 25,69 m, kaip nurodė geodezininkas J. M.. Teismas neteisingai netinkama įrodinėjimo priemone pripažino Molėtų miesto bendrojo plano, patvirtinto 1996-08-22 Molėtų rajono tarybos sprendimu, ištrauką, sprendimą grindė tik abejonėmis, kad plane nurodytas netinkamas mastelis, nenurodydamas jokių argumentų konstatavo, kad šis planas negali būti taikomas (duomenys neskelbtini) teritorijai. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovo namų ribos yra nustatytos pagal faktinį naudojimą, atsižvelgus į natūralius objektus. Teismas netinkamai įvertino įrodymus, pagrindžiančius, kad dėl pažeistų teisių jis negali naudotis požeminėmis komunikacijomis, padarė klaidingą išvadą, kad jis įsirengė komunikacijas prie pat atsakovo sklypo ribos. Atsakovas savavališkai pasistatė tvorą, pasiimdamas 211 kv. m ieškovo žemės, ten pasistatydamas pirtį. Jei teismui kilo abejonių, teismas turėjo byloje paskirti ekspertizę. Geodezininko J. M. atlikti geodeziniai matavimai neatitinka norminių teisės aktų reikalavimų ir 1992 metų preliminaraus plano, Molėtų miesto bendrojo plano, tačiau teismas į tai neatsižvelgė, nepagrįstai nenustatė, jog geodezinių matavimų planai yra nepasirašyti ieškovo. Teismas netinkamai vertino įrodymus ir aplinkybes, susijusias su 2002-02-06 atsakovo žemės sklypo ribų ženklinimo akto pasirašymu. Dėl to Utenos apskrities viršininko administracija priėmė nepagrįstą 2002-04-15 įsakymą, kuriuo leido atsakovui pirkti ieškovui priklausančio sklypo dalį. Dėl to atsakovo pirtis yra pastatyta ir įteisinta pažeidžiant ieškovo teises.

7Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas visapusiškai išnagrinėjo bylos aplinkybes ir priėmė teisingą sprendimą. Apeliantas tik 2006-09-11 įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, todėl iki 2006-09-11 apskritai negalėjo įsigyti nuosavybėn namų valdos žemės sklypo. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad jo parašas ant atsakovo žemės sklypo ribų plano išgautas prievarta ir apgaule, nes po 2002-02-06 ieškovas nepareiškė jokių pretenzijų ar prašymų Utenos apskrities viršininko administracijai. Ieškovas statydamas namą pats nepilnai vadovavosi 1974 metais parengtu planu, ieškovo iniciatyva parengtas geodezinių matavimų planas nėra suderintas su Molėtų rajono žemėtvarkos skyriumi.

8Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

9Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai, tinkamai įvertinęs įrodymus, nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes, pritaikęs materialinės ir procesinės teisės normas, netenkino ieškovo M. S. (S.) ieškinio reikalavimų: nustatyti jo 3077 kv. m namų valdos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), ribas pagal S. B. geodezinių matavimų 2008-08-03 planą ir nustatyti, kad atsakovo B. P. namų valdos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), riba „2-23“ yra 24,5 m ties gatve; panaikinti Utenos apskrities viršininko 2002-04-15 įsakymo Nr.10-06-113 „Dėl žemės sklypo įregistravimo ir dėl leidimo pirkti žemės sklypą Molėtų rajone“ dalį dėl 211 kv. m leidimo atsakovui B. P. pirkti namų valdos žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini); panaikinti valstybinės žemės pirkimo – pardavimo 2002-05-16 sutarties dalį dėl atsakovui B. P. parduoto 211 kv. m namų valdos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini); panaikinti leidimą, išduotą atsakovui B. P. statyti pirtį žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), Utenos apskrities viršininko administracijos 2007-11-22 pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr.113M-142, atsakovo B. P. vardu atliktą teisinę registraciją pirčiai ir įpareigoti atsakovą pirtį nugriauti (CPK 176-185, 263, 265 str.).

10Byloje nustatyta, kad ieškovui M. S. (S.) nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ir ūkio pastatas, esantys (duomenys neskelbtini), kuriuos ieškovas įgijo 1980-12-24 pagal paveldėjimo teisės liudijimą (b. l. 7). Molėtų rajono Spalio kolūkio valdybos 1974-01-09 nutarimu Nr.1 A. S. individualaus namo statybai buvo paskirtas 0,15 ha ploto sklypas, esantis kaimyninio sklypo valdytojo B. P. vakarinėje dalyje „imant nuo esamojo kelio lygiagrečiai B. P. sklypui“ (b. l. 56). Ieškovas byloje pateikė 1974 metų A. S. žemės sklypo planą, kuriame nurodyta pastatų statybos vieta (b. l. 11). Plane nurodyta, kad jį braižė M. S.. Šiame plane pažymėta, kad nuo atsakovo B. P. namo iki A. S. sklypo ribos yra 10,8 m, sklypo ilgis prie gatvės – 30 m. 1992-06-26 Luokesos ART vadovas R. K. patvirtino ieškovo M. S. (S.) 0,3077 ha namų valdos, esančios (duomenys neskelbtini), planą (b. l. 12). Šiame plane nurodyta, kad ieškovo sklypo ilgis prie gatvės yra 36,5 m, atstumas nuo sklypo ribos iki B. P. namo nenurodytas. Už žemės sklypą ieškovas Molėtų miesto žemės ūkio valdybai 1992-08-06 sumokėjo 2000 rublių, Molėtų miesto savivaldybei – 842 rublius, Molėtų rajono valdybos žemėtvarkos skyriui - 157 rublius už paslaugas, forminant namų valdos pirkimo dokumentus, mokesčių inspekcijai – 300 rublių valstybės mokestį už namų valdos pirkimą (b. l. 9, 10). Iš ieškovo žemės tvarkymo byloje esančių dokumentų matyti, kad minėtas R. K. yra išrašęs pažymą apie tai, jog ieškovui Luokesos sen., (duomenys neskelbtini) apylinkės tarybos 1992-01-29 II-os sesijos sprendimu asmeniniam ūkiui buvo skirta 0,25 ha žemės ūkio naudmenų. Ieškovas 1992-05-28 padavė prašymą pirkti 0,31 ha žemės sklypą, kurį užima privačių namų valda (individualiai statybai skirtas sklypas), be datos yra surašytas žemės sklypo įkainojimo aktas, kuriame nenurodyta, ar ieškovui yra įkainojama ir bus parduodamas 0,3077 ha žemės sklypas, skirtas privačių namų valdai (individualiai statybai), ar skirtas asmeniniam ūkiui. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Byloje nepateikti įrodymai, kurioje konkrečioje vietoje ieškovui buvo skirta asmeninio ūkio žemė. 1996-07-18 žemėtvarkininkas F. Š. asmeninio ūkio žemės paženklinimo akte nurodė ir asmeninio ūkio žemę, ir namų valdai skirtą žemę, t. y. iš viso nurodė 0,32 ha. Akte nurodyta, kad naudotojas M. S.. Taip pat nepateikti įrodymai, kokiu pagrindu 1992-06-26 buvo sudarytas 0,3077 ha žemės sklypo planas, kuriame nurodyta namų valda, kai ieškovo namų valdai buvo skirta 0,15 ha žemės sklypas. S. B. IĮ 2008-08-03 nubraižė 3077 kv. m žemės sklypo planą, kuriame sklypo riba, pažymėta 2-3-4, yra nustatyta pagal ieškovo M. S. (S.) pasiūlymą, dalis sklypo yra toje vietoje, kuri nuosavybės teise priklauso ieškovui (b. l. 144). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai šių įrodymų pagrindu nenustatė, kad atsakovui B. P. 2002-05-16 parduodant 2322 kv. m žemės sklypą, buvo parduota dalis ieškovui priklausančios namų valdos – 211 kv. m., kad buvo pažeistos ieškovo teisės ir teisėti interesai.

11Ieškovas M. S. ieškinį grindė tuo, kad jam priklauso 3077 kv. m namų valdos žemės sklypas, tai patvirtina 1974 m. gyvenamojo namo statybai skirto sklypo planas, 1992 m. planas, Molėtų miesto bendrasis planas, S. B. IĮ 2008-08-03 planas (b. l. 139-143). Nei vienas iš ieškovo nurodomų dokumentų nepatvirtina, kad ieškovo namų valda yra 3077 kv. m, nes byloje nepateikti įrodymai, kad ieškovui namų valdai buvo skirtas tokio dydžio sklypas. Kaip jau buvo minėta, namų valdai (individualaus namo statybai) buvo skirtas 0,15 ha sklypas. 0,25 ha žemės sklypas buvo skirtas asmeniniam ūkiui. Asmeninio ūkio žemės pardavimą numatė Vyriausybės 1994-03-16 nutarimas Nr. 183. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad A. S. (S.) ar jam (ieškovui) buvo suteiktas namų valdai žemės sklypas toje vietoje, kurią nurodo ieškovas, t. y. kad suteikiant žemės sklypą riba tarp sklypų buvo nustatyta būtent toje vietoje, kurią nurodo ieškovas. Molėtų rajono Spalio kolūkio valdybos 1974-01-09 nutarime Nr.1, kuriuo A. S. individualaus namo statybai buvo paskirtas 0,15 ha ploto sklypas, nėra nurodytos konkrečios žemės sklypo ribos. M. S. nubraižytas 1974 m. planas, kuriame nurodyti duomenys apie projektuojamus pastatus, nėra suteikto žemės sklypo planas. Pažymėtina, kad ieškovas nurodė, jog namas buvo pastatytas ne taip, kaip nurodyta projekte (b. l. 199).

12Pagal bylos duomenis atsakovui B. P. nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ir ūkio pastatai, pirtis, esantys (duomenys neskelbtini). Gyvenamasis namas buvo pastatytas ir priimtas naudoti 1963-12-12 (b. l. 35), pirtis buvo pastatyta vėliau, 2007-11-22 pripažinta tinkama naudoti. 1962-03-24 Molėtų rajono Spalio kolūkio protokolu atsakovui buvo skirta 0,12 ha žemės sklypas individualaus gyvenamojo namo ir ūkio pastato statybai, 1992-03-13 Molėtų rajono Luokesos apylinkės tarybos sprendimu papildomai buvo skirtas 0,13 ha žemės sklypas prie jau turimų 0,12 ha, paliekant bendrą 0,25 ha žemės sklypo plotą (b. l. 33, 36). Atsakovas 1992-09-15 pateikė prašymą dėl 0,23 ha žemės sklypo namų valdai išsipirkimo, 2002-02-06 pateikė prašymą Molėtų rajono žemėtvarkos skyriui dėl leidimo atlikti jo sklypo geodezinius matavimus (b. l. 37). Tą pačią dieną atsakovo užsakymu J. M. atliko žemės sklypo ribų paženklinimą ir surašė žemės sklypo ribų paženklinimo aktą. Šį aktą pasirašė ieškovas M. S. (b. l. 38). 2002-03-04 J. M. IĮ atliko atsakovo B. P. 2322 kv. m žemės sklypo geodezinius matavimus, žemės sklypas buvo suderintas su žemės reformos projekto autoriumi V. P., žemėtvarkos skyriumi Luokesoje (pasirašė R. K.), Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Molėtų rajono žemėtvarkos skyriumi (b. l. 39). Utenos apskrities viršininkas 2002-04-15 įsakymu Nr.10-06-153 leido atsakovui B. P. pirkti iš valstybės 2322 kv. m žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini) (b. l. 41). Dėl to 2002-05-16 buvo sudaryta valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis, kuria Utenos apskrities viršininko administracija pardavė, o atsakovas B. P. nupirko 0,2322 ha žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini). Atsakovo žemės sklypo eksplikacija, kurioje yra nurodyta projektuojama pirtis, buvo suderinta Molėtų rajono agentūros valstybės inspektoriaus A. M. 2002-04-09, Molėtų rajono savivaldybės administracijos vyr. architekto G. P. 2002-05-28 (b. l. 45). Utenos apskrities viršininko administracijos 2002-07-01 įsakymu Nr.10-09-54 paskirta komisija 2007-11-22 pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr.113M-142 pripažino atsakovo pirtį 4I1m (duomenys neskelbtini)tinkama naudoti (b. l. 50). Pirtis, nuosavybės teise priklausanti atsakovui, buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre (b. l. 51).

13Utenos apskrities viršininko administracijai 2002-04-15 priimant įsakymą, kuriuo buvo leista atsakovui parduoti minėtą žemės sklypą, 2002-05-16 sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, galiojo Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtinta Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos tvarka (redakcija, galiojusi nuo 2001-02-24 iki 2002-10-19), pagal kurią buvo parduodami naudojami namų valdų žemės sklypai. Tvarkos 5 p. buvo numatyta, kaip parduodami kaimo vietovėse namų valdos žemės sklypai, t. y. buvo numatyta, kad jeigu atskiros namų valdos naudojamo žemės sklypo plotas ir ribos nebuvo nustatyti pagal įstatymus ir nėra parengtų techninės apskaitos bylų, parduodama namų valdos žemė, kurią užima statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas. Parduodamas žemės sklypas paprastai turi būti sodybos teritorijoje, atitikti namų valdos eksploatavimo reikalavimus, jo ribos turi būti nustatytos naujai parengtame detaliajame plane arba žemės sklypo ribų specialiajame plane, žemės reformos žemėtvarkos projekte (kaimo vietovėje). Šioje byloje nepateiktos techninės apskaitos bylos, kuriose būtų nurodytos suformuotos ieškovo ir atsakovo namų valdos. Taip pat byloje nebuvo pateikti įrodymai, kad yra parengtas vietovės, kurioje yra šalių namų valdos, detalusis planas. Ieškovo nurodomas Molėtų miesto bendrasis planas nėra detalusis planas, kurio pagrindu turėjo būti formuojamas atsakovui parduodamas žemės sklypas. Vyr. architektas G. P. parodė, kad miesto planas netaikomas kaimui (b. l. 230). Byloje pateikti įrodymai tvirtina, kad 2002-03-04 J. M. IĮ sudarytas B. P. 2322 kv. m žemės sklypo planas, kuris buvo suderintas su žemės reformos projekto autoriumi V. P., žemėtvarkos skyriumi Luokesoje, Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Molėtų rajono žemėtvarkos skyriumi, atitinka atsakovo namų valdos eksploatavimo reikalavimus, parduodamas sklypas buvo suformuotas įvertinus nuo seno faktiškai naudojamą žemės sklypą, atitinkantį atsakovui suteiktą žemės sklypą. Byloje surinkti įrodymai neleidžia daryti išvados, kad neteisingai buvo nustatyta riba, skirianti šalių namų valdas, kad ši nustatyta riba pažeidžia ieškovo teises. Ieškovas ieškinyje buvo nurodęs, kad turi būti atstatyta žemės sklypo riba taip, kaip buvo faktiškai atsakovo naudota pagal 1992 m. žemės sklypo planą, tačiau byloje surinkti įrodymai tvirtina, kad šalys 1992 metais nesinaudojo žemės sklypais taip, kaip nurodyta 1992 metų plane, S. B. IĮ 2008-08-03 plane. Šalių sklypus nuo seno skiria tvora. Ieškovas nurodė, kad atsakovas tvorą pastatė 1989-1990 metais, atsakovas nurodė, kad tvorą pastatė 1974 metais, už tvoros buvo vaismedžiai (b. l. 126-127). 2008-07-25 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodyta, kad žemės sklypus skiria metalinė žalia tvora, o šalia jos į M. S. (S.) pusę yra sena aprūdijusi metalinio tinklo tvora, pagal šią tvorą yra išlikę senų vaismedžių kelmai (b. l. 147). Liudytojas S. M. parodė, kad atsakovas prašė vamzdžių tvorai 1970-1979 metais, gal 1974 metais, jis padėjo tvorą tverti (b. l. 204). Liudytojas B. Š. parodė, kad 1978 m. gegužės pabaigoje tvoros nebuvo (b. l. 229). Ieškovas nurodė, kad B. P. 1990-2000-2001 metais darė pirčiai „išmušimą“, matavo nuo tvoros (b. l. 198). 2002 metais, kai atsakovas derino su ieškovu savo žemės sklypo ribas, jau jo sklype buvo pirties pamatai, todėl akivaizdu, kad ieškovas neturėjo pagrindo tikėtis, kad atsakovo žemės sklypo riba bus toje vietoje, kurią nurodo ieškovas. Ieškovas nurodo, kad per prievartą pasirašė 2002-02-06 žemės sklypo ribų ženklinimo aktą, kuris buvo tuščias, nes atsakovas pasinaudojo jo sunkia sveikatos būklę, atėjo pas jį 2002-03-06 anksti ryte, apie 5 – 5.30 val., jis buvo ką tik po operacijos, naudojo stiprius vaistus, buvo smarkiai išvargęs nuo priepuolių. O apie savo pažeistas teises, t. y. tai, kad atsakovas savavališkai užėmė jo sklypo dalį ties riba 23-22-21, sužinojo tik susipažinęs su atsakovo geodeziniais matavimais, gautais iš Molėtų rajono žemėtvarkos skyriaus. Pagal bylos duomenis apie tai, kad atsakovas naudojasi ginčo žeme, ieškovui buvo žinoma seniai, nes sklypai buvo atskirti tvora, atsakovas statė pirtį toje dalyje. Ieškovas byloje teikė savo braižytus planus, žemės sklypų plotų apskaičiavimus. Tai rodo, kad ieškovas išmano apie žemės sklypų planus, žemės sklypų ribas. Byloje nepateikti įrodymai, kad ieškovas atsakovui reiškė pretenzijas dėl naudojimosi ginčo žeme, kai buvo pastatyta tvora, statoma pirtis, kad jis negali naudotis kanalizacija, elektros kabeliu, komunikacijomis. Ieškovo byloje pateikti įrodymai nepatvirtina jo nurodomo fakto, kad ieškovui parduotame žemės sklype yra jo įrengtos komunikacijos. Liudytojas J. M. parodė, kad jis atliko matavimus pagal naudojimosi ribas, 5 val. ryte jis nevažiuodavo matuoti žemės, šalys derino ribą (b. l. 202-203). Liudytojas K. Ž., kuris dirbo J. M. IĮ, parodė, kad 2002 m. vasario mėn. matuojant atsakovo sklypą, sklypo ribos su kaimynais buvo suderintos, kuoliukai sukalti, dalyvavo ieškovas, 5 val. ryte nebuvo pas ieškovą, buvo ginčas dėl vieno kuoliuko per vieną pėdą, kalbėjo apie 50 cm, tai padalino per pusę (b. l. 203).

14Įvertinus aukščiau nurodytus įrodymus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nepripažino, jog atsakovui B. P. neteisėtai buvo suformuota namų valda ir parduotas žemės sklypas pagal 2002-03-08 J. M. IĮ sudarytą planą, netenkino reikalavimų, susijusių su pirties statyba ir jos nugriovimu, nes nėra faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, kad dalis pirties pastatyta ieškovui M. S. (S.) priklausančioje namų valdos žemėje.

15Pirmosios instancijos teismas pagrįstai byloje neskyrė ieškovo prašomos ekspertizės, šio prašymo netenkina ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nes pagal byloje surinktus įrodymus nėra pagrindo skirti ieškovo prašomos ekspertizės, kad būtų atsakyta į šiuos klausimus: 1. Ar atsakovo B. P. namų valdos žemės sklypo 0,2322 ha geodezinių matavimų planas, atliktas 2002-03-08 J. M. IĮ, atitinka: Molėtų miesto bendrąjį planą, patvirtintą Molėtų rajono Tarybos 1996-08-22 sprendimu Nr. 94, gyvenamojo namo statybai J. P. skirto žemės sklypo planą, patvirtintą 1963-03-12 Molėtų r. architekto J. V., preliminarų B. P. namų valdos žemės 1992-05-26 planą, patvirtintą Luokesos ART viršininko K. V., Žemės ūkio ministerijos 1996-03-11 įsakymu Nr.98 patvirtintą Žemės sklypų planų parengimo, atliekant geodezinius matavimus, metodiką; 2. Ar ieškovo M. S. (S.) 0,3077 ha žemės sklypo kadastrinių matavimų planas, atliktas 2008-08-03 S. B. IĮ, atitinka: Molėtų miesto bendrąjį planą, patvirtintą Molėtų rajono Tarybos 1996-08-22 sprendimu Nr. 94, Molėtų r. Spalio kolūkio valdybos 1974-01-09 posėdžio sprendimu skirto individualiai statybai 0,15 ha žemės sklypo planą, preliminarų 1992-06-26 planą, patvirtintą Luokesos ART vadovo R. K., žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr.522 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 11 ir 14 p. reikalavimus; 3. Ar atsakovo B. P. namų valdos žemės sklypo 0,2322 ha riba, pažymėta „23-22-21“ pagal 2002-03-08 J. M. IĮ geodezinių matavimų planą yra nustatyta teisingai ir atitinka Molėtų miesto bendrąjį planą, preliminarų 1992-05-26 planą, patvirtintą Luokesos ART viršininko K. V., gyvenamojo namo statybai J. P. skirto žemės sklypo planą, patvirtintą 1963-03-12 Molėtų r. architekto J. V., ir ar atitinka Žemės ūkio ministerijos 1996-03-11 įsakymu Nr.98 patvirtintą Žemės sklypų planų parengimo, atliekant geodezinius matavimus, metodiką; 4. Ar ieškovo M. S. (S.) 0,3077 ha žemės sklypo riba „2-3“ kadastrinių matavimų plane, atliktame 2008-08-03 S. B. IĮ, atitinka Molėtų miesto bendrąjį planą, Molėtų r. Spalio kolūkio valdybos 1974-01-09 posėdžio sprendimu skirto individualiai statybai 0,15 ha žemės sklypo planą ir preliminarų 1992-06-26 planą, patvirtintą Luokesos ART vadovo R. K. ir ar šis geodezinis planas atitinka žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr.522 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 11 ir 14 p. reikalavimus. Atsakovui parduotas žemės sklypas ne pagal Molėtų miesto bendrąjį planą, ne pagal 1963-03-12 atsakovui skirto žemės sklypo planą (atsakovui buvo padidintas sklypas), ne pagal 1992-05-26 planą. Liudytojas S. B. parodė, kad ieškovui planą sudarė pagal 1974 metų planą (b. l. 228). Klausimai, ar planai atitinka norminiams aktams, yra teisinio pobūdžio klausimai.

16Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių netenkintinas apeliacinis skundas. Byloje nenustatyti absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai, numatyti CPK 329 str., todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas galioti nepakeistas.

18Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

19Molėtų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai