Byla e2-5411-345/2015
Dėl atsakovo sprendimų ribotame konkurse (pirkimo Nr. CPO65422) panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Garantas“, viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovo akcinės bendrovės „Axis Industries“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „CPO LT“ dėl atsakovo sprendimų ribotame konkurse (pirkimo Nr. CPO65422) panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Garantas“, viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti ieškinio senaties terminą; pripažinti, kad atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – VPĮ); panaikinti visus atsakovo sprendimus, priimtus po 2015 m. gegužės 27 d.; įpareigoti atsakovą pareikalauti trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Garantas“ (toliau – Garantas) pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą; priteisti iš atsakovo jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad per klaidą ieškinį pirmiausia pareiškė Vilniaus miesto apylinkės teismui. Tokia techninė klaida, lėmusi ieškinio senaties terminą praleidimą 2 dienomis, neturėtų būti kliūtis ieškovui ginti savo teises teismine tvarka. Atsakovas vykdė supaprastintą pirkimą „Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų su projektavimo paslaugomis užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (toliau – Pirkimas), kuriame dalyvavo ir ieškovas. Paskelbus pasiūlymų eilę, paaiškėjo, kad mažiausią kainą pasiūlė Garantas, o ji yra daugiau kaip 15 procentų mažesnė negu visų kitų pasiūlymų eilėje esančių tiekėjų pasiūlymų kainų aritmetinis vidurkis. Taigi atsakovas privalėjo kreiptis į Garantą dėl kainos pagrindimo (VPĮ 63 straipsnio 2, 3 dalys). Neatlikęs to, atsakovas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus bei Pirkimo laimėtoju pripažino pasiūlymą, kurio kaina neatitinka VPĮ reikalavimų.

5Atsiliepime atsakovas prašo pakeisti jį tinkamu atsakovu (viešąja įstaiga Respublikine Vilniaus universitetine ligonine (toliau – Ligoninė), ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsikirsdamas į ieškovo argumentus, atsakovas nurodo, kad pirkimo užsakymą atsakovo administruojamoje sistemoje pateikė Ligoninė. Kadangi rangos darbus perka Ligoninė, o ne atsakovas, tinkamas atsakovas pagal pareikštą ieškinį yra Ligoninė. Atsakovas vykdo centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, t. y. centralizuoja Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus pirkimus apjungdamas perkančiųjų organizacijų poreikį ir atlikdamas pirkimus. Perkamų prekių, paslaugų ar darbų kiekis yra užsakomas pagal atsakovo ir tiekėjų sudarytas preliminariąsias sutartis, kurių pagrindu perkančiosios organizacijos sau reikalingą prekių, paslaugų ar darbų kiekį gali užsisakyti atsakovo sistemoje, sudarydama pagrindinę sutartį. Preliminariosiose sutartyse, kurias sudarius baigiasi pirmasis centralizuoto pirkimo etapas (VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktas), atsakovas ir pirkimą laimėję tiekėjai nustato sąlygas, taikomas pagrindinėms sutartims. Tokią sutartį su atsakovu sudarė ir ieškovas, kuris nereiškė prieštaravimų dėl joje nustatytos pagrindinės sutarties sudarymo tvarkos. Atsakovo sistemoje dėl kiekvienos pagrindinės sutarties su konkrečia perkančiąja organizacija vyksta atnaujintas varžymasis, kurio metu pasiūlymus turi teisę teikti tik preliminariąsias sutartis su atsakovu sudarę tiekėjai. Iš ieškinio akivaizdu, kad ieškovas faktiškai ginčija preliminariojoje sutartyje numatytą atnaujinto varžymosi tvarką, nors ieškinio faktiniu pagrindu nurodomos procedūros baigėsi dar 2014 metais. Ieškovo nurodomos VPĮ nuostatos taikytinos tik centralizuoto proceso etapui, o ne atnaujintai tiekėjų varžymosi procedūrai. Ieškovas netinkamai suformulavo ieškinio dalyką – neišskyrė, kokius būtent atsakovo sprendimus prašo panaikinti.

7Dublike ieškovas papildomai nurodo, kad būtent atsakovas skelbė Pirkimą ir vykdė pirkimo procedūras. Dėl to jis yra tinkamas atsakovas. Galimybė preliminariosios sutarties metu dar labiau sumažinti pasiūlymo kainą suteikia progą tiekėjui pasiūlyti nuostolingą ir ekonomiškai nenaudingą kainą, taip pažeidžiant viešųjų pirkimų principus. VPĮ imperatyviai nustatyta, kad mažos kainos pagrindimo perkančioji organizacija privalo pareikalauti prieš sudarant pagrindinę viešojo pirkimo sutartį.

8Triplike atsakovas papildomai nurodo, kad būtent Ligoninė, kuri naudojasi atsakovo sistema, yra perkančioji organizacija. Atnaujintos varžymosi procedūros vyko atsakovo informacinėje sistemoje pagal ieškovo ir atsakovo preliminarioje sutartyje nustatytą tvarką (VPĮ 63 straipsnio 9 dalies 4 punktas). Atnaujintas varžymasis nereiškia naujos viešojo pirkimo procedūros.

9Teismas

konstatuoja:

10nustatyta, kad atsakovas, kaip centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas atliekantis subjektas, 2014 m. sausio 30 d. paskelbė ribotą konkursą „Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų su projektavimo paslaugomis užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“. Baigus Pirkimą, su pasiūlymus pateikusiais tiekėjais – įskaitant ieškovą, atsakovas sudarė preliminariąsias sutartis. Tokias sutartis sudarę tiekėjai įgavo teisę ateityje dalyvauti pirkime dėl pagrindinių sutarčių sudarymo.

11Pagal preliminariųjų sutarčių 2.1, 18.1 punktus užsakovai, t. y. perkančiosios organizacijos, siekiančios įgyti joms reikalingus rangos darbus, per atsakovą galėjo skelbti apie užsakymus, dėl kurių teisę varžytis įgijo preliminariąsias sutartis su atsakovu sudarę tiekėjai (VPĮ 15 straipsnio 1 dalis, 63 straipsnio 10 dalis). Atnaujinto varžymosi metu tiekėjai turėjo galimybę tikslinti galutinę pasiūlymų kainą, nurodytą prieš sudarant preliminariąsias sutartis, o pirkimą – šiuo atveju Nr. CPO65422, kaip teisingai nurodo atsakovas, vykdė būtent Ligoninė. Pagal preliminariųjų sutarčių 1.1.2, 1.1.14 punktus ir 1 priedą „Elektroninio katalogo aprašymas“ atsakovas atnaujinto varžymosi procedūroje veikė tik kaip informacinės sistemos, per kurią preliminariųjų sutarčių pagrindu vykdyta pirkimo procedūra, administratorius. Taigi atsakovas teisus teigdamas, kad ieškinys yra pareikštas ne tam asmeniui, t. y. pirkimą vykdė Ligoninė ir būtent ji priėmė sprendimą dėl sutarties sudarymo su Garantu, be kita ko, jo pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu pirkimo sąlygas. Įvertinus tai, kad atsakovas nurodytą faktą nuosekliai pabrėžė nuo pat pasirengimo bylos nagrinėjimui pradžios, o ieškovas su tokiu vertinimu kategoriškai nesutiko, laikytina, jog ieškovas atsisakė pakeisti atsakovą kitu asmeniu – teismo pasiūlymas šiuo atveju nereikalingas, o atsakovo keitimas prieš ieškovo valią pažeistų civilinio proceso dispozityvumą (CPK 13 straipsnis, 45 straipsnio 1 dalis). Dėl to ieškinys atmetamas.

12Atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovui priteisiama 1 103,94 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93, 98 straipsniai).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268 - 270 straipsniais, bei remdamasis išdėstytu

Nutarė

14Ieškovo akcinės bendrovės „Axis Industries“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „CPO LT“ dėl atsakovo sprendimų ribotame konkurse (pirkimo Nr. CPO65422) panaikinimo, atmesti.

15Priteisti atsakovui viešajai įstaigai „CPO LT“ (juridinio asmens kodas 302913276) iš ieškovo akcinės bendrovės „Axis Industries“ (juridinio asmens kodas 165707056) 1 103,94 (vieną tūkstantį šimtą tris eurus ir 94 ct) Eur bylinėjimosi išlaidų.

16Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai