Byla 1-1075-722/2018

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija Deksnienė išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Penktojo skyriaus prokurorės Vaidotės Žižienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-06679-18 ir susipažino su baudžiamąja byla, kurioje B. H. A., a. k. ( - ) gim. ( - ) Kaune, Lietuvos Respublikos pilietis, laikinai gyvena ( - ), gyvenamosios vietos nedeklaravęs, vidurinio išsilavinimo, išsituokęs, nedirbantis, neteistas, 2014-03-21 prokuroro nutarimu, vadovaujantis LR BPK 212 str. 5 p., BK 38 str., atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 140 str. 2 d., kaltinamas padaręs Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. numatytą nusikalstamą veiką.

2Teismas

Nustatė

3B. H. A. 2018 m. vasario 8 d. apie 17.40 val., bute adresu ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, tarpusavio konflikto dėl asmeninių nesutarimų su šeimos nare - kartu su juo gyvenančia dukra K. A. metu, tyčia delnu sudavė vieną smūgį nukentėjusiajai K. A. į dešinį smilkinį, rankomis sugriebęs už kaklo jį spaudė bei sugriebė už kairės rankos, tuo padarė nukentėjusiajai K. A. kraujosruvą veido dešinėje, kraujosruvas kakle, kraujosruvą kairiame žaste - tokiais veiksmais nežymiai sutrikdė nukentėjusiosios K. A. sveikatą.

4B.H. A., apklaustas kaip įtariamasis, savo kaltę pripažino visiškai. Parodė, kad 2018-02-08, būdamas neblaivus, konflikto su dukra metu, jis galėjo delnu suduoti jai per veidą, sugriebti jai už kaklo, už žasto. Įvykio gerai neprisimena, nes buvo susijaudinęs dėl dukters nepagarbaus elgesio su juo( b.l. 64-67).

5Be kaltinamojo prisipažinimo, B.H. A. kaltė įrodyta nukentėjusios parodymais, kita ikiteisminio tyrimo metu surinkta ir teismo ištirta bylos medžiaga :

6Nukentėjusiosios K. A. parodymais nustatyta, kad paskutiniu metu santykiai su tėvu pablogėjo, nes būdamas išgėręs alkoholio jis visada ieško preteksto prisikabinti, provokuoja žodinius konfliktus. Alkoholį vartoja maždaug kas antrą dieną. 2018-02-08 tėvas namo grįžo apie 17.20 val. ir pradėjo šaukti, kad ji nesutvarkė virtuvės. Prieš jam ateinant ji gamino valgyti, buvo sutvarkiusi virtuvę, tačiau buvo likę keli daiktai, kurių nespėjo sutvarkyti. Kilo žodinis konfliktas. Staiga jis delnu sudavė jai smūgį į veidą, pataikė į dešinį smilkinį, po to ranka sugriebė jai už kaklo ir jį spaudė. Prisimena, kad kažkuriuo momentu ji buvo nustūmusi jį nuo savęs. Nuo lovos paėmusi savo mobilaus ryšio telefoną pradėjo skambinti 112. Operatorei pasakė, kad vyksta konfliktas, kad tėvas muša. Tuo metu, kai skambino, tarp jos ir tėvo dar vyko žodinis konfliktas. Ji šaukdama galėjo pasakyti netinkamą žodį, todėl galėjo jį įžeisti ir jis vėl puolė prie jos. Tėvas rankomis sugriebė jai už kaklo ir jį stipriai suspaudė. Viskas vyko jos kambaryje. Kaip jai pavyko išsilaisvinti iš jo rankų antrą kartą, nežino. Kažkuriuo momentu tėvas buvo sugriebęs jai už kairės rankos aukščiau alkūnės. Tai buvo pirmas kartas, kai tėvas prieš ją naudojo fizinį smurtą. Smūgio sudavimo metu ir tuomet, kai jis buvo sugriebęs už kaklo, ji jautė fizinį skausmą. Civilinio ieškinio byloje ji nereikš. Sutinka, kad ikiteisminis tyrimas būtu baigtas baudžiamuoju įsakymu (b. l. 29-34).

73. Tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo nustatyta, kad 2018-02-08 apie 17 val. 44 min. gautas parnešimas, jog ( - ), pranešėją muša neblaivus tėvas. Policiją kvietė K. A.. Atvykus į įvykio vietą, K. A. paaiškino, kad konflikto metu tėvas B. H. A. mušė ją kumščiu ir smaugė, dėl to jai buvo sukeltas fizinis skausmas. Užfiksuoti smurtą rodantys požymiai – K. A. prie dešinės akies patinimas, paraudimas kaklo srityje ir kairėje rankoje (b. l. 24-26).

84. Apžiūros protokolu nustatyta, kad 2018-02-08 apžiūrėta įvykio vieta - butas adresu ( - ). Apžiūros metu fotografuota (b. l. 16-23).

95. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. G479/2018(02) nustatyta, kad K. A. konstatuota kraujosruva veido dešinėje, kraujosruvos kakle, kraujosruva kairiame žaste. Sužalojimų lokalizacija, pobūdis rodo, kad jie galėjo būti padaryti užduotyje nurodytu laiku, galimai užduotyje nurodytomis aplinkybėmis, trijų (ar daugiau) trauminių poveikių: vienas į veido dešinę pusę, padarant kraujosruvą; vienas į kaklo sritį padarant kraujosruvas; vienas į kairį žastą, padarant kraujosruvą. Sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą (b. l. 39).

106. Alkoholio matuoklio duomenimis, B. H. A. 2018-02-08 18.10 val. nustatytas 1,84 promilės girtumas (b. l. 40-42).

11Teismas, išnagrinėjęs prokurorės pareiškimą ir pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, kad B.H. A. artimoje aplinkoje tyčiniais veiksmais nežymiai sutrikdė dukters K. A. sveikatą. Jo veika kvalifikuota tinkamai, abejonių dėl kaltinamojo kaltės teismui nekyla, B.H. A. baustinas. Prokurorė siūlo užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamasis B.H. A. sutinka, kad procesas šioje baudžiamojoje byloje būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sutinka su prokurorės siūlomos bausmės rūšimi ir dydžiu (b.l.91-93). K. A. 2018-02-09 raštu informuota dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ( b.l. 95), išaiškinta teisė apskųsti šį prokurorės sprendimą, iki 2018-02-20 teisme nukentėjusiosios skundas negautas.

12Parinkdamas bausmės rūšį ir nustatydamas jos dydį, teismas atsižvelgia į padarytos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę. B.H. A. nedirba, padarė nesunkų nusikaltimą (LR BK 11 str. 3 d.), anksčiau neteistas, 2014-03-21 BK atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 140 str. 2d., administracine tvarka baustas (b.l. 80-86); apie gydymą ir įskaitą PSPC PSC duomenų nėra.

13Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, tai pripažintina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Baudžiamąją atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. B.H. A. skirtina viešųjų darbų bausmė( BK 46 str. ). Prokurorės siūlomas bausmės dydis yra realus ir pagrįstas. Procesas užbaigtinas teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamajam pilnai pripažinus kaltę, bylą užbaigus teismo baudžiamuoju įsakymu, B.H. A. taikytinas BK 641 str. ir paskirta bausmė mažintina 1/3. B.H. A. laikinojo sulaikymo laikas nuo 2018-02-08 18:00 iki 2018-02-09 14:21 val. įskaitytinas į bausmės laiką vieną sulaikymo dieną prilyginant šešioms viešųjų darbų valandoms.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str.,

Nutarė

15Pripažinti B. H. A., a.k. ( - ) kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. ir skirti jam skirti 6 (šešis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant per šį laikotarpį neatlygintinai dirbti po 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

16Pagal Lietuvos Respublikos BK 641 str., bausmę sumažinti 1/3 (vienu trečdaliu) ir galutinę bausmę B. H. A. paskirti jam 4 ( keturis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant per šį laikotarpį neatlygintinai dirbti po 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

17Vadovaujantis LR BK 65 str. 2d. b pp., 66 str., į bausmės laiką B.H. A. įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2018-02-08 18:00 iki 2018-02-09 14:21 val., vieną sulaikymo dieną prilyginant šešioms viešųjų darbų valandoms.

18Iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo B.H. A. taikyti kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, o baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, paskirtą kardomąją priemonę panaikinti.

19Išaiškinti kaltinamajam, jog jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 (keturiolika) dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti ir kitos rūšies (griežtesnę ar švelnesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

20Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas LR BPK nustatyta tvarka.

21Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija Deksnienė išnagrinėjo... 2. Teismas... 3. B. H. A. 2018 m. vasario 8 d. apie 17.40 val., bute adresu ( - ), būdamas... 4. B.H. A., apklaustas kaip įtariamasis, savo kaltę pripažino visiškai.... 5. Be kaltinamojo prisipažinimo, B.H. A. kaltė įrodyta nukentėjusios... 6. Nukentėjusiosios K. A. parodymais nustatyta, kad paskutiniu metu santykiai su... 7. 3. Tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo... 8. 4. Apžiūros protokolu nustatyta, kad 2018-02-08 apžiūrėta įvykio vieta -... 9. 5. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada... 10. 6. Alkoholio matuoklio duomenimis, B. H. A. 2018-02-08 18.10 val. nustatytas... 11. Teismas, išnagrinėjęs prokurorės pareiškimą ir pateiktą bylos... 12. Parinkdamas bausmės rūšį ir nustatydamas jos dydį, teismas atsižvelgia į... 13. Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str.,... 15. Pripažinti B. H. A., a.k. ( - ) kaltu padarius nusikaltimą, numatytą... 16. Pagal Lietuvos Respublikos BK 641 str., bausmę sumažinti 1/3 (vienu... 17. Vadovaujantis LR BK 65 str. 2d. b pp., 66 str., į bausmės laiką B.H. A.... 18. Iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo B.H. A. taikyti kardomąją... 19. Išaiškinti kaltinamajam, jog jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 20. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas... 21. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....