Byla 2S-1027-259/2013
Dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-17334-615/2012, kuria buvo išduotas vykdomasis raštas kreditorei Austrijos įmonei DIESEL 24 International Handel + Service GmbH

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės UAB „Beljana“ atstovės advokatės Aurelijos Puzinienės atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-17334-615/2012, kuria buvo išduotas vykdomasis raštas kreditorei Austrijos įmonei DIESEL 24 International Handel + Service GmbH ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Kauno miesto apylinkės teisme 2012-10-16 priimtas teismo įsakymas pagal kreditorės Austrijos įmonės DIESEL 24 International Handel + Service GmbH pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo išieškoti 38 093,60 EUR (131529,58 Lt) skolos, 75 04,40 EUR (25911,19 Lt) palūkanų, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 10 37,00 Lt žyminio mokesčio iš skolininkės UAB „Beljana“. Kauno miesto apylinkės teismas 2012-11-05 nutartimi patvirtino tarp šalių sudarytą taikos sutartį, panaikino 2012-10-16 Kauno miesto apylinkės teismo įsakymą, priimtą civilinėje byloje Nr. L2-17334-615/2012; nutraukė civilinę bylą Nr. L2-17334-615/2012; grąžino kreditorei Austrijos įmonei DIESEL 24 International Handel + Service GmbH 777,75 Lt žyminio mokesčio. Kreditorė teismui pateikė prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, kuriame nurodė, jog skolininkė nevykdė taikos sutartyje numatytų sąlygų, t. y. praleido nustatytą terminą pirmajai įmokai ir EUR 3 487,15 (14 040,43 Lt) sumokėjo kreditoriui tik 2012-12-07, nors pagal sutarties 2.1.1 p. ši įmoka turėjo būti sumokėta ne vėliau kaip iki 2012-11-30. Skolininkė iki 2.1.1 p. nurodytos dienos nepadengė kreditorei sutarties 1.3 p. numatytos kompensuoti 259,25 Lt žyminio mokesčio dalies. Skolininkė pažeidė ir sutarties 2.1.2 p., nes iki 2013-01-03 nesumokėjo antros EUR 3 487,15 (14 040,43 Lt) įmokos. Skolininkė pavėlavo mokėti ir kitus du iki kreipimosi į teismą suėjusius skolos mokėjimo terminus.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2013 m. vasario 27 d. nutartimi kreditorės prašymą tenkino, išdavė vykdomąjį raštą visai skolininkės UAB „Beljana“ nesumokėtai skolos sumos daliai pagal taikos sutarties 2.1 p., t.y. 31 234,19 EUR (107 845,41 Lt) bei likusiai 3 752,20 EUR (12 955,60 Lt) palūkanų daliai pagal sutarties 2.4 p., įskaitant 6 proc. palūkanas už visą vėlavimą atsiskaityti laikotarpį. Teismas nurodė, jog skolininkė iki kreditorės prašymo nagrinėjimo teisme dienos privalėjo kreditorei sumokėti tris 3 487, 15 EUR (12 040, 43 Lt) dydžio skolos dalis ir 259, 25 Lt žyminio mokesčio (2012-10-25 sutarties 1.3 p., 12.1.1 p., 2.1.2 p., 2.1.3 p). Žyminį mokestį skolininkė privalėjo sumokėti iki 2012-11-30, piniginių lėšų bankinį pavedimą skolininkė padarė 2013-01-25. Pirmąją skolos dalį skolininkė privalėjo sumokėti iki 2012-11-30, piniginių lėšų bankinį pavedimą skolininkas padarė 2012-12-05. Antrąją skolos dalį skolininkė privalėjo sumokėti iki 2013-01-03, piniginių lėšų bankinį pavedimą skolininkas padarė 2013-01-25. Trečiąją skolos dalį skolininkė privalėjo sumokėti iki 2013-02-03, piniginių lėšų bankinį pavedimą skolininkas padarė 2013-02-06. Tokiu būdu skolininkė yra pažeidusi visų keturių mokėjimų, kuriuos ji privalėjo atlikti iki kreditorės prašymo nagrinėjimo teisme dienos, terminus. Pagal įsiteisėjusia 2012-11-05 teismo nutartimi patvirtintos šalių sudarytos taikos sutarties 2.4 punktą, tuo atveju, jei skolininkė laiku nesumoka bent vieno iš sutarties 2.1 papunkčiuose nustatytų mokėjimų, kreditorė įgyja teisę reikalauti nedelsiant sumokėti visą likusią nesumokėtą skolos sumos dalį iš karto bei visas pareiškime nurodyta palūkanas, t.y. likusią 3 752, 20 EUR (12 955, 60 Lt) palūkanų dalį, be to skaičiuoti 6 procentų palūkanas už visą vėlavimą atsiskaityti.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Skolininkės UAB „Beljana“ atstovė advokatė Aurelija Puzinienė atskiruoju skundu prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Nei teismo posėdžio metu, nei šiuo metu skolininkė neturi skolų kreditorei pagal skolų mokėjimo grafiką. Vykdomasis raštas išduotas visai likusiai skolos daliai, kuriai įvykdymo terminas dar nėra pasibaigęs bei skolininkė dėl neesminių sutarties pažeidimų nubausta, priimant nutartį išduoti vykdomąjį raštą ir 12 955,60 Lt palūkanų sumai (Sutarties 2.4 p.). kurios geranoriškai kreditorė buvo atsisakiusi taikos sutartyje;
  2. Teismas neatsižvelgė į skolininkės atstovės paaiškinimus, kad 259,25 Lt žyminis mokestis buvo sumokėtas praleidus terminą dėl žmogiškosios klaidos, šios sumos nesumokėjimas bei kiti mokėjimo terminų pažeidimai negali būti pripažinti esminiu sutarties pažeidimu. Teismo nutartis pažeidžia proporcingumo ir šalių lygiateisiškumo, teisingumo ir protingumo principus;
  3. Teismas priėmė nutartį be motyvų ir argumentų, neatskleidęs bylos esmės, formaliai pritaikydamas įstatymą, dar net neįpusėjus visos sutarties įvykdymo terminui.

8Kreditorė atsiliepimu į skolininkės atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Kreditorė nurodo, jog teismas tinkamai vertino šalių tarpusavio santykius, pagrįstai vertino skolos mokėjimo terminų praleidimą bei jo pasekmes. Skolos mokėjimo terminus sutartyje pasiūlė pati skolininkė, tačiau šių sąlygų skolininkė nesilaikė. Apeliantė neginčijo taikos sutarties, todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad įsipareigojimus pagal taikos sutartį skolininkė privalėjo vykdyti laiku ir tinkamai. Skolininkės atstovė nepagrįstai teigė, jog skolininkė teismo posėdžio metu nebuvo skolinga kreditorei, kadangi antroji įmoka buvo atlikta tik 2013-01-25, jau po to, kai kreditorės atstovai kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Skolininkės darbuotoja persiuntė kreditorei tarptautinio mokėjimo, atlikto 2013-01-17 kopiją, tačiau kaip paaiškėjo vėliau, bankinis pavedimas buvo atliktas tik 2013-01-25. Skolininkė piktnaudžiauja savo teisėmis ir elgiasi kreditorės atžvilgiu nesąžiningai.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11CK 6.983 straipsnyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Teisme nagrinėjant civilinę bylą dėl ginčo, šis gali būti išspręstas sudarant šalims taikos sutartį bet kurioje proceso stadijoje, jei teismas tokią sutartį patvirtina pagal CPK 140 straipsnio nuostatas ir bylą nutraukia (CPK 293 str. 5p.). CK 6.985 straipsnyje nurodyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir tokia taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas. CPK 646 straipsnyje, reglamentuojančiame vykdomojo rašto išdavimo tvarką, numatyta, kad tais atvejais, kai yra nevykdoma sudaryta taikos sutartis, vykdomasis raštas išduodamas pagal suinteresuoto asmens prašymą, pateiktą bylą išnagrinėjusiam teismui. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti (CPK 646 str. 3d.).

12Nustatyta, kad, nagrinėjant civilinę bylą pagal kreditorės Austrijos įmonės DIESEL 24 International Handel + Service GmbH pareiškimą skolininkei UAB „Beljana“ dėl skolos priteisimo, šalys susitarė ginčą išspręsti taikiai, sudarė taikos sutartį ir pateikė ją teismui tvirtinti. 2012 m. lapkričio 5 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi patvirtintoje šalių sudarytoje taikos sutartyje šalys numatė tikslų grafiką, kuriuo remiantis skolininkė mokės kreditorei atitinkamas skolos dalis (sutarties 2.1 p.). Taikos sutarties 2.4 p. taip pat buvo numatyta, kad jeigu skolininkė vėluoja mokėti bet kurią skolos dalį, kreditorė turi teisę reikalauti nedelsiant sumokėti visą likusią nesumokėtą skolos sumos dalį iš karto bei visas pareiškime nurodytas palūkanas, t. y. likusią 3 752,20 Eur (12 955,60 Lt) palūkanų dalį, be to, skaičiuoti 6 proc. palūkanas už visą vėlavimą atsiskaityti (b. l. 50). Nagrinėjant kreditorės prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo ginčo dėl to, kad skolininkė UAB „Beljana“ yra pažeidusi taikos sutartyje numatytą skolos mokėjimo grafiką nekilo, tą pripažino ir pati skolininkė. Tiek teismo posėdyje, tiek atskirajame skunde skolininkė nepagrindė, dėl kokių aplinkybių vėlavo mokėti atitinkamas skolos dalis, teismas nustatė, jog skolininkė vėlavo sumokėti keturias pastarąsias įmokas po keletą ar keliolika dienų. Esant nurodytoms aplinkybėms ir skolininkei pripažinus taikos sutarties sąlygų dėl mokėjimo terminų pažeidimą, laikytina, kad skolininkė netinkamai vykdė taikos sutarties nuostatas dėl įmokų mokėjimo terminų. Kadangi skolininkė visas įmokas sumokėti vėlavo, remiantis šalių sudarytos taikos sutarties 2.4 punktu toks sutarties sąlygų pažeidimas laikytinas esminiu, dėl ko kreditorė įgijo teisę reikalauti sumokėti visą įsiskolinimą iš karto bei prašyti teismo išduoti vykdomąjį raštą dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies bei sutartų palūkanų. Teismas nesutinka su apeliantės argumentais, jog vykdomojo rašto išdavimas pažeidžia jos teises, kadangi skolininkė privalės sumokėti kreditorei ir 12 955,60 Lt palūkanų, kurių ši buvo atsisakiusi. Pripažintina, jog taikos sutartis pasirašyta abiejų šalių laisva valia, skolininkė nutarties, kuria buvo patvirtina ši taikos sutarties, neskundė, todėl laikytina, jog skolininkė prisiėmė tokius sutartinius įsipareigojimus, todėl jų taikymo negali laikyti neteisėtu ar nepagrįstu. Tai, kad prašymo dėl vykdomojo rašto išdavimo nagrinėjimo teisme dienai visi mokėjimai pagal taikos sutartyje sudarytą grafiką yra atlikti, tai dienai įsiskolinimo nėra, ginčo klausimo nagrinėjimui esmės neturi, kadangi vien toks faktas neleidžia teigti kreditorę taikos sutarties sąlygas dėl įmokų mokėjimo terminų vykdžius tinkamai ir iš esmės nepažeidus šalių sudarytos taikos sutarties nuostatų. Nustačius, kad šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos dėl įmokų mokėjimo terminų nebuvo tinkamai vykdomos, teismas pagrįstai sprendė dėl vykdomojo rašto išdavimo.

13Teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, todėl skundą atmeta, o Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartį palieka nepakeistą (CPK 337 str. 1 d. 1 p).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai