Byla 2-7485-883/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Citadele“ bankas (toliau tekste – AB „Citadele“ bankas) ieškinį atsakovui M. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas AB „Citadele“ bankas prašo priteisti iš atsakovo M. R. 10679,28 Lt skolos, 18 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą 9000,00 Lt dydžio kreditą, palūkanas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (10679,28 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu 2012-11-08 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie teismo sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Sprendimas už akių priimamas tik tais atvejais, kai byloje yra pateikti tik vienos iš šalių įrodymai. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas su AB Parex banku sudarė American Express kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartį Nr. AGL/02648, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 20000,00 Lt kredito limitas (4 - 8 b. l.). Sutartis 2011-02-02 buvo išdėstyta nauja redakcija, pagal kurią atsakovui buvo sumažintas kredito limitas iki 9000,00 Lt (9 - 13 b. l.). Atsakovas sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl bankas 2012-05-31 raštu įspėjo jį dėl įsipareigojimų nevykdymo (14 b. l.). Atsakovui ir toliau nevykdžius sutartinių įsipareigojimų bankas 2012-06-29 vienašališkai nutraukė sutartį (15 b. l.). Iš viso atsakovo skola ieškovui yra 10679,28 Lt, kurią sudaro 9000,00 Lt negrąžintas kreditas, 1133,54 Lt nesumokėtos palūkanos, 245,74 Lt delspinigiai, 200,00 Lt nesumokėtas administravimo mokestis, 100 Lt išlaidos už dokumentų įteikimą per antstolį.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste - LR CK) 6.881 str., kredito gavėjas privalo grąžinti kreditoriui gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (LR CK 6.886 str. 1 d.). LR CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal LR CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 10679,28 Lt skola t. y. 9000,00 Lt negrąžintas kreditas, 1133,54 Lt nesumokėtos palūkanos, 245,74 Lt delspinigiai, 200,00 Lt nesumokėtas administravimo mokestis, 100 Lt išlaidos už dokumentų įteikimą per antstolį (LR CPK 178 str.).

8LR CK 6.873 str. 1 d. 6.874 str. 1 d. numatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Atsižvelgiant į sutarties 8.4 punktą iš atsakovo priteistinos 18 procentų dydžio sutartinės metinės palūkanos už negrąžintą 9000,00 Lt kredito sumą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-10-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

9Pagal LR CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą (10679,28 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-10-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Remiantis LR CPK 93 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 320,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 87 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 str., 93 str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Ieškovui AB „Citadele” bankas, į. k. 112021619 iš atsakovo M. R., a. k. ( - ) 10679,28 Lt (dešimties tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt devynių litų, 28 ct) skolą, 18 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžinto 9000,00 Lt kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-10-26, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (10679,28 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-10-26) iki teismo sprendimo įvykdymo ir 320,00 Lt (trijų šimtų dvidešimt litų) žyminio mokesčio.

14Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai