Byla 2-376/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Donato Šerno (pranešėjas), teisėjų: Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Dailiosios keramikos akcinės bendrovės „Jiesia“ generalinio direktoriaus J. M. , trečiojo asmens akcininko Stasio Norvilos įmonės savininko ir Andriaus Vyšniausko individualios įmonės savininko atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutarties, kuria Dailiosios keramikos akcinei bendrovei „Jiesia“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-686-260/2006 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Termoskalė“ ieškinį ir Dailiosios keramikos akcinės bendrovės „Jiesia“ administracijos vadovo ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

32002 m. kovo 13 d. nutartimi Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą Dailiosios keramikos akcinei bendrovei (toliau – DKAB) „Jiesia“.

42004 m. lapkričio 18 d. nutartimi Kauno apygardos teismas bankroto bylą nutraukė, patvirtinęs 2004 m. rugsėjo 29 d. sudarytą taikos sutartį.

5Ieškovas UAB „Termoskalė“ 2006 m. vasario 28 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą ieškiniu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą atsakovui DKAB „Jiesia“, administratoriumi paskirti Stanislovą Pečiulį.

6Ieškinyje nurodė, kad atsakovas yra skolingas ieškovui už 2005 m. kovo-balandžio mėnesiais suteiktas paslaugas bei prekes 1 475 Lt. Atsakovui 2005 m. gruodžio 5 d. buvo pareikštas raginimas per 30 dienų likviduoti įsiskolinimą, kartu įspėjant jį, kad to nepadarius, UAB „Termoskalė“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas nesumokėjo už paslaugas ir prekes, todėl darytina išvada, jog jis yra nemokus ir jam turi būti iškelta bankroto byla.

72006 m. balandžio 7 d. į Kauno apygardos teismą su ieškiniu kreipėsi DKAB „Jiesia“ generalinis direktorius Gedimimas Maksimavičius, taip pat prašydamas iškelti bankroto bylą jo vadovaujamai bendrovei, administratoriumi paskirti Stanislovą Pečiulį.

8Ieškinyje nurodė, kad pagal finansinės atskaitomybės duomenis bendrovė yra nemoki. DKAB „Jiesia“ yra praleidusi mokėjimo terminus, numatytus taikos sutartyje: 225 000 Lt, kurie turėjo būti sumokėti iki 2006 m. sausio 20 d. pirminiam kreditoriui Valstybinio socialinio draudimo įstaigai; 113 250 Lt, kurie turėjo būti sumokėti iki 2006 m. sausio 20 d. pirminiam kreditoriui AB Turto bankas; du mokėjimus po 14 346,11 Lt, kurie turėjo būti sumokėti iki 2006 m. kovo 20 d. pirminiam kreditoriui AB Turto bankas. Pirminių kreditorių teises perėmęs UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ 2006 m. kovo 10 d. raštu Nr. 38 informavo, kad, reaguodamas į DKAB „Jiesia“ raštus, laiko skolų mokėjimų terminus pasibaigusiais ir imsis visos

97 907 199,53 Lt skolos išieškojimo. DKAB „Jiesia“ balanse apskaitoma turto už 11 305 819 Lt, tačiau reali ilgalaikio turto vertė yra tik apie 2 719 4401 Lt , o trumpalaikio turto – apie 2 877 821,30 Lt. Tokiu būdu, įmonės skolos viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. 2005 m. sausio 20 d. įsiteisėjus Kauno apygardos teismo nutarčiai, kuria nutraukta bankroto byla DKAB „Jiesia“, įmonėje buvo atnaujinta ir vykdoma gamyba, kurios pelningumas svyravo nuo 3 iki 8 procentų. Toks pelningumas neužtikrino galimybės per ketverius metus atsiskaityti su kreditoriais ir suformuoti gamybai reikalingas apyvartines lėšas. Stengiantis vykdyti einamuosius mokėjimus ir bent iš dalies grąžinti skolas, įmonėje sutriko piniginiai srautai. Gamyba nebevykdoma.

10Kauno apygardos teismas 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi Dailiosios keramikos akcinei bendrovei „Jiesia“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė Stanislovą Pečiulį.

11Teismas padarė išvadą, kad atsakovas DKAB „Jiesia“ neįvykdė taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir pripažino, kad yra pagrindai bankroto bylai iškelti.

12Teismas nurodė, kad atsakovas neįvykdė taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų: iki 2006 m. kovo 20 d. nesumokėjo naujajam kreditoriui UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ privalomų mokėti 225 000 Lt (pagal perimtą reikalavimą iš VSDFV) bei 113 250 Lt (pagal perimtą reikalavimą iš AB Turto bankas). Be to, VSDFV Kauno skyrius pradėjo priverstinį 133 418,00 Lt skolos išieškojimą. Dėl šių aplinkybių teismas pripažino, kad kreditorius UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ 2006 m. kovo 20 d. įgijo teisę reikalauti iš DKAB „Jiesia“ grąžinti visą skolą (taikos sutarties 10 straipsnio 1.1 ir 1.2 punktai) ir šią teisę realizavo 2006 m. balandžio 3 d. raštu, pareikalaudamas grąžinti visą 7 907 199,53 Lt skolą.

13Teismas taip pat nurodė, kad iš viso DKAB „Jiesia“ pradelsti įsipareigojimai 2006 m. balandžio 7 d., buvo 8 788 464,72 Lt, tame tarpe 7 693 883,16 Lt skola kreditoriui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ bei kiti bendrovės „Jiesia“ įsipareigojimai kreditoriams - 1 084 581,56 Lt. Įmonės pateiktame 2006 m. balandžio 7 d. balanse apskaityto turto vertė yra 10 174 394 Lt. Iš šių aplinkybių teismas padarė išvadą, kad DKAB „Jiesia“ pradelsti įsipareigojimai yra didesni nei pusė balanse apskaityto turto vertės, todėl įmonė nemoki. Teismas taip pat nurodė, kad bendrovės skolos kreditoriams yra netgi žymiai didesnės nei pradelsti įsipareigojimai, kadangi, neįvykdžius 2004 m. rugsėjo 24 d. taikos sutarties sąlygų, kreditoriai, atsisakę savo dalies reikalavimų sudarant taikos sutartį, įgyja teisę reikalauti ir tų įsiskolinimų sumų, kurių buvo atsisakę.

14Teismas taip pat nustatė, kad DKAB „Jiesia“ pranešė kreditoriams apie tai, jog negali vykdyti savo įsipareigojimų (atsakovo 2006 m. vasario 9 d. ir 2006 m. kovo 10 d. raštai kreditoriui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“) ir nurodė, kad aplinkybė, jog atsakovas nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. balandžio 7 d. sumažino įsiskolinimą kreditoriui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ nuo 8 034 913,66 Lt iki 7 693 883,16 Lt negali būti vertinama kaip atsakovo atsiskaitymas su šiuo kreditoriumi pagal taikos sutartį. DKAB „Jiesia“ administratoriumi teismas paskyrė Stanislavą Pečiulį, nurodęs, kad šį kandidatą pasiūlė ieškovas UAB ,,Termoskalė“, šiai kandidatūrai pritaria DKAB „Jiesia“ administracijos vadovas, atsakovo atstovų, trečiųjų asmenų didžiausias bankrutuojančios įmonės kreditorius UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, akcininko V.Breimelio atstovas, taip pat darbuotojų atstovai. Teismas pirmiausia atsižvelgė į kreditorių nuomonę. Teismas nurodė, kad siūlomas skirti administratoriumi Rimgaudas Balelis gyvena Alytuje, o ne Kaune, kur yra DKAB „Jiesia“, ir tai gali kliudyti šiam asmeniui tinkamai atlikti administratoriaus pareigas. UAB „Verslo administravimo centras“ administratoriumi teismas neskyrė, motyvuodamas aplinkybe, kad jį skirti siūlė tik vienas kreditorius, kurio reikalavimas nėra ženklus. Atskiruoju skundu Andriaus Vyšniausko individualios įmonės savininkas prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį: iškelti bankroto bylą Dailiosios keramikos akcinei bendrovei „Jiesia”, o įmonės administratoriumi paskirti Rimgaudą Balevičių. Atskirajame skunde nurodo, kad teismas pagrįstai iškėlė bankroto bylą DKAB „Jiesia”, kadangi įmonė nemoki. Tačiau nutarties dalis dėl administratoriaus skyrimo yra nepagrįsta ir keistina, nes teismas neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad kreditoriai, nepatenkinti administratoriaus

15S. Rečiulio darbu, 2003 m. spalio 9 d. kreditorių susirinkime nusprendė jį pakeisti ir 2004 m. sausio 22 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas S.Pečiulį atstatydino iš administratoriaus pareigų, o administratoriumi paskyrė UAB „Orinata” įgaliotą asmenį Rimgaudą Balevičių, kuris tinkamai vykdė savo pareigas. 2004 m. rugsėjo 29 d. taikos sutartis neįvykdyta ne dėl administratoriaus kaltės. Administratorius įrodė, kad, deklaruodamas savo gyvenamąją vietą Alytuje, sugebėjo tinkamai vykdyti administratoriaus pareigas DKAB „Jiesia“, Kaune. Kauno apygardos teismo motyvas, kad tai gali kliudyti Rimgaudui Balevičiui tinkamai atlikti administratoriaus pareigas, yra neteisingas. S. Pečiulis šiuo metu administruoja 5 įmones Kaune, 2 – Alytuje, 1 Vilniuje. Bendrovei reikalingas nešališkas administratorius, kuris pagal ĮBĮ 11 straipsnio trečiosios dalies 14 punktą sugebės ginti visų kreditorių, o taip pat ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Atskiruoju skundu DKAB „Jiesia“ generalinis direktorius J. M. ir tretysis asmuo DKAB „Jiesia akcininkas Stasio Norvilos įmonės savininkas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį ir išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą DKAB „Jiesia” iš esmės, o taip pat priimti atskirąją nutartį ir nusiųsti ją atitinkamoms institucijoms ar pareigūnams, informuojant juos apie buvusio DKAB „Jiesia“ generalinio direktoriaus Gedimino Maksimavičiaus daromus pažeidimus. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Teismas netinkamai konstatavo įmonės nemokumą. Teismas neatsižvelgė į tai, kad tarp DKAB „Jiesia” ir UAB „Sabonio klubas ir partneriai” vyksta bendradarbiavimas, tarp šalių atsirado priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimai. DKAB „Jiesia”, tiekdama produkciją UAB „Sabonio klubas ir partneriai”, tuo pačiu vykdė ir atsiskaitymą su šiuo didžiausiu savo kreditoriumi, o UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ įsiskolino DKAB „Jiesia“ ir jo skola DKAB „Jiesia“ siekė net 318 338 Lt. Teismas neteisingai vertino DKAB „Jiesia“ pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus: pagal teismui pateiktus duomenis 2006 m. balandžio 7 d. pradelsti DKAB „Jiesia“ įsipareigojimai (skolos) jokiu būdu neviršijo pusės į jos balansą įrašyto turto vertės, nes bendrovės turto vertė buvo 10 174 394 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos tik

161 094 581 Lt. DKAB „Jiesia“ 2006 m. balandžio 10 d. pažymoje nurodo, kad 2006 m. kovo 20 d. pradelsti jos įsipareigojimai sudaro 1 204 963,02 Lt. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiais, kad kreditoriui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ pradelsti įsipareigojimai sudaro apie 8 mln. Lt. ir nurodo, kad pagal taikos sutarties 10.1.1 punkto nuostatas galimas atsiskaitymo vėlavimas 60 dienų,o pradelsti įsipareigojimai yra tokie, nuo kurių nustatyto prievolės įvykdymo termino yra suėję daugiau kaip trys mėnesiai. UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ nėra pareikalavę grąžinti visos sumos, įgytos pagal reikalavimo perleidimo sutartis. 2. Teismas, nurodydamas, kad 2006m. vasario 9 d. ir 2006 m. kovo 10 d. raštai atitinka ĮBĮ 9 straipsnio penktosios dalies antrąjį punktą ir yra viena iš sąlygų iškelti bankroto bylą, neatsižvelgė į tai, kad prieš raštų surašymą ir po to DKAB „Jiesia“ atsiskaitinėjo su šia bendrove, tiekdama savo gaminamą produkciją. Šie raštai tėra įrodymų, sudarančių pagrindą kelti bankroto bylą, formavimas ir siekis, kad DKAB „Jiesia” būtų iškelta bankroto byla. Teismas nevertino kaip DKAB „Jiesia“ vykdomo atsiskaitymo aplinkybės, kad kreditorinis įsiskolinimas per vieną mėnesį (nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. balandžio 7 d.) buvo sumažintas 341 030,50 Lt. DKAB „Jiesia” administracijos vadovo pateiktas kreditorių sąrašas kelia abejonių, nes kreditorius UAB „Vilresas” yra nurodomas kelis kartus. 3. Teismo nutartimi paskirto administratoriaus kandidatūra nėra tinkama. Teismo diskrecijos teisė skiriant administratorių negali būti laikoma absoliučia, šiuo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas faktiniais duomenimis bei įstatymu. Stanislovas Pečiulis administratoriumi buvo paskirtas Kauno apygardos teismo 2002 m. kovo 13 d. nutartimi, o pakeistas kitu administratoriumi Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. sausio 22 d. nutartimi, kurioje nurodyta, kad tarp didžiosios daugumos DKAB „Jiesia“ kreditorių ir administratoriaus buvo susiklostę įtempti santykiai, o tai apsunkino bankroto procedūros eigą, kad administratorius nebuvo bešališkas. Įmonės valdybos pasitikėjimą praradusio ir dėl to atstatydinto administracijos vadovo pasiūlyta administratoriaus kandidatūra sukuria teisines prielaidas įtarti, kad tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti tikrąsias bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesams. Buvusio DKAB „Jiesia“ administracijos vadovo Gedimino Maksimavičiaus veiksmai turi nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 208 straipsnyje, požymių, t.y. DKAB „Jiesia“ administracijos vadovas atsiskaitė su kreditoriumi LR Finansų ministerija (taikos sutarties 3.1 p.), pervesdamas jai 2005 m. gruodžio 8 d. pavedimu 173 806,70 Lt, nors mokėjimo terminai dar nebuvo suėję, kai tuo tarpu yra neatsiskaitoma su kitais kreditoriais, kurių atžvilgiu mokėjimo terminai jau yra suėję. Teismui palikus nutarties dalį dėl bankroto bylos iškėlimo nepakeistą, bendrovės administratoriumi galėtų būti paskirtas UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras”, turintis didelę patirtį bankroto procesuose.

17Atsiliepimais į atskiruosius skundus DKAB „Jiesia“ generalinis direktorius Gediminas Maksimavičius ir UAB „Termoskalė“ prašo atskiruosius skundus atmesti, o Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime dėl Stasio Norvilos įmonės skundo DKAB „Jiesia“ generalinis direktorius Gediminas Maksimavičius nurodo, kad 2006 m. balandžio 29 d. DKAB „Jiesia“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimto nutarimo DKAB „Jiesia“ valdybos nariais išrinkti I. N. , J. M. , G. Maksimavičių, ir S. Norvilą vykdymas yra sustabdytas Kauno m. apylinkės teismo 2006 m. gegužės 12 d. nutartimi. Bendrovės vadovas šiuo metu yra ne J. M. , o jis, Gediminas Maksimavičius, ką patvirtina VĮ „Registrų centras“ išrašas. Tarp DKAB „Jiesia“ ir UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ susiklostę ūkiniai komerciniai santykiai pagal 2005 m. rugpjūčio 25 d. bendradarbiavimo sutartį buvo už teismo patvirtintos 2004 m. rugsėjo 29 d. taikos sutarties ribų. DKAB „Jiesia“ neįvykdė taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, t.y iki 2006 m. sausio 20 d. nesumokėjo naujajam kreditoriui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ 338 250 Lt, taip pat dviejų mokėjimų po 14 346,11 kurie turėjo būti sumokėti iki 2006 m. kovo 20 d.- iš viso 366 942,22 Lt. 2006 m. balandžio 27 d. VSDFV Kauno skyrius priėmė sprendimą „Dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka“, kuriuo pradėjo 133 418 Lt skolos išieškojimą. Tad pagal taikos sutartį (10.1.1 p., 10.1.2 p.) visi skolų mokėjimo terminai yra suėję ir pradelsti. Be to, bendrovė du kartus pranešė UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, kad negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų jam. Prie balanso pridėtame 2006 m. balandžio 7 d. vyr. buhalterės paaiškinime aiškiai nurodyti pradelsti bendrovės įsipareigojimai. Apelianto argumentai apie administratoriaus netinkamumo yra nepagrįsti. Paskirtasis administratorius pirminėje bankroto byloje sugebėdavo išlikti nuoseklus, jo tuomet priimami sprendimai buvo argumentuoti ir pagrįsti ekonomine logika. Pirmosios instancijos teismas nenustatė ĮBĮ pažeidimų, kurie galėjo padaryti žalos kreditoriams ar įmonei, administratorius St. Pečiulis kreditorių nurodymus vykdė ir sudarė visas sąlygas toliau dirbti, todėl laikytina, kad tuomet susidaręs nuomonių skirtumas sudarė prielaidas situaciją vertinti ypač objektyviai. Dėl Andriaus Vyšniausko IĮ atskirojo skundo nurodo, kad buvęs administratorius yra tinkamas, jis tinkamai vykdė savo pareigas, atstatydintas jis buvo ne dėl blogo darbo, o dėl išsakytos nuomonės apie bankroto proceso eigą. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniai bendrovės kreditoriai yra pasikeitę ir jie palaiko paskirto bankroto administratoriaus S. Pečiulio kandidatūrą, nelogiškas būtų apelianto teiginys, kad dėl to, kad bankroto procese, esant tikimybei, jog kreditoriumi gali tapti ir AB Turto bankas, St. Pečiulis tampa šališkas.

18Atsiliepime UAB „Termoskalė“ direktorius nurodo, kad bendrovė yra nemoki, kad ginčo dėl įsipareigojimų apimties pagrindiniam kreditoriui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ nėra, o ji aiškiai viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto ir sudaro 7 693 883,16 Lt. Nepagrįstas apelianto argumentas, jog kreditoriui UAB „Sabonio klubas ir partneriai” įsiskolinimas nėra pradelstas. Nurodo, kad Kauno apygardos teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo yra pagrįsta. Teismas pagrįstai rėmėsi didžiausių kreditorių nuomone parinkdamas jų siūlomą kandidatūrą. Neabejotinai pagrindiniu kreditoriumi išliks St. Pečiulio kandidatūrą remiantis UAB „Sabonio klubas ir partneriai”, nes AB „Turto bankas” bei VSDFV neteko teisės reikšti reikalavimą dėl sąlyginai nurašytų sumų, gavę pagrindinio reikalavimo, kaip nurašymo sąlygos, patenkinimą. Nepagrįstas abejones dėl bendrovės vadovo G. Maksimavičiaus, inicijavusio bankroto bylos iškėlimą, pasiūlytos St. Pečiulio kandidatūros, eliminuoja ĮBĮ 11 ir 22 straipsniai.

19Apeliacinis procesas pagal DKAB „Jiesia“ generalinio direktoriaus J. M. ir Andriaus Vyšniausko individualios įmonės savininko atskiruosius skundus nutrauktinas, o trečiojo asmens akcininko Stasio Norvilos įmonės savininko atskirasis skundą atmestinas.

20Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Pagal CPK 305 straipsnio, nustatančio apeliacinio skundo subjektų ratą, nuostatą apeliacinį skundą (taigi ir atskirąjį skundą) turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Bankroto byloje dalyvaujantys asmenys yra ieškovas – kreditorius, kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovas – skolininkas (bankrutuojanti įmonė). Po bankroto bylos iškėlimo į bylą įstoję kreditoriai pripažįstami trečiaisiais asmenimis, teismo nutartimi patvirtinus jų kreditorinius reikalavimus. Andriaus Vyšniausko individuali įmonė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo DKAB „Jiesia“ teismui nepateikė. Pirmosios instancijos teismas nepriėmė jokio procesinio sprendimo įtraukti šią įmonę byloje dalyvaujančiu asmeniu. Andriaus Vyšniausko individualios įmonės kreditorinis reikalavimas gali būti tvirtinamas teismo nutartimi tik įsiteisėjus nutarčiai, kuria iškelta bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 21, 26 str.). Taigi, tik patvirtinus Andriaus Vyšniausko individualios įmonės finansinius reikalavimus DKAB „Jiesia“, ši įmonė turi būti pripažįstama dalyvaujančiu asmeniu – trečiuoju asmeniu šioje byloje ir nuo to momento ji įgis visas procesines teises, kurias įstatymas suteikia bankroto byloje dalyvaujantiems asmenims, tame tarpe apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo priimtas nutartis ar sprendimus. Dėl šių aplinkynių Andriaus Vyšniausko individuali įmonė klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo pirmosios instancijos teisme nagrinėjimo metu, skundžiamosios nutarties priėmimo metu ir iki šiol nebuvo ir nėra šioje byloje dalyvaujantis asmuo, todėl negali būti atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria DKAB „Jiesia“ iškelta bankroto byla, subjektu, t.y. neturi teisės paduoti atskirąjį skundą dėl šios nutarties. Todėl apeliacinis procesas, pradėtas pagal Andriaus Vyšniausko individualios įmonės savininko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutarties, nutraukiamas (CPK 315 str. 2 d. 5 p.).

21Pagal CPK 55 straipsnio 1 dalies nuostatą, juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymuose ar įstatuose jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo. DKAB „Jiesia“ įstatų 5.6 punktu nustatyta, kad šios bendrovės vadovą renka, atšaukia bei atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba, o pagal įstatų 5.2 punktą valdybą renka akcininkų susirinkimas. Iš DKAB „Jiesia“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2006 m. balandžio 29 d. protokolo bei šios bendrovės valdybos 2006 m. gegužės 12 d. posėdžio protokolo (t. III, b.l. 176-179, 185-186) matyti, kad 2006 m. balandžio 29 d. visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko naujos sudėties valdybą, o bendrovės valdyba 2006 m. gegužės 12 d. posėdžio metu iš šios valdybos sudėties bendrovės generaliniu direktoriumi paskyrė J. M. . Tačiau, kaip matyti iš Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. gegužės 12 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nuorašo (t. IV, b.l. 20), 2006 m. balandžio 29 d. vykusio DKAB „Jiesia“ visuotinio akcininkų susirinkimo metu išrinktos bendrovės valdybos priimtų sprendimų vykdymas yra sustabdytas. Taigi, yra sustabdytas ir 2006 m. gegužės 12 d. vykusio valdybos posėdžio metu priimto nutarimo, kuriuo generaliniu direktoriumi buvo paskirtas J. M. , vykdymas. Sustabdžius šio nutarimo vykdymą, J. M. negali vykdyti bendrovės administracijos vadovo pareigų, tame tarpe atstovauti bendrovei teisme, bendrovės vardu apskųsti teismo priimtus sprendimus bei nutartis. Taigi atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla, atsakovo DKAB „Jiesia“ vardu padavė J. M. , neturintis teisės paduoti atskirąjį DKAB „Jiesia“ vardu, todėl apeliacinis procesas, pradėtas pagal DKAB „Jiesia“ generalinio direktoriaus J. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutarties nutraukiamas (CPK 315 str. 2 d. 5 p.).

22Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ĮBĮ) devintojo straipsnio penktąja dalimi yra nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė daugiau kaip tris mėnesius vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Būtent šiais įstatymo nustatytais pagrindais, t.y. kad atsakovas DKAB „Jiesia“ yra nemoki įmonė ir kad jis pranešė kreditoriui, jog negali su juo atsiskaityti ir neketina vykdyti savo įsipareigojimų, pirmosios instancijos teismas ir iškėlė bankroto bylą DKAB „Jiesia“.

23Įmonės nemokumo sąvoka yra apibrėžta ĮBĮ antrojo straipsnio aštuntojoje dalyje, pagal kurią įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai ji neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

24Iš byloje esančių DKAB „Jiesia“ balanso 2006 m. balandžio 7 d. duomenų (t. II, b.l. 126-128) matyti, kad minėtai datai bendrovės balanse apskaityto turto bendra vertė buvo 10 174 394 Lt. Šios aplinkybės apeliantas tretysis asmuo DKAB „Jiesia akcininkas Stasio Norvilos įmonė neginčija, be to ir pats apie tokią turto vertę nurodo savo atskirajame skunde. Tačiau apeliantas iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada apie bendrovės pradelstų įsipareigojimų dydį ir nurodo, kad jie jokiu būdu neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės.

25Paminėto DKAB „Jiesia“ balanso (2006 m. balandžio 7 d. duomenimis) II eilutėje ,,per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai“ iš tiesų yra nurodyta

261 094 581 Lt suma, kuri neviršija ir nesiekia pusės į balansą įrašyto turto vertės. Tačiau iš kitų bylos duomenų matyti, kad balanse apskaityti trumpalaikiai bendrovės įsipareigojimai neatspindi visų pradelstų įmonės įsipareigojimų, buvusių bankroto bylos iškėlimo metu.

272004 m. rugsėjo 29 d. taikos sutartyje (civ. byla Nr.2-422/2004, t. VII, b.l. 66-71), kurią 2004 m. lapkričio 18 d. nutartimi patvirtino Kauno apygardos teismas, nutraukdamas anksčiau DKAB „Jiesia“ iškeltą bankroto bylą, buvo numatyta, kad DKAB „Jiesia“ su kreditoriais atsiskaitys per ketverius metus nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo. Šios sutarties 10.1 punktu buvo nustatyta, kad visų skolų, skolų dalių ir kitų pagal taikos sutartį mokėtinų sumų terminai laikomi suėjusiais ir kreditoriai turi teisę kreiptis į teismą, patvirtinusį taikos sutartį, dėl vykdomųjų raštų išdavimo ir iš skolininko reikalauti iš karto sumokėti visas nesumokėtas sumas, įskaitant ir tas, nuo kurių išieškojimo kreditoriai būtų atsisakę, jei skolininkas būtų tinkamai vykdęs savo įsipareigojimus pagal taikos sutartį, esant bent vienam iš toliau nurodytų pagrindų, kurie laikomi esminiais taikos sutarties pažeidimais. Tokius pagrindus nustatė taikos sutarties 10.1.1 bei 10.1.2 punktai, pagal kuriuos esminiais sutarties pažeidimais laikomi uždelsimas sumokėti bent vienam kreditoriui bent vieną periodinę įmoką ir/ar atsiskaityti su bent vienu kreditoriumi taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais ilgiau negu 60 dienų, o taip pat faktas, kai bet kuris skolininko kreditorius, net jei jis nėra taikos sutarties šalis, pradėjo priverstinį išieškojimą iš skolininko įstatymų nustatyta tvarka.

282005 m. lapkričio 18 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi (t.III, b.l. 6-9) kreditorius VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savo reikalavimo teises į bendrovės „Jiesia“ 5 837 353 Lt skolą perleido naujam kreditoriui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“. Šiam kreditoriui savo reikalavimo teises į bendrovės „Jiesia“ 2 069 846,53 Lt skolą 2006 m. vasario 14 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi perleido ir kreditorius AB Turto bankas (t.III, b.l. 10-16). Tokiu būdu, UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, kaip naujasis kreditorius, įgijo reikalavimo teises į DKAB „Jiesia“ tokia apimtimi, kokią turėjo pirminiai kreditoriai VSDFV ir AB Turto bankas pagal 2004 m. rugsėjo 29 d. taikos sutartį (t. III, b.l. 6-16).

29Pirmosios instancijos teismas, remdamasis DKAB „Jiesia“ administracijos vadovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis, jo paaiškinimais teismo posėdyje, taip pat UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ atstovo paaiškinimais padarė išvadą, kad atsakovas DKAB „Jiesia“ neįvykdė taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų: iki 2006 m. sausio 20 d. naujajam kreditoriui UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ nesumokėjo privalomų mokėti 225 000 Lt (pagal perimtą reikalavimą iš VSDFV) bei 113 250 Lt (pagal perimtą reikalavimą iš AB Turto bankas), o taip pat 2006 m. vasario ir kovo mėnesiais privalomų mokėti 28 692,22 Lt tam pačiam kreditoriui. Apeliantas šios aplinkybės iš esmės neginčija, tenurodo, kad tarp šalių (DKAB „Jiesia“ bei UAB „Sabonio klubas ir partneriai”) atsirado priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimai, o DKAB „Jiesia”, tiekdama produkciją UAB „Sabonio klubas ir partneriai”, tuo pačiu vykdė ir atsiskaitymą, nors ir pavėluotai. Tačiau apeliantas nenurodo ir nepateikė jokių duomenų apie tai, kad tarp minėtų bendrovių būtų įvykęs priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas, kurį galima būtų laikyti tinkamu atsiskaitymu taikos sutartyje nustatyta tvarka, sumomis bei terminais. Todėl tarp UAB „Sabonio klubas ir partneriai” bei DKAB „Jiesia“ vykę ekonominiai-komerciniai santykiai negali turėti reikšmės, vertinant atsakovo DKAB „Jiesia“, kaip skolininko, įsipareigojimų, kilusių iš 2004 m. rugsėjo 29 d. sudarytos ir 2004 m. lapkričio 18 d.teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties, vykdymo aplinkybes.

30Apeliantas iš esmės neginčija ir teismo nustatytos aplinkybės, kad VSDFV Kauno skyrius pradėjo priverstinį 133 418,00 Lt skolos išieškojimą. Tokį faktą įrodo byloje esantis VSDFV Kauno skyriaus 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 6711 nuorašas (t.III, b.l. 144-146). Pagal jau minėtą 2004 m. rugsėjo 29 d. taikos sutarties 10.1.2 punktą tai taip pat yra pagrindas konstatuoti esminį sutarties pažeidimą bei visų skolų, skolų dalių ir kitų pagal taikos sutartį mokėtinų sumų terminų pasibaigimą. Todėl pagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada, kad pradelsti atskovo įsipareigojimai administracijos vadovo kreipimosi į teismą su ieškiniu iškelti įmonei bankroto bylą dieną, t.y. 2006 m. balandžio 7 d., buvo 8 788 464,72, tame tarpe 7 693 883,16 Lt skola kreditoriui UAB „Sabonio klubas ir partneriai. Esant bendrovės balanse apskaityto turto bendrai vertei 10 174 394 Lt, pirmosios instancijos teismo išvada apie jos nemokumą yra pagrįsta.

31Apelianto nurodyta aplinkybė, kad pagal taikos sutarties 10.1.1 punkto nuostatas galimas atsiskaitymo vėlavimas 60 dienų, o pradelsti įsipareigojimai yra tokie, nuo kurių nustatyto prievolės įvykdymo termino yra suėję daugiau kaip trys mėnesiai, negali būti pagrindu paneigti pirmosios instancijos teismo išvadas apie atsakovo nemokumą: kaip jau minėta, apeliantas iš esmės neginčija teismo išvadų apie tai, kad atsakovas DKAB „Jiesia“ neįvykdė taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų naujajam kreditoriui UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“, t.y. nesumokėjo privalomų mokėti aukščiau nurodytų sumų iki 2006 m. sausio 20 d., todėl pastarasis kreditorius 2006 m. kovo 20 d. įgijo teisę reikalauti iš atskovo grąžinti visą skolą bei šią teisę realizavo 2006 m. balandžio 3 d. raštu (t. II, b.l. 30). Taigi apelianto nurodytas trijų mėnesių terminas baigėsi 2006 m. birželio 20 d. Tačiau byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad iki šios datos atsakovas faktiškai būtų įvykdęs pirmosios instancijos teismo nurodytus neatliktus mokėjimus naujajam kreditoriui UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“. Todėl vien aplinkybė, kad toks terminas faktiškai nebuvo suėjęs skundžiamosios nutarties priėmimo metu, pirmosios instancijos teismo išvados apie atsakovo nemokumą nepaneigia.

32Kitas pagrindas, kurį pirmosios instancijos teismas nurodė, iškeldamas atsakovui bankroto bylą, yra teismo nustatytas faktas, kad atsakovas pranešė UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“, kaip kreditoriui, jog negali atsiskaityti ir negalės to padaryti ateityje, t.y. IBĮ devintojo straipsnio penktosios dalies antrajame punkte nurodytas pagrindas bankroto bylą iškelti. Šį faktą teismas nustatė, remdamasis byloje esančiais kreditoriui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ adresuotais atsakovo 2006 m. vasario 9 d. (t. II, b.l 27) ir 2006 m. kovo 10 d. (t. II, b.l. 28) raštais. Šiuos raštus pasirašė atsakovo administracijos vadovas, kuris ir kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas iki šiol šių pranešimų neatšaukė ir nepaneigė. Apelianto nurodyta aplinkybė apie tai, kad prieš raštų surašymą ir po to DKAB „Jiesia“ atsiskaitinėjusi su UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, tiekdama savo gaminamą produkciją, nėra pagrindas teigti, kad atsiskaitymai vyko pagal 2004 m. rugsėjo 29 d. taikos sutartį, nes, kaip jau minėta, nėra jokių duomenų, jog būtų vykęs priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Todėl teismas pagrįstai šiuos raštus vertino kaip minėtoje IBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nurodytus pranešimus. Tuo tarpu apelianto teiginiai, kad minėti pranešimai tėra įrodymų, sudarančių pagrindą kelti bankroto bylą, formavimas ir siekis, kad DKAB „Jiesia” būtų iškelta bankroto byla, nėra pagrįsti faktiniais bylos duomenimis.

33Apeliantas pagrįstai nurodo, kad teismo diskrecijos teisė, skiriant administratorių, negali būti laikoma absoliučia ir kad šiuo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas faktiniais duomenimis bei įstatymu. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas DKAB „Jiesia” administratorių, nurodė, kad jis atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus, jį paskirti siūlo ieškovai bei didžiausias kreditorius - UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ ir į tai teismas atsižvelgė. Šių aplinkybių apeliantas iš esmės ir neginčija. Pagrindinė aplinkybė, dėl kurios apeliantas nesutinka su paskirtojo administratoriaus kandidatūra, yra tai, kad Stanislovas Pečiulis DKAB „Jiesia”administratoriumi buvo paskirtas Kauno apygardos teismo 2002 m. kovo 13 d. nutartimi bei pakeistas kitu administratoriumi Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. sausio 22 d. nutartimi, kurioje nurodyta, kad tarp didžiosios daugumos DKAB „Jiesia“ kreditorių ir administratoriaus buvo susiklostę įtempti santykiai. Tačiau vien ši aplinkybė negali būti pakankamu pagrindu paneigti paskirtojo administratoriaus tinkamumą. Kaip matyti iš minėtos Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. sausio 22 d. nutarties nuorašo, administratorius S. Pečiulis buvo atstatydintas dėl to, kad nesutapo jo ir kreditorių daugumos nuomonės ir dėl to jo darbas galėjo būti neefektyvus. Kitų aplinkybių, dėl kurių minėtas administratorius negalėtų įmonės administruoti, būtų praradęs pasitikėjimą ar pan., nebuvo nustatyta. Atsižvelgiant į tai, kad DKAB „Jiesia“ kreditorių dauguma iš esmės yra pasikeitusi bei į pirmosios instancijos teismo nurodytą aplinkybę, kad teismo paskirtąjį administratorių skirti siūlė ieškovai bei didžiausią reikalavimą turintis kreditorius, nėra pagrindo išankstinei išvadai, kad tokia aplinkybė, kai nesutampa administratoriaus ir kreditorių daugumos nuomonės, vėl galėtų atsirasti. Vien faktas, kad administratorių siūlė ir ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo pateikęs administracijos vadovas, kuriuo apeliantas nepasitiki ir kurio veikla jam kelia abejonių, nėra pakankamas pagrindas jį pakeisti.

34Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais miotyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negalioimo pagrindų nėra.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio antrosios dalies antruoju punktu, 315 straipsnio penktąja dalimi, 337 straipsnio pirmuoju punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

36Apeliacinį procesą pagal Dailiosios keramikos akcinės bendrovės „Jiesia“ generalinio direktoriaus J. M. ir Andriaus Vyšniausko individualios įmonės savininko atskiruosius skundus nutraukti.

37Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį palikti nepakeistą, o trečiojo asmens akcininko Stasio Norvilos įmonės savininko atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3. 2002 m. kovo 13 d. nutartimi Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą... 4. 2004 m. lapkričio 18 d. nutartimi Kauno apygardos teismas bankroto bylą... 5. Ieškovas UAB „Termoskalė“ 2006 m. vasario 28 d. kreipėsi į Kauno... 6. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas yra skolingas ieškovui už 2005 m.... 7. 2006 m. balandžio 7 d. į Kauno apygardos teismą su ieškiniu kreipėsi DKAB... 8. Ieškinyje nurodė, kad pagal finansinės atskaitomybės duomenis bendrovė yra... 9. 7 907 199,53 Lt skolos išieškojimo. DKAB „Jiesia“ balanse apskaitoma... 10. Kauno apygardos teismas 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi Dailiosios keramikos... 11. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas DKAB „Jiesia“ neįvykdė taikos... 12. Teismas nurodė, kad atsakovas neįvykdė taikos sutartimi prisiimtų... 13. Teismas taip pat nurodė, kad iš viso DKAB „Jiesia“ pradelsti... 14. Teismas taip pat nustatė, kad DKAB „Jiesia“ pranešė kreditoriams apie... 15. S. Rečiulio darbu, 2003 m. spalio 9 d. kreditorių susirinkime nusprendė jį... 16. 1 094 581 Lt. DKAB „Jiesia“ 2006 m. balandžio 10 d. pažymoje nurodo, kad... 17. Atsiliepimais į atskiruosius skundus DKAB „Jiesia“ generalinis direktorius... 18. Atsiliepime UAB „Termoskalė“ direktorius nurodo, kad bendrovė yra nemoki,... 19. Apeliacinis procesas pagal DKAB „Jiesia“ generalinio direktoriaus J. M. ir... 20. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 21. Pagal CPK 55 straipsnio 1 dalies nuostatą, juridinių asmenų bylas teisme... 22. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ĮBĮ)... 23. Įmonės nemokumo sąvoka yra apibrėžta ĮBĮ antrojo straipsnio aštuntojoje... 24. Iš byloje esančių DKAB „Jiesia“ balanso 2006 m. balandžio 7 d. duomenų... 25. Paminėto DKAB „Jiesia“ balanso (2006 m. balandžio 7 d. duomenimis) II... 26. 1 094 581 Lt suma, kuri neviršija ir nesiekia pusės į balansą įrašyto... 27. 2004 m. rugsėjo 29 d. taikos sutartyje (civ. byla Nr.2-422/2004, t. VII, b.l.... 28. 2005 m. lapkričio 18 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi (t.III, b.l.... 29. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis DKAB „Jiesia“ administracijos... 30. Apeliantas iš esmės neginčija ir teismo nustatytos aplinkybės, kad VSDFV... 31. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad pagal taikos sutarties 10.1.1 punkto... 32. Kitas pagrindas, kurį pirmosios instancijos teismas nurodė, iškeldamas... 33. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad teismo diskrecijos teisė, skiriant... 34. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Apeliacinį procesą pagal Dailiosios keramikos akcinės bendrovės... 37. Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį palikti nepakeistą, o...