Byla 2S-850-340/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų R.Gudžiūnienės, R.Janovičienės,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų S.M. ir J.M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. liepos 29 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinį atsakovams S.M. ir J.M. dėl žalos atlyginimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų S.M. ir J.M. 12 310,39 Lt žalos atlyginimo; 118,32 Lt elektros energijos skaitiklio remonto išlaidų; 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas pateikė teismui prašymą dėl elektros skaitiklio ekspertizės.

8Atsakovai pateikė prašymą išreikalauti iš ieškovo rašytinius įrodymus ir stabdyti bylos nagrinėjimą iki kol bus pateikti šie rašytiniai įrodymai. Vėliau pateikė prašymą skirti ekspertizę.

9Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2008-07-29 nutartimi paskyrė elektros skaitiklio Nr. 0020263 tipas CA-U672M ekspertizę; ekspertizę pavedė atlikti Lietuvos Teismo ekspertizės centrui, Lvovo g. 19, Vilniuje; sustabdė civilinę bylą pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinį atsakovams S.M. ir J.M. dėl žalos atlyginimo.

10Atskiruoju skundu atsakovai prašo panaikinti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2008-07-29 nutartį dalyje dėl sustabdymo; žodines nutartis dėl atsisakymo kviesti atsakovus S.M. ir J.M. į teismo posėdį ir atsisakymo išreikalauti iš ieškovo teisių perėmimo dokumentus ir daiktinį įrodymą. Nurodo, jog ieškovas nesistengė pateikti daiktinio įrodymo, teismas jo nereikalavo ir paskyrė byloje nesančiam daiktui ekspertizę, taip pažeisdamas atsakovų teises. Teismas, neišklausęs ieškovo atstovo ir atsakovų atstovo pasisakymų dėl bylos stabdymo, nepagrįstai priėmė nutartį sustabdyti bylos nagrinėjimą ir tuo šiurkščiai pažeidė atsakovų interesus, kaip tai numato CPK 42 str.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Teismas pagrįstai sustabdė bylos nagrinėjimą, kadangi tokio pobūdžio ekspertizių atlikimas užtrunka gana ilgai ir ekspertizės atlikimo laiko neįmanoma apibrėžti konkrečia kalendorine data.

12Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2008-08-07 nutartimi priėmė atsakovų S.M. ir J.M. atskirąjį skundą dalyje dėl civilinės bylos sustabdymo ir perdavė jį nagrinėti Vilniaus apygardos teismui; kitoje dalyje atskirąjį skundą atsisakė priimti.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2008-08-07 nutartimi priėmė atsakovų S.M. ir J.M. atskirąjį skundą dalyje dėl civilinės bylos sustabdymo bei į CPK 320 str. 2 d. normą, numatančią, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, apeliacinės instancijos teismas nagrinėja atsakovų atskirąjį skundą dalyje dėl civilinės bylos sustabdymo. Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo 2008-08-07 nutarties išvadomis, kad teismo žodinės nutartys, priimtos parengiamajame teismo posėdyje, atskiruoju skundu neskundžiamos, jos taip pat nepriskirtinos prie teismo nutarčių, kurios gali būti skundžiamos atskiraisiais skundais pagal CPK 334 str. 1 d., numatančia, kad pirmosios instancijos teismo nutartį atskiruoju skundu galima apskųsti apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo įstatyme numatytais atvejais ir tuo atveju, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismo procesiniai veiksmai neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai ir įstatyme nėra nustatyta galimybė dėl šių veiksmų paduoti atskirąjį skundą, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai priėmė nutartį priimti atsakovų S.M. ir J.M. atskirąjį skundą dalyje dėl civilinės bylos sustabdymo. Kolegija pažymi, jog apeliantai turi teisę pakartotinai teikti prašymus, įrodymus teismui, o jų netenkinus CPK 334 str. 3 d. nustatyta tvarka motyvai dėl nutarčių, dėl kurių atskirieji skundai negali būti paduodami, teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą, manant, jog jos turėjo lemiamą įtaką sprendimo neteisėtumui. Dėl šių priežasčių nesvarstytini apeliantų argumentai dėl teismo posėdžio protokolo surašymo, nutarties paskelbimo.

15Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą dėl ekspertizės skyrimo bei bylos sustabdymo teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

16Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. CPK pagal bylos sustabdymo pagrindus išskiria dvi bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį bylos sustabdymą (CPK 163 str.) ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą (CPK 164 str.). Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai, nes CPK 164 str. ne įpareigoja, o suteikia teismui teisę sustabdyti bylą. Byla gali būti sustabdoma tiek paties teismo, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų iniciatyva. Be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami civilinio proceso tikslai (CPK 2 str.). Todėl teismas, spręsdamas bylos fakultatyvaus sustabdymo klausimą, net formaliai esant įstatyme numatytam bylos sustabdymo pagrindui, privalo šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes. CPK 164 str. 2 p. yra numatytas vienas iš fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų – kai teismas paskiria ekspertizę. Atskirojo skundo argumentas, kad teismas, stabdydamas bylos nagrinėjimą šiurkščiai pažeidė atsakovų interesus, kaip tai numato CPK 42 str., yra nepagrįstas, kadangi šiame straipsnyje yra išvardintos šalių teisės ir pareigos, o apeliantai nekonkretizuoja, kokias jų teises skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis pažeidžia. Pažymėtina, jog byla sustabdyta iki bus atlikta ekspertizė.

17Be to, teisėjų kolegijos nuomone, ir nesustabdžius bylos, šios bylos išnagrinėjimas galimas tik išsprendus teismo paskirtos ekspertizės atlikimo klausimą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į ieškinio reikalavimus. Ieškinio turinys patvirtina, kad ieškiniu prašoma atlyginti žala kilo dėl neteisėto elektros energijos vartojimo, sugadinus elektros apskaitos prietaisus, – šiuo atveju elektros skaitiklį Nr. 0020263 tipas CA-U672M, kuriam ir paskirta ekspertizė. Ieškovo reikalavimas nagrinėjamoje byloje kildinamas iš delikto-neapskaitinio elektros energijos vartojimo, taigi teismui svarbu ištirti skaitiklį ir nustatyti ar skaitiklis turėjo mechaninių pažeidimų, (intervencijos požymių), koks galimas neapskaitinio elektros energijos vartojimo mechanizmas ir pan. Atsakymai į tokius klausimus reikalaują specialių žinių technikos srityje, t.y. teismas pagrįstai paskyrė nagrinėjamoje byloje ekspertizę (CPK 212 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sustabdyti bylą iki bus atlikta ekspertizė, kadangi tik ekspertizės metu išsiaiškinus reikšmingas bylai aplinkybes pagal ekspertams suformuluotus klausimus byla galės būti išnagrinėta teisingai, laikantis civilinio proceso principų, byloje galės būti priimtas teisėtas ir pagrįstas sprendimas. Apeliantai atskirajame skunde išdėstydami aplinkybes, dėl kurių jie nesutinka su elektros skaitiklio ekspertizės skyrimu, iš esmės nenurodo kitų aplinkybių, dėl kurių, jų nuomone, teismas neteisėtai ar nepagrįstai sustabdė bylą. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą skirti ekspertizę ir skirdamas ekspertizę tinkamai taikė teisės normas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl bylos sustabdymo yra pagrįstos ir pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas.

18Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmestinas, paliekant Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008-05-29 nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų R.Gudžiūnienės, R.Janovičienės,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų S.M. ir... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų... 7. Ieškovas pateikė teismui prašymą dėl elektros skaitiklio ekspertizės.... 8. Atsakovai pateikė prašymą išreikalauti iš ieškovo rašytinius įrodymus... 9. Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2008-07-29 nutartimi paskyrė elektros... 10. Atskiruoju skundu atsakovai prašo panaikinti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį skundą atmesti... 12. Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2008-08-07 nutartimi priėmė atsakovų S.M.... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2008-08-07... 15. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 16. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 17. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, ir nesustabdžius bylos, šios bylos... 18. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 20. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. liepos 29 d. nutartį palikti...