Byla 2-10510-638/2013
Dėl nuostolių atlyginimo, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovei UAB „Jujūra“, trečiajam asmeniui R. S. dėl nuostolių atlyginimo, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės 1613,32 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad Vokietijoje 2012-01-03 dėl transporto priemonę MAN 18.430, valstybinis Nr. ( - ) vairavusio R. S. kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo padaryta žala. R. S., dirbusio pas atsakovę ir eismo įvykio metu ėjusio darbines pareigas, civilinė atsakomybė vairuojant transporto priemonę MAN 18.430, valstybinis Nr. ( - ) nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Eismo įvykio dieną atsakovas buvo minėtos transporto priemonės savininkas, t.y. atsakingas už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą asmuo. Eismo įvykio valstybės – Vokietijos nacionalinis draudikų biuras, suadministravęs žalą ir išmokėjęs eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimą, pateikė transporto priemonės registracijos valstybės – Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui, t.y. ieškovui, reikalavimus 467,25 EUR (1613,32 Lt) sumai, kuriuos atlyginęs ieškovas įgijo regreso teisę į atsakovę.

3Atsakovei įstatymo nustatyta tvarka ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti pagal CPK 123 str. 4 d., kai procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių dėl atsakovės, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro išrašo (b. l. 29), Sodros duomenų banko išrašo (b. l. 30), eismo įvykį ir žalos dydį pagrindžiančių dokumentų (b. l. 32-59), 2003 m. liepos 28 d. ir 2004 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimų (b. l. 60-71), tarptautinio mokėjimo nurodymo (b. l. 72), 2012-12-12 ir 2012-11-09 pretenzijų (b. l. 73-74) tyrimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad savo piniginę prievolę ieškovui ji yra įvykdžiusi, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

6CK 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Biuras, išmokėjęs kitos Europos Sąjungos valstybės narės žalos atlyginimo institucijai reikalaujamą sumą, turi teisę susigrąžinti išmokėtas sumas iš atsakingo draudiko, atsakingo už žalos padarymą asmens ar asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti draudimo sutartį, arba kitos valstybės nacionalinio draudikų biuro ar Garantinio iždo (fondo), jeigu jis yra prisiėmęs atsakomybę už tokį žalos padarymo atvejį pagal Bendradarbiavimo nuostatus arba pagal susitarimo dėl reikalavimų tenkinimo abipusio pripažinimo nuostatas (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 23 str. 5 d.). Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu; už draudimo sutarties sudarymą šio įstatymo 43 str. nustatyta tvarka atsako transporto priemonės savininkas; Transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, valdytojai, išvykdami iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares, privalo turėti galiojantį draudimo liudijimą, patvirtinantį draudimo sutarties, atitinkančios šio įstatymo reikalavimus, sudarymą (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 str. 1, 2 d., 41 str. 8 d.). Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas bei ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl iš jos ieškovo naudai priteistina 1613,32 Lt nuostolių atlyginimo.

7Piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1613,32 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str.).

8Visiškai patenkinus ieškinį bylinėjimosi išlaidos – 72 Lt žyminio mokesčio (b. l. 6, 77) ir 352,60 Lt vertimo išlaidų (b. l. 75), viso 424,60 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteistina iš atsakovės ieškovui (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1d.), o procesinių dokumentų išlaidos – 12,74 Lt iš atsakovės priteistinos valstybei (CPK 96 str.).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285-287 str.,

Nutarė

10Ieškinį patenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovės UAB „Jujūra“, į. k. 300520694, buveinė ( - ), ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, į.k. 125709291, buveinė ( - ), a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, naudai 1613,32 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus trylika litų 32 ct) nuostolių atlyginimo, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 424,60 Lt (keturis šimtus dvidešimt keturis litus 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

12Priteisti iš atsakovės UAB „Jujūra“, į. k. 300520694, buveinė ( - ), 12,74 Lt (dvylika litų 74 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

13Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai