Byla 2-13794-199/2014
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo AB Nordea Bank prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, ir

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti išieškotoją Nordea Bank Finland Plc antstolės Audronės Adomaitienės kontoroje vykdomojoje byloje Nr. 0036/09/03842, pagal 2009-07-10 vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3242-603/2009 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės A. A. į jo teisių perėmėją Nordea Bank AB, Švedijoje registruotą ribotos atsakomybės bendrovę, registracijos kodas 516406-0120, veikiančią per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 303252632, buveinės adresas - Didžioji g. 18, Vilnius.

3Prašymas tenkintinas (CPK 48 str.).

4Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas AB Nordea Bank ir kreditorius Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank Finland Plc skyrių, 2014-04-01 sudarė verslo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinis kreditorius perleido, o pareiškėjas nuosavybės teise įgijo ir priėmė kreditoriaus verslą, valdytą per Nordea Bank Finland filialą. Sutartimi

5AB Nordea Bank filialas įgijo visą su kreditoriaus verslu susijusį Nordea Bank Finland filialo turtą, reikalavimo teises ir įsipareigojimus (Sutarties 2.1 p., 4.2 p., 1.1.2 p., 1.1.4 p., 1.1.15 p.). Įgydamas kreditoriaus verslą, t.y. perimdamas materialiąsias subjektines teises ir pareigas, pareiškėjas kartu perėmė ir reikalavimo teises į skolininkę A. A.. Bylos medžiaga taip pat nustatyta, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas pagal kreditoriaus Nordea Bank Finlland Plc prašymą išdavė vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. 2-3242-603/2009, kuris yra vykdomas antstolės Audronės Adomaitienės antstolių kontoroje.

6Lietuvos Respublikos CPK 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoj įstojo teisių perėmėjas (CPK 48 str. 2 d.). Procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese (CPK 48 str. 3 d.).

7Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad verslo perleidimo sutarties pagrindu teisių perėmėjui AB Nordea Bank perėmus kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc skyriaus verslą, t.y. perėmus materialiąsias civilines subjektines teises, teisių perėmėjas perėmė ir atitinkamas procesines teises ir pareigas. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas tenkintinas, pradinis kreditorius Nordea Bank Finland Plc vykdomajame įraše keistinas į teisių perėmėją naująjį kreditorių AB Nordea Bank.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 48 straipsniu, teismas

Nutarė

9prašymą patenkinti.

10Pakeisti antstolės Audronės Adomaitienės kontoroje vykdomojoje byloje Nr. 0036/09/03842, pagal 2009-07-10 vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3242-603/2009 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės A. A., kreditorių Nordea Bank Finland Plc, Suomijos bendrovę, veikiančią per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, juridnio asmens kodas 112025592, Didžioji g. 18, Vilnius, naujuoju išieškotoju – Nordea Bank AB, Švedijoje registruota ribotos atsakomybės bendrove, registracijos kodas 516406-0120, veikiančia per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 303252632, buveinės adresas - Didžioji g. 18, Vilnius.

11Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai