Byla I-2049-519/2007

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Gražvydo Poškaus, kolegijos teisėjų Laisvutės Kartanaitės ir Donato Daunio, sekretoriaujant Letai Vitkienei, dalyvaujant pareiškėjai I. G. , jos atstovei advokatei Mėtai Jurgaitei Kubilienei, dalyvaujant atsakovo Šiaulių apskrities viršininko administracijos atstovui Zenonui Risovui, dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens I. K. atstovui S. K. , nedalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos I. G. skundą atsakovui Šiaulių apskrities viršininko administracijai dėl atsakovo sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo Šiaulių apskrities viršininko administraciją atkurti I. G. nuosavybės teises į 1,49 ha ploto žemės sklypą, grąžinant natūra buvusioje vietoje- Verdulių kaimo sklypo Nr. 38 dalyje.

2Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

4Pareiškėja I. G. 2007 m. liepos 02 d. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, o 2007 m. liepos 17 d. patikslintą skundą, prašydama: 1) panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. gegužės 17 d. sprendimą Nr. 31-19411 dalyje dėl B. A. Bracienei perdavimo neatlygintinai nuosavybės lygiaverčio turėtajam 1,88 ha ploto žemės sklypo, esančio Šiaulių raj. sav., Šiaulių k. sen., Gegužių k.; 2) panaikinti 2006 m. sausio 23 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymu Nr. V-238 patvirtinto Šiaulių rajono Šiaulių seniūnijos Lieporių kadastro vietovės 2005 m. žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme suformuotų žemės sklypų 54 eilutę, atsižvelgiant į 2007 m. gegužės 15 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymą Nr. V-2123, numatančią, kad B. A. B. suprojektuotas gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės ūkio paskirties 1,88 ha bendro ploto žemės sklypas, numeris plane 338-1; 3) įpareigoti Šiaulių apskrities viršininko administraciją atkurti I. G. nuosavybės teises į 1,49 ha ploto žemės sklypą, grąžinant natūra buvusioje vietoje- Verdulių kaimo Nr. 38 dalyje.

5Pareiškėja I. G. skunde bei jos atstovė advokatė Mėta Jurgaitė Kubilienė dėl atsakovo 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 31-19411 bei įsakymo Nr. V-238, nurodė, kad 2000 m. gegužės mėn. 30 d. sprendimu Nr. 7-2117 ir 2004 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 7-3553 pareiškėjai buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,6015 ha žemės Šiaulių mieste, Verdulių kaimo sklypuose Nr. 2,7,8,38,47. Atlyginta šiais būdais- už 0,2000 ha išmokant pinigais 11520 lt, atsisakius perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo; už 0,3678 ha pinigais- 2030 lt; už 0,0337 ha atlyginant 186 lt vertės valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais (akcijomis). 2006 m. vasario mėnesį Šiaulių rajono žemėtvarkos skyrius ją informavo, kad likusios 1,49 ha žemės susigrąžinti natūra buvusioje vietoje negalės, kadangi laisvos žemės nėra. Todėl 2006 m. vasario 27 d. pateikė prašymą, pakeisdama grąžinimo būdą, išsikeliant ekvivalentine natūra grąžinamą žemę į Vilniaus ar Molėtų rajonus. Remiantis jos prašymu Šiaulių apskrities viršininko administracija parengė 2006 m. balandžio 14 d. išvadą Nr. 5421, kurioje nurodyta, kad turi teisę atkurti nuosavybės teises į 1,49 ha žemės, priskirtos valstybės išperkamai žemei, kurios vertė 619 litų. Toliau, pareiškėja, nurodo, kad 2007 m. sausio 30 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentas raštu Nr. Ž-2-(1.41) informavo, kad likusioje laisvoje buvusio 38 sklypo dalyje buvo suformuotas perdavimui nuosavybėn neatlygintinai lygiavertis žemės sklypas, apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-238. 2007 m. birželio 01 d. raštu Nr. 13-120-s-(1.22) atsakovas jai pranešė, kad žemę sugrąžinti natūra buvusioje vietoje negali, kadangi Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. 31-19411 į valstybei priklausiusią Verdulių kaimo sklypo Nr. 38 dalį, pilietei B. A. B., buvo atkurtos nuosavybės teisės. Pareiškėja mano, kad Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimai 2007 m. gegužės 17 d. Nr. 31-19411 bei 2006 m. sausio 23 Nr. V-238 yra neteisėti ir nepagrįsti, tokie sprendimai pažeidė jos teises, kadangi pageidavo susigrąžinti žemę buvusioje vietoje.

6Atsakovo Šiaulių apskrities viršininko administracijos atstovas prašė skundą atmesti. Nurodė, kad į buvusios savininkės B. G. –J. žemę, esančią Šiaulių rajono Verdulių kaime, prašymą atkurti nuosavybės teises Šiaulių agrarinės reformos tarnybai pateikė 1991 m. gruodžio 17 d. O. Š. (dukra). O. Š. savo prašyme nurodė ir kitus įpėdinius: anūką E. J. , Jono, anūkę I. G. , Jono. Tačiau nei vienas iš O. Š. prašyme nurodytų įpėdinių nėra pasirašę pateiktame prašyme ir nėra pareiškę valios susigrąžinti žemę buvusioje vietoje. Taip pat nurodė, kad pareiškėja, tik 2006 m. vasario 27 d. pateikė atskirą prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo Šiaulių rajono žemėtvarkos skyriuj, pageidaudama priklausančią žemę esančią Šiaulių raj. išsikelti ekvivalentine natūra į Vilniaus ir Molėtų rajonus. Pagal 2006 m. kovo 14 d. raštą I. G. taip pat pageidavo žemės plotą 1,49 ha (Šiaulių rajono ribose) susigrąžinti ekvivalentine natūra. Todėl buvo parengta 2006 m. balandžio 14 d. išvada Nr. 5421 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn ir minėta išvada buvo išsiųsta Vilniaus apskrities viršininko administracijai. Atsakovo atstovas nurodė, kad nei viename iš pareiškėjos pateiktų prašymų nebuvo pageidavimo sugrąžinti žemę natūra. Tik 2007 m. gegužės 21 d. pareiškėja pateikė prašymą sugrąžinti žemę natūra buvusioje vietoje. Taip pat nurodė, kad Lieporių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, pagal kurį laisvoje buvusio 38 sklypo dalyje buvo suformuotas perdavimui nuosavybėn neatlygintinai lygiavertis žemės sklypas, apskrities viršininko įsakymu Nr. V-238, patvirtintas 2006 m. sausio 23 d., pilietei B. A. B. sprendimu Nr. 31-19411 dėl nuosavybės teisių atkūrimo perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį 1,88 ha žemės sklypą Gegužių kaime, Šiaulių rajone, priimtas 2007 m. gegužės 17 d., kai I. G. nebuvo pateikusi prašymo, kad pageidauja sugrąžinti žemę buvusioje vietoje. Taigi nėra pagrindo panaikinti Šiaulių apskrities viršininko patvirtintus aukščiau išvardintus sprendimus.

7Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas pateiktame atsiliepime bei teismo posėdžio metu nurodė, kad nesutinka su pareiškėjos skundu.

8Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad O. Š. , Šiaulių rajono Šiaulių apylinkės agrarinės reformos tarnybai, 1991 m. gruodžio 17 d. pateikė prašymą dėl B. J. nuosavybės teise valdytos 16,6612 ha ir 9,63 ha žemės, buvusios Šiaulių valsčiaus, Verdulių kaime, grąžinimo. Prašyme tarp išvardytų pretendentų įrašyta ir I. G. (taip pavardė nurodyta prašyme). Šiame prašyme nurodoma, jog pretendentė I. G. nuo 1992 m. 3,21 ha plote pageidauja individualiai ūkininkauti. Pačios pretendentės parašo minėtame prašyme nėra.

9I. G. Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriui 1998 m. gruodžio 28 d. pateikė prašymą, nurodydama, kad už jai priklausančią valstybės išperkamą žemę (plotas nenurodytas) būtų išmokėti gryni pinigai, taip pat nurodė, jog siūlomo žemės sklypo atsisako.

10Pareiškėja I. G. 2000 m. gegužės 16 d. prašyme Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriui pageidavo, jog už 0,2 ha žemės sklypą jai butų išmokėta piniginė kompensacija ir naujo įrengto arba neįrengto žemės sklypo bet kuriame Šiaulių miesto rajone atsisako.

11Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 7-2117 I. G. atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią buvusios savininkės B. J. nuosavybės teise valdytą žemę Šiaulių valsčiuje, Verdulių kaime (sklypuose Nr.2,7,8,38,47): į 0,5678ha žemės (už 0,2 ha išmokant pinigais 11520 Lt (indeksuota koeficientu 1,6), atsisakius perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo, o už 0,3678 ha – pinigais 2030Lt(vertė neindeksuota)). Sprendime nurodyta, jog nuosavybės teisės į tenkančią 0,0337 ha žemės valdos dalį bus atkurtos vėliau, pilietei pasirinkus atkūrimo būdą.

12I. G. (taip pavardė nurodyta prašyme) Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriui 2005 m. birželio 2 d. pateikė prašymą, kuriame pageidavo už jai priklausančią žemę (plotas nenurodytas) vietoje piniginės kompensacijos gauti akcijų. Vėliau, 2005 m. birželio 20 d. prašymu, pageidavo, kad už likusią žemės dalį (plotas nenurodytas) būtų išmokėta piniginė kompensacija, o 2005 m. birželio 2 d. prašymą laikyti negaliojančiu.

13Šiaulių apskrities viršininko 2004 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 7-3553 I. G. atkurtos nuosavybės teisės į 0,0337 ha jai tenkančios buvusios savininkės B. J. nuosavybės teise valdytos žemės Šiaulių valsčiuje, Verdulių kaime (sklypuose Nr. 2, 7, 8, 38, 47) atlyginant 186 Lt vertės (neindeksuota) valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais (akcijomis).

14Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento 2007 m. sausio 30 d. rašte Nr. Ž-2-(1.41.) I. G. nurodyta, kad pagal archyvinius dokumentus Verdulių kaimo gyventojų bendrai valdyto žemės sklypo Nr. 38 (45, 1133 ha) dalis, t.y. 6,8 ha, priskirta Šiaulių miestui. Šiame rašte nurodyta, jog beveik visas žemės sklypas Nr. 38 šiuo metu yra priskirtas valstybės išperkamai žemei ir miškui, taip pat, kad Lieporių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte likusioje laisvoje žemės sklypo Nr. 38 dalyje yra suprojektuotas 1,94 ha lygiavertis žemės sklypas. Minėtas projektas patvirtintas Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-238.

15Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šiaulių rajono žemėtvarkos skyriui I. G. 2006 m. vasario 27 d. pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog pageidauja gauti lygiavertį žemės plotą Vilniaus ir Molėtų rajonuose. Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. balandžio 14 d. patvirtinta išvada Nr. 5421 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn. Išvadoje nurodyta, kad Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Verdulių kaime buvusi savininkė B. J. nuosavybės teise valdė 1,49 ha žemės, ir, kad I. G. turi teisę atkurti nuosavybės teises į 1,49 ha (vertė 619 Lt) žemę, kuri priskiriama valstybės išperkamai.

16Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, Nr.65-1558) 1 straipsnio 2 dalies 2 punktą laisvos valstybinės žemės fondui priskiriami žemės, miško ir vandens telkinių plotai, kurie nepriskirti valstybės paimtai ir išperkamai žemei ir kurių susigrąžinti natūra nepageidauja šio įstatymo 2 straipsnyje nurodyti piliečiai, taip pat žemės, miško ir vandens telkinių plotai, kurie lieka atkūrus nuosavybės teises į pagal šį įstatymą grąžintinus maksimalius žemės, miško ir vandens telkinių plotus; 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žemė grąžinama natūra turėtoje vietoje piliečiui arba piliečiams bendrosios nuosavybės teise, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai. Šio straipsnio 3 dalimi nustatyta, jog už žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai, taip pat už žemę, kurios susigrąžinti turėtoje vietoje piliečiai nepageidauja, valstybė jiems atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį.

17Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų" (Žin., 1997, Nr. 90-2256) 3 punktą piliečiai, kuriems nepriimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo, pareikšti arba pakeisti valią dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą atkuriamo būdo galėjo iki 2003 m. balandžio 1 d. Iki nurodytosios datos nepakeitus valios dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo, sprendimai priimami pagal paskutiniame prašyme nurodytą nuosavybės teisių atkūrimo būdą. Kai prašyme nurodytas nuosavybės teisių atkūrimo būdas nenumatytas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme arba nurodytuoju būdu pagal šį įstatymą negalima atkurti nuosavybės teisių, prašymus nagrinėjančios institucijos privalo raštu iki 2003 m. kovo 1 d. pasiūlyti piliečiui kitus šiame įstatyme numatytus nuosavybės teisių atkūrimo būdus. Kai iki 2003 m. balandžio 1 d. pilietis nepareiškė valios dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo, nuosavybės teisės atkuriamos prašymus nagrinėjančios institucijos parinktu būdu.

18Pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Žemės ūkio ministerijos 2002 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 376 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2000, Nr. 31-873; 2002, Nr. 2002, 96-4221), galiojusios iki 2006 m. balandžio 26 d., 17.6 punktą laisvos valstybinės žemės fondo žeme apskaitomi piliečių turėtos žemės plotai, kai dėl jų parengtos ir išsiųstos (išduotos) išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn pagal piliečių prašymuose nurodytą kitą vietovę (seniūniją, rajoną). Šie naujai atsiradę laisvos žemės plotai nedelsiant pažymimi valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano kopijoje.

19Pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Žemės ūkio ministerijos 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-159 (Žin., 2006, Nr. 45-1638), įsigaliojusios 2006 m. balandžio 26 d., 20.8 punktą vykdant žemėtvarkos projekto parengiamuosius darbus, laisvos valstybinės žemės fondo žemei priskiriami žemės plotai, dėl kurių yra parengtos ir išsiųstos (išduotos) išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn pagal piliečių prašymuose nurodytą kitą vietovę (kadastro vietovę, seniūniją, rajoną).

20Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057, 28 punkte nurodyta, jog perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį žemės sklypą, šis sklypas projektuojamas laisvoje žemėje. Vykdant žemės reformą, kaimo vietovėje žemės sklypai asmenims formuojami žemės reformos žemėtvarkos projektuose pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) 10 straipsnyje nustatytą eilę.

21Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aptartus teisės aktų nuostatas bei byloje esančius įrodymus konstatuoja, kad buvusios žemės savininkės B. J. turėta žemės valda galėjo būti laikoma laisvos žemės fondu tik tuomet, jeigu I. G. būtų atkurtos nuosavybės teisės į visą jai tenkantį žemės plotą arba iki Lieporių žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo pradžios būtų parengta ir patvirtinta išvada dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, todėl 2005 metais rengiant Šiaulių rajono Lieporių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą, šios savininkės turėtoje valdoje negalėjo būti kitam piliečiui projektuojamas perduodamas neatlygintinai nuosavybėn lygiavertis turėtajam žemės sklypas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog šiuo metu galioja Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. balandžio 14 d. išvada Nr. 5421 dėl žemės, miško ir vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, kurioje nurodyta, kad I. G. turi teisę atkurti nuosavybės teises į 1,49 ha plotą, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį žemės sklypą.

22Įvertinus nustatytas nagrinėjamosios bylos aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija nepagrįstai ir netinkamai vadovaudamiesi teisės aktais priėmė 2006 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. V-238 bei 2007 m. gegužės 17 d. sprendimą Nr. 31-19411, todėl teismas vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais pareiškėjos skundą patenkina ir panaikina atsakovo Šiaulių apskrities viršininko priimtus aukščiau minėtus sprendimus.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu teismas,

Nutarė

24Pareiškėjos I. G. skundą patenkinti.

25Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. gegužės 17 d. sprendimą Nr. 31-19411 dalyje dėl B. A. B. perdavimo neatlygintinai nuosavybės lygiaverčio turėtajam 1,88 ha ploto žemės sklypo, esančio Šiaulių raj. sav., Šiaulių k. sen., Gegužių k.

26Panaikinti 2006 m. sausio 23 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymu Nr. V-238 patvirtinto Šiaulių rajono Šiaulių seniūnijos Lieporių kadastro vietovės 2005 m. žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme suformuotų žemės sklypų 54 eilutę, atsižvelgiant į 2007 m. gegužės 15 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymą Nr. V-2123, numatančią, kad B. A. B. suprojektuotas gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės ūkio paskirties 1,88 ha bendro ploto žemės sklypas, numeris plane 338-1.

27Įpareigoti Šiaulių apskrities viršininko administraciją įstatymo nustatyta tvarka atkurti I. G. nuosavybės teises į 1,49 ha ploto žemės sklypą, grąžinant natūra buvusioje vietoje- Verdulių kaimo Nr. 38 dalyje.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą,... 3. ... 4. Pareiškėja I. G. 2007 m. liepos 02 d. Šiaulių... 5. Pareiškėja I. G. skunde bei jos atstovė advokatė Mėta... 6. Atsakovo Šiaulių apskrities viršininko administracijos atstovas prašė... 7. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas pateiktame atsiliepime bei teismo... 8. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad O. Š. ,... 9. I. G. Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriui 1998 m.... 10. Pareiškėja I. G. 2000 m. gegužės 16 d. prašyme... 11. Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 7-2117... 12. I. G. (taip pavardė nurodyta prašyme) Šiaulių miesto... 13. Šiaulių apskrities viršininko 2004 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 7-3553 14. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento... 15. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento... 16. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 17. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr.... 18. Pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo... 19. Pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo... 20. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 21. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aptartus teisės aktų nuostatas bei... 22. Įvertinus nustatytas nagrinėjamosios bylos aplinkybes, darytina išvada, kad... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Pareiškėjos I. G. skundą patenkinti.... 25. Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. gegužės 17 d. sprendimą... 26. Panaikinti 2006 m. sausio 23 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymu Nr.... 27. Įpareigoti Šiaulių apskrities viršininko administraciją įstatymo... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...