Byla T-18/2017
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise“ panaikinimo

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos teismo prašymą išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovei Druskininkų savivaldybės tarybai, trečiajam asmeniui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise“ panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašo: 1) atnaujinti praleistą terminą administraciniam aktui ginčyti; 2) panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. T1-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise“; 3) panaikinti 2016 m. spalio 30 d. Druskininkų savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. A26-31-(7.7), 2016 m. lapkričio 15 d. Druskininkų savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. A26-45-(7.), 2016 m. lapkričio 15 d. Druskininkų savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. A26-46(7.7), 2016 m. lapkričio 15 d. Druskininkų savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. A26-47-(7.7); 4) taikyti ieškinio reikalavimo užtikrinimo priemones.

4Kauno apygardos teismui kilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, tad teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti. Teismo vertinimu, ginčas pagal Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro pateiktą ieškinį kyla iš administracinių teisinių santykių. Pats ieškovas ieškinyje nurodo, kad viešosios nuosavybės patikėjimo teisė iš esmės yra reglamentuojama viešosios teisės, pirmiausia – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, taip pat Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo.

5Pažymėtina, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-5052-406/2016 atsisakė priimti tapatų ieškovo prašymą, konstatuodamas, kad reiškiami reikalavimai yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl tarp šalių kilęs ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

6konstatuoja:

7Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

8Byloje ginčijami Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo jai priklausantis turtas perduotas Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise, ir įgyvendinant šį sprendimą priimti turto perdavimo ir priėmimo aktai. Priimdama šį sprendimą Druskininkų savivaldybės taryba iš esmės atliko civilinio pobūdžio veiksmus, sukuriančius civilines teisines pasekmes. Turto patikėjimo teisė yra daiktinė teisė, reglamentuojama civilinės teisės normų. Bylą nagrinėjantis teismas turės vertinti, ar turto patikėjimo teisės įgijimo pagrindas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.106 straipsnio esmę. Atsakovė ir trečiasis asmuo šiuo atveju veikė ne kaip viešojo administravimo subjektai, vykdantys viešojo administravimo funkcijas, o kaip civilinių teisinių santykių dalyviai. Todėl ieškovo reikalavimas panaikinti minėtą sprendimą ir turto perdavimo ir priėmimo aktus yra civilinio teisinio pobūdžio ir turi būti sprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme. Aplinkybė, kad sprendžiant dėl pareikšto reikalavimo pagrįstumo gali tekti vertinti ir viešosios teisės normas, negali pakeisti nagrinėjamos bylos teismingumo (taip pat žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 19 d. nutartį Nr. T-89/2016).

9Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

10Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

11Bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovei Druskininkų savivaldybės tarybai, trečiajam asmeniui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise“ panaikinimo, grąžinti Kauno apygardos teismui.

12Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai