Byla 2-1778-196/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „BG Shipping“ skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 31 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Globetransa“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. B2-1377-265/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Skuba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Globetransa“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB „Klaipėdos Skuba“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nutarė areštuoti atsakovui UAB „Globetransa“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę; sustabdyti išieškojimą iš UAB „Globetransa“ turto vykdymo procese. Areštuoto turto saugotojais skirti teisėtus turto valdytojus. Nurodė, jog iš areštuotų lėšų gali būti daromi darbo užmokesčio, privalomieji mokėjimai valstybei (mokesčiai ir įmokos).

4Pareiškėjas UAB „BG Shipping“ Klaipėdos apygardos teismui pateikė prašymą panaikinti teismo taikytus UAB „Globetransa“ valdymo teisės apribojimus UAB „BG Shipping“ nuosavybės teise priklausančioms transporto priemonėms: Volvo FH 12, valst. Nr. ( - ) Volvo FH 12, valst. Nr. ( - ) Volvo FH 12, valst. Nr. ( - ) SCANIA R 124, valst. Nr. ( - ) SCANIA R 144, valst. Nr. ( - ) WIELTON NS34 PT, valst. Nr. BB 664, WIELTON NS34 PT, valst. Nr. AR 056, SCHMITZ SCF 24 G, valst., Nr. AS 612, SCHWERINGER CS 40G, valst. Nr. EU313, KRONE SDP 27, valst. Nr. CB818,KRONE SDC 27, valst. Nr. EU314, WIELTON NS34 PT, valst. Nr. BF973. Nurodė, jog kreipėsi į VĮ „Regitra“ dėl pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių išregistravimo – nuosavybės teisės perregistravimo dėl pardavimo, tačiau gavo atsakymą, jog negalima transporto priemonių išregistruoti, kadangi yra areštuota šių priemonių valdymo teisė, kuri neva priklauso atsakovui. Pareiškėjas paaiškino, jog atsakovas nebeturi valdymo teisės, nes transporto priemonių nuomos sutartis yra nutraukta nuo 2015 m. gegužės 21 d. Joks areštas pareiškėjo atžvilgiu nėra pritaikytas. Iš areštų sąrašo nematyti, jog būtų įregistruotas atsakovo valdymo teisių ar jam priklausančio turto areštas. Areštas, draudžiantis disponuoti pareiškėjo nuosavybe, sukelia pareiškėjui nuostolius, nes minėtoms transporto priemonėms negalima pakeisti valdytojo, jų parduoti ar kitaip jomis disponuoti. 2015 m. liepos 30 d. rašte pareiškėjas papildomai paaiškino, jog 2009 m. rugpjūčio 26 d. transporto priemonių išperkamosios nuomos sutarties tarp pareiškėjo ir atsakovo negali teismui pateikti, nes tokios sutarties apskritai nėra, nes pareiškėjas buvo įsteigtas tik 2009 m. lapkričio 6 d. Nurodo, jog ginčo areštas visiškai nesusijęs su šalių ginču.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. liepos 31 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

7Teismas, išanalizavęs esamą byloje medžiagą, padarė išvadą, jog transporto priemonių nuomos teisės areštas, nepriklausomai nuo to, kam transporto priemonės priklauso nuosavybės teise, nėra ir juridiškai negali būti kliūtis šių transporto priemonių savininkui jomis naudotis ir disponuoti, nes laikinosios apsaugos priemonės draudžia disponuoti nuomos teise būtent atsakovui UAB „Globetransa“ (CK 1.5 str., CPK 5 str. 1 d., 185 str.).

8Be to, teismo vertinimu, šioje proceso stadijoje nėra pagrindo naikinti nuomos teisės arešto ir dėl kitų priežasčių. Teismas, įvertinęs ginčo pobūdį viešojo intereso aspektu, transporto priemonių nuomos sutarties nutraukimo sudarymo laiką (likus 40 dienų iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui), bei faktą, kad 2015 m. gegužės 21 d. transporto priemonių priėmimo–perdavimo aktą atsakovo vardu pasirašęs D. D. de jure jau nebuvo įmonės direktorius, nes įgaliojimai pasibaigė 2015 m. gegužės 15 d. ir nuo 2015 m. gegužės 20 d. įmonei vadovavo K. Z., kuriai 2015 m. gegužės 15 d. buvo perduotos aštuonios transporto priemonės (b. l. 72, 99–102, CPK 179 str. 3 d.), kad sandoriai sudaryti tarp susijusių asmenų, padarė išvadą, kad šioje proceso stadijoje, kai dar nepateiktas atsiliepimas į ieškinį ir kiti bankroto bylai nagrinėti reikalingi finansiniai dokumentai, nėra duomenų apie atsakovo kreditorius ir skolininkus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki 2015 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinių, informacijos apie išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, transporto priemonių nuomos sutarčių vykdymą, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Pareiškėjas UAB „BG Shipping“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos31d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Atskirajame skunde pareiškėjas pažymėjo, kad byloje esančiame VĮ „Regitra“ rašte nurodyta, kad esant valdymo teisės apribojimui, VĮ „Regitra“ negali išregistruoti vilkiko nuosavybės teisės. Taigi pareiškėjui yra apribotos ne tik valdymo, bet ir disponavimo bei naudojimosi teisės. Dėl to teorinis konstatavimas, kad priklausanti atsakovui areštuota nuomos teisė neturi įtakos pareiškėjo UAB „BG Shipping“ teisėms, neparemta praktine situacija ir pateiktais byloje įrodymais.

11Ieškovas UAB „Klaipėdos Skuba“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad skundžiama nutartimi pareiškėjo turtui nebuvo pritaikytas areštas. Ieškovas akcentavo, kad įstatymus taiko ir aiškina tik teismai, todėl skundžiamoje nutartyje padarytų išvadų teisinė galia aukštesnė nei VĮ „Regitra“ rašte. Tai, jog VĮ „Regitra“ neteisėtai neatlieka savo funkcijų ar atlieka jas netinkamai negali būti pagrindas paneigti galiojančias teisės normas dėl nuosavybės teisės reglamentavimo.

12Trečiasis asmuo UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos31d. palikti nepakeistą. Pažymėjo, kad inicijuojant bankroto bylą, teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones siekiant užtikrinti bei apginti bankrutuojančios įmonės kreditorių teises ir interesus iki nutarties iškelti ar atsisakyti iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, nes jų nesiėmus teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė UAB „Globetransa“ turto ir turtinių teisių areštą.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. To paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.

15Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ypatumas tas, kad jos taikytos bankroto byloje ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti kelti įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 9 str. 2 d. 5 p.). Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi atsakovui UAB „Globetransa“ iškelta bankroto byla. Nutartis yra įsiteisėjusi, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktu, neteko galios. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nebeliko apeliacijos objekto, todėl taikant CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

16Pareiškėjas už atskirąjį skundą sumokėjo 21 Eur žyminį mokestį, kuris jam grąžintinas vadovaujantis CPK 315 straipsnio 5 dalimi.

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

18apeliacinį procesą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „BG Shipping“ (į. k. 30245449) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1377-265/2015 nutraukti.

19Grąžinti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „BG Shipping“ (į. k. 30245449) 2015 m. rugpjūčio 8 d. atstovo advokato V. K. sumokėtą 21 (dvidešimt vieno) Eur žyminį mokestį.

20Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB... 4. Pareiškėjas UAB „BG Shipping“ Klaipėdos apygardos teismui pateikė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. liepos 31 d. nutartimi atmetė... 7. Teismas, išanalizavęs esamą byloje medžiagą, padarė išvadą, jog... 8. Be to, teismo vertinimu, šioje proceso stadijoje nėra pagrindo naikinti... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Pareiškėjas UAB „BG Shipping“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 11. Ieškovas UAB „Klaipėdos Skuba“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 12. Trečiasis asmuo UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ atsiliepime į... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 14. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti... 15. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi pritaikytų... 16. Pareiškėjas už atskirąjį skundą sumokėjo 21 Eur žyminį mokestį, kuris... 17. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 18. apeliacinį procesą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „BG... 19. Grąžinti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „BG Shipping“ (į. k.... 20. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija....