Byla eB2-2374-413/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei P. V. firmai

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei P. V. firmai,

Nustatė

2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV Kauno skyrius) 2016 m. rugpjūčio 1 d. pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti P. V. firmai bankroto bylą.

3Ieškovas nurodė, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016 m. liepos 1 d. sudarė 3 451,87 Eur. Ieškovo žiniomis, atsakovė nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi, vengia atsiskaityti, todėl yra galimai nemokti, dėl ko jai keltina bankroto byla.

4Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

5P. V. firmai keltina bankroto byla.

6LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

7Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi įpareigojo atsakovės P. V. firmos administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. įmonės finansinių ataskaitų rinkinį už 2015 metus ir 2016 metų pirmus du ketvirčius, debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus, bei atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Minėta nutartis išsiųsta Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės buveinės adresu. Siųstiems dokumentams grįžus neįteiktiems, jie pakartotinai buvo išsiųsti tuo pačiu adresu, tačiau ir pastarąjį kartą grįžo neįteikti. Todėl klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo P. V. firmai spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

8Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip kreditorius, kuriam, kaip valstybės institucijai, įpareigotai surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas, atsakovė nemoka šių įmokų (Įmonių bankroto įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

9Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

10Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis, P. V. firma įregistruota 2003 m. balandžio 8 d., įmonės vadovas bankroto bylos iškėlimo dienai – V. P.. Pagal Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, individuali įmonė nėra įpareigota sudaryti finansines ataskaitas, jei to nėra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. Nuo atsakovės įregistravimo Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centrui nebuvo teikiamos įmonės finansinės ataskaitos, todėl manytina, kad atsakovės įmonė finansinių ataskaitų nesudaro. VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Regitra“ duomenimis, nekilnojamojo turto ir transporto priemonių atsakovė neturi. Iš viešai prieinamų duomenų nustačius, kad atsakovės vadovas ir savininkas gyvenamąją vietą yra registravęs Baltarusijos Respublikoje, teismas neturi galimybių patikrinti atsakovės vadovo turtinės padėties. VSDFV duomenimis, 2016 m. rugsėjo 26 d. atsakovės įsiskolinimas fondo biudžetui siekia 3 717,51 Eur, įmonėje darbuotojų nedirba, todėl yra pagrindas išvadai, kad įmonė veiklos nevykdo.

11Nustačius, kad atsakovė P. V. firma neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi, veiklos nevykdo, spręstina, kad P. V. firma yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

12Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, individualios įmonės turtas yra neatskirtas nuo įmonininko (savininko ar savininkų) turto, todėl jeigu įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka šios įmonės turto, už jos prievoles atsako įmonininkas (savininkas ar savininkai) savo turtu. Tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama įmonei, kurios turtas neatskirtas nuo įmonininko ar jos narių turto, įmonės savininkas (savininkai) administratoriui privalo pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe, o bankrutavusios įmonės savininkas turi dalyvauti byloje bendraatsakoviu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003; 2004 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004). Iškėlus bankroto bylą P. V. firmai, jos savininkas P. V. bankroto byloje įtrauktinas bendraatsakovu.

13Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį, įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Alba prima“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis, teisėjas

Nutarė

15iškelti P. V. firmai (įmonės kodas 111800788, H. ir O. M. g. 9-1, Kaunas) bankroto bylą.

16B. P. V. firmos administratoriumi paskirti uždarąja akcinę bendrovę „Alba prima“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA315).

17Į. P. V. (deklaruota gyvenamoji vieta: duomenys neskelbtini) dalyvauti P. V. firmos bankroto byloje bendraatsakovu.

18Uždėti atsakovės P. V. firmai (įmonės kodas 111800788, H. Ir O. M. g. 9-1, Kaunas) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti, kad P. V. firmos kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

20Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

21Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš P. V. firmos, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

22Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

23Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

24Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

25Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei per šį laikotarpį ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje... 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV... 3. Ieškovas nurodė, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo... 4. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 5. P. V. firmai keltina bankroto byla.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 7. Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2016 m.... 8. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip... 9. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 10. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis, P. V. firma... 11. Nustačius, kad atsakovė P. V. firma neatsiskaito su kreditoriais, laiku... 12. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, individualios įmonės turtas yra neatskirtas... 13. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį, įmonės administratorius – tai teismo... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio... 15. iškelti P. V. firmai (įmonės kodas 111800788, H. ir O. M. g. 9-1, Kaunas)... 16. B. P. V. firmos administratoriumi paskirti uždarąja akcinę bendrovę „Alba... 17. Į. P. V. (deklaruota gyvenamoji vieta: duomenys neskelbtini) dalyvauti P. V.... 18. Uždėti atsakovės P. V. firmai (įmonės kodas 111800788, H. Ir O. M. g. 9-1,... 19. Nustatyti, kad P. V. firmos kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios... 20. Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 21. Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią... 22. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 23. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 24. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 25. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei per šį laikotarpį...