Byla 2-2857-362/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius

2Sekretoriaujant S. Batulevičienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Rušiota“ atstovui L. N.,

4atsakovo UAB „Mechanika“ atstovui advokatui P. Labanauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl piniginės prievolės nevykdymo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6į Šiaulių miesto apylinkės teismą 2011 02 07 priimtu pareiškimu kreipėsi ieškovas UAB „Rušiota“, atsakovas UAB „Mechanika“, prašydamas priteisti iš atsakovo 1101,10 Lt skolos, 207,30 Lt delspinigių, 8,05 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos iki visiško sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas, 2011 04 12 gautas atsiliepimas, kuriame atsakovas neneigia įsiskolinimo, tačiau nesutinka su delspinigių bei palūkanų suma.

7Ieškovo atstovas palaiko ieškinį ir prašo priteisti iš atsakovo 1101,10 Lt skolą, 207,30 Lt delspinigius, 8,05 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos iki visiško sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas atsakovui laikotarpiu nuo 2010-11-22 iki 2010-12-27 suteikė transporto ir mechanizmų darbų/nuomos paslaugas, kurias įformino transporto ir mechanizmų darbų atlikimo pažymomis-sutartimis. Sutartyse šalys konkrečiai nurodė ieškovo jau faktiškai suteiktas paslaugas ir sumas už jas. Ieškovas UAB „Rušiota“ 2010-11-22, 2010-11-23, 2010-11-25 ir 2010-12-27 suteikęs paslaugas atsakovui UAB „Mechanika“ pateikė sąskaitas faktūras ( - ), ( - ), ( - ), viso 1101,10 Lt sumai. Pagal sutarčių 5 punktą atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus apmokėti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo,tačiau per sutartyse numatytą terminą neatsiskaitė. Jokių pretenzijų dėl sąskaitų ar suteiktų paslaugų ieškovas nėra gavęs.

8Atsakovo UAB „Mechanika“ atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka, tačiau prašo mažinti delspinigius iki 0,02 proc. t.y. 27,00 Lt. Atsakovas mano, kad delspinigiai per dideli. Taip pat atsakovo atstovas nurodė, kad su bylinėjimosi išlaidomis nesutinka ir prašo jas mažinti.

9Byloje nustatyta, jog ieškovas atsakovui laikotarpiu nuo 2010-11-22 iki 2010-12-27 suteikė transporto ir mechanizmų darbų/nuomos paslaugas, kurias įformino transporto ir mechanizmų darbų atlikimo pažymomis-sutartimis. Sutartyse šalys konkrečiai nurodė ieškovo jau faktiškai suteiktas paslaugas ir sumas už jas. Ieškovas UAB „Rušiota“ 2010-11-22, 2010-11-23, 2010-11-25 ir 2010-12-27 suteikęs paslaugas atsakovui UAB „Mechanika“ pateikė sąskaitas faktūras ( - ), ( - ), ( - ), viso 1101,10 Lt sumai. Pagal sutarčių 5 punktą atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus apmokėti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo,tačiau per sutartyse numatytą terminą neatsiskaitė. Ieškovui iš atsakovo priteistina 1101,10Lt skola (Civilinio kodekso 6.38, 6.63, 6.200 str., 6.205, 6.256 str.). Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti sutartinę prievolę, pagal sutarčių 5 punktą privalo mokėti delspinigius po 0,2 procentus už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos, kurie sudaro 207,30 Lt ir yra priteistini iš atsakovo ieškovui (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.71- 6.72 str.).

10Ieškovui priteistinos 8,05 procentų metinės palūkanos už priteistą 1308,40 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-02-07 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo Įstatymas numato pareigą skolininkui (atsakovui) mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). CK 6.210 straipsnio 2 dalis už termino praleidimą numato fiksuoto dydžio metines palūkanas, o kartu suteikia teisę ir reikalauti palūkanų pagal kitus įstatymus. Kadangi tiek ieškovas, tiek atsakovas yra ūkio subjektai, tai jiems yra taikytinas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Šis įstatymas palūkanų normos požiūriu yra specialus CK 6.210 straipsnio atžvilgiu. Šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalis ir 3 straipsnio 4 dalis reglamentuoja skolininko mokėtinų palūkanų dydį tuo atveju, kai skolininkas vėluoja atlikti mokėjimus. Pagal minėto įstatymo 2 straipsnio 3 dalį palūkanų norma yra vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais. Palūkanų normos nustatymo momentas pagal įstatymo 3 straipsnio 4 dalį susietas su metų pusmečiais ir diena, esančia paskutine iki atitinkamo pusmečio pradžios, o taip nustatyta palūkanų norma galioja visą pusmetį. Kadangi ieškovas reikalauja tik procesinių palūkanų ir ieškinį teismui pateikia pirmąjį 2011 m. pusmetį, tai palūkanų norma nustatoma pagal VILIBOR, buvusį 2010 m. gruodžio 31 d., kuris sudarė l,052. Todėl bendra metinių palūkanų norma, galiojanti pirmąjį 2011 m. pusmetį yra 8,05 proc. (1,05 proc. + 7 proc).

11Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui- 67,00 Lt žyminis mokestis ir 900,00 Lt išlaidos už advokato teisinę pagalbą, į valstybės biudžetą- 7,65 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 88 str., 93 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270 str., teismas

Nutarė

13Ieškinio pareiškimą tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“, į.k. 144634612, buveinė, Liejyklos g. 1A, Šiauliai, a.s. LT51 7180 0000 0046 7877, ieškovui UAB „Rušiota“, į.k. 301081556, buveinė Plytinės g. 6A, Aleksandrijos k., Šiaulių rajone, a.s. LT17 7010 1000 0446 7079, AB Ūkio bankas, 1101,10 Lt (vieno tūkstančio vieno šimto vieno Lt 10 ct) skolą, 207,30 Lt (dviejų šimtų septynių Lt 30 ct) delspinigius, 8,05 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011 02 07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas, 67,00 Lt (šešiasdešimt septynių Lt) žyminio mokesčio, 900,00 Lt (devynių šimtų Lt) už suteiktas teisines paslaugas, bei teismo išlaidų valstybei 7,65 (septynių Lt 65 ct) Lt už procesinių dokumentų įteikimą.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai