Byla 2-5861-199/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „AINAVA“ ieškinį atsakovui UAB „BETA MEDICAL“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „AINAVA“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „BETA MEDICAL“ ( - ) Lt skolą, ( - ) Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Bylą ieškovas prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010-08-23 sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir vėlesnio jos pakeitimo (toliau tekste - Sutartis) pagrindu ieškovas teikė atsakovui atsakovo patalpų valymo paslaugas. Sutarties 3.5 p. pagrindu paslaugos buvo perduodamos atsakovui, atsakovas paslaugas priėmė, pasirašė pateiktas PVM sąskaitas faktūras be išlygų, nepareiškė ieškovui jokių pastabų ar pretenzijų dėl atliktų darbų, tačiau už paslaugas atsiskaitė tik iš dalies, todėl liko skolingas ieškovui už valymo paslaugas ( - ) Lt. Ieškovas dėl įsiskolinimų kreipėsi į atsakovą keletą kartų su pretenzijomis, tačiau į pretenzijas nebuvo atsakyta, atsakovas skolos nepadengė. Sutarties 3.5 p. atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Tokiu būdu, be pagrindinės skolos, atsakovui paskaičiavo T. O. Lt delspinigius. Kadangi ieškovas gera valia nesumoka ieškovui už valymo paslaugas, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ( - ) Lt skolą, ( - ) Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalys 2010-08-23 sudarė Sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui teikė patalpų valymo paslaugas. Atsakovas pretenzijų dėl ieškovo teikiamų paslaugų nereiškė. Ieškovas Sutarties 3.5 p. pagrindu atsakovui išrašė ir pateikė apmokėti PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui už valymo paslaugas ( - ) Lt. Sutarties 3.5 p. atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Kadangi atsakovas praleido terminą atsiskaityti už valymo paslaugas 182 dienas, jam buvo paskaičiuoti ( - ) Lt delspinigių.

6Ieškovo reikalavimai atsakovui pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais – 2014-01-21 raštu dėl susidariusio įsiskolinimo, PVM sąskaitomis-faktūromis serija AKA Nr. 0009715, 0009971, 0010246, 0010521, 0010794, 2010-08-23 Paslaugų teikimo sutartimi Nr. 10403 ir jos pakeitimu, pretenzijomis, raštu dėl valymo paslaugų sustabdymo, delspinigių sąskaita Nr. 14/1, kurie patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

7CK 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Kiekviena iš šalių sutartį (sandorį) privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.), nes teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią (CK 6.189 str.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo bendrovė, tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita (CK 6.256 str. 4 d.).

8Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas bei ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovas savo laisva valia prisiimtų prievolių nustatytais terminais tinkamai neįvykdė, todėl iš jo ieškovo naudai priteistina ( - ) Lt skola ir ( - ) Lt delspinigiai (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.189 str., 6.256 str.).

9Be to, atsakovui laiku ir tinkamai neįvykdžius savo prievolių, iš jo taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

10Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – ( - ) Lt ieškovo sumokėtas žyminis mokestis 484,00 Lt už teisines paslaugas (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

11Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovo nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2011-11-07 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424 str., 428 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo UAB „BETA MEDICAL“, į.k. 301558573, buveinė – Savanorių pr. 245, Kaunas, ieškovo UAB „AINAVA“, į.k. 123875414, buveinė – Laisvės pr. 121, Vilnius, naudai – ( - ) Lt (( - ) litų, ( - ) ct) skolą, ( - ) Lt (dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt trijų litų, 90 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (( - ) Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-02-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ( - ) Lt (( - ), 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

15Reikalavimas atsakovui: per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo, prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo sprendimą ir bylą nutraukia.

17Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai