Byla 2-245-538/2010
Dėl avanso ir baudos priteisimo ir UAB „Stalakta” priešieškinį S. P. dėl baudos ir skolos už papildomus darbus, administravimą priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovui S. P., ieškovo atstovui advokatui Maurui Urbonavičiui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. P. ieškinį atsakovei UAB „Stalakta“ dėl avanso ir baudos priteisimo ir UAB „Stalakta” priešieškinį S. P. dėl baudos ir skolos už papildomus darbus, administravimą priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iš atsakovo priteisti 200 000 Lt negrąžinto avanso, 97500 Lt baudos, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-12-29 su užsakovu pasirašė preliminariąją sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo pastatyti gyvenamąjį namą iki 100 procentų baigtumo pagal projektą „Karmina“ žemės sklype Nr. 16, esančiame ( - ) Klaipėdos r., ir po to pasirašyti su juo pagrindinę namo bei žemės sklypo, kuriame stovės namas, pirkimo–pardavimo sutartį iki 2008-07-01. Atsakovei sumokėjo 200 000 Lt avansą. Atsakovė neįvykdė per nustatytą terminą savo įsipareigojimų – nepastatė sutarto namo ir pagal prašymą negrąžino sumokėto avanso. Be to, nurodė, kad preliminarioje sutartyje numatyta, jog pažeidus preliminarios sutarties 3.1 ir 4.2 punktuose numatytus terminus, privalo sumokėti baudą – 10 procentų nuo visos namo su žeme kainos – 97 500 Lt. Kadangi atsakovė savo įsipareigojimų pagal preliminariąją sutartį neįvykdė, todėl iš jos priteistina 97 500 Lt bauda. Taip pat ieškovas prašo iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas pavėlavo sumokėti avansą, todėl pagal preliminarios sutarties 11 punktą S. P. turi mokėti 10 procentų baudą nuo bendro namo ir žemės kainos. Be to, nurodė, kad pagal ieškovo pageidavimus buvo keičiamas „Karmina“ projektas, darbų atlikimas buvo stabdomas taip pat dėl ieškovo kaltės – delsė išsirinkti statybines medžiagas, specialiai vengė bendradarbiauti su atsakove, todėl mano, kad ieškovas nori pralobti kito sąskaita. Be to, pažymėjo, kad ieškovas ieškinyje nurodo, kad pats sutiko, jog darbai būtų perduoti vėliau.

4Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašo iš ieškovo atsakovei priteisti 97 500 Lt baudą, 65 283 Lt už papildomai atliktus darbus, 3 000 Lt už administravimo paslaugas, 5 procentų dydžio procesines palūkanas bei visas bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad ieškovas šiurkščiai pažeidė preliminarios sutarties sąlygas. Pažeidė preliminarios sutarties 11 punktą, t. y. laiku nesumokėjo avanso, todėl ieškovas privalo sumokėti 10 procentų baudą nuo bendro namo ir žemės kainos. Taip pat teigia, kad ieškovo prašymu buvo keičiamas namo projektas: projekte numatytas garažas pakeistas į kambario išplanavimą, pakeistas namo antro aukšto išplanavimas, pakeisti ir kai kurie namo langai. Šie pakeitimai pareikalavo papildomų lėšų ir laiko. Be to, teigia, kad dėl ieškovo kaltės užsitęsė statybos darbai. Jis vengė pasirinkti statybines medžiagas, spalvas, nors atsakovė to ne kartą reikalavo.

5Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Savo atsikirtimus grindžia tuo, jog jis nepažeidė preliminarios sutarties ir avansą sumokėjo keletą dienų vėliau, dėl to atsakovė neprieštaravo, tai nėra esminis sutarties pažeidimas. Taip pat teigia, kad jokie susitarimai dėl projekto pakeitimo nevyko, nebuvo pakeista ir preliminari sutartis. Nurodė, kad ne kartą raštu kreipėsi į atsakovę dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, tačiau atsakovė siūlė sutarties sudarymo terminą pratęsti dar keliems mėnesiams sumažinant namo kainą, bet statybos darbai iki šiol nėra užbaigti. Pažymėjo, jog atsakovė namą siūlė parduoti už sumažintą kainą ne dėl ekonominės situacijos, o dėl to, jog norėjo atidėti pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymą. Namas iki šiol nepastatytas ir atsakovė nepagrįstai vengia grąžinti sumokėtą avansą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priešieškinis atmestinas.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp šalių 2007-12-29 buvo sudaryta preliminari būsimo namo pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovė įsipareigojo pastatyti ieškovui 181 kv. m bendro ploto visiškai iki 100 procentų statinio baigtumo lygio įrengtą namą pagal projektą „Karmina“ žemės sklype, esančiame ( - ) Klaipėdos r., iki 2008-07-01, ir po to pasirašyti su ieškovu pagrindinę namo bei žemės sklypo, kuriame stovės namas, pirkimo–pardavimo sutartį, o ieškovas įsipareigojo per 15 dienų atsakovei sumokėti 200 000 Lt avanso ir per 30 dienų po namo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos sumokėti likusią bendrą namo kainą. Tuo atveju, jei atsakovė nevykdytų savo sutartinių įsipareigojimų, sutartyje buvo numatyta, jog atsakovė sumokės baudą – 10 procentų nuo bendros namo su žeme kainos, kuri sutartyje numatyta 975000 Lt (b. l. 5-7). Ieškovas atsakovei 2008-01-31 sumokėjo 200 000 Lt avanso (b. l. 13–14). 2008-11-14 antstolis V. D. konstatavo, kad namo statybos darbai nėra baigti (b. l. 18–24). Atsakovė statybos darbų nustatytu laiku nebaigė, šalys pagrindinės sutarties nesudarė, todėl ieškovas reikalauja grąžinti 200 000 Lt sumokėto avanso. Atsakovė teigia, kad darbų neatliko laiku, nes ieškovas pavėlavo pervesti avansą bei koregavo projektą, todėl reikalauja, kad ieškovas sumokėtų sutartyje numatytą baudą ir padengtų namo atstatymo pagal projektą išlaidas. Iš ekspertizės akto matyti, kad namo atstatymas į pradinę padėtį pagal projektą kainuotų 28548 Lt (ekspertizės aktas, b. l. 163).

8LR CK 6.401 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkėjas – fizinis asmuo – gali sudaryti preliminariąją nepastatyto gyvenamojo namo pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas –juridinis asmuo įsipareigoja pastatyti preliminarioje sutartyje numatytą gyvenamąjį namą ir po to sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo pirkimo–pardavimo sutartį, o pirkėjas įsipareigoja pastatytą gyvenamąjį namą nupirkti už preliminarioje sutartyje nurodytą kainą. Šalių sudaryta būsimo namo preliminarioji pirkimo–pardavimo sutartis atitinka CK 6.401 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

9Preliminariąja sutartimi šalys susitarė, kad atsakovė per nustatytą terminą, t. y. iki 2008-07-01, baigs statybos darbus. Byloje nustatytos aplinkybės bei rašytiniai įrodymai,

102008-11-14 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (b. l. 18–24) patvirtina, kad nustatytu laiku namas nebuvo įrengtas, kaip numatyta prieduose prie preliminariosios sutarties (b. l. 8–10). Iš pateiktos pasirašytos preliminariosios pirkimo–pardavimo sutarties nustatyta, kad atsakovei perduota 200 000 Lt avanso, kuris turėjo būti įskaitytas į perkamo daikto kainą. Avansas yra kaip išankstinis daikto, šiuo atveju namo ir žemės sklypo, kainos dalies sumokėjimas. Šalys buvo sutarusios iki 2008-07-01 sudaryti pagrindinę sutartį, tačiau jos nesudarė. Vadovaujantis LR CK 6.165 str. 5 d., jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Nesudarius pagrindinės sutarties, avansas turi būti grąžinamas bet kokiu atveju, todėl sumokėtų 200 000 Lt sumą pagal preliminariąją sutartį, pasibaigus šiai sutarčiai, t. y. išnykus šios pinigų sumos gavimo pagrindui, atsakovė privalo grąžinti ieškovui. Esant tokioms aplinkybėms, ieškinio dalis dėl avanso priteisimo tenkintina (CK 6.237 str. 2 d.).

11Šalys 2007-12-29 preliminarios pirkimo–pardavimo sutarties 10 punkte numatė ir sankcijas už jos nevykdymą, t. y. jei pardavėjas pažeidęs sutarties 3.1 ir 4.2 punktuose nustatytus terminus, t. y. iki 2007-07-01 nebaigia statybos darbų ir nesudaro pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties, tai jis įsipareigoja sumokėti baudą – 10 procentų nuo namo ir žemės kainos, kuri sutartyje numatyta 975 000 Lt. Sutarties 11 punkte taip pat numatė, kad ieškovas, pažeidęs šios sutarties 4.1, 4.2 ir 4.3 punktuose numatytus terminus, taip pat privalo sumokėti tokio paties dydžio baudą. Taigi šalis, dėl kurios kaltės nesudaryta pagrindinė pirkimo–pardavimo sutartis, privalo sumokėti baudą ir atlyginti nuostolius.

12Atsakovė teigia, kad pagrindinė sutartis numatytu laiku nebuvo sudaryta dėl ieškovo kaltės, t. y. ieškovas pavėlavo sumokėti avansą, vengė bendradarbiauti pasirenkant statybines medžiagas, darbai užsitęsė ir dėl ieškovo pageidavimų keisti namo projektą, dėl to buvo būtina atlikti papildomus darbus. Ieškovas tvirtina, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės kaltės, nes ji nustatytu terminu nepastatė gyvenamojo namo. Kiekviena šalis privalo įrodyti savo aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Įstatymo nustatyta, kad rangovas, prieš atlikdamas papildomus darbus, apie tai turi pranešti užsakovui. Taigi šiuo atveju atsakovė, atlikdama papildomus darbus, apie tai privalėjo pranešti ieškovui. Konstatuotina, kad atsakovė apie atliekamus papildomus darbus ieškovo neinformavo. Neatlikusi šios pareigos, atsakovė netenka teisės reikalauti iš ieškovo apmokėti papildomų darbų vertę ir atlyginti dėl to turėtus nuostolius (CK 6.684 str. 4, 5 d.). Įstatyme nenumatyta, kad apie atliekamus papildomus darbus turi būti pranešta raštu, tačiau preliminarioje pirkimo–pardavimo sutartyje šalys numatė, kad visi sutarties priedai ir pakeitimai galioja tik sudaryti raštu ir pasirašyti šalių (preliminarios sutarties 18 punktas). Atsakovė byloje nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad suderino su ieškovu projekto pakeitimą, be to, nėra jokių rašytinių įrodymų, kad šalys būtų taręsi dėl namo projekto pakeitimo, todėl darytina išvada, kad atsakovė namo projekto pakeitimus ir kitus papildomus darbus, dėl kurių šalys nesusitarė, darė savo rizika. Be to, pažymėtina, kad ieškovo siųsti užklausimai atsakovei dėl pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo (b. l. 15-16) patvirtina aplinkybę, kad nebuvo tartasi dėl termino pratęsimo statybos darbams užbaigti bei kitų papildomų darbų atlikimo. Atsakovė taip pat teigia, kad statybos darbų atlikimas užtruko dėl ieškovo kaltės dar ir dėl to, jog jis vengė bendradarbiauti, tačiau tokių įrodymų byloje taip pat nėra, priešingai, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas siekė bendradarbiauti su atsakove, siuntė suderinimo klausimus (b. l. 89), užklausimus dėl sutarties sudarymo, tačiau byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovė būtų atsakiusi į ieškovo siunčiamus raštus. Be to, nepagrįstas ir atsakovės teiginys, jog ieškovas vengė išsirinkti statybines medžiagas. Šį argumentą grindžia D. P. 2008-10-03 raštu dėl fasado spalvos pasirinkimo, tačiau iš statybų žurnalo matyti, kad namo fasadas buvo dažomas jau 2008-06-24 (ekspertizės aktas, 43 lapas), todėl teismas daro išvadą, kad ieškovas nevengė bendradarbiauti su atsakove. Pažymėtina, kad statybos darbai nebuvo užbaigti iki 2008 m. lapkričio 14 dienos, tai patvirtina Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (b. l. 18), iš ekspertizės akto taip pat matyti, kad statybos darbai nėra neužbaigti iki šiol. Atsakovo argumentas, kad statybos darbai vėlavo ir dėl to, jog ieškovas laiku nesumokėjo avanso, taip pat nepagrįsti. Preliminariąja sutartimi ieškovas įsipareigojo per 15 dienų nuo preliminariosios sutarties pasirašymo dienos sumokėti atsakovei 200 000 Lt avansą (sutarties 4.1 punktas). Preliminarioji sutartis pasirašyta 2007-12-29, avansą ieškovas sumokėjo 2008-01-31 (b. l. 13–14). Taigi ieškovas 16 dienų praleido nustatytą terminą, tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė, gavusi avansą vėliau, ieškovui nereiškė jokių pretenzijų, darbus pradėjo vykdyti, vadinasi, sutiko, jog avansas būtų sumokėtas vėliau ir šio ieškovo sutarties pažeidimo nelaikė esminiu, už kurį ieškovas privalėtų sumokėti sutartyje numatytą baudą. Esant nurodytoms aplinkybėms, teigti, jog dėl ieškovo kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė pirkimo–pardavimo sutartis, nėra pagrindo, kitų aplinkybių, patvirtinančių ieškovo kaltę, atsakovė nenurodė, todėl priešieškinio dalis dėl baudos priteisimo iš ieškovo atmestina (CPK 178 str. 185 str.). Pažymėtina, kad daromi namo projekto pakeitimai nesudarė pagrindo atsakovei praleisti preliminariojoje sutartyje nustatyto darbų pabaigimo termino, juolab, kad gyvenamojo namo statybos darbų atsakovė nepabaigė iki šiol. Taigi iš byloje esančių duomenų galime daryti išvadą, kad pagrindinė pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės kaltės, t. y. ji neįvykdė įsipareigojimo sutartyje nustatytu terminu pastatyti ir visiškai įrengti gyvenamąjį namą, todėl spręstinas klausimas dėl baudos iš jos priteisimo, o jos priešieškinis dėl baudos ir nuostolių priteisimo iš ieškovo atmestinas (CPK 178 str., 179 str.).

13Byloje nustačius, kad sutartis nesudaryta dėl atsakovės kaltės, ji privalo sumokėti ieškovui nustatytą baudą (CK 6.71 str. 1 d.). Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės), teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 str. 2 d.). Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiamas klausimas, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylos aplinkybes. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju šalių sutartyje nustatytos netesybos neatitinka CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų teisingumo, sąžiningumo, protingumo principų bei pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą, todėl ieškovo reikalavimas dėl baudos priteisimo iš atsakovės tenkintinas iš dalies. Teismas pripažįsta, kad atsakovė be pagrindo naudojosi ieškovo pinigais, tačiau mano, kad ieškovo patirti nuostoliai yra mažesni už numatytą baudą. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas būtų patyręs daugiau nuostolių dėl to, jog nebuvo sudaryta pagrindinė pirkimo–pardavimo sutartis, be to, atsižvelgdamas ir į šiuo metu esančią prastą ekonominę padėtį šalyje, daro išvadą, kad teisinga mažinti sutartas netesybas priteisiant trečdalį numatytos baudos sumos. Manytina, kad 32 500 Lt priteistinos netesybos atitinka CK 1.5 straipsnyje nustatytus principus, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 32 500 Lt bauda (CK 6.71 str., 6.73 str. 2 d.).

14Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos, t. y. žyminis mokestis, išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteistinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 5421 Lt žyminio mokesčio, 5460 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 str., 88 str. 6 p., 98 str. 1 d.).

15Teismas

Nutarė

16ieškovo S. P. ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės UAB „Stalakta“ 200 000 Lt avanso, 32 500 Lt baudos, 5460 Lt atstovavimo išlaidų ir 5421 Lt žyminio mokesčio ieškovui S. P..

18Kitą ieškinio dalį ir priešieškinį atmesti.

19Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gruodžio 3 d. nutartimi atsakovės UAB „Stalakta“ turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

20Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai