Byla 2-344-207/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant pareiškėjui Ž. B.,

4suinteresuotam asmeniui A. B.,

5suinteresuotam asmeniui D. G.,

6suinteresuoto asmens atstovei R. S.,

7institucijų, teikiančių išvadas, atstovei R. J.,

8uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Ž. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. B., D. G., Kelmės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui, institucijoms, teikiančios išvadas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl įvaikinimo, ir

Nustatė

9Pareiškėjas Ž. B. prašė leisti įvaikinti jam žmonos A. B. dukrą G. B., gimusią ( - ), pripažinti ją dukra, o jį – jos tėvu, suteikti jai pavardę ( - ).

10Pareiškėjas paaiškino, kad jis nuo 2007-03-02 gyvena kaip šeima su A. B. bei jos dukra G. G., gimusia ( - ), o 2009-10-22 ir susituokė. Kai pradėjo kartu gyventi su būsima žmona, jos dukrai G. nebuvo nė vienerių metukų. Pareiškėjas nuo mažumės ja rūpinosi, augino, auklėjo, išlaikė, juos sieja glaudus dvasinis ir emocinis ryšys. G. B. vadina jį tėveliu ir tikrojo tėvo mergaitė nepažįsta. Kartu gyvena ir pareiškėjo sūnus L. iš pirmos santuokos, vaikai vienas kitą vadina broliu ir seserimi. Gyvenant santuokoje sutuoktiniai bendrų vaikų neturi. Pareiškimą prašė patenkinti.

11Suinteresuotas asmuo A. B. sutikimą įvaikinti palaikė ir su pareiškėjo pareiškimu sutiko, prašė jį patenkinti ir paaiškino, jog dukra G. G. savo tikrojo tėvo nepažįsta, jis jos neaugino, neišlaikė ir tarp biologinio vaiko tėvo ir dukros jokių ryšių nėra. Mergaitė tėvu laiko tik Ž. B., prie jo nuo vaikystės yra prisirišusi, jį myli, vadina tėveliu ir geresnio tėvo savo dukrai ji net neįsivaizduoja. Ji ir biologinis dukros tėvas D. G. susituokę nebuvo, dukros tėvas davė sutikimą dėl įvaikinimo ir teismas jį patvirtino.

12Suinteresuotas asmuo D. G. su pareiškimu sutiko, duotą sutikimą teismui palaikė ir paaiškino, kad jis su dukros mama A. B. gyveno trumpai, ( - ) susilaukė dukros G. ir jis tėvystę pripažino. Vėliau jų santykiai su vaiko motina nutrūko, A. B. pradėjo gyventi su būsimu vyru Ž. B., kuris augino ir išlaikė jo dukrą G., todėl jis dukra nebesirūpino.

13Suinteresuotas asmuo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus atstovė R. S. su pareiškėjo prašymu sutiko ir paaiškino, kad skyriuje buvo įregistruotas G. G., gimusios ( - ) gimimo įrašas ir jos tėvams išduotas gimimo liudijimas. Kai skyrius gaus teismo sprendimą, vaiko dokumentuose padarys atitinkamus pataisymus.

14Suinteresuotų institucijų, teikiančių išvadas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Valstybės Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė R. J. palaikė institucijų teismui pateiktas išvadas, siūlė pareiškėjo pareiškimą dėl G. G., gimusios ( - ) įvaikinimo, tenkinti.

15Pareiškėjo prašymas tenkintinas ( CK 3.209 -3.212, 3.216-3.221, 3.227-3.228 str.str. ).

16Iš gimimo liudijimo (b.l.8) matyti, kad G. G., gimusios ( - ),tėvai yra D. G. ir A. B.. Iš santuokos liudijimo (b.l.7) matyti, kad 2009-10-22 A. B. susituokė su Ž. B.. Iš nutarties (b.l.23-24) matyti, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010-03-16 patvirtino G. G., gimusios ( - ) tėvo D. G. sutikimą įvaikinti jo dukrą Ž. B., sutikimą įvaikinti vaiką sutuoktiniui raštu davė ir A. B. (b.l.10), ir duomenų, kad sutikimas įvaikinti būtų atšauktas, negauta. Iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados (b.l.29) ir Valstybės Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarnybos išvados (b.l.30-33) matyti, kad valstybės institucijos sutinka, jog Ž. B. įvaikintų sutuoktinės A. B. dukrą G. G., gim. ( - ), kliūčių įvaikinimui nėra, pareiškėjas yra tinkamas įvaikinti savo žmonos A. B. dukrą G. ir įvaikinimas atitinka vaiko interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi. Iš paklausimo dėl įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų (b.l.20), Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto policijos komisariato pateiktos informacijos (b.l.17-18), medicininių pažymėjimų (b.l.19,21), duomenų apie turtą ir pajamas (b.l. 12,15-16), ir išvados dėl asmens pasirengimo įvaikinti sutuoktinio vaiką (b.l. 25-27) matyti, kad Ž. B. dirba, turi nuolatines pajamas, yra sveikas, neteistas ir nebaustas administracine tvarka, kartu su sutuoktine gyvena jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame bute, kartu su pareiškėju gyvena ir jo sūnus L. B., gimęs ( - ) (b.l. 13), ir pagal turimus įvaikinamojo gebėjimus yra tinkamas įvaikinti žmonos A. B. dukrą G. G., tai yra pareiškėjas turi galimybę įvaikinamajai sudaryti tinkamas materialines - buitines sąlygas ją išlaikyti, auklėti, ugdyti ir vystytis.

17Teismas, priimdamas sprendimą, vadovaujasi Jungtinių tautų vaiko teisių apsaugos konvencija, ratifikuota 1995 LR Seimo, kurios nuostatose numatyta, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, svarbiausia yra vaiko interesai (Konvencijos 3 str.) ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. nuostatomis, kur numatyta, kad nei vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto, minimalių pragyvenimo lėšų ir globos ar rūpybos. Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, nepilnamečio vaiko interesų pirmumą, sprendžia, kad įvaikinimas geriausiai atitinka vaiko interesus – galimybę jam augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam nepilnametės G. G. fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi, todėl pareiškėjo Ž. B. prašymas leisti jam įvaikinti žmonos dukrą G. G., gimusią ( - ), tenkintinas.

18Kadangi Ž. B. prašė ne tik įvaikinti G. G., bet ir pripažinti jį mergaitės tėvu, o įvaikinamąją jo dukra, prisiimdamas ir suprasdamas jam teismo paaiškintą šios atsakomybės svarbą, tai tenkintinas ir šis pareiškėjo reikalavimas. Esant skirtingoms įvaikinamosios ir pareiškėjo pavardėms, vaiko ir visos šeimos interesais, tenkintinas pareiškėjo prašymas dėl pavardės pakeitimo įvaikinamajai ir G. G. vadintina G. B.. Pareiškėjo prašymas įpareigoti Kelmės rajono savivaldybės administracijos CMS pakeisti G. G. gimimo įraše ir gimimo liudijime įrašus apie tėvą, nenagrinėtini teisme, nes įsiteisėjus priimtam teismo sprendimui, šiuos pakeitimus CMS įstaigai padaryti yra privalu, todėl šioje dalyje byla nutrauktina (CPK 293 str.1d.1p.), o pareiškėjui išaiškintos bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės (CPK 294 str.).

19Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 270, 307 str. 1d. str., teismas

Nutarė

20Pareiškėjo prašymą patenkinti.

21Ž. B. a.k ( - ) įvaikinti G. G., gimusią ( - ) ir pripažinti ją Ž. B. dukra , o Ž. B. - G. G. tėvu.

22Pakeisti G. G., gimusios ( - ) pavardę ir nuo šio sprendimo įsiteisėjimo ją vadinti G. B..

23Likusioje dalyje bylą nutraukti ir pareiškėjui išaiškinti bylos nutraukimo tvarką ir pasekmes.

24Per tris dienas nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos jo nuorašą išsiųsti Kelmės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui Ž. B.,... 4. suinteresuotam asmeniui A. B.,... 5. suinteresuotam asmeniui D. G.,... 6. suinteresuoto asmens atstovei R. S.,... 7. institucijų, teikiančių išvadas, atstovei R. J.,... 8. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Ž.... 9. Pareiškėjas Ž. B. prašė leisti įvaikinti jam žmonos A. B. dukrą G. B.,... 10. Pareiškėjas paaiškino, kad jis nuo 2007-03-02 gyvena kaip šeima su A. B.... 11. Suinteresuotas asmuo A. B. sutikimą įvaikinti palaikė ir su pareiškėjo... 12. Suinteresuotas asmuo D. G. su pareiškimu sutiko, duotą sutikimą teismui... 13. Suinteresuotas asmuo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Civilinės... 14. Suinteresuotų institucijų, teikiančių išvadas, Šiaulių miesto... 15. Pareiškėjo prašymas tenkintinas ( CK 3.209 -3.212, 3.216-3.221, 3.227-3.228... 16. Iš gimimo liudijimo (b.l.8) matyti, kad G. G., gimusios ( - ),tėvai yra D. G.... 17. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovaujasi Jungtinių tautų vaiko teisių... 18. Kadangi Ž. B. prašė ne tik įvaikinti G. G., bet ir pripažinti jį... 19. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 270, 307 str. 1d.... 20. Pareiškėjo prašymą patenkinti.... 21. Ž. B. a.k ( - ) įvaikinti G. G., gimusią ( - ) ir pripažinti ją Ž. B.... 22. Pakeisti G. G., gimusios ( - ) pavardę ir nuo šio sprendimo įsiteisėjimo... 23. Likusioje dalyje bylą nutraukti ir pareiškėjui išaiškinti bylos nutraukimo... 24. Per tris dienas nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos jo nuorašą... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...