Byla e2YT-3995-356/2018
Dėl antstolės A. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys – E. K., Lietuvos Respublika, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Vijolė Vitienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. e2YT-3995-356/2018, pagal pareiškėjo R. M. skundą dėl antstolės A. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys – E. K., Lietuvos Respublika, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Nustatė

3Pareiškėjas R. M. skundu dėl antstolės A. M. veiksmų prašė panaikinti antstolės priimtą patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos antrosios vandentiekio bokšto su gręžiniu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), varžytynės Nr. ( - ); antrosios elektros pastotės, unikalus Nr. ( - ), ir stoginės, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), varžytynės Nr. ( - ); pirmosios pakartotinės žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), varžytynės Nr. ( - ); pirmosios pakartotinės žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), varžytynės Nr. ( - ).

4Pareiškėjas nurodė, kad turto varžytynės paskelbtos 2018 m. gegužės 8 d., teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimta 2018 m. kovo 20 d., todėl antstolė neturėjo teisės skelbti turto varžytynių, tuo pažeidė imperatyvias įstatymų normas, antstolių veiklos teisėtumo principą bei pareiškėjo, kaip areštuoto turto savininko, teises.

5Antstolė A. M. 2018 m. birželio 4 d. patvarkymu Nr. ( - ) skundą atsisakė tenkinti ir nurodė, kad 2018 m. kovo 22 d. priėmė patvarkymą dėl skundo Nr. ( - ), kuriuo grąžino skundą jį padavusiam asmeniui, kadangi pareiškėjo skunde pateikti prašymai buvo įvykdyti, teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės nustojo galioti antstolei išnagrinėjus skundą ir įvykdžius visus skundu keliamus reikalavimus. Kliūčių tęsti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose nebeliko.

6Suinteresuoti asmenys E. K., Lietuvos Respublika, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nustatytu terminu atsiliepimų į skundą nepateikė.

7Skundas atmestinas

8Antstolės A. M. kontoroje vykdomas išieškojimas pagal Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 29 d. vykdomąjį raštą dėl 91 756,84 EUR skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš pareiškėjo kreditoriaus E. K. naudai; pagal Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 29 d. vykdomąjį raštą dėl 1 918,72 EUR, pagal Utenos rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 10 d. vykdomąjį raštą dėl 2 635,54 EUR, pagal Utenos rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 2 d. vykdomąjį raštą dėl 32,00 EUR išieškojimo iš pareiškėjo kreditorės Valstybės naudai.

9Pareiškėjas skunde dėl antstolės veiksmų nurodė vieną motyvą, galintį patvirtinti antstolės vykdomų veiksmų neteisėtumą – antstolė A. M. vykdomosiose bylose Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) atlieka vykdymo veiksmus, nors Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018-03-20 nutartimi Nr. 2SP-2221-1055/2018 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir sustabdyti visi vykdymo veiksmai, susiję su išieškojimu iš pareiškėjui priklausančio turto, iki bus išnagrinėtas pareiškėjo 2018-03-16 skundas dėl antstolės veiksmų.

10Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, pareiškėjo skundas dėl antstolės A. M. veiksmų 2018 m. (iki pareiškėjui 2018-05-29 paduodant skundą) teisme nagrinėjamas nebuvo. Kaip 2018 m. birželio 4 d. patvarkyme Nr. ( - ) nurodė antstolė A. M., ji 2018 m. kovo 22 d. priėmė patvarkymą dėl skundo Nr. ( - ), kuriuo grąžino skundą jį padavusiam asmeniui, kadangi pareiškėjo skunde pateikti prašymai buvo įvykdyti. Taigi pareiškėjo skundas teisme nebuvo nagrinėjamas, nes antstolė įvykdė visus skunde nurodytus reikalavimus. Tokiu atveju teismo 2018-03-20 nutartimi Nr. 2SP-2221-1055/2018 taikytos laikinosios apsaugos priemonės nustojo galioti, kliūčių tęsti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose nebeliko.

11Teismas daro išvadą, kad pareiškėjo skundžiami antstolės atlikti vykdymo veiksmai, susiję su pareiškėjo nekilnojamųjų daiktų pardavimu iš varžytynių (antstolės priimti patvarkymai dėl varžytynių paskelbimo), pareiškėjo skunde nurodytu pagrindu (antstolė neturėjo teisės atlikti vykdymo veiksmus, nes jie buvo sustabdyti teismo nutartimi) negali būti pripažinti neteisėtais ir panaikinti. Pareiškėjo skundą tenkinti pagrindo nėra, skundas atmestinas (CPK 513 straipsnis).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš pareiškėjo nepriteisiamos, nes jų suma (1,91 EUR) būtų mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290„Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

13Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 513 straipsniu,

Nutarė

14Pareiškėjo R. M. skundą atmesti.

15Nutarties nuorašus nusiųsti pareiškėjui, antstolei ir suinteresuotiems asmenims.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai